CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ''Devlet desteği olmadan Kahramanmaraş çiftçisinin yaralarının sarılması mümkün görülmemektedir. Yaraların sarılması yurttaşların zararlarının hızlı bir şekilde tazmin edilmesi için bölgenin acil şekilde afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir.'' dedi.

Yoğun kar yağışının vurduğu Kahramanmaraş'ta sera çiftçileri başta olmak üzere pek çok sektör zarar gördü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ''Devlet desteği olmadan Kahramanmaraş çiftçisinin yaralarının sarılması mümkün görülmemektedir. Yaraların sarılması yurttaşların zararlarının hızlı bir şekilde tazmin edilmesi için bölgenin acil şekilde afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir.'' dedi.

Ali Öztunç TBMM'ne Kahramanmaraş'ın doğal afet bölgesi ilan edilmesi için bir kanun teklifi verdi. İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un verdiği kanun teklifi:

Kahramanmaraş’ta 18-19 Ocak 2022 günlerinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiştir. Yarım metreyi aşan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, elektrik direkleri yıkılmış, tarım arazileri, hayvan ağılları ve seralar zarar görmüştür.

Özellikle seracılık yapan çiftçilerimizin bin dönüme yakın serası yoğun kardan dolayı yerle bir olmuş ve çok büyük zararlar görmüştür. Meyve ağaçları ve zeytin ağaçları kırılmış, yaşanan maddi zararın ötesinde gelecek yıl ürün alamama sıkıntısı doğmuştur. Ayrıca yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde gerçekleşen patlama neticesinde çevreye petrol yayılmıştır.

Devlet desteği olmadan Kahramanmaraş çiftçisinin yaralarının sarılması mümkün görülmemektedir. Yaraların sarılması yurttaşların zararlarının hızlı bir şekilde tazmin edilmesi için bölgenin acil şekilde afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla söz konusu “15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 27-Kahramanmaraş ili ve çevresi 18-19.01.2022 Tarihlerinde meydana gelen ve genel hayata etki eden yoğun kar yağışı nedeniyle afet bölgesi ilan edilmiştir.

Afet bölgesi ilan edilen bu bölgede vatandaşların afetten zarar gören mal, barınak, sera, meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve tarım alanları için alacakları yardımlarda bu kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür.

MADDE GEREKÇESİ

Mansur Yavaş'ın 18 bin çiftçiye destek verdiği Türkiye'de Hayrettin Güngör'ün buğday hasadına katılması Mansur Yavaş'ın 18 bin çiftçiye destek verdiği Türkiye'de Hayrettin Güngör'ün buğday hasadına katılması

MADDE 1- Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş ili ve çevresinde oluşan zararların tazmini amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.