Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki ilk denizaltı siparişi hangi ülkeye verilmiştir?

Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki ilk denizaltı siparişi Hollanda, ABD, İngiltere, Almanya hangi ülkeye verilmiştir?

Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki ilk denizaltı siparişi hangi ülkeye verilmiştir?

Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki ilk denizaltı siparişi Hollanda, ABD, İngiltere, Almanya hangi ülkeye verilmiştir? 

Cevap: Hollanda

Türk Denizaltılıcık Tarihi

Türk denizaltıcılık tarihi Eylül 1886’da Abdülhamid ve Abdülmecid denizaltılarının donanmaya katılmasıyla başlamıştır.Ancak 3Aralık 1719’da “Turtle” denizaltısından 57 yıl önce Haliç’te bir denizaltı gemisi denenmiş ve başarılı olmuştur.Lale devri içinde ,padişah III. Ahmet’in oğullarının sünnet düğnünde ilginç eğlence ve gösteriler düzenlemişti.Sünnetin 14. gününde Aynalıkavak kasrı önlerinde Timsah şeklinde bir deniz aracı getirilmişti.Tersane mimarbaşı İbrahim efendinin yapıtı olan ve “Timsah” adı verilen araç ,denizde yüzüyor,ağzını açıp kapıyordu.Daha sonra dalış yapan ve1 saate yakın su altında kalan denizaltı satha çıktığında, ağzından birkaç köçek fırlayıp raksetmişlerdir.Nordenfelt denizaltıları olan Abdülhamid ve Abdülmecid'in uzun süreli seyir yapma yeteneklerinin olmaması yüzünden başarısız olmalarının ardından, denizaltıcılığın gelişmesi üzerine Osmanlı Hükümeti yeni denizaltılar almak üzere teşebbüse geçti ve Amerikalı R.D.Bucknam ile Rauf Bey (Orbay) 1904 yılı ekim ayında İngiltere ve Amerika'ya tetkik gezisine gönderildiler. İngilizler denizaltı inşaatıyla ilgili çalışmaları çok gizli yürütüyorlardı. Heyet fazla bilgi edinemedi ve Amerika'ya geçti. Rhode Island eyaletinin New Port deniz üssünde Genelkurmay 1926-1977 Başkanı Amiral Dewey ve Cumhurbaşkanı Theodore Roosevelt'in izniyle Holland ve Lake tipi denizaltılar tetkik edildi, dalışlara iştirak edildi. Fakat devlet ağır masraflar altında bocaladığından siparişte bulunulmamıştır.
3 Ocak 1910'da dört subay Avusturya, Almanya, Fransa ve İtalya'da denizaltıcılık kurslarına gönderildiler ve bunlar yurda döndüklerinde Bahriye Nazırı Hurşid Paşa'ya Fransız denizaltıları için olumlu rapor vermelerinden birbuçuk yıl sonra 1914'te Cemal Paşa zamanında Fransa'ya iki tane denizaltı sipariş edildi. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine, bu gemiler Fransız donanmasına katıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Fransızlara ait "Turgeuase" denizaltısı ele geçirilip "Müstecip Onbaşı" adıyla donanmaya katıldıysa da herhangi bir varlık gösteremedi ve Mondros Mütarekesi sonrası geri götürüldü.
Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın müttefiki olarak girmemiz üzerine, diğer subaylarla birlikte altı denizci subay da Almanya'ya kursa gönderildiler. Almanların "Vulkan" isimli denizaltısı ile başlayan kurs müddetince subaylarımız çeşitli denizaltılarla devamlı dalıp ve tecrübelere iştirak ettiler. En yeni tekniğe sahip U34 denizaltısını Almanlar çok gizli tutuyorlardı bu nedenle bu gemiyi de gören Türk subaylarına Almanya dışına çıkmalarına müsaade edilmemiş ve kurs iki yıl daha uzamıştır. 17 Ocak 1917'de komodorluk stajı için Helgoland'daki ikinci denizaltı filosunda kalan Binbaşı Mehmed Şükrü (Koramiral Şükrü Okan; soyadını Cumhurbaşkanı M.Kemal Atatürk vermiştir) hariç öbür beş subayımız yurda döndü. Almanlar donanmamıza 10 denizaltı vereceklerini de vaat etmiş, hatta gemilere ayyıldızlı bayrağımızı resmetmişlerdi. Fakat savaşın mağlubiyetle bitmesi üzerine bu vaat yerine getirilemedi. Komodorluk stajını tamamlayan Binbaşı Şükrü Bey 24 Şubat 1918'de yurda döndü.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner122