Dualarımdaki kadınlar

 Hayat zor. Türkiye gibi cehaletin,  fakirliğin ve çaresizliğin kol gezdiği Ülkelerde hayat daha zor. Böyle Ülkelerde hayat zayıflar ve güçsüzler için çok daha zor.. Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar için bu hayat çetin ve zor.
Evet, bilinen bir gerçek ki, kadına şiddet durmak bilmiyor. Şiddet artık vahşete dönüştü. Maalesef. Kadınlar geleceğe güvenle bakamıyor. Biz de bakamıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin.
Bugün tüm mazlum ve masum kadınlar için dua edeceğim.
Kadınlarımız ve özellikle Anadolu'nun Çilekeş Kadınlar sonsuza dek gülsün yüzünüz. Umarım ne üzülünüz, ne de üzünüz.
Bu duygu ve düşünceler içinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
Bu tebrik ile birlikte 2006 yılında yazmış olduğum bir şiirini arz ediyorum.
 
ÇİLEKEŞ KADINLAR
Anadolu’nun çilekeşleri denildiğinde,
Gözümün önüne nice nice kadınlar gelir.
Herkes uykudayken seher vaktinde,
Çalışan binlerce binlerce kadınlar gelir.
                   *****
Masum gözlerine saklamıştır umutlarını,
Çalışma üzerine kurmuşlardır bağıtlarını,
İçlerine akıtmışlardır, acılarını-ağıtlarını,
Gözyaşı döken çile çile kadınlar gelir.
               ******
Toza-toprağa karışır, karnında bebek,
Kan-ter içinde çalışır, sırtında bebek,
Tatlı hayâller kurar, aklında bebek,
Bir köşede gölge gölge kadınlar gelir.
               ******
Zor günlerin kahramanıdır onlar,
Gözbebeğimiz Vatanın şanıdır onlar,
Sırtında mermi taşıyan Nene Hatunlar,
Aklıma cephe cephe kadınlar gelir.
            ******
Türk kadının yeri eşinin hep yanıbaşı,
İyi günde-kötü günde hayat arkadaşı,
Tütecek ocağı, helâlinden pişecek aşı,
Maziden atiye töre töre kadınlar gelir.
           ******
Ah! Çilekeş Anadolu’m, ah nice acılarım,
Ah! Dert ve tasa içindeki nice bacılarım,
Artıkça artar dertlerim ve bu sancılarım,
Dualarıma hece hece kadınlar gelir.
YORUM EKLE

banner122

banner235

banner224

banner154

banner55

banner126