Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor! Başvuru Şartları neler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 37 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim ve Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı olmak üzere 37 akademik personelinin alınacağını bildirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları neler? İşte Sütçü İmam Üniversitesi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım başvurularına ilişkin detaylar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor! Başvuru Şartları neler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 37 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim ve Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı olmak üzere 37 akademik personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 9 Eylül itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamalar yapılmayacak ve ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör kadrosuna başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesine, Doçent kadrosuna başvuracak adaylar 24. maddesine, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise 23. maddesine uygun olarak; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru formu ekinde;

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi,

2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi,

3)- YDS, ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi,

4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,

6)- 1 Adet Fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili akademik birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde ve yayın dosyasında eserlerinden birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 5/1-c bendi uyarınca, 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan usule göre Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak zorundadır. Ancak, sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak üzere başvurup sözlü sınavdan başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından

kendisine verilen “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” ile ibraz eden adaylar için ayrıca bir başka sözlü sınav yapılmayacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kazim Koyuncu
Kazim Koyuncu - 5 ay Önce

Milyonlarca issiz diplomali genc yetistirmekten baska ise yaramayan bu universite lerin gelecek gunleri çok karanlık olacaktır

mehmet bağlar
mehmet bağlar - 5 ay Önce

ben başvursam kabul görürmü ki. herşey var bende. sadece doçentlik tezim bitmedi

SIRADAKİ HABER