Türk Eğitim Sendikası'ndan Milli Hassasiyetlere Duyarlılık Yarışması

Türk Eğitim Sendikası Genel Merkezi tarafından Türkiye geneli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik Milli Hassasiyetlere Duyarlılık Yarışması düzenleniyor.

Türk Eğitim Sendikası'ndan Milli Hassasiyetlere Duyarlılık Yarışması

Türk Eğitim Sendikası Genel Merkezi tarafından Türkiye geneli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik Milli Hassasiyetlere Duyarlılık Yarışması düzenleniyor.

18 Şubat 2009 Çarşamba 15:54
Türk Eğitim Sendikası'ndan Milli Hassasiyetlere Duyarlılık Yarışması
banner208
Konuyla İlgili olarak Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa GÖKHAN'ın açıklaması şöyle: Türk Eğitim Sendikası Genel Merkezi tarafından Türkiye geneli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik “Türkçem, benim ses bayrağım” konulu MAKALE, “cumhuriyet ve değerleri, bağımsızlık, vatan ve bayrak sevgisi” konulu RESİM YAPMA ve ŞİİR YAZMA yarışmaları düzenlenmektedir. Amaç, yozlaştırılmaya çalışılan milli hassasiyetlerimizi canlı tutmaktır. Bu konuda eğitim çalışanları ve velilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Bizler Türk Eğitim-Sen ailesi olarak bu sorumluluğun şuuruyla hareket etmekteyiz. Aynı sorumluluk ve şuuru Kahramanmaraş halkından da bekliyoruz. Saygılarımla. 16.02.2009 Mustafa GÖKHAN Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 No'lu Şube Başkanı [B]ŞARTNAMALER: TÜRK EĞİTİM-SEN MAKALE YARIŞMASI[/B] AMAÇ: Sendikamızın 17. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz makale yarışması ile amacımız; gençlerimizi Türkçe düşünmeye, Türkçe konuşmaya, Türkçe yazmaya teşvik etmek. Türkçemizin zenginleşmesine ve güzelleşmesine katkıda bulunmaktır. [B]KONU:[/B] Makalenin konusu “ Türkçem benim ses bayrağım” olarak belirlenmiştir. [B]KAPSAM:[/B] Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını ve değerlendirme şeklini kapsar. [B]ŞARTLAR[/B] 1) Yarışmaya Yükseköğrenim öğrencileri katılabilir. 2) Yarışmaya, daha önce hiç yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış makaleler gönderilmelidir. 3) Yarışmaya Seçici Kurul Üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar. 4) Eserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, bir satır aralığı ve Times New Roman karakteri ile üç sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır. 5) Makalede yararlanılan tüm kaynaklar sayfada(dipnot) ve kaynakçada belirtilecektir. 6)Yarışmaya gönderilecek makaleler beş nüsha olmalıdır. 7) Yarışmaya gönderilen makalenin üzerinde imza, ad-soyad ve herhangi bir işaret olmayacaktır. 8) Yarışmaya gönderilen makalenin arka yüzünde en fazla beş harf ve iki rakamdan oluşan bir rumuz olacaktır. (Örnek: DOKUZ53) 9) Yarışmaya katılanların makaleleri için kullandığı RUMUZU, ADI-SOYADI, BULUNDUĞU İL, OKULUNUN ADI, İLETİŞİM ADRESİ ve TELEFONU beyaz çizgisiz bir kâğıda yazılarak kapalı bir zarfa konularak teslim edilecektir. 10) Dereceye girsin veya girmesin, yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecek, teslim tarihinden itibaren eserin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen kuruma geçecek, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyecektir. 11) Türk Eğitim Sen, ödül alan ve uygun görülen eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık ve benzeri her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. 12) Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul Üyelerinin kararları geçerlidir. [B]SEÇİCİ KURUL[/B] Şube Seçici Kurulu: Makale Yarışması Seçici Kurulu Türk Dili ve Edebiyatı ya da Türkçe branşından üç öğretmen ya da öğretim görevlisinden oluşur. [B]Genel Merkez Seçici Kurulu :[/B] Yrd.Doç.Dr Asiye DUMAN, G.Ü Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl. Firdes IŞIK, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Pehlivan UZUN, Öğretim Görevlisi Kırıkkale Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl. Yahya AKENGİN, Sanatçı, TÜRKSAV Başkanı NOT: Seçici Kurul Üyelerinin adları alfabetik sıraya göre yazılmıştır. [B]DEĞERLENDİRME:[/B] 1) Şube Seçici Kurulu ilk üçe giren eseri belirleyecektir. 2) Genel Merkez Seçici Kurulu, şubelerden seçilerek gelen eserlerden ilk üç dereceye giren eseri belirleyeceklerdir. [B]YARIŞMA TAKVİMİ[/B] Yarışmanın okullara duyurulması : 09 Şubat 2009 Eserlerin Türk Eğitim-Sen Şubelerine gönderilmesi : 11 Mayıs 2009 (Şube iletişim bilgilerine http://www.turkegitimsen.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz) Eserlerin Şube Seçici Kurullarınca değerlendirilmesi : 15 Mayıs 2009 Şubelerce seçilen eserlerin Genel Merkeze gönderilmesi : 22 Mayıs 2009 Eserlerin Genel Merkez Seçici Kurulunca değerlendirilmesi : 25-26 Mayıs 2009 NOT: Postadaki gecikmelerden sendikamız sorumlu değildir. ÖDÜLLER: 1) Birincilik ödülü 8 adet tam altın, ikincilik ödülü 6 adet tam altın, üçüncülük ödülü 4 adet tam altındır. 2) Ödüller, katılımcılara ödül töreni ile verilecektir. Ödül törenin yeri ve zamanı daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. [B]TÜRK EĞİTİM-SEN RESİM YARIŞMASI[/B] AMAÇ: Sendikamızın 17. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz resim yarışması ile amacımız; çocuklarımızın cumhuriyet, bağımsızlık, bayrak ve vatan sevgisi gibi değerleri benimsemesi ve özümsemesi sürecine katkıda bulunmak ve resim sanatıyla ilgilenen gençlerimizi ve çocuklarımızı teşvik ederek eserlerini tanıtmak, Türk resim sanatına katkıda bulunmaktır. [B]KONU:[/B] Cumhuriyet ve değerleri, bağımsızlık, vatan sevgisi, bayrak sevgisi konulu resim yarışması. KAPSAM: Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını ve değerlendirme şeklini kapsar. [B]ŞARTNAME[/B] 1) Yarışmaya ilköğretim 6,7,8. sınıf ve ortaöğretim (9, 10, 11, 12. sınıf) öğrencileri katılabilir. 2) Yarışma, İlköğretim 6,7,8.sınıflar ve ortaöğretim olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. 3) Yarışmaya, daha önce hiç sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış eserler gönderilmelidir. 4) Yarışmaya Seçici Kurul Üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar. 5)Çalışmalar, 35X50 ebadında resim malzemesine, sulu boya veya pastel boya ile yapılmış olmalıdır. 6) Çalışmalar, paspartulu ve çerçeveli sergilemeye hazır olarak yarışmaya gönderilmelidir. 7) Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde imza, ad-soyad ve herhangi bir işaret olmayacaktır. 8) Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla beş harf ve iki rakamdan oluşan bir rumuz olacaktır. (Örnek: DOKUZ53) 9) Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZU, ADI-SOYADI, BULUNDUĞU İL, OKULUNUN ADI, İLETİŞİM ADRESİ ve TELEFONU beyaz çizgisiz bir kâğıda yazılarak kapalı bir zarfa konularak teslim edilecektir. 10) Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanacaktır. 11) Yarışmada dereceye giren eserler geri verilmez ve tüm telif hakları Türk Eğitim-Sen'e ait olur. 12) Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul Üyelerinin kararları geçerlidir. [B]SEÇİCİ KURUL[/B] 1-) Şube Seçici Kurulu: Resim Yarışması seçici kurulu resim branşından üç öğretmen ya da öğretim görevlisinden oluşur. 2-) Genel Merkez Seçici Kurulu : Yrd. Doç. Dr. Birsen ÇEKEN, G.Ü. Mesleki Eğ. Fak. Uyg. Sanatlar Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Gültekin AKENGİN, Kırıkkale Üni. Güzel Sanatlar Fak. Resim Bölümü Mustafa KINIK, G.Ü. Mesleki Eği. Fak. ,Uyg. Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğr. Görevlisi NOT: Seçici Kurul Üyelerinin adları alfabetik sıraya göre yazılmıştır. [B]DEĞERLENDİRME:[/B] 1) Şube Seçici Kurulu her kategoriden ilk üçe giren eseri belirleyecektir. 2) Genel Merkez Seçici Kurulu, şubelerden seçilerek gelen eserlerden ilk üç dereceye giren eseri belirleyeceklerdir. [B]YARIŞMA TAKVİMİ[/B] Yarışmanın okullara duyurulması : 09 Şubat 2009 Eserlerin Türk Eğitim-Sen Şubelerine gönderilmesi : 11 Mayıs 2009 Eserlerin Şube Seçici Kurullarınca değerlendirilmesi : 15 Mayıs 2009 Şubelerce seçilen eserlerin Genel Merkeze gönderilmesi : 29 Mayıs 2009 Eserlerin Genel Merkez Seçici Kurulunca değerlendirilmesi : 01-02 Haziran 2009 NOT: Yarışmacılar eserlerini illerde TÜRK EĞİTİM SEN Şubelerine teslim edeceklerdir. Postadan doğacak gecikmelerden sendikamız sorumlu değildir. Şube iletişim bilgilerine http://www.turkegitimsen.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz [B]ÖDÜLLER:[/B] 1) Birincilik ödülü 6 adet tam altın, ikincilik ödülü 4 adet tam altın, üçüncülük ödülü 2 adet tam altındır. 2) Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler sergilenecektir. Ödül töreni ve serginin; tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. Ödül törenine katılacak öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri sendikamız tarafından karşılanacaktır. [B]TÜRK EĞİTİM-SEN ŞİİR YAZMA YARIŞMASI[/B] AMAÇ: Sendikamızın 17. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz şiir yazma yarışması ile amacımız; Çocuklarımızın cumhuriyet, bağımsızlık, bayrak ve vatan sevgisi gibi değerleri benimsemesi ve özümsemesi sürecine katkıda bulunmak, duygu ve düşüncelerini zenginleştirmek adına teşvikçi olmaktır. KONU: Yarışmaya katılacak eserlerde Cumhuriyet ve değerleri, bağımsızlık, vatan sevgisi, bayrak sevgisi işlenecektir. KAPSAM: Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını ve değerlendirme şeklini kapsar. [B]ŞARTLAR[/B] 1) Yarışmaya ilköğretim 6,7,8. sınıf ve ortaöğretim (9, 10, 11, 12. sınıf) öğrencileri katılabilir. 2) Yarışma, İlköğretim 6,7,8.sınıflar ve ortaöğretim olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. 3) Yarışmaya, daha önce hiç yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış eserler gönderilmelidir. 4) Yarışmaya Seçici Kurul Üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar. 5) Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir. 6) Yarışmaya ancak bir şiirle katılmak mümkündür. 7)Yarışmaya gönderilecek şiirler beş nüsha olmalıdır. 8) Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde imza, ad-soyad ve herhangi bir işaret olmayacaktır. 9) Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla beş harf ve iki rakamdan oluşan bir rumuz olacaktır. (Örnek: DOKUZ53) 10) Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZU, ADI-SOYADI, BULUNDUĞU İL, OKULUNUN ADI, İLETİŞİM ADRESİ ve TELEFONU beyaz çizgisiz bir kâğıda yazılarak kapalı bir zarfa konularak teslim edilecektir. 11) Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanacaktır. 12) Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul Üyelerinin kararları geçerlidir. [B]SEÇİCİ KURUL[/B] Şube Seçici Kurulu: Şiir Yazma Yarışması seçici kurulu Türk Dili ve Edebiyatı ya da Türkçe branşından üç öğretmen ya da öğretim görevlisinden oluşur. [B]Genel Merkez Seçici Kurulu :[/B] Yrd.Doç.Dr Asiye DUMAN, G.Ü Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl. Firdes IŞIK, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Pehlivan UZUN , Öğretim Görevlisi Kırıkkale Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Bl Yahya AKENGİN, Sanatçı, TÜRKSAV Başkanı NOT: Seçici Kurul Üyelerinin adları alfabetik sıraya göre yazılmıştır. [B]DEĞERLENDİRME:[/B] 1) Şube Seçici Kurulu her kategoriden ilk üçe giren eseri belirleyecektir. 2) Genel Merkez Seçici Kurulu, şubelerden seçilerek gelen eserlerden ilk üç dereceye giren eseri belirleyeceklerdir. [B]YARIŞMA TAKVİMİ[/B] Yarışmanın okullara duyurulması : 09 Şubat 2009 Eserlerin Türk Eğitim-Sen Şubelerine gönderilmesi : 11 Mayıs 2009 Eserlerin Şube Seçici Kurullarınca değerlendirilmesi : 15 Mayıs 2009 Şubelerce seçilen eserlerin Genel Merkeze gönderilmesi : 29 Mayıs 2009 Eserlerin Genel Merkez Seçici Kurulunca değerlendirilmesi : 01-02 Haziran 2009 NOT: : Yarışmacılar eserlerini illerde TÜRK EĞİTİM SEN Şubelerine teslim edeceklerdir. Postadan doğacak gecikmelerden sendikamız sorumlu değildir. Şube iletişim bilgilerine http://www.turkegitimsen.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz [B]ÖDÜLLER:[/B] 1) Birincilik ödülü 6 adet tam altın, ikincilik ödülü 4 adet tam altın, üçüncülük ödülü 2 adet tam altındır. 2) Ödüller, katılımcılara ödül töreni ile verilecektir. Ödül törenin yeri ve zamanı daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. Ödül törenine katılacak öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri sendikamız tarafından karşılanacaktır.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner124

banner122

banner215

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225