Hükümetin memura komik zam teklifine Memur-Sen'den manifesto gibi cevap

Memur-Sen Kahramanmaraş İl temsilciliği hükümetin memur maaşları için önerdiği zam teklifine tepki gösterdi. Kahramanmaraş Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülaziz Aydın tarafından yapılan açıklamada teklifin Türkiye gerçeklerinden çok uzak olduğu ifade edildi.

Hükümetin memura komik zam teklifine Memur-Sen'den manifesto gibi cevap

Memur-Sen Kahramanmaraş  İl temsilciliği hükümetin memur maaşları için önerdiği zam teklifine tepki gösterdi. Kahramanmaraş Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülaziz Aydın tarafından yapılan açıklamada teklifin Türkiye gerçeklerinden çok uzak olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülaziz Aydın tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri,

1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı.

16 Ağustos’ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu.

Kamu İşvereni, görüşmelerin 16.gününde, yani tekliflerimizin kendilerine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu.

Kamu İşvereninin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip.

Kamu İşvereninin teklifi;

“teklif gecikti” siteminin ve tepkisinin ötesinde

“teklif geçiştirildi”,

“masa önemsizleştirildi” ve

“alın terimiz değersizleştirildi” tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi

hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir.

Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi;

Kamu İşvereninin

masaya geç teklif sunma gayretinin ve

sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir.

Kamu İşveren Heyetinin

geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış

teklifinin içeriğinde; bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor.

Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif;

“Güçlü Türkiye imkansız”,

“Büyük Türkiye anlamsız” ve

“Yeni Türkiye gereksiz”

fikri sabitinde debelenenler dışında

hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz.

Hükümet; bu teklifin, Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir,

Daha da önemlisi Hükümet, kalkınmayı önemsediğine, adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı, toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir.

Memur-Sen Konfederasyonunun ve

yetkili sendikalarımızın toplu sözleşme teklifleri; teşkilatımız, üyelerimiz ve kamu görevlilerimiz tarafından duruma uygun, çözüme matuf, çeriği makbul, maliyeti ve mahiyeti makul teklifler olarak kabul gördü.

Bu kabule rağmen,

Kamu İşvereninin 24 Temmuz’da anki kendisine hiç teklif sunulmamış, amu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına, emokratik ve sendikal haklarına, özlük hakları ve çalışma şartlarına dair tekliflerinden bihaber kalmış bir profil çizmesine kabul edilir ne de anlaşılır bir tutumdur.

Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifini hatırlayalım; 2020 için % 3,5 + %3 ve 2021 için %3 + % 2,5…

Bu oranlar;

Hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil.

Bu oranlar, Hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil.

Hükümetin teklifi,

faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor.

5. Dönem Toplu Sözleşme masasına dün itibariyle

sunulan Kamu İşvereni teklifi;

“kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı” sona ermesi gerekirken aksine

“kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı” eklenme çabası olarak da görülebilir.

Siyasi irade, toplu pazarlık masasına, Kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir.

Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı;

evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın Dimyat'a pirince gitmektir.

Kamu İşvereni,

hem Dimyat'a pirince gitmemize engel olmak

hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir.

Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin!

5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde

Kamu İşvereninden gelen ilk teklifin anlamı;

2020 için yıllık toplamda %6.60,

2021 için yıllık toplamda %5.57 oranın da zam yapılması,

iki yıllık toplamda ise %12,54 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasını teklif etmektir.

Bu durumda kamu görevlilerine ve

onların yetkili temsilcisi konumunda

konfederasyona ve sendikalara şu denilmektedir;

”2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin.

Şekere, elektriğe, doğalgaza tek seferde %15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde %12’nin biraz üzerinde zam yapılmasını

normal kabul edin.

Yetmez, “gecikme zammı aylık %2,5,

yıllık %30 iken maaş zammınızın

yıllık %6’lar ve iki yıllık toplamda %12’ler seviyesinde olmasına aldırış etmeyin” deniyor.

Merkez Bankasının 2020 ve 2021 için enflasyon hedefi %5,

aynı yıllara ait enflasyon tahminleri ise %9,5 ve %5,9 iken

aynı yıllara ait beklenti anketlerinin sonucu ise

sırasıyla %13,9 ve %11,5 olarak kayıt altına alınmış.

Bu rakamların yanına da son 10 yıllık süreçte enflasyon hedef ve tahminleri ile gerçekleşen enflasyon arasında zaman zaman 2 kata kadar farklılıklar oluştuğu bilgisini de paylaşmak gerekiyor.Diğer taraftan

2019 yılında uygulanan yeniden değerleme oranının %23’ün üzerinde olduğunu ve

mevcuttaki tutumu devam ederse 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının da %27-%30 bandında olacağı gerçekleri de gün gibi ortadır. Bir başka ifadeyle, kamu tarafı bazı harçlara ve ücretlere gelecek yıl yaklaşık %27 oranında zam yapacaktır.

Ayrıca,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte

Hükümetin bütçe teklifinin

Meclis tarafından kabul edilmemesi halinde

“bir önceki yılın bütçesinin ilgili yıldaki yeniden değerleme oranı kadar artırılması” uygulamasına geçilmiştir.

Buna bağlı olarak,

2020 yılı bütçe teklifi Meclis tarafından kabul edilmemesi halinde

2019 bütçesinin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılması söz konusu olacak.

Böyle bir durum gerçekleşirse;

2020 yılında Hükümetin bütçesine yaklaşık

%27 civarında zam yapılırken

kamu görevlilerinin maaşlarına ise

%3,5+%3 zam yapılması gibi bir garabet ortaya çıkacaktır.

Bütün bu veriler üzerinden şunu söylemek gerekir ki;

“Memuru enflasyona ezdirmeyiz” vaadi Hükümet tarafından öncelikle

teklif bandında korunması gerekir.

Bir başka anlatımla

Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla

Merkez Bankasının beklenti anketindeki

%13,9 ve %9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi.

Diğer taraftan,

toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil.

Masada, haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da

pazarlık kapsamında değerlendiriliyor.

Hükümetin masaya sunduğu ilk teklifte

ek göstergeden,

kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına,

teklifimizde yer alan taban aylığa seyyanen zamdan,

refah payına

sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden,

kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına,

gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından

dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine,

yerel yönetim seçimleri sonrası iş güvencesine ve sendikal haklara yönelik saldırılardan

keyfi ve eziyet edici geçici görevlendirmeye

genel toplu sözleşme kapsamındaki bir çok konu başlığı

hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve

bunlarla ilgili teklif içeriğine yer verilmemiştir.

Benzer şekilde

hizmet kollarındaki yetkili sendikalar tarafından sunulan teklif metinleri üzerinden

bir değerlendirme yapılarak hizmet kollarına yönelik

bir teklif içeriği de oluşturulmamıştır.

Bu bakımdan Kamu İşvereninin teklifi sonrasında

“ne makul ne de makbul bir teklif var

sadece malul bir teklif var” dedik.

Zira bu teklif içerdiği oranlar boyutuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle maluldür.

Bu teklif,

Yeni Türkiye’yi görme, Büyük Türkiye’yi yansıtma,

Güçlü Türkiye’yi yaşatma noktasında maluldür.

Bu teklif, refahı tabana yayma, gelir dağılımında adaleti sağlama açısından maluldür.

Bu teklif,

“Türkiye’nin kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak cüssesi, alın terinin hakkını teslim edecek bütçesi yok” cümlesine inanmamızı beklemek nedeniyle

fikren, ilmen, ahlaken maluldür.

Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif

“vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük” niteliktedir.

Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin

ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken,

nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık.

Bu teklifin tamamlanmaya,

ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var.

İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak

bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak

yeni bir teklif için yeterli zaman,

bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan var olduğuna inanıyoruz.

Biz, eski Türkiye’nin vehimlerinden beslenen değil

Yeni Türkiye’nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz.

Türkiye’nin gücüne bizim kadar inanılırsa,

Türkiye’nin büyüklüğüne bizim kadar itibar edilirse,

Türkiye’nin yeni paradigmal çerçevesi bizim gibi anlaşılırsa;

anlaşmamızda, adil paylaşmamızda,

birlikte ve huzur içerisinde yaşamamızda çok daha kolay karşılanacaktır.

Biz, örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız.

Fakat biz örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermek için değil

hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri

takdir etmek için kullanmak istiyoruz.

Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz.

Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ediyoruz.

Memur-Sen Kahramanmaraş İl temsilciliği olarak

ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini

yakından takip etmeye,

bizleri memnun edecek her konuda

destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin toplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Emeğin hakkının verilmesi noktasındaki niyet ve gayretlerimizde bereket, irade ve çalışmalarımızda

örgütlü güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
RAMAZAN P
RAMAZAN P - 1 ay Önce

İNŞALLAH DAĞ FARE DOĞURMAZ

Alyanak  osman
Alyanak osman - 1 ay Önce

Geçen dönemde boyle boş boş lakırdı yaptı sendika, iki saat sonra yarim puan artışa imza attılar, simdi yine soyle boyle boş boş konuşuyorlar, 4+3+3+3 e tav olurlar, o zaman boyle boş konuşan sendikacıların yüzüne tükürmek lazim. Olan memura işçiye oluyor, sendika başkanları adamsa aldıkları aylıkları, ek ücretleri, sendika üzerine yaptıkları harcamaları aciklasinlar

Eloglu
Eloglu @Alyanak osman - 1 ay Önce

Kızarlar ederler ama kımsede sendıkadan ıstıfa edeyım demez, sendıkaları protesto etmek ıcın ıstıfa etmeyenlere müstahak çok bıle onlara bu zam oranları

goksunlu muro
goksunlu muro - 1 ay Önce

Yalaniniz batsin kuzu kuzu kabul edeceksiniz.Baskaniniz artik milletvekili olur.

İŞÇİ
İŞÇİ - 1 ay Önce

Siz asgari ücretle özel sektörde çalışın biz memurun yaptığı işi 1500 tl ye yapmaya hazırız.yerseniz.

MEMURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
MEMURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR @İŞÇİ - 1 ay Önce

ZAMANINDA KAFANI ÇALIŞTIRSAYDIN LA ŞİMD, Mİ KAFAN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

mazlum
mazlum - 1 ay Önce

şükretmek lazım bu ülkede asgari ücret geçinen var hele öğretmenlere hiç zam yapmamak gerekir maraşı başarı sonlarında

TÜRKİYE
TÜRKİYE - 1 ay Önce

Memur üretenmi tüketenmi.?????

KORKUSUZKURT
KORKUSUZKURT @TÜRKİYE - 1 ay Önce

yoğun bakıma düşersen anlarsın

İşçi ile memur
İşçi ile memur - 1 ay Önce

Ben anlamıyorum şu meseleyi işçide aynı ülkede aynı enflasyona maruz kalıyor. Ama memura önerilen zam ortada. O zaman proplem memur sendikalarında. Artık yeter sendikacılık yapın. Siyaset yapacaksanız bir partiden siyasete girin....

Okyay
Okyay - 1 ay Önce

Helal olsun başkanım ağzına sağlık sonuna kadar yanındayız evel Allah

Mehmet
Mehmet - 1 ay Önce

Kabul edeceksiniz yüzde 1 daha arttırır lar tamamdır size birşey olmaz aziz olan gariban memura olur

Süleyman
Süleyman - 1 ay Önce

Bu Adamın böyle konuştuğuna bakmayın,memurun gazını almak için konuşuyor.Yarın Buçuk Ali gece saat 1.5 ta imzayı atar.

Adige
Adige - 1 ay Önce

Haydi greve gidelim tüm memurlar sıkıyorsa alsın memur-sen karar

ENS
ENS - 1 ay Önce

doymadınız

memur
memur - 1 ay Önce

eee sonuç kuzu kuzu imzalayacaksınız

HAKKI HAKLIOĞLU
HAKKI HAKLIOĞLU - 1 ay Önce

HADİ HADİ MELEĞİM UÇTA GÖREYİM
O GÜLER YÜZÜNÜ BEN DE GÖREYİM

at
at - 1 ay Önce

Hükumete göbekten bağlı bir sendika olan Memursen'in (AMPULSEN) sendikacılıkla falan bir alakası yoktur. Sendika yöneticilerinin yegane amacı, sendika üzerinden reklam yapıp, daha öncekilerin yaptığı gibi ya vekil ya da önemli bir makam kapmaktır. Memur üyelerin sendika aidatlarını devlet öder mi yahu. Devlet kasasından sendikalara yetim hakkı olan milyonlarca lira aktarılıyor, Haktan reva mı ?

maraşi
maraşi - 1 ay Önce

yakında secim yok boşuna tantana yapmayın bu memlekette asgari ücret iki bin lira sendikacılar da zaten ya devletin yada patronun elemanı oluyor

Vay vay
Vay vay - 1 ay Önce

İşçi zammına göre memur önemsemiyor demektir. YORUMLARI okudum bir arkadaş ne yapıyorsunuz demiş. Senin evde bakmadığın çocukları eğitiyoruz...

Hakki
Hakki - 1 ay Önce

Türkiye de sendika =siyaset. Memurun menfaatine gibi arada bir göstermelik konuşma yaparlar o kadar. Tek amaçları devlet kurumlarına işin ehli olmayan sırf kendi yandaşlarını idareci(haramzade) atamak. Bu anlattığım hususlarda başta memur-sen ve diğer sendikaları başarılı buluyorum. Başarılarınızın devamını s dilerim.


SIRADAKİ HABER

banner122