KAGİK “Haydi Kadınlar Göreve”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kurulun Başkanı Nazlı Ceylan Kurtul ve Başkan Yardımcısı İnci Okumuş, kadınlara yönelik hazırlanan projeler ve kurulun hedefleri hakkında yönelttiğimiz soruları cevaplandırdı.

KAGİK “Haydi Kadınlar Göreve”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kurulun Başkanı Nazlı Ceylan Kurtul ve Başkan Yardımcısı İnci Okumuş, kadınlara yönelik hazırlanan projeler ve kurulun hedefleri hakkında yönelttiğimiz soruları cevaplandırdı.

05 Mart 2009 Perşembe 12:20
KAGİK “Haydi Kadınlar Göreve”
Türkiye'de resmi rakamlara göre 72 bin kadın girişimci bulunuyor. Kadın girişimcileri kurumsal bir çatı altında buluşturmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu kuruldu. Kadınların girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesini hedefleyen kurul çatısı altında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde İl Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK), oluşturuldu. Kurulun çalışma esasları doğrultusunda çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan kurul, Kahramanmaraş ekonomisinde etkin rol oynayan 20 iş kadınından oluşuyor. Kurul, “Yerel yönetimlerde, genel yönetimlerde, sivil toplum örgütlerinde, evlerden çıkıp iş yerlerine; Haydi kadınlar göreve” sloganıyla kadınların her alanda daha etkin olmasını hedefliyor. Bu konuda ciddi projeler üzerinde çalışan kurul, projelerini hayata geçireceği günü büyük bir heyecanla bekliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kurulun Başkanı Nazlı Ceylan Kurtul ve Başkan Yardımcısı İnci Okumuş, kadınlara yönelik hazırlanan projeler ve kurulun hedefleri hakkında yönelttiğimiz soruları cevaplandırdı. [URL=http://www.haber46.com.tr/gallerydetails.asp?id=344#]FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ[/URL] [B]1-) Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Neden böyle bir kurul oluşturuldu? Amacı ne?[/B] [B]Nazlı Ceylan KURTUL:[/B] Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu; TOBB bünyesinde kurulan her ilin ticaret ve sanayi odalarına bağlı, kadınları ekonomiye kazandırmak adına oluşturulan bir kuruldur. Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların neden işveren, sanayici sayısının yarısını oluşturmadığı sorusunun cevabı kadın girişimciler kurullarının oluşturulmasından geçiyor. Her şehirde girişimci olan kadınların öncülüğünde oluşturulan bu kurulun ana hedefi kadınlarımızı göreve çağırmak, il meclislerinde, belediyelerde, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde kısacası topluma faydası dokunan her kurumda kadınlarımızda söz hakkı olmasını sağlamak ve evinde oturan kadınlarımıza girişimcilik ruhu kazandırmak yada var olan girişimcilik ruhunu bir ileriki noktaya taşımasını sağlamak için kuruldu. [B]2-) Kahramanmaraş'ta KAGİK kimlerden oluşuyor? Bu isimler nasıl seçildi?[/B] [B]Nazlı Ceylan KURTUL: [/B] KAGİK, üyesi olabilmek için TOBB tarafından bazı kriterler var. Bu kriterler KAGİK Çalışma Esasları içerisinde belirtiliyor. KMTSO Yönetim Kurulu tarafından, odaya kayıtlı kadın girişimcilerin listesi çıkarılarak şartları taşıyan üyeler üzerinde titiz bir çalışma yapıldı. Üyelerin KMTSO'yu temsil edeceği için odanın vizyon ve misyonunu sahiplenecek, fedakarca çalışabilecek, her biri birer rol model olan, başarılı 20 iş kadını seçildi. Seçilmiş 20 iş kadını kendi arasında, demokratik bir şekilde kendi başkan ve başkan yardımcılarını belirlerdi. Kurul başkanlığına ben Nazlı Ceylan Kurtul, başkan yardımcılığına; Samet Akman ve İnci Okumuş seçildi. Genel Sekreterimiz olarak da Nezihe Mine Şirikçi seçildi. Bu kurulda, kendi alanında güçlü referansa sahip ve başarılı üye arkadaşlarımızın isimleri şöyle: Ayşe Aksüt, Banu Arıkan, Derya Ongun, Fatoş Dalkara, Hatice İnal, Mehtap Demircan, Merve Gül, Nezihe Sak, Engin Karabekiroğlu, Makbule Balduk, Esra Kanbur, Sergül Öner, Tuğba Evliya, Sabahat Küpelikılıç, Zümrüt Sarıkatipoğlu, Hatice Koç. [B]3-) Kurul, nasıl bir çalışma programı hedefliyor? Projeleriniz neler?[/B] [B]İnci OKUMUŞ:[/B] Uzun zamandır hasreti çekilen bu oluşumun, kadınların girişimciliğini geliştirmek adına çok önemli görevleri var elbette. Biz kurulduğumuz ilk günden itibaren bu görevlerin neler olabileceği konusunda uzman yardımı da alarak belirmeye çalıştık ve projeler oluşturduk. Bu projelerin sağlam bir zeminde ve aksamadan hayata geçirilebilmek için strateji planı oluşturduk. Her bir projeyi bu takvime bağlayarak yürüteceğiz. Projelerimizi ismen zikretmektense, vizyonuna dair genel başlıklar halinde şöyle sunabiliriz: Kadın girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek üzere çeşitli eğitim programları düzenleyeceğiz. Kadın girişimcilerin, düzenlenecek çeşitli konferans, çalıştay, yarışma ve fuarlar aracılığı ile bir araya getirilerek fikir ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarına fırsat sağlayacağız. Kadın ve erkeklerin, ekonomik kalkınma amaçları doğrultusunda bir takım ortak sorumlulukları var. Bunların yerine getirilebilmesini, girişimciliğin geliştirilmesini ve kadınlarımızın bu alanda özendirilmesini ön plana alan projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini önemsiyoruz. [B]Nazlı Ceylan KURTUL:[/B] Sevgili İnci'nin de söylediği gibi, birçok vazife üstlendik. Çok yakın zamandan bahsedecek olursak; 13-14 Mart tarihleri arasında KMTSO Meclis salonunda Kadın Girişimciler Paneli düzenleyeceğiz. Panele, Türkiye çapında başarılara imza atmış, ismi markalaşmış kadın girişimciler panelist olarak katılacak. İlimizdeki girişimci ruhlu kadınları cesaretlendirip, onları motive etmek adına ilk gün panelistlerden, iş yaşamlarındaki başarı öykülerini dinleyeceğiz. İkinci gün ise; profesyonel ekip tarafından, gönüllü girişimci kadınlara motivasyon ve girişimcilik eğitimi verilecek. Girişimci ruhlu bütün kadınlarımızı bu panelimize bekliyoruz ki; konuklarımızın Türkiye'de ses getiren örnek başarılarını, kendi ilimize, “bizim kadınlarımızın eseri” olarak sunmalarını sağlayalım. Panele, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, Bahar Korçan, Veronica Arman, İmren Aykut ve Meliha Okur gibi güzide isimlerin aramızda olacağı müjdesini verelim. Diğer isimler sürpriz olsun. [B]4) Türkiye'de kadın girişimciliği konusunda neler söyleyebilirsiniz? İş dünyasında kadınların yerini yeterli buluyor musunuz? [/B] [B]İnci OKUMUŞ:[/B] İnsan sosyal bir varlık ama biraz pozitif ayrımcılıkla düşünürsek, kadın; sosyalin üzerinde düşünebilme kabiliyetinde olan, her türlü zorluğa dayanımlı ve güçlüğü aşabilen yapıda bir varlık. Bu bağlamda, Türkiye'de kadın girişimciliği konusunda ağırlıklı düşünülen gibi umutsuz bir harita içinde değil, geniş yelpazeli bir fotoğraftan bakmak lazım bence. Girişimci kadın toplumu söz konusu olduğunda; hedef kitle, donanım, kapasite ve atak insan kaynaklarının yeterliliğine inanıyorum. Ancak, yasal ve sosyal düzenlemelerin buna muktedir olmadığını düşünüyorum. Kadınların iş dünyasına katılım oranında, bırakınız ülkemiz düzeyini, dünya düzeyinde bile bunu yetersiz buluyorum. Bir akademisyen değilim, rakamlarla konuşamam. Ancak, onca dengeden sapmış finansal yönetim anlayışı ve her alanda göze batan istikrarsız yapılanmanın gittikçe artan acı hakikati, karşı cinsi ile birlikte yaratılmış bir kadın toplumunun, kendi enerjisini bu dengeler düzenine yeterince katmadığını fısıldıyor bana. Bilmem tarafgir mi düşündüm? Ancak; şu an, bu eksikliği konuşuyor olmanın bile, bu hususta bazı gereksinimleri giderdiğine inanıyorum. Yüreklere su serpmesi bakımından şunu da söyleyebilirim. Bugün KAGİK gibi bir kurulun oluşmuş olması ve bu kurulda bulunmakla, bir takım hasletlerimizi ve enerjimizi değerlendireceğimiz en doğru yerdeyiz bence. [B]5) Kadınların ekonomide daha etkin rol alması için neler yapacaksınız?[/B] [B]Nazlı Ceylan KURTUL:[/B] Öncelikli hedefimiz, ilimizdeki kadınlara girişimcilik ruhu empoze etmek. İstekli olanlara yönelik iş donanımı gereklerine uygun eğitim imkanı sağlamakla başlıyor. Mevcut girişimci kadın potansiyelimizle, bir takım ruhu esasıyla organize çalışarak, işveren kadın sayısını artırarak şehrimizin istihdam potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sonuç olarak bu çalışmalar, sadece kadınlarımızın görevi değil. Şehrimize ve dolayısıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayacağı için, kadın- erkek tüm işverenler olarak enerjimizi birleştirmeli ve ortak çalışmalarda bulunmalıyız. [B]İnci OKUMUŞ:[/B] Sevgili Ceylan'ın sözlerine ilave birkaç şey söylemek istiyorum. Bu hususta çok ağır bir vazifemiz olmayacağını söyleyebilirim. Neden? Bana kalırsa, biz kadınlarımızın donanımlarında zaten var olan enerjiyi harekete geçireceğiz. Esas vazife bu aşamadan sonra onların üzerinde kalıyor. Kaldı ki; zaman zaman toplantılardan döndüğümde, kendi içimizde yaptığımız değerlendirmeleri de göz önüne alıp, rolümüzü daha etkin kılma hususuna kafa yoruyorum. Karşıma bir soru çıkıyor ilkin: İş dünyasında var olan kadın girişimciler olarak, yeni kadın girişimcileri kazandırma gayretinin neresindeyiz? Sonra, cevabı uzun sürmüyor: “Tam kalbindeyiz “diyorum. Neden? Gerçek üretimlerin de, beyin, ruh ve fiziksel koşturma içinde başarıyı yakalayan kişilerin üretimi olduğuna inanıyorum. Bu görüntünün pek çok kadın girişimciye örnek olacağını, model oluşturacağını bilmemizin yanı sıra, moral ve güven desteği de sağlayacağını düşünüyorum. Bu esasa dayalı pek çok projemiz var. Özetle şunu söyleyebilirim: Kadınlarımızın daha etkin rol alması için önce kendi rollerimizi daha etkin kılmaya çalışacağız. En güzel teşvik bu değil mi? [B]6-) Kadınlara neler tavsiye edersiniz.[/B] [B]İnci OKUMUŞ:[/B] Bizler, ilimizde iş hayalinde olan kadınlarımızın, gerekse iş hayatı içinde olan kadınlarımızın destekçisiyiz ve her zaman yanlarındayız. Projelerimiz hayata geçtiğinde bunun somut örneklerini de vermiş olacağız. Şehrimiz ve insanımız için illa ki kadınlarımız için, yüreğini koyan herkesi sevgiyle kucaklıyoruz. Ülkemiz ekonomisi için, şehrimizin ekonomisi için, kadınlarımızın her alanda gösterdiği başarıları, ekonomik alanda da göstermesi için bütün kadınlarımızı cesur ve atak olmaya davet ediyoruz. Yüreklerinin götürdüğü yerle, ayaklarının ulaştığı yer hep zirve olmalı. Kahraman bir ilin kadınlarına da bu yakışır. [B]Nazlı Ceylan KURTUL:[/B] Sevgili İnci'nin sözlerine ek olarak, sloganımızı tekrarlamak istiyorum: “Yerel yönetimlerde, genel yönetimlerde, sivil toplum örgütlerinde, evlerden çıkıp iş yerlerine; Haydi kadınlar göreve” [B]7) Farklı iş kollarında çok sayıda sendika ve dernek olduğu gibi kadın girişimciliği konusunda da farklı dernekler var. Hatta bu derneklerin isimlerin yakınlığı nedeniyle kamuoyunda bazı karışıklık yaşanıyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? [/B] [B]Nazlı Ceylan KURTUL:[/B] TOBB, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, gönüllülük esasına dayanan diğer oluşumlardan yani derneklerden ayrı bir yerdedir. Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulmuş resmi bir kurumdur. Desteğimizde TOBB ve KMTSO olduğu için hedeflerimize daha kolay ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii ki, ilimiz menfaatine çalışan kadın derneklerini gönülden destekliyoruz. [B]Son olarak ne söylemek istersiniz?[/B] [B]Nazlı Ceylan KURTUL - İnci OKUMUŞ[/B] Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Sizin aracılığınızla, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126