Kahramanmaraş'ta Finansal Raporlama Standardı “Bobi Frs” Tanıtımı Yapıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Finansal Raporlama Standardı “Bobi Frs” Tanıtımı Yapıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, İl Defterdarı Mehmet Çoban, Kamu Gözetimi Kurumu Daire Başkanı Hasan Gül, Vergi Dairesi Başkan V. İbrahim Kaya, Küçük ve Orta Ölç. Mükellefler Gurup Başkanı Nuh Ateş, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halit Alcı ile sanayici ve işadamı ile serbest muhasebeciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, finansal raporlamanın şirketler için çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, Kamu Gözetimi Kurumu’na bu programı Kahramanmaraş gibi sanayileşmede öne çıkan bir şehirde planladıkları için teşekkür etti.

“TARIM KENTİNDEN DEV SANAYİ İŞLETMELERİNE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ”

Zabun şöyle konuştu: “Kahramanmaraş bugün ekonomide, dürüst ve çalışkan girişimcileri ile Türkiye’nin gücüne güç katmak için var gücüyle çalışan bir şehir. Tarım kentinden dev sanayi işletmelerine uzanan büyük bir başarı hikayesi yazan şehrimiz, 80’li yıllarda başlayan sanayi hamlesini, son 15 yıldaki istikrar fırsatı ile pekiştirerek kalkınma adına çok önemli bir rol oynamıştır.

HABER FOTOĞRAFLARI

“300 İHRACATÇI ŞİRKETLE 120 ÜLKEYE İHRACAT”

Kahramanmaraş, 17 milyar liralık ekonomisiyle Türkiye’nin bugün en büyük sanayi merkezlerinden birisidir. 300 ihracatçı şirketiyle 120 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 17. büyük kenti olarak sıralamada her yıl yükselişini sürdürmektedir. Son 10 yıl içerisinde en büyük ekonomik başarıyı ise büyük şirketler oluşturabilme kabiliyeti ile göstermiş, 2007 yılından 2017’ye en büyük bin sanayi kuruluşu içerisindeki şirket sayısını 2,5 kat artırarak 24’e yükseltmiştir. Bu kategoride, Türkiye’nin en başarılı 8. kenti konumuna ulaşmıştır. Bu trendin mutlaka devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Üretimde yeni ve güçlü projelerin, ihracatta başarılı operasyonların yapılabiliyor olması ve büyük şirketlerin çoğalması Kahramanmaraş için stratejik öneme sahip.

“HEDEFİMİZ İSE SANAYİLEŞMEDE İLK 10 ŞEHİR ARASINDA YER ALMAK”

Kahramanmaraş, aldığı teşviki son kuruşuna kadar yatırım için harcayan girişimcileri sayesinde tekstilde, metal mutfak eşyalarında, enerjide, gıdada, kağıt sanayiinde, çimento sektöründe yüksek kapasitesi ile lider konuma ulaşmıştır. En büyük hedefimiz ise sanayileşmede ilk 10 şehir arasında yer almak ve 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Bütün bu hedefleri gerçekleştirmenin tek bir yolu var. O da, yatırım, üretim ve istihdamdır.”

“TÜM İŞLETMELER BU STANDARDIN CİDDİYETİNİN FARKINDA OLMALI”

Şirketlerin mali yapısını net bir şekilde analiz etmek, geleceğe yönelik stratejik kararları doğru bir biçimde alabilmek adına finansal raporlama standartlarını çok önemsediklerinin altını çizen Zabun, “Kahramanmaraş gibi, ekonomide iddialı bir şehirde, özellikle belli bir ölçeğin üzerindeki tüm işletmeler için bu standardın ciddiyetinin farkında olmamız gerekiyor. Kamu Gözetimi Kurumumuza çok teşekkür ediyorum, böyle önemli bir konuyu şehrimizde gündeme aldıkları için. Verecekleri kıymetli bilgiler için ayrıca değerli daire başkanımıza ve kurum uzmanlarına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“GERÇEĞE VE İHTİYACA UYGUN, KARŞILAŞTIRILABİLİR FİNANSAL TABLOLARIN OLUŞTURULMASINI AMAÇLIYORUZ”

Kamu Gözetimi Kurumu Daire Başkanı Hasan Gül ise yaptığı konuşmada, Kamu Gözetimi Kurumu’nun yapısı ve kuruluş amaçlarını tanıtarak, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hakkında bilgiler verdi. Gül şöyle konuştu: “Bilindiği üzere Türkiye’de bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak KAYİK niteliğindeki şirketler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamak zorunda. KGK tarafından hazırlanan ve 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BOBİ FRS ise bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin 2018 yılı itibarıyla finansal tablolarını hazırlarken uygulayacağı finansal raporlama standardı olarak tanımlanıyor. BOBİ FRS’nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulması.

“BOBİ FRS, TÜM MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE ESASLARINI BELİRLEMEKTEDİR”

BOBİ FRS, TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurullarına sunulan finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacaktır. Ayrıca BOBİ FRS; ortakların, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamunun ve diğer ilgili tarafların bilgi ihtiyacını sağlayacak genel amaçlı finansal raporlama ilkelerini ortaya koymaktadır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. BOBİ FRS’nin uygulanmasıyla birlikte bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS uygulamayan şirketlerin finansal tablolarını kullanan paydaşlara gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulması sağlanmış olacaktır. Böylece, işletmelerin doğru ve güvenilir finansal tablolar hazırlamaları ülkemizdeki yatırım iklimini olumlu yönde etkileyecektir.”

“BAĞIMSIZ DENETÇİLİK 1989 YILINDA YASAL STATÜYE KAVUŞMUŞTUR”

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halit Alcı yaptığı konuşmada, Türkiye’de bağımsız muhasebe denetçiliğinin ilk kez 1947 yılında V.U.K.’nda Mali Müşavirler ve Mükellef Yardımcıları başlığıyla bir düzenleme yapılarak gündeme geldiğini, fakat 1949 yılında V.U.K görüşülmesi sırasında bu bölümün tasarıdan çıkarıldığını söyledi. Alcı, “nihayet, 13.06.1989 tarihinde 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu ile meslek yasal bir statüye kavuşmuştur.” dedi.

“BAĞIMSIZ DENETİM İŞLETME HAKKINDA DOĞRU VE OBJEKTİF BİLGİ SUNAR”

Alcı, şöyle konuştu: “Bağımsız denetim sonucunda işletme yöneticisi, işletmede var olan yanlışlıkları, var ise usulsüz işlemleri Türkiye muhasebe standartlarına ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumsuzlukları zamanında görerek gerekli düzeltmeleri yapma imkanına kavuşur. Bağımsız denetim yapılan mali tablolar gerek ticari ilişkisi bulunanlar açısından gerek finans ilişkisi bulunan veya finansman sağlayacak işletmelerde işletme hakkında doğru ve objektif olarak bilgi sunması açısından da olumlu bir tercih sağlar. Bağımsız denetimden geçmiş bir işletme paydaşları tarafından daha güvenilir ve objektif bir mali tabloları olan bir işletme olarak tercih edileceği kanaatindeyiz. Türkiye Bağımsız denetim bir statüye kavuşturulması ve yaygınlaştırılması elbette ülke ekonomimize ve toplumumuza şeffaflık açısından fayda sağlayacaktır.”

Konuşmaların ardından Kamu Gözetimi Kurumu uzmanları sunum yaptı. Uzmanlar, kavramsal çerçeve ve finansal tablolar, muhasebe politikaları, tahminler ve yanlışlıklar, raporlama döneminden sonraki olaylar, karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar, hasılat, stoklar, tarımsal faaliyetler, finansal araçlar ve öz kaynaklar, yabancı para çevrim işlemleri, kiralamalar, iş birleşmeleri, konsolide finansal tablolar, iştiraklerdeki yatırımlar, müşterek girişimlerdeki yatırımlar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, varlıklarda değer düşüklüğü, gelir üzerinden alınan vergiler, geçiş hükümleri gibi konularda detaylı bilgiler vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner122

banner124

banner227

banner235

banner224

banner154

banner55

banner126