Karaküçük, Islah Osb Çalışmasında Sona Geldik

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Kemal Karaküçük, “Sorunlarımızın başında sanayi alanlarının yetersizliği ve OSB statüsü olmayan sanayi bölgelerinin oluşmasıdır”dedi.

Karaküçük, Islah Osb Çalışmasında Sona Geldik

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Kemal Karaküçük, “Sorunlarımızın başında sanayi alanlarının yetersizliği ve OSB statüsü olmayan sanayi bölgelerinin oluşmasıdır”dedi.

30 Mart 2012 Cuma 23:14
Karaküçük, Islah Osb Çalışmasında Sona Geldik
KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük, Mart ayı meclis toplantısında meclis üyelerine yönelik bir konuşma yaptı. Oda'nın faaliyetleri hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Karaküçük, Kahramanmaraş ekonomisinin ve özellikle de iş dünyamızın vizyon bakımından en önemli sorunlarının başında sanayi alanlarının yetersizliği ve OSB statüsü olmayan sanayi bölgelerinin oluşmasıdır”dedi. Konuşmasının devamında Kahramanmaraş'ın en önemli sorununa çözüm arayarak, mevcut sanayi alanlarını OSB statüsüne kavuşturulması için çalışmalar yaptıklarına değinen Karaküçük, Eşzamanlı olarak şehrimizde sanayinin uzun vadeli planlamasını yaparak yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız. Bu itibarla, Gaziantep ve Adana karayolları üzerinde kurulmuş olan sanayi bölgelerinin, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 4 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 5. maddesi hükümlerine göre OSB statüsüne kavuşturulması amacıyla Kasım ayında başlattığımız çalışmalar son aşamasına gelmiş olup, slayttaki haritalarda da görüldüğü üzere; Gaziantep yolu üzerinde 678 hektar alanda yer alan 176 parsel ve 52 sanayi işletmesi, Adana yolunda 348 hektar alanda yer alan 136 parsel ve 24 sanayi işletmesi, Kılılı'da 268 hektar alanda yer alan 65 parsel ve 17 sanayi işletmesi olmak üzere Toplam 1294 hektar alanda yer alan 377 parsel ve 93 sanayi işletmesinin OSB statüsüne kavuşturulmasına yönelik olarak haritalama çalışması tamamlanmış bulunmaktadır. Önerilen alan içindeki tesis maliklerinin ıslah OSB içerisine dâhil edilmeye yönelik talep yazıları da derlenmiş olup, ön fizibilite ve gerekçe raporunun hazırlanmasıyla birlikte başvurumuz yapılacak ve Kahramanmaraş Valiliği gerekli incelemeleri yaparak konuyu ıslah komisyonuna sevk edecektir. Islah komisyonunun incelemelerinden sonra da son hali verilen rapor ve başvuru dosyası Sanayi Bakanlığının onayına sunulacaktır. Diğer taraftan, yine geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladığımız Tomsuklu OSB konusunda da çalışmamız sürmekte olup, atış sahasının kuzeyindeki bölgede OSB kurulması konusunda Sayın Valimiz ile birlikte resmi sürece yaklaşılmaktadır. Önümüzdeki yaz döneminde Meclisimizde başvuru kararı almak üzere bu konuyu gündeme alabileceğimizin müjdesini şimdiden vermek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, ilimiz ve ülkemizi yakında ilgilendiren vergisel konularda yaşadığımız sorunları her platformda dile getirmeye çaba gösteriyoruz. Bu defa, vergi haftası münasebetiyle, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Vergi Dairesi Başkanlığı ve KASİAD işbirliği ile düzenlenen Vergi Ödül Törenimize katılan Maliye Bakanımızla yaptığımız özel toplantıda; Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan tekstil sektöründe finansman sorunlarına yol açan ödenen ve devreden KDV farkının çözüme kavuşturulmasını, 2006 yılında uygulamadan kademeli olarak kaldırılmaya çalışılan ve Anayasa Mahkemesi kararları ile uygulanması gerektiği hükme bağlanan yatırım indirimi ile ilgili olarak, yeni teşvik sistemi kapsamında yeniden ve stopaj istisnası ile birlikte getirilmesi gerektiğini, ayrıca grup şirketler için yatırım indirimi uygulamasının getirilerek yatırımın ve büyümenin önünün açılması gerektiğini, Hükümetin yatırımları ve istihdamı desteklemek amacıyla 5084 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamında sağladığı gelir vergisi stopajı teşvikinin, çeşitli yönetmelik ve tebliğ vasıtasıyla teşvikten önce asgari geçim indiriminin uygulanması hükmüyle gelir vergisi stopajı teşviğinin ortadan kaldırıldığını, Anayasa Mahkemesinin bu duruma ilişkin iptal kararının olduğunu ve bu durumun kesin bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini, Gelir politikalarının oluşturulmasında verginin tabana yayılması ve vergi bilincinin birey düzeyine indirilmesi için vergi oranlarının düşük, vergi tahsilatının yüksek olması gerektiğini, Son dönemde, gündemde yer alan ve iş dünyasını ve Türkiye ekonomisini çok yakından ilgilendiren çek yasası, toplu iş ilişkileri yasası ve Türk Ticaret Kanunu ile ortaya çıkacak olumsuz tablonun iş dünyamızı tedirgin ettiğini ve yatırımların önünde yeni bir engel olarak karşımıza çıktığını ifade ederek bu konulara ilişkin çözümlerin bir an önce üretilmesini talep ettik. Diğer taraftan, ilimizde kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10'a giren firmalarımıza Maliye Bakanımızın elinden ödül takdimi yaparak başarılı sanayici ve işadamlarımızı taltif ettik. Bir kez daha ödül alan firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İlimizde başarılı sanayici ve işadamı sayısını artırmak, ilimiz ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak adına Odamızın en önemli misyonlarından birisinin şirketlerimizin vizyonunu genişleterek dışa açılımlarını sağlamak olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Bu itibarla, Rusya'nın Moskova kentinde 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 38. Kumaş ve Konfeksiyon Yan Sanayi Fuarı'na Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve DOĞAKA işbirliği ile 6 şirketimizi götürerek yeni pazarlara açılmaları için fırsat oluşturduk. Kahramanmaraş'ın ekonomik gelişimine devam etmesi tekstil sektörünün yeni pazarlara ulaşmasıyla gerçekleşecektir”diye konuştu. Konuşmasının devamında Başkan Karaküçük, “Gıda sektörlerimizin yurtdışındaki yeni iş fırsatlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla, katılımcı giderlerinin %60'ı KOSGEB, %20'si Odamız kaynaklarından karşılanmak üzere, Almanya'da bu hafta gerçekleştirilmekte olan Anugatec Gıda Fuarı'na 16 şirketimizi götürerek gıda sektörümüzün dışa açılımını ve ilimizde katma değeri yüksek ürünlerin üretilerek gıda ihracatının gelişimini çok önemli görüyoruz. Yurtdışı pazarlama çalışmalarımız bundan sonraki dönemde de farklı pazarlara yönelik olarak devam edecektir. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl Van'da yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede ciddi bir yardım organizasyonu gerçekleştirildi ve Oda olarak biz de ayni yardımda bulunarak Van'a destek olmaya çalışmıştık. Bu defa, Van'da ekonomik hayatın desteklenmesi amacıyla, Kalkınma Bakanlığı'nca Van'da Tekstil Kent kurma çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'de tekstil ve konfeksiyon sektörü ile modernleşmiş şehirlere inceleme ziyaretleri düzenleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası heyetini ilimizde kabul ederek, sektörde başarılı firmalarımızda inceleme ve sanayicilerimiz ile görüşme fırsatı sağlayarak, kurulacak olan tekstil kentin özel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Planlanan tekstil kent tamamlandığında ilimizdeki tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın tekstil kent imkanlarından yararlanmalarına yönelik olarak tanıtım gezisi organize edilecektir. Yine, dün gerçekleştirilen bir organizasyon ile Brezilyalı Pamuk Üreticilerini ilimizde ağırlayarak ve bir toplantı yaparak hem ilimizin turizm değerlerini tanıtma şansı bulduk hem de tekstil sektörünün en önemli girdisi olan pamuk konusunda yaşanan sorunları üreticilerle birebir görüşme imkanı yakaladık. Odamızın hizmet kalitesinin artırılması ve dünya standartlarına taşımak amacıyla 2005 yılından buyana sürdürülen akreditasyon çalışmalarını, geçtiğimiz Salı günü Ankara'da Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldığımız Akreditasyon Sertifikası ile taçlandırmış bulunuyoruz. İlimizin ekonomisinin gelişimi, altyapı sorunlarının teşhisi ve çözümü, iş dünyasının her alanda temsil edilmesi noktasında gösterdiği gayreti belirli standartlara oturtarak sürekliliğini sağlamak için her zaman bir adım önde olmayı hedefleyen Odamız bu akreditasyonla ülkemizdeki 365 oda ve borsa arasında sertifika alan ilk 25 Oda arasında yer almıştır. Odamızın 2011 yılında yaptığı çalışmaları rakamlar bazında özetlemek ve ilimiz ekonomisinin bir yıllık genel performansı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. KMTSO'nun 2011 Yılı Faaliyetleri 2011 yılında üyelerimizin gelişimine yönelik olarak, Araştırma, Proje ve Halkla İlişkiler birimizin gerçekleştirdiği etkinlikler bazında 67 toplantı ve çalıştay, 24 eğitim semineri, 249 meslek komitesi toplantısı, 8 meslek grubu toplantısı, 28 dış kurum toplantısı, 8 yurtiçi, 3 yurtdışı organizasyonu ve slaytta görülen diğer çalışmalarla ilimizin ekonomik kalkınmasına, üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın gelişmesine destek olmaya çalıştık. Ticaret Sicili birimimizde yapılan çalışmalara baktığımızda 2011 yılında 854 yeni kayıt 286 kayıt silme ve slaytta görülen diğer iş ve işlemlerin yapıldığı görülmektedir. Üye hizmetleri servisimizde ise 8510 ihracat evrakı onayı, 228 kapasite raporu, 62 ekspertiz ve 195 iş makinesi tescili, 240 rayiç fiyat tespiti, 142 milli emlak 753 ihale men belgesi düzenlenerek üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. K belgesi hizmetlerinde 2011 yılında 56 Oda içerisinde Odamız yapılan işlem sayıları bakımından 5., yeni kayıtta ise 13. sırada yer almıştır. İlimizin 2011 yılı genel performansına baktığımızda, ihracatımızın %38 artışla 748 milyon dolara ulaştığını, ithalatımızın %47 artışla 1,2 milyar dolara geldiğini, ihraç kayıtlı satışlarımızın ise %13 düşüşle 208 milyon dolara gerilediği görüyoruz. Odamızın üye sayısı %6 artışla 10 bini geçmiş bulunmaktadır. Açılan şirket sayısı %15 artışla 745'den 854'e, kapanan şirket sayısı ise %49 artışla 192'den 286'ya yükselmiştir. İstihdama baktığımızda il geneli SGK kayıtlarına göre %14 artış kaydedilerek 110 bin kişiye yaklaştığını görüyoruz. Yatırım teşvik istatistiklerine göre, belge sayısı %39 artışla 59'dan 82'ye, yatırım tutarı ise %205 artış oranı ile 719 milyon TL'den 2,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Kredi ve mevduat durumuna bakıldığında kredilerin 2011 Eylül ayı itibariyle geçen yıla oranla %61 artış gerçekleştirerek 4 milyar TL'yi geçtiği, mevduatların ise %33 artışla 2,4 milyar TL'ye ulaştığı görülmektedir. Vergi tarafında ise %33'lük artışla vergi gelirlerinin 1,3 milyar TL'ye yükseldiği görülmektedir. Son olarak protestolu senetlerin adet ve miktar bazında azalma kaydettiğini memnuniyetle ifade edebiliriz. Değerli meclis üyeleri, dünya ekonomik iklimi altı aylık görünümde az da olsa olumluya çevrilmiş olmasına rağmen hala önemli ölçüde ortalamanın altında bir görüntü sergilemekte ve sıkıntılı dönem devam etmektedir. Global çevrede durgunluk yaşanırken içerideki gündemde çek yasası, toplu iş ilişkileri yasası ve Türk Ticaret Kanunu ile ortaya çıkan olumsuz tablonun estirdiği kötü rüzgarlar, umarım yeni teşvik yasası ile birlikte bir nebze de olsa olumluya döner ve Kahramanmaraş ekonomideki başarılarını devam ettirir diyerek teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner126