KOBİ DANIŞMANLIĞINDA Hibeler ve Teşvikler

KOBİ'lere sunulan Hibeler ve Desteklerle ilgili TRSELLER Danışmanlık Ajansı Tarafından yapılan açıklamayı sunuyoruz.

KOBİ DANIŞMANLIĞINDA Hibeler ve Teşvikler

KOBİ'lere sunulan Hibeler ve Desteklerle ilgili TRSELLER Danışmanlık Ajansı Tarafından yapılan açıklamayı sunuyoruz.

13 Temmuz 2013 Cumartesi 16:43
KOBİ DANIŞMANLIĞINDA Hibeler ve Teşvikler
banner208

“KOBİ” Türkiye şartlarında KOBİ olmak, takdir edersiniz ki zor bir durum, ekonominin iyeye gittiği söylenen şu dönemlerde birde KOBİ yöneticisiyseniz, işte o zaman işiniz daha da zor. Bu noktadan hareketle KOBİ DANIŞMANLIĞI kavramının gün geçtikçe büyümesinin temel sebepleri arasında zor piyasa ve ekonomi koşulların olması yadsınamaz bir gerçek.

Harcamaların minimaliz, kazanımların ise maksimum olması ise tüm yöneticilerin ortak fikri. Oysa bu denklemin kurulması oldukçada zor. Duvarların yıkıldığı, mesafelerin kısaldığı, ekonominin sürekli yer değiştirdiği ve küçülen bir dünyada yaşayan da bir firmanın, kendini bu denklem içerisinde ifade edebilmesi ise bir o kadar zor. Şu ana kadar zor, zor, zor diyerek ifade ettiğimiz hayat da kalma savaşını kazanabilmek, donanımlı bir yönetici, akılcı fikirler, bilgi dağarcığı genişliği ve bir yığın bilgi karmaşası içerisinden en gereklisine sahip olmaktan geçiyor.

Kısaca ifade etmeye çalıştığım bir bilgiye zamanında ve yerinde ulaşılmadığında ya eskimiş bir bilginiz yada yerinde bir bilgiye sahip olamıyorsunuz. Konuyla ilgili gün içerisinde sürekli sizi bilgilendirmek için arayanların sayısının artmasın, çoğalması ise bu sebebiyeti taşıyor. Demek oluyor ki KOBİ yöneticileri yeteri kadar düzenli bir kaynaktan bilgiye ulaşamıyor ve bilgi karmaşası karşısında hayal kırıklığına uğruyor. Karşılıksız vaatler bunların acı bir gerçeği.

O halde bir KOBİ ne yapmalı ve kaynağın özüne nasıl inmeli ?

Bir KOBİ danışmanı olarak KOBİ'lerin neyi istediklerini ama nasıl istemesi gerektiğini ve bunu nereden isteyeceğini bilemediğini görüyoruz. Zaten bir KOBİ'nin de genel beklentisi ayakta kalabilmektir. Bunu da sürekli kazanma eforu ile sağlamasında sürekli sonuç odaklı çalışır. Teşvik ve hibelerden yararlanmak ise sebep sonuç ilişkisini iyi ayarlamak ve bunu kaynağında koşulları  oluşturularak talep etme sürecinin düzenli yürütülmesi ile olumlu neticelenecektir. Daha yalın bir dille anlatılacak olunursa yönetici kendisine şu soruları yöneltmelidir. Ne olmasını istiyorum ? bunun için ne gerekli ? ayırdığım öz sermaye ne kadar ? hangi destekten yararlanabilirim ? bu destek için neler yapmalıyım ? soru kalıpları değiştirilebilinir olsa da genel manası ile bir plan dahilinde yönetici tarafından yol haritası çıkarılmalı bunun bir zaman alacağı ve bunun için bir efor sarf edileceği unutulmamalıdır. Aksi durumda hiçbir destek veya hibe KOBİ'ye ödül olarak verilmez. Talep edilen desteğin tüm şart ve koşullarının eksiksiz sağlanması destek alına bilinir. 1 maddenin yerine getirilmemesi veya bir resmi evrakın eksikliği bile desteğin alınabilinir durumundan alınamaz durumuna geçmesine sebep olabilir.

Projeme veya almak istediğim her hangi bir maddeye yönelik destek türünü nasıl tespit ederim ?

Öncelikle yaptığınız şey nedir ? yada yapmak istediğiniz şey ? bir buluş mu ? yeni bir üretim mi ? yeni bir hizmet tarzımı ? donanımsal ? yazılımsal ? makine ?  ne olduğunun adını tam olarak koymalısınız. Bundan hareketle adını koyduğunuz şeyi üretmek için nelere ihtiyaç duyacaksınız ? Bunları kalem kalem belirlemelisiniz. Bunlar ekipman, makine, yer, kaynak, hammadde vb. şeyler olabilir. İşte bu noktadan hareketle kendinize uygun destekleri belirlemek için ciddi bir bilgiye sahib oldunuz demektir. Evet destek türleri kendi içinizde yaptığınız bu çalışma ardından göreceksiniz ki sizin ihtiyacınız olan destek türü hemen kendini belirgin bir durumda ortaya koyacaktır. İşte bu destek türlerinden bazıları

Personel giderleri

Yer tahsisi

Donanım

Kurulum giderleri

Vergi indirimi

Makine giderleri

Faiz indirimi

Yazılım giderleri

Tasarım giderleri

Tanıtım giderleri

Çeşitleri artırılabileceği gibi yurt içi ve yurt dışı destekleri geniş bir yelpazedir.

Kim destek oluyor ?

Karşılaşılan en can alıcı soru genelde bu soru olsa da en sıkıntılı süreçte burada başlıyor. yukarıdaki çalışmaların ardında yapılacak çalışma olarak destek merkezinin iyi belirlenmesi gerekiyor. Burada destek merkezinin “kurumunun” yanlış algılanması desteklene bilir bir projenin “”“ Buna destek alınamaz”  cevabı ile karşılanmasına buda üreticinin veya KOBİ'nin konudan soğumasına projeden uzaklaşarak projenin heba olmasına neden oluyor. Burada da unutulmaması gereken bir diğer husus ise yanlış kişilere sorulan soruların yanlış bir cevap değil o kurum için doğru başka bir kurum için ise yanlış bir cevap oluyor. Daha net bir ifade ile hazine arazisi talebinin KOSGEB birimine sorulması ile girişimcilik desteğinin EKONOMİ BAKANLIĞINA sorulması gibi kaba bir yaklaşımda olsa olabiliyor. Burada iki kurumdan alınacak net bir cevap ise “HAYIR BİZİM ÖYLE BİR DESTEĞİMİZ YOK” olacaktır. Yine burada kaçırılmaması gereken husus ise “BİZİM” kelimesidir. Yani o destek kurumunun o konuyla ilgili desteğinin olmadığının unutulmamalı ve başka bir birimin olabileceğinin olmasıdır. Karmaşık bir durum gibi algılansa da konu çok açık, nereye ve kime soru yönelttiğinizi iyi bilmelisiniz.

Konuyla ilgili destek birimlerinden bazıları ise

KOSGEB

Ekonomi Bakanlığı

Tübitak

Sanayi Bakanlığı

Kalkınma Ajansları

Önemli not : Her hangi bir destek birimine sorulacak sorular farklı açılardan ele alınmalı ve alınan cevaplar ona göre değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki her uzman bir satırı veya bir cümleyi gözden kaçırabilir.”

Proje yazmak yada yol haritası oluşturmak zorunda mıyım?

Mutlaka düşündüğünüz yada yapmayı planladığınız konularda elle tutulur verilere ihtiyaç duyulacak ve konuyla ilgili sizin yeterliliğiniz destek verecek kurum tarafından sınanacaktır. En temel öncelik sıralaması ile bakıldığında projenizin veya fikrinizin olabilirlik ve yapılabilirliği ile birlikte sağlayacağı kolaylıklar, ekonomik açıdan uygulanabilirlik, piyasada tutunabilirlik riskleriniz, sizin proje konusundaki yeterliliğiniz, deneyimleriniz, sektör becerileriniz vb. gibi maddeler her destek birimi tarafından farklı sorularla değerlendirilmekte ve bunun içinde mutlaka bir plan, yol haritası veya proje istemektedir. Özverili bir çalışma ile yine burada da destek kurumunun istediği standartlar araştırılmalı ve bu standartlar doğrultusunda hazırlıklar eksiksiz olarak sunulmalıdır. Yine burada unutulmaması gereken bir diğer husus ise eksiksiz olarak sunulan bir çalışma destek birimi tarafından yeterli görülmeyip proje desteklenmeye bilir. Bu durum ise projenizle ilgili bir çok noktasın da görülen bir küçük ayrıntıya veya bir detayın ilerde bu projenin gerekliliğini ortadan kaldıracak bir durum olabilir.

Danışman nedir ? Nasıl seçmeliyim ? Nasıl çalışırlar ?

Artık bir çok kurumda veya şirkette uzman, danışman gibi ibarelerle karşılaşabiliyoruz. Öncelerde kullanılan bir tabir “Usta” kelimesi bu günlerde ise yerini “Danışman” olarak değiştirdi. Tabi bu benzetme bazı danışman arkadaşlarımızı kızdıra bilecek nitelikte olsa da en basit ve kalıcı anlatımla bu şekilde ifade edilebilinir. Konuyu daha da açık bir dille anlatacak olursak bir duvar ustasına benim elektrik tesisatım düzeltilecek diyip bir işveren sanıyorum neredeyse yoktur. İşte bir KOBİ danışmanı ile bir KOBİ danışmanı arasındaki bu farkı ise uzman olduğu alanlar belirler ve o noktalara bakılmalıdır. Eğer siz sanayi yatırımı yapmayı planlıyor iseniz bir marka danışmanından yardım alma şansınız neredeyse yok gibidir. Daha açık ifade ile uzman arkadaşın uzmanlık alanlarında konunuzla ilgili mutlaka bir bilgi birikimi olmalıdır. Bu tür danışmanlıklarda yapılan en küçük hata firmanın para, efor en önemlisi zaman kayıplarına neden olurken yanlış bilgilendirme ise doğrulara ulaşma noktasında bir diğer engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğer bir danışmanla çalışmak istiyorsanız öncelikle onu mercek altına almalı ve almak istediğiniz danışmanlık konusunda bilgisinin olup olmadığını özellikle konuyla ilgili deneyiminin olup olmadığını sınamalı deneyimlerini ise incelemeli sonuçlarını görmelisiniz. İşte bu noktada sizi telefonla arayıp - danışmanlık yapalım - size hibe çıkaralım ”“ sizin hiç bir şeyle ilgilenmeyeceksiniz ”“ biz her şeyi çözüyoruz. Diyenler olursa sizin zamanınız ve paranız boşa gidecek demektir. Burada destek danışmanlığı yapan danışmanların zamanları yok denecek kadar azdır. Bir projenin oluşması yazılması araştırılması uzun süreçler ve geniş çalışmalar alır ki sizi arayan konuyla ilgili uzaktan yakından bir ilgisi dahi yoktur. Bir proje süreci sadece danışmandan oluşmaz burada bir ekip çalışması ortaya çıkar ve danışman kadar sizde çalışmak zorunda kalırsınız. Diğer bir yönü ile istek ve taleplerinizle danışmanı yönlendiren proje sahibidir. Proje sahibi olmadan hiçbir proje geçerlilik kazanmaz ve alınacak destek alınamaz.  Bu arada her destek türüne yönelik çalışma tarzları da bir birinden farklı ve tarzlarda yapılacağı aslen unutulmaması gereken diğer bir husustur.

Bu konuda biz kimiz ?

Danışmanlık geniş bir yelpaze olması sebebi ile Reklam Danışmanlık ile çalışmalarına başlayan TRSELLER Danışmanlık Ajansı bünyesinde Belgelendirme Danışmanlığı hizmetini bulundurmasıyla KOBİ'lerin markalaşma ve kurumsallaşma konularında çalışmalar yapmış ve çok yol almış bir firmadır. Bu süreçler çerçevesinde kendi taleplerinin karşılanması doğrultusuna da farklı Proje Eğitim ve seminerlere katılması ve konuyla ilgili çok çeşitli uzmanlardan eğitim alınması sonucunda Destek danışmanlığına kendi talepleri ile başlamış ve süreç içerisinde yine kendi müşteri portföyünden gelen taleplere küçük küçük cevaplar vermeye başlamış ve verdiği danışmanlık hizmetlerinde başarılı olması sebebiylede konudaki boşluğu fark etmiş bu konuda eğitim ve çalışmalarına hız vermiştir. Kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerinde esas unsurda bir yol haritası veya proje olması sebebiyle Destek Danışmanlığında başarıya ulaşmıştır.

Süreç içerisinde entegrasyonu sağlaması KOBİ'lerin zaman ve iş kayıplarının ortadan kalmasını sağlamasıyla da tercih  nedenleri arasına girmiştir. TRSELLER bu konuda müşterisine araştırma yapmadan yada konuya hakim olmadığı hiçbir konuda danışmanlık teklifinde bulunmamış bunu da kendine prensip edinmesi ile de zaman içerisine de müşteri kazanımlarına kazanım katmıştır.

Uzman olunan destek konuları hangileridir ?

TRSELLER başlangıç noktası olarak kendisine KOSGEB'i almış ve bu konuda uzmanlık becerilerini geliştirerek  “Ekonomi Bakanlığı Teşvik Belgesi” düzenlenmesi konusunda da çalışmalar yapmakta olup Marka Danışmanlığı, Belgelendirme Danışmanlığı konularında da çalışmaları mevcut durumdadır.

--------------------------

TRSELLER DANIŞMANLIK AJANSI Ltd. Şti.

Hamdi ATLAMA

2000 yılın da ajans faaliyetleri ile çıktığımız bu serüvende şahıs firması olarak faaliyet gösterirken 2005 yılı itibariyle orta ölçekli firmalara hizmet ağımızı geliştirerek büyük ölçekli firmalara da hizmet vermeye başladı. Bu süreç çerçevesinde ajan faaliyetleri ile birlikte danışmanlık hizmetleri ile de öne çıkmıştır. Sektörde bir çok orta ölçekli firmalara danışmanlık hizmeti vererek kurumsallık kazandırmıştır.  Burada vermiş olduğumuz hizmetlerden bir kısmı Marka Tescil, Patent Tecil, Tasarım Tescil, TSE Danışmanlık, ISO Danışmanlık, Barkod Danışmanlığı, CE Danışmanlık hizmetleri ile birlikte Kurumsal Kimlik, Reklam Danışmanlığı, Masa Üstü yayımcılık olmak üzere reklam sektöründe de Kahramanmaraş'ta hizmet kalitesi ile kendini kanıtlamış olan firmamız, tüm yurt geneline hizmet kalitesini  ve standartlarını ulaştırmak yolunda çalışmalarına hız vermiş bulunmaktadır.

Vermiş olduğumuz hizmetler ile şuan 15 istihdam gerçekleştiren firmamız çözüm ortakları ile birlikte 25 ”“ 30 kişilik bir danışman kadrosu ile sektöründe kalite ve hizmet standartları gereği  lider isimler ile çalışmakta ve bu çalışma ekibimiz ile tüm yurt geneline  hizmet verebilmek adına her geçen gün artış sağlamaktadır.

Önümüzdeki yıllarda özellikle kısa vadedeki beş yıllık süreçte yurt genelindeki danışmanlık konusunda bilinirliği yüksek bir marka olmayı hedefleyen firmamız şuan Kahramanmaraş için verdiği hizmetleri Türkiye genelinde de vermektir.

TRSELLER kısa ve öz bir ifadeyle müşterisine kalite ve güven ile birlikte süreç danışmanlığı vermek arzusundadır. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner124

banner122

banner215

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225