Kredi kartı sayısı 2014'te sadece yüzde 0,3 arttı

Kredi kartları ile ilgili önce Ekim 2013'te limit, ardından Şubat 2014’te taksit konularında yapılan düzenlemeler etkisini çok sert gösterdi. Kredi kartı sayısı 2014 yılını sadece yüzde 0,3 artışla 57 milyon adette tamamladı. Bununla...

Kredi kartı sayısı 2014'te sadece yüzde 0,3 arttı

Kredi kartları ile ilgili önce Ekim 2013'te limit, ardından Şubat 2014’te taksit konularında yapılan düzenlemeler etkisini çok sert gösterdi. Kredi kartı sayısı 2014 yılını sadece yüzde 0,3 artışla 57 milyon adette tamamladı. Bununla...

26 Ocak 2015 Pazartesi 16:52
Kredi kartı sayısı 2014'te sadece yüzde 0,3 arttı
banner208
Kredi kartları ile ilgili önce Ekim 2013'te limit, ardından Şubat 2014’te taksit konularında yapılan düzenlemeler etkisini çok sert gösterdi. Kredi kartı sayısı 2014 yılını sadece yüzde 0,3 artışla 57 milyon adette tamamladı. Bununla birlikte kredi kartı kullanımı artışı da hız kesti; 2012 ve 2013'te sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 17 büyüyen kartlı ödeme tutarı, 2014 yılında sadece yüzde 11 büyüdü ve yılı 430 milyar TL ile yılı tamamladı. Söz konusu rakamlara dikkat çeken Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye gibi kayıtdışı ekonominin kambur oluşturduğu bir ülkede, kartlı ödeme sistemlerine yönelik katı düzenlemelerin kayıtdışı ekonomiyi tetikleyebileceğini unutmamak gerektiğini söyledi. Canko, "Bunun için de kamunun, kart kullanımının yaygınlaşmasına destek olmasını bekliyoruz." dedi.

BKM, yıllık değerlendirme bültenini yayınladı. Genel Müdür Soner Canko'nun değerlendirmelerinin de bulunduğu bültende yer alan verilere göre kart ile ilgili sınırlamalar sektörü bir hayli etkiledi. 2013 yılının Ekim ayında yapılan düzenleme, kart sahibinin tüm kredi kartlarının toplam limitini gelirinin dört katı ile sınırlandırmıştı. Buna Şubat 2014’te en fazla taksit sayısının 9 ile sınırlandırılması ve bazı sektörlerde taksit yapılmasının engellenmesi eklendi. Bu iki düzenleme, kredi kartı kullanımını ve sayısını doğrudan etkiledi. Türkiye gibi kayıtdışı ekonominin kambur oluşturduğu bir ülkede, kartlı ödeme sistemlerine yönelik katı düzenlemelerin kayıtdışı ekonomiyi tetikleyebileceğini unutmamak gerektiğine dikkat çeken Soner Canko, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kayıt altındaki tüketimin düştüğünü biliyoruz ama bu tüketimin ne kadarının kayıt dışında yapılmayı konusunda bilgiye sahip değiliz. Üstelik kayıtdışındaki bu tüketimin ne ekonominin büyümesine katkısı var ne de vergi gelirlerine. Bugün kartlı ödemelerin, hanehalkı tüketimine oranı yüzde 40’a ulaşmış durumda. Biz bu oranı, 'nakitsiz ödemeler' hedefimiz doğrultusunda çok daha yüksek oranlara çıkarmayı hedefliyoruz. Ödemelerin tamamını kartlarla yapalım ki tüm işlemler kayıt altına alınsın, vergi gelirlerimiz artsın, ekonomimiz büyüsün. Bunun için de kamunun, kart kullanımının yaygınlaşmasına destek olmasını bekliyoruz."

“KARTLAR TÜKETİM DEĞİL, ÖDEME ARACI”

Kartların ‘tüketim aracı değil, ödeme aracı’ olduğunu, hatta bireysel emeklilik primlerinin yüzde 60’ının ödenmesini sağlayan bir tasarruf aracı olduğunu belirten Dr. Soner Canko, kart kullanımının üçte ikisinin zaten zorunlu ödemelerden kaynaklandığına işaret etti. Canko, ayrıca kartların bir tüketim aracı olarak konumlandırılmaması ve bütçe doğrultusunda bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğine yönelik mesajların yerine ulaştığını belirterek, "2014 yılında kart sahibi kişi sayısı artmasına karşın kart sayısındaki artış durdu. Bu, bize kart sahiplerinin cüzdanlarındaki kullanmadıkları fazla kartları kapattığını gösteriyor. Öte yandan artan banka kartı sayısı ve kullanımı da artık kart kullanıcılarının hesabında bulunan paraları harcadığını ve ayağını yorganına göre uzattığını gösteriyor. Kamunun ve bankaların teşvikleri ile tasarruflar artarken bireysel borçluluk da daha sağlıklı seviyelere geriledi. 2015 yılı kart bilincinin artması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağımız bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

“TAKİPTEKİ ALACAKLARDAKİ ARTIŞ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİMİZ BİR KONU”

Takipteki alacak oranının bankacılık sektöründe takip edilen önemli göstergelerden biri olduğunu ifade eden Canko'nun bu konudaki değerlendirmeleri de şöyle:

"Asgari ödeme oranını yüzde 40’lara kadar yükselten düzenlemeler kart kullanıcılarının ödeme alışkanlıklarını zorladı. 2014 yılında sorunlu alacakların toplam içindeki payı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseldi. Bu hızlı artış bazı kredi kartı kullanıcılarının sistemin dışına çıkmasına yol açtı. Oysa kart sahipleri eski oranlarda asgari ödeme yapmak durumunda kalsalardı en azından bir kısmı yasal takibe düşmeyecek, sistemin içinde kalacak ve mali durumlarını düzelttiklerinde borçlarını kapatabileceklerdi. Kart kullanıcılarının sistem içerisinde tutabilmenin finansal istikrar açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

BANKA KARTI SAYISI ARTIYOR

BKM'nin kartlı ödeme sistemleri verilerine göre 2013 sonunda 100 milyon adet olan banka kartı sayısı, 2014 sonunda 106 milyona yaklaştı. Bu artışta, sayısı 4,7 milyondan 10,5 milyona yükselen ön ödemeli kartların yaygınlaşması önemli rol oynadı. 2014 yılında kartlı ödemelerin gelişimi şu şekilde gerçekleşti:

Banka Kartı Sayısı'nın Gelişimi

2012 2013 2014
Banka Kartı Sayısı* 91,3 100,2 105,5
Büyüme Oranı** 11 10 5

(*) Milyon adet, (**) Yüzde

BANKA KARTI KULLANIMI ARTIYOR

Öte yandan banka kartlarının ödemelerde kullanımı da hızla arttı. 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 36’lık büyümeler gösteren banka kartları ile yapılan ödeme tutarı, 2014 yılında yüzde 33 büyüdü ve 29,4 milyar TL’ye ulaştı.Toplam kartlı ödeme adetleri incelendiğinde ise banka kartlarının tüm kartlı ödemeler içerisindeki payının artması, yani kart sahiplerinin daha önce çoğunlukla nakit çekmek için kullandıkları banka kartlarını artık alışverişlerde çok daha sık kullanması dikkat çekti. 2002 yılında kartlı ödemelerin sadece yüzde 1’i banka kartları ile yapılırken bu oran 2014 yılında yüzde 21’e yükseldi. Banka kartları ile ödeme tutarının ve büyüme oranının gelişimi de şöyle:

2012 2013 2014
Banka Kartları ile
Ödeme Tutarı * 16,3 22,2 29,4
Büyüme Oranı** 36 36 33

(*) Milyar TL, (**) Yüzde

KREDİ KARTI SAYISI 57 MİLYON OLDU

Kredi kartı verileri incelendiğinde ise kart sayısındaki artışın durduğu, ödeme tutarı büyümesinde ise yavaşlamanın 2014 yılında da sürdüğü görüldü. 2013 sonuna göre sadece 200 bin adet artan kredi kartı sayısı, 2014 yılını sadece yüzde 0,3 artışla 57 milyon adette tamamladı. Kredi kartı sayısının gelişimi şöyle oldu:

2012 2013 2014
Kredi Kartı Sayısı* 54,3 56,8 57,0
Büyüme Oranı ** 6 5 0,3

(*) Milyon adet, (**) Yüzde

KREDİ KARTI KULLANIMI ARTIŞI HIZ KESTİ

Kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı incelendiğinde ise önceki yıllara kıyasla düşük bir büyüme gerçekleşti. 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 17 büyüyen kartlı ödeme tutarı, 2014 yılında sadece yüzde 11 büyüdü ve yılı 430 milyar TL ile tamamladı. Kredi kartları ile ödeme tutarı ve büyüme oranı gelişimi şöyle:

2012 2013 2014
Kredi Kartları ile
Ödeme Tutarı * 330 387 430
Büyüme Oranı** 25 17 11

(*) Milyar TL, (**) Yüzde

TAKSİTLİ ÖDEMELER GEÇEN YILIN ALTINDA KALDI

Kredi kartları ile ödeme tutarı büyümesindeki yavaşlamanın en önemli unsurlarından biri 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren taksit düzenlemesi oldu. 2014 yılında taksitli ödeme tutarı 101 milyar TL’ye gerilerken taksitli ödemelerin kredi kartları ile yapılan ödemeler içindeki payı yüzde 28’den yüzde 23’e geriledi.

Ancak taksit düzenlemesinden sonraki gelişim detaylı olarak incelendiğinde taksitli ödemelerde bir toparlanma olduğu görüldü. Şubat ve Mart aylarında 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 gerileyen taksitli ödemeler, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14, üçüncü çeyreğinde yüzde 10, dördüncü çeyrekte ise yüzde 5 geriledi. 2015 yılında taksitli ödemelerde daralmanın sonlanması ve büyümenin başlaması bekleniyor. Bu arada Taksitli ödemeler ve taksitli ödeme oranı gelişimi de şöyle oldu:

2012 2013 2014
Kredi Kartları ile
Taksitli Ödeme Tutarı 82 109 101
Taksitli Ödeme Oranı 25 28 23

(*) Milyar TL, (**) Yüzde


2014 TİCARİ KART KULLANIMININ ARTTIĞI BİR YIL OLDU

2014 yılı ticari kredi kartlarının hem kart sayısı hem de kart kullanımı açısından öneminin arttığı bir yıl oldu. 2014 sonunda ticari kredi kartlarının sayısı 2,9 milyona, toplam kredi kartı sayısı içindeki payı ise yüz de 5’e yükseldi. Firmaların çoğunlukla yüksek tutarlı ödemelerde kullandığı ticari kartlarla 2014 yılında 76 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu değerle ticari kartlar, kredi kartlarıyla yapılan tüm ödemelerin yüzde 18’ini oluşturdu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER ARTIŞINA DEVAM ETTİ

Düzenlemelerin etkisiyle yavaşlayan büyüme oranlarına karşın gelişen teknoloji, artan mobil cihaz sahipliği ve internet erişiminin etkisi ile internetten kartlı ödemeler yaygınlaşmasını sürdürdü. 2014 yılında internetten kartlı ödeme tutarı 42 milyar TL olurken toplam kartlı ödemeler içerisinde internetten ödemelerin payı yüzde 9’a yükseldi. Bu oran 2013 yılında yüzde 8,4’tü.

'TEMASSIZ ÖDEMELER' ÖNE ÇIKACAK

Kartlı ödemelerin geleceğinde büyük paya sahip olacak teknolojilerden birisinin temassız teknolojisi olması bekleniyor. Temassız teknolojisi ile uyumlu kartların ve akıllı telefonların giderek yaygınlaşması, global teknoloji şirketlerinin bu alanda yaptıkları dev yatırımlar bunun en önemli göstergeleri arasında bulunuyor. 50 TL’nin altındaki işlemlerde şifre girmeden hızlı ödeme yapmanın mümkün olduğu temassız kartların tüm kartlar içindeki payı hızla artıyor. 2014 sonunda kredi kartlarının yüzde 22’si, banka kartlarının ise yüzde 8’i temassız özelliğe sahip.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner215

banner122

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225