Onikişubat Belediyesi İhale yoluyla Arsayı Satıyor

Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 6328 ada 2 nolu parselde kayıtlı 2617,71 m2 'lik tam taşınmaz 14/08/2018 tarihli ve 2018/853 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

Onikişubat Belediyesi İhale yoluyla Arsayı Satıyor

Onikişubat Belediye Tarafından Yayınlanan İlan Şu Şekilde:

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 6328 ada 2 nolu parselde kayıtlı 2617,71 m2 'lik tam taşınmaz 14/08/2018 tarihli ve 2018/853 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

İhale 25 EKİM 2018 PERŞEMBE günü saat 14:10'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 916.198,50 TL (Dokuz yüz on altı bin yüz doksan sekiz bin elli TL) Geçici Teminat Bedeli 25.000,00 TL (Yirmi beş bin TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 50,00 TL ( Elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 25 EKİM 2018 PERŞEMBE günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 15:08
YORUM EKLE
YORUMLAR
smtkmlk
smtkmlk - 9 ay Önce

Ne var ne yok satın özelleştirin.

maraşlıı
maraşlıı - 9 ay Önce

yeni gelecek olan belediye başkanı yapsın ne yapacaksa yolcu hanefi bey

46 musti
46 musti - 9 ay Önce

Hani k.maraş büyükşehir okursa oluk oluk para akacaktı,büyükşehirde olduğuna göre satışlar neyin nesi ahali.akıllı siyasetçi toprak satmaz...???

M Ali Küçüktüfekçi
M Ali Küçüktüfekçi - 9 ay Önce

sat sat ye hanifi

SIRADAKİ HABER

banner240

banner227

banner154