Şehr-i Maraş'ın Ruhu Heykellerle Kirletiliyor

Habervaktim.com isimli haber sitesi yazarı Ali İlbey yazdığı yazıda Kahramanmaraş'ta yapılan heykelleri eleştirdi ve Maraş'ın ruhunun kirletildiğini yazdı.

Şehr-i Maraş'ın Ruhu Heykellerle Kirletiliyor

Habervaktim.com isimli haber sitesi yazarı Ali İlbey yazdığı yazıda Kahramanmaraş'ta yapılan heykelleri eleştirdi ve Maraş'ın ruhunun kirletildiğini yazdı.

10 Ekim 2012 Çarşamba 11:29
Şehr-i Maraş'ın Ruhu Heykellerle Kirletiliyor
Ali İlbey'in yazısını yorumsuz olarak yayınlıyoruz. Şehr-i Maraş'ın Ulu Camii civarına Maraş-Fransız Harbinin başında cereyan eden Bayrak Hadisesi'nin kahramanlarından Ulu Camii imamı Rıdvan Hoca ile bazı kahramanların heykellerinin dikilmesiyle Kahramanmaraş'ın, bir başka namıyla şanlı Maraş'ın Dulkadırlı Beyliği ile başlayan tarihî misyonu ve Türk-İslam şehir kimliği leke almış ve zedelenmiştir. Hüsnüzanla ifade ederim ki “yetkili” makam ve kurumların başında olanlar, İslamî duruş, düşünce ve istikametlerinden dolayı seçilip bulundukları yere gelmişlerdir. Güya şehr-i Maraş'ın tarihi şahsiyetlerini yaşatmak ve unutturmamak için heykel dikmeyi planladıklarında acaba alimlere danıştılar mı? Danışsalardı, heykelin İslam'da yasak olduğunun öğrenir ve Ulu Camii çevresini ruhu olmayan, çirkin simsiyah heykellerle doldurmazlar ve İslam medeniyetinin kendine has estetiği olduğunu bilselerdi dünyanın parasına mal olan o meşum heykelleri dikmezlerdi. MÜSLÜMAN İDARECİLER DE KEMALİSTLER GİBİ HEYKEL DİKMEYE BAŞLADILAR Yarım kafa Müslüman aydın böyle olur demek ki? Kurum ve kuruluşların başında seksen küsur yıldır despot Atatürkçü cumhuriyetçilerin olmasından ne kadar da ikrah gelmiştik, ne çabuk unutuldu? Şimdi Müslümanlar da Kemalistler gibi heykel dikmeye başladılar. Yoksa 28 Şubat'ın azılı generallerinin baskısıyla mı yapılıyor bu heykeller? 12 Eylül Darbesi'nin cuntacı Atatürkçü hükümetleri ve belediyeleri mi hükümferma yoksa? Hani o zulüm ve vesayet dönemlerini atlatmıştık. Müslümanca düşünen idareciler ve münevveranımız kurum ve kuruluşların başındaydı artık. İslamca düşünüp yapacaktık her icraatımızı. HEYKEL KARARI ALIRKEN KİME DANIŞTINIZ? Hiç okumamış bir Müslüman bile heykelin İslam ülkelerinde asırlardır yasak olduğunu, bu yasağın, dinimizin ulemasının fetvaları gereğince bir örf olarak devam ettiğini, heykel yasağının onlarca sebeplerinden birinin de Hıristiyanlara ve Frenk şehirlerine benzememek olduğunu bilir. Bir kurumun başında olan ve onun etrafındaki meclis ve encümen heykelleşme kararı alırken kime danıştı acaba? Yarım aydın kafasıyla, sözde “biz de modern şehir olalım ve heykellerimiz olsun” diyerek başlanmıştır muhakkak. Modernlik kavramının ne menem bir yok edici Batı ideolojisi olduğunu düşünemeyen Müslüman-muhafazakar başkan ve meclis üyeleri heykelin şehr-i Maraş'ın ruhunun kirleteceğini ya bilmiyorlar mıydı? Yazık ki ne yazık! ŞEHR-İ MARAŞ'A HEYKEL DİKENLER POSTMODERN BATI SANATINA KAPILDIKLARININ FARKINDA MIDIR? “Ne olacak yahu! Bizim de, her köşesi, her sokağı heykellerle donatılan Kemalizm'in Ankara'sı, Avrupa'nın Paris, Londra, Viyana, Prag ve Atina'sı gibi gelişmişliğin ve uygarlığın sembolü olan heykellerimiz olsun”¦” denilip karara mı bağlandı acaba? Eğer böyle ise yerli popülizmden daha kötü olan postmodern Batı popülizmine kapıldıkları açık. Biri çıkıp “memlekette zaten heykeller vardı. Atatürkçülük üstüne bunca heykele kafa tutmadınız da, tarihî şahsiyetlerimizin heykellerini biz dikince niçin taarruza geçiyorsunuz” diyebilir. Şayet böyle bir sözü gerçekten söyleyen çıkarsa, şu sorunun cevabını vermeye hazır olsun: 5816 Sayılı kanun gereğince korunan heykelleri dikenlerin zihniyet ve safında kaldığınızın farkında mısınız? Atatürkçüler, o heykelleri, “muasır” Batıcılığı bir devlet ve medeniyet tarzı olarak alıp, Kemalist cumhuriyetin “devrimlerinden” biri olan heykelciliği resmîleştirdiler. Elbet bir gün bu ülke bütün heykellerden temizleneceği günleri de görecek. Ya sen? Eklektik, temelsiz bir İslamî duruşunla heykeli meşrulaştırmaya ve masum göstermeye çalışan postmodern Müslüman olduğunu söyleyenlerden misin? AH, ŞANLI MARAŞ! ULU CÂMİİ ÇEVRESİNE FRENK İCADI HEYKELLER DİKİLİYOR Ah, şanlı Maraş! Fransız kafirinin mitralyöz kurşunlarının izinin silindiği Ulu Camii çevresi ve tarihî semtlerine şimdi Frenk icadı olan heykeller dikiliyor bağrına! Belli ki tarihî şehir kimliğini ve ruhunu pagan zamanları hatırlatan heykeller diyarı Avrupa'ya benzetecekler. O şanlı İslam şehri sûretin, her meydan ve konaklarının etrafı heykellerle Frenklere benzetilecek. Bir tarafta cami, bir tarafta heykeller. Laik ve seküler şehir sûretine dönüştürecekler seni. Ankara gibi, İzmir gibi”¦ En trajik olan da, Müslümanca düşünüp yaşayanlardan oy alanlar yapıyor bunu. İslam medeniyetinde heykel yasağını bilmelerine rağmen, modaya uyarak, modern ve gelişmiş şehir(!) olmak görgüsüzlüğünden gözleri kamaşarak, “artık, şehr-i Maraş'ın da heykelleri var ve daha da olacak” deyip böbürleniyorlar icraatlarından. Sana heykel yakışır mı ah, kahraman Maraş? ŞEHİRLERİN DE RUHU VE KİMLİĞİ VAR Şehirlerin de ruhu var elbet. Avrupa şehirlerinin ruhu başka, İslam şehirlerinin ruhu başka. İslam şehirlerinin içinde de Müslüman Türk şehirlerinin ruhu ve kimliği daha başka. Avrupa şehirlerinde dizi dizi her köşede, her caddede heykellerle karşılarsınız. Heykel, Batı'nın icadı ve plastik sanatlarındandır. İslam şehirlerinde heykel asla göremezsiniz. Çünkü heykel, yani insan sureti ve üç boyutlu gölgesi olan tasvir İslam'ca yasak. İslam şehirleri içinde Türklerin şehirlerinde de asla heykele rastlanmaz. Çünkü İslamların hadimi ve millet-i beyzanın başı Müslüman Türk şehirlerinde, diğer dindaş şehirlerden farklı olarak meydan ve sokaklarda kitabesi ve hikayesi olan çeşme ve tarihî şahsiyetlerin marifetleri ve hayır hasenatlarının anlatıldığı figüratif abideler görürsünüz. İSLÂM'IN HEYKEL HAKKINDA BUYURDUĞU Âlimlerden okuduğuma göre canlıların tasvir edilmemesine dair Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm yok, ancak Maide sûresi: 90.ayette "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytana ait pis işlerdir, artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" buyrulmaktadır. Heykelin yasaklandığına dair sahih hadisler var. Efendimiz.s.a.v'ın hadisi: “Resim ve heykel olan eve melek girmez.” HEYKEL, TEK ALLAH İNANCINDAN KOPUK BATI AYDINLANMASININ VE PAGANİZMİN ÜRÜNÜDÜR Müslüman, dünyayı, yani görüneni aramaz. Müslüman, ahiretin peşindedir, aşkın olanı arar; denî olanla, yani sonu olan bir şeyle işi yoktur. O yüzden Müslümanların sanatı mücerrettir. Oysa resim ve heykel, dünyada bulunan nesnelerin birebir karşılığını yapmaktır. Heykel, zaten müşahhas olanı bir kez daha müşahhaslaştırmaktan başka bir şey değildir. İslam, özellikle Mekke döneminde insanların eski inançlarının tesirinden kurtarılmaya, putçuluğun ve putlara tapmanın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemdir. olmuştur. Heykel sanatının gelişmesinde kiliselere süsleme gayesiyle yerleştirilen heykellerin tesiri “Rönesans ve aydınlanma” dönemiyle hızla yayılmıştır ki “Tek Yaratıcı” inancından” kopuk aydınlanmanın ve eki Yunan mitoloji ve düşüncesiyle pagan anlayışın da tesiriyle insan sureti ve tasviri kadın ve erkek her cinsin heykelinin yapılması “çağdaş” bir estetik sanat olarak yayılmaya başladığı malumdur. TÜRKİYE'DE HEYKELLEŞME KEMALİST ALTI OK CUMHURİYETİYLE BAŞLADI Türkiye'de ise heykelleşme, heykelcilik resmî bir sanat ve “ sözde muasır medeniyet sembolü olarak Atatürk cumhuriyetle başlar ve dokunulmaz bir tabu olarak her kurum ve meydanlara dikilmesi mecburi hale getirilir. Canlı resmi yapmanın yasak olduğu ve heykelin ise hiçbir zaman müsaade edilmediği Müslüman ülkelerde ve Osmanlı'da ise mücerret resim diyebileceğimiz, Hüsnü Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür gibi sanatların gelişmesi bundandır. Özellikle Hüsnü Hat, cami süslemelerinde kullanılması, ayet ve hadislerin süslü yazı sanatı ile yazılması sonucu pek çok ayet ve hadisler, onlarca çeşit yazı türü ile yazılmış, evlerde, abidelerde, mezar taşı ve her türlü kitabelerde bir sanat eseri olarak duvarları süslemiştir. Kuran-ı Kerim'lerin iç sayfalarında kullanılmak üzere Ebru kağıtlarının üretilmesi, ebru sanatının gelişmesine vesile olmuştur. OSMANLI, HEYKEL YERİNE “İHSAN”A VESİLE OLACAK ÂBİDELER DİKERLERDİ İslam alimlerinin iki boyutlu ve gölgesi olmayan minyatür resimlerine itiraz etmemeleri sebebiyle Müslüman sanatçılar bir takım hadiseleri ve şahsiyetlerin varlığını resmederken, minyatür kullanmışlardır. Müslümanlar arasındaki önemli sosyal hadiseler minyatür sanatı ile anlatılmış padişahlara sunulmak üzere müstakil minyatür kitapları oluşturulmuştur. Tezhip, tabiattaki çeşitli bitki ve hayvanların figürleştirilerek resmedilmesi sanatıdır. Tezhipte de tıpkı minyatür sanatında olduğu gibi, resmi yapılan nesnenin gölge oluşturmayacak şekilde resmedilmesine itina gösterilmiş. Osmanlı-İslam medeniyetinde özellikle tezhip, minyatür, ebru ve figüratif tasvirlerin gelişmiş olması, heykelin, yani insan suretinin tasvirinin dinen yasak olmasındandır. Osmanlı heykel dikmek yerine ebedî abideler dikmeyi seçti Muhitini baştan başa çeşmelerle, kubbelerle, sebillerle, köprülerle, hanlarla, kervansaraylarla, aşhaneler, bimarhanelerle süsleyip, bunların bekası için sanat ve mimari geliştirdi. Osmanlı'nın nazarında ebedileşmenin ölçüsü faydasız bir heykel yontmak değil, bir mabed inşa etmek ve Müslümanların hayrına hizmet eden bir medreseye kubbe çakmaktır. Osmanlı nazarında ebedileşmenin ölçüsü faydasız bir heykel yontmak değil, bir mabede imza atmak ya da insanlığın hayrına hizmet edecek bir medreseye kubbe çakmaktı HEYKELİN HARAMLIK İLLETİ İslam alimlerinin kitaplarına göre, “Meleğin, resim ve heykel olan eve giremez” hadisinin “bir mecaza işaret ettiğini ve nuri bir meleğin, yani bugünkü dille bir frekansın şekli olmadığı gerçeğinden yola çıkıldığında; insanın şuurunda şayet şekilcilik söz konusu ise, idraken melekî boyuta geçmesinin imkansız olacağı vurgulanmış, ayrıca meleki tesirlerden faydalanmasının da imkansız olduğu” ima edilmiştir. Bu hadisin, “Şekilcilikten kurtulamayan bir insanın melekî boyuta adımını atmasının mümkün olamayacağı” manasına da geldiği ifade edilmekte. Bazı hadisler şunlardır: “Melekler, köpek ve tasvirlerin bulunduğu eve girmez.” “Allah'ın yanında azabı en şiddetli olan insanlar tasvircilerdir.” “Her musavvir cehennemdedir. Musavvirin, tasvir ettiği her surete kıyamet gününde Allah hayat verir de o canlı suret cehennemde kendini yapana azap eder. Eğer sanatına devam etmek zorunda isen ağaç resmi ve canlı olmayan vücut kısımlarının resmini yap.” Ebu Hüreyre Rasulullah'tan naklediyor: “Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışan kişiden daha zalim kim vardır? Haydi onlar yoktan bir zerre yaratsınlar yahut bir habbe meydana getirsinler veya bir arpa tanesi yaratsınlar.” “Cebrail, Muhammed'in yanına girmek için izin istedi. O da girin buyurdu. Cebrail 'nasıl gireyim, evinde birtakım at ve insan şekillerinin üzerinde bulunduğu bir perde asılıdır. Ya bu resimlerin başlarını koparmalısınız yahut bu perdeyi indirip yere sermelisiniz' dedi” (Buhari'den) “Aişe'nin nakışlı örtüsü hakkında Peygamber şöyle buyurdu: Onu benden uzaklaştır, onun resimleri namaz kılarken gözüme çarpıyor. Aişe naklediyor: Muhammed bir seferden geldi. Benim şekilli perdemi yırttı, yüzünün rengi değişti ve: Ey Aişe, kıyamet gününde insanlar içinde en şiddetli azaplısı Allah'ın yaratmasına benzetmeye çalışan kimselerdir, buyurdu. Biz o perdeyi kestik, ondan bir iki tane yastık yaptık” (Buhari'den) Okuduğum bir başka kitaba göre,İslam paraları üzerinde çoğu zaman elhamdülillah, Allahüekber, bismillah, lailaheillallah ibareleri basılmış, resim konulmamıştır. İslam sanatı, bütün sahalarda sureti yansıtan şekillere yer vermemiş, hüvelbaki (baki olan Allah'tır) ilkesince, tevhidi öne çıkarmıştır. HEYKEL, ROMA, BİZANS, YUNAN VE SASANİ'DEN KALMA PAGAN KÜLTÜRÜDÜR Roma, Bizans, Yunan ve Sasanilerin pagan kültüründen kalmadır heykel. İzzetbegoviç'in de ifade ettiği gibi “İslam sanatı bütünüyle insanın kendi esas kıyme¬tini anlamasına yardım edecek bir ortam oluşturmayı amaçlar. Bu yüzden son derece nisbî ve geçici nitelikte de olsa put olabilecek her şeyi yasaklar veya engeller. Allah'ın görünmeyen huzuruyla insan arasında hiç bir şey bulunmayacaktır!” Heykel'in ontolojik kökeninde, insanın ebediyet arzusunun yattığına ilişkin yaygın kanaati destekleyen pek çok bilgi ve örnek vardır. Fakat Yunan geleneğinde görüldüğü biçimiyle, donmuş, hayatın özündeki deveranı yansıtmayan formların, insanın ebedîlik iştiyakından çok, hayatın bir anını veya görünümünü donuk biçimde kaydetme eğilimi mevcuttur. HEYKELİN “HÂTIRAYA SAYGI”YLA MASUM GÖSTERİLMESİ CEHALETTENDİR Heykelin, bir “hatıraya saygı”yla masum gösterilmesi ya cehalettendir ya da sentezci ve seküler kafaya sahip olmaktandır. Bir alimin dediği gibi, “Gerçekte Müslümanların heykelleri, camiler, medreseler, köprüler, darüşşifalar, çeşmeler, kümbetler ve mezar taşlarıdır”¦ ” Anlaşılan şu ki, yapılan sanatlı eserler ahreti hatırlatacak ve bu dünyada Müslümana “ihsana” vesile olacak ve hayra vesile kılacaktır. Heykelde “ihsan” olabilir mi? ÂLİMLERİN HEYKEL HAKKINDA GÖRÜŞLERİ Mevzuun ehli Mustafa İslamoğlu'nu dinleyelim: “Heykel ve resim Allah Rasulü tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağın illeti putperestliktir. Zira o dönemin insanı bir resim gördüğünde duramıyor, hemen ona tapma aklına geliyordu. Putperestlikten yeni çıkıldığı için Efendimizin bu hassasiyeti gösterdiği açık. Değilse, yere serilen üzeri resimli sergilere, üzerinde canlı figürleri olan perdelere ses çıkarmadığını da biliyoruz. Eğer bu suale evet dersek, o takdirde bu yasak her dönemde, her zemin ve zamanda katiyyetle uyulacak ve uyulmaması durumunda vebal oluşan bir yasak olur. Fakat Kur'an'da Hz. Süleyman'ın görkemli devletinden bahsedilirken olağanüstü mahir birilerinin onun için Temasil (heykeller) yaptığı ifade buyurulur (Sebe 13) “Yine Enbiya 52. ayette ise Hz. İbrahim'in babasına ve kavmine ”˜Bu Temasile (heykellere) neden tapıyorsunuz' diye sorar. Demek ki, Hz. Süleyman için yapılan da, Hz. İbrahim'in babasının ve kavminin taptığı da Temasil idi. Peki, Hz. Süleyman'ın sarayı için temasil yaptırmasından ne çıkar? Bu bize delil olur mu? Şu çıkar: Mutlak haramlar her şeriatta ve her zamanda haramdır. Bunlar beş emniyet/emaneti oluşturan can, akıl, din, nesil ve mal emanetlerine ihanet olan cinayet, alkol, şirk ve nifak, zina ve hırsızlık her dönemde yasaktır. İlletine mebni değildir, gerekçesine dayalı değildir. Bir peygamber böyle bir şey yaptırmış ise, bu yasağın Mutlak Hakikate değil mukayyet olduğunu gösterir. İlletine mebnidir. Eğer yapılan heykel ve resimlere tazim ediliyorsa, kesinlikle haramdır, yasaktır, aynı hükme girer. (”¦) Bizde bazı siyasi kişiliklerin heykeli için de aynı şey geçerlidir. “HEYKELGELENEĞİ, TANRI'YLA YARIŞAN, TANRI'YA ”˜BEN DE YARATIRIM' MEYDAN OKUYUŞUNUN ÜRÜNÜDÜR” “İşin bir de İslam medeniyetinin kodları, Müslüman zihninin işleyiş biçimi, İslam estetiği ve Müslüman tasavvuru kısmı vardır. Esasen resim insanın eşyayı elde etme tutkusunun bir uzantısıdır. Heykel ise Eski Yunan'dan beri "Mimesis”in en belirgin aracıdır. Tanrıyı taklit mantığına dayalı Yunan Heykel geleneği, özünde Tanrı'yla yarışan, Tanrı'ya ”˜Ben de yaratırım' meydan okuyuşunun bir ürünüdür. Bir tür Prometheus kompleksi yani Batı Hümanizminin temeli olan ”˜İnsan her şeyin ölçüsüdür' küfrünü işte bu mantık icad etmiştir. İslam estetiği soyuttur. Bir Müslümanın hareket noktası Hat olmalıdır. Hat sanatının kaynağı ise Kur'an'dır. Batı heykel sanatının ana objesinin kaba bir “gerçekçilik” adına çıplak erkek ve kadın bedeni olması tesadüf değildir. Bu aynı zamanda bu sanatın günaha, hedonizme, aşüfteliğe alet edilmesidir.” Şimdide Beşir Ayvazoğlu'na kulak verelim: “Yunan sanatlarının İslam dünyasında hiçbir şekilde benimsenmediği açıktır. Putperestlikle savaşan bir dinin mensupları birtakım ahlaksız tanrı ve tanrıçaların dünyasına nasıl ilgi duyabilirlerdi? Üstelik bu tanrı ve tanrıçaların insan biçiminde tecessüm ettirilmeleri, yani antropomorfizm, bir Müslümanın asla kabul etmeyeceği bir tavırdı. Kaldı ki güzeli insan vücuduyla sınırlayan, düzen fikrinden sonsuza geçemeyen Yunan sanatının Müslümanlara verebileceği bir şey yoktu. (”¦) Tasvir yasağının başından beri Müslüman sanatçıları irreele, mücerret formlara zorladığını”¦söyleyebiliriz. (”¦) Bu yasağın arkasında putperestliğe karşı verilen amansız mücadelenin şuuru vardır. Kabe'ye giren Peygamberin ilk işi putları oradan uzaklaştırmak ve duvarlardaki bütün resimleri sildirmek oldu.” İÇİMİZDEKİ PUTLAR GİBİ ZÂHİRÃŽ PUTLARI DA KIRMAK GEREK Hasılı, A. Halet Çelebi'nin mısralarıyla kardeşçesine, yani Müslümanca bir temenni ile bitirmek istiyorum şehr-i Maraş'ı bilip bilmeden heykelleştirmeye çalışanlara: “İbrahim içimdeki putları devir elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim.” Şairin dediği gibi, şüphesiz içimizdeki putları kırmaya hepimiz vazifeliyiz. Zahirdeki putlar da, heykeller de kırılmalı. Alınmadan, gücenmeden, velveleye kapılmadan, makam ve gurur meselesi etmeden. “Ey ahali! Bir an gaflette bulunmuşuz; hatamızı tamir edeceğiz” ikrarında bulundukları gün, kahraman olurlar inanın. Habervaktim.com
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
fehmi baytemür 2012-10-13 21:41:40

HEYKELLERİ YAPANLARIN ELLERİNE SAĞLIK.KORKMAYIN KİMSE TAPMAZ.ali bey at gözlüğünü çıkar lütfen.

Avatar
ali 2012-10-13 11:51:16

bu heykellerin kaldırılmasını şiddetle arzuluyorum.yazar tamamen haklı.

Avatar
K.MARAŞ 2012-10-13 09:39:26

YAHU ALLAH AŞKINA BIRAKIN ARTIK ŞU DİN ELDEN GİDİYOR LAFLARINI.KARDEŞİM SİZİN YÜZÜNÜZDEN MÜSLÜMANLIKTAN SOĞUDUK.BAZEN YETER ARTIK ''YETER ARTIK ZORLAMI CENNETE GÖNDERECEKSİNİZ BİZİ SİZ GİDİN KARDEŞİM '' DİYESİM GELİYOR

Avatar
EEEE 2012-10-13 09:16:59

GEÇEN HAFTA NÖBETTE BU HABERE YORUM YAZMIŞTIM NE VAR NE YOK OKUMAK İÇİN AÇTIM BİRİLERİ DEMİŞKİ HEYKEL YAPILMASINI HAKLI BULANLAR HEP AYNI KİŞİ ASLINDA SİZİ MUHATAB KABUL ETMEM BİLE HATA AMA CEVAP VEREYİM DEDİM YORUMU YAPANLARDAN SADECE BİRİ BENDİM VE K.MARAŞTA YAŞAMIYORUM.SON DERECE MEDENİ İNSANLARIN MÜSLÜMAN KAFİR ZENGİN FAKİR DİYE AYRILMADIĞI İNSANA İNSAN OLDUĞU İÇİN SİZİN TABİRİNİZLE HERKESİ AYNI KİŞİ YARATTIĞI İÇİN SAYGI DUYULAN BİR YERDE YAŞIYORUM.ELBETTE YORUMLAR BİRBİRİNE BENZEYECEK ÇÜNKÜ AKLIN YOLU BİRDİR.SİZ HANGİ ÜLKENİN UŞAĞISINIZ ÜLKEMİZDE FİTNE FESAT ÇIKARMAYIN KARIŞTIRMAYIN ORTALIĞI YETER ARTIK KARDEŞ KARDEŞE DÜŞMESİN DİN ELDEN GİTMİYOR MERAK ETMEYİN

Avatar
Delibaş Ede 2012-10-12 16:42:15

Öncelikle bizim gibi düşünmeyenlere karşı duyduğumuz linç psikolojisinin kaynağı nedir acaba, müellifi tasdik edersin etmezsin,beğenirsin, eleşitirirsin ama farklı isimlerle 9 farklı kin kusan yorumu yaparken hiçmi insaf etmezsin be adam, aslında çok şey söylemeyi hakediyorsun ama Allah ıslah etsin demekle yetiniyorum okuyuculara saygımdan. Site yöneticilerini de bu tip provokatif yorumlar hususunda daha hassas olmaya davet ediyorum.

Avatar
A.Halim Demir 2012-10-11 23:09:53

Edebiyatçı biri olarak söylüyorum, ifade terzından tespit ettim. Dikkatle okunursa da görülebilir. Heykeli savunan hatta yazara ve heykel karşıtlarına hakaretler yağdıran yorumların %80 nini yazan aynı kişi. Farklı isimlerle ama aynı uslupla çırpınıp duruyor. DİKKATİNİZE...

Rantımı vardır, Proje elamanımıdır? O da ayrı bir tespit gerektiriyor tabi...

Avatar
İLTER 2012-10-11 16:54:42

BEYEFENDİ VE HANIMLAR KİMSE BURDA BEN ŞÖYLE MÜSLÜMAMIN BÖYLE MÜSLÜMANIM DEMİYOR YADA SÜTTEN ÇIKMIŞ AKKAŞIGIMDA DEMİYOR ELEŞTİRİ YAPIYOR YAPAMIYORSAN ELEŞTİRİYİ KARIŞMA İŞİNE BAK.BEGENİYORSAN DA GEREKÇESİNİ YAZ BİZDE BİLELİM O BİÇİMSİZ ESTETİĞİ OLMAYAN ŞEYLERİN GÜZEL YANLARINI BELKİ GÖRMEDİĞİMİZ BİRŞEY VARDIR HE

Avatar
ERDAL KILINÇ 2012-10-11 16:13:52

ilahi dinlerin bozulması, aslını ve özünü yitirmesinin nedeni, ALLAH'ın emirlerinin insanın nefsine ağır gelmesi ama aynı zamanda dindarlığın saygınlığını kaybetmemek için dirdar kalma arayışıdır. bu şekilde nefsine ve şeytana köle olmuş dindarlar(!), hatta din adamları(!) dini yaşantışına uydurma yoluna gitmişlerdir. tevrat ve incil böyle tahrif edilmiştir. kuran ise son din olduğu için kıyamete kadar korunacaktır. HEYKELLERİN YAPILMASI, MABEDLERİN AŞIRI SÜSLENİM İŞLEVİNİN İKİNCİ PLANA ATILMASI, SÜSLÜ TESETTÜRLER VS. HEPSİ DİNİN ŞEKİLSELLEŞME TEMAYÜLÜDÜR.
yorumlara ve çevreme bakıyorumda tamda böyle bir din algısı arayışı görüyorum. EĞER İSLAMI ÖLÇÜ ALACAKSAK İSLAMDA HEYKEL HARAMDIR. PUT İSE HARAMDAN ÖTE ŞİRKTİR. Bu kimin olursa olsun farketmez.
Geri kafa, sanat eseri vs. hakaretlerle sığlık yapanlara gelince, sanatı bin yıldır dünya ya öğreten islam medeniyetidir. illa heykelden sanat olmaz. hele maraşa yapılan, YERALTINDAN HORTLAMIŞ ÇIKMIŞ GİBİ, KARA KARA KORKUNÇ UCUBELER. İlericilik, çağdaşlık bilimle, fenle teknolojiyle olur. heykellerin sırtına binip uzaya gidilmiyor. gerçi baydı bu çağdaşların(!) çağdaş(!)lık anlayışları. çok girmek istemiyorum şimdi.
BU şehre bu heykeller yakışmadı bence de. KİRLETTİ. TARTIŞMAYA SEBEP OLDU. BENCE de o "UCUBELER" ORADAN KALDIRILMALI. eğer aslan bey veya diğer kahramanlar unutturulmayacaksa, o heykellere harcanan paralarla zaten yapılmayan yollar, belediye hizmetleri daha iyi yapılmalı, bu ay örneğin "MILLIŞ NURİ HATIRINA HİZMET AYI" ilan edilmeli, bir taşla iki kuş vURULMALI. Yazarı kutluyor, belediyeyi ve heykelcileri esefle KINIYORUM.

Avatar
Hasan ÇAĞ 2012-10-11 14:22:37

Bilirmisiniz Ali bey Kahramanmaraş'ta bir tabir vardır. ortalığı karıştıranlara, fitne fesat çıkaranlara, Kardeşi kardeşe düşürene... FESAT TOHUMU DERLER. SİZ TAM BİR FESAT TOHUMUSUNUZ, Yazıklar olsun size. Lütfen Bu Şehirden Gidin. Siz ve sizin gibiler olduğu sürece, kardeşi kardeşe katlettirirdsiniz siz. Sen Git önce İslam ı öğren, Bu kadar kahramanmaraşlıya hakaret etmeye, Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret etmeye ve Dinini yargılamaya hakkınız yok. Peygamber efendimiz bile Hiç kimseyi eleştirmrmiştir. ki SİZ KİMSİNİZ,, KİMSİNİZZZ. Eğer kahramanmaraşlıysanız sizden utanıyorum. ve adınızı unutmicam ALİ İLBEY.. BU ŞEHRİN FESAT TOHUMUSUNUZ. YAZIKLAR OLSUN,

Avatar
ADA 2012-10-11 12:40:34

Allahım kafayı yiyeceğim ben.bir meymenetsiz adamın yazdığı yazı ve yapılan yorumlara bak!bu yazıyı yazan ve o putçulukla suçlayan yorumcular dört dörtlük müslüman mı?

Avatar
islam 2012-10-11 11:30:30

o heykelleri yapanları ve yaptıranları kınıyorum

Avatar
MURAT AVGIN 2012-10-11 10:39:12

Allah cc. bu yılları bilmiyormuyduda haşa filan yıla kadar şöyle filan yıldan sonrada böyle yaşayın Ali İLBEY abiye teşekkürler Allah razı olsun bu milletin razılığını almayan yöneticelerde ilahi mahşerde nasıl hesap verecekler onuda kendilerinin vicdanlarına bırakıyoruz.sanmayın verilen oylar şuna buna hepsi akp'ye....

Avatar
HAKAN BARBUDAK 2012-10-11 10:26:35

Yıllar öncesinde de din elden gidiyor denilerek ortalık karışmadı mı ?? Sorarım size ali ilbey !! O YAPILAN HEYKELLERİ SİZ BİRER PUT OLARAK MIGÖRÜYORSUNUZ !!! O YAPILAN HEYKELLERE BU HALK TAPACAK MI ZANEDİYORSUNUZ.. YAZIKLAR OLSUN SİZ VE SİZİN ZİHNİYETİNİZDEKİ İNSANLARA.. ELEŞTİRİ ELBETTE ŞARTTIR AMA YERİNDE YAPILDIĞI SÜRECE ! YERSİZ BOŞ MUHABBET OLMAMALI.YANI BAŞIMIZDAKİ G.ANTEP BİZDEN 10 YIL İLERDE HER KONUDA BUNUN HERKES FARKINDA O 10 YILLIK FARK SİZ GİBİ DAR ZİHNİYETTEKİ İNSANLARIN VE YANLIŞ SİZYASETİN ESERİ İŞTE.. KAHRAMANLIK DESTANINI YAZAN ECDADIMIZ AMA BU KAHRAMANLIĞINONURUNU VE GRURUNU YAŞAYAN KOMŞULARIMIZ!! GİDİN BAKIN BAKALIM Bİ ANTEP KALESİNE EN ALTTAN EN TEPESİNE KADAR ANLATMIŞLAR TARİHİ.. ALİ İLBEY !! ÇIKARIN AT GÖZLÜKLERİNİZİ VE DAHA GENİŞ BİR PENCEREDEN BAKIN BU MİLLETİN AYDINLIK FİKİRLERE VE GENİŞ DÜŞÜNCELERE İHTİYACI VAR.UFKUMUZU KÖRELTİP YAPILAN YENİLİKLERİ FARKLI LANSE ETMEKTENSE, YAPILABİLECEK DAHA FARKLI YENİLİKLERDEN BAHSEDİN . 21. YY.'DAYIZ PUTADA TACAK DEĞİLİZ BU TARZ YANLIŞ DOLDURUŞLARADA GELMEYİZ. YAZIK GERÇEKTEN YAZIK..

Avatar
mustafa 2012-10-11 09:16:56

Senin gibi sözde alimler oldugu sürece daha cok geri kalırız. Sanki gercekten bir Sehri Maras diye bir ruh var da...Ortalık serseri kaynıyor. Biz bu heykellere tapmayacagız, aksine biz o heykellere baktıkca o kahramanlık aklımıza gelecek, belki Sütçü İmam'ın dışındaki kahramanları da öğreneceğiz.

Yazdıklarınıza oturma organımla guluyorum. yeter ya, cekilin Maraş'ın önünden.

Avatar
ÇOLAKOĞLU 2012-10-11 09:00:16

yorumlara göz attım, üzüldüm şahsen. kafası eskide kalmış diyorlar. bu sözü söyleyen peygamber efendimiz içinde, kur'an içinde aynı sözü söyleyeceğinden şüphem yok. Bu putu dikilen zatlar mübarek şahsiyetler bundan hiç şüphem yok. biz her mübarek insanın putunumu dikiyoruz. öyle ise Peygamber Efendimizden daha mübarek şahsiyet mi var o zaman hadi Peygamber (SAV)in putunu dikinde görelim. Alah aşkına neyi tartışıyoruz Ali bey tam olarak taşı gediğine oturtturmuş Allah ondan razı olsun

Avatar
elif 2012-10-11 08:57:44

Müslümanlığı nden karıştırıyorsun anlamıyorum.Heykel dikildi diye Müslümanlık mı bitti . Heykeller şehrimize güzellik katıyor.Bence Müslümanlığı bu şekilde yorumlamayın bizlerde gidip o heykellere tapacak değiliz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz.. Müslümanlığıda bu işlere alet etmeyinizzz ...

Avatar
dicyo06 2012-10-10 21:22:29

tebrik ediyorum ali bey i öncelikle
bunlara müslümanlık ne demek onu sormak gerek bunların adı müslüman ne yaptıgını bilmeyen ahmak bunlar o ecdad bugun bu halde heykellerinin dikileceğini bilselerdi kılını bile kıpırdatmazlardı bence ama rabbimin adaleti büyük bu halka mal olan birşey oldugu için rabbim iki alemde de bunlara bu yaptıklarının hesabını bir şekilde soracak elbette.şüphesiz'ki Allah va'dinden dönmez.bunlar kureyş müşriklerine özeniyorlar.hassasiyeti olanlar bunun üzerinde durmalı çok önemli bir mesele bence

Avatar
Marasli 2012-10-10 21:12:44

Klasik bir ali ilbey yazisi. Sig, dar, genis bir perspektifden uzak....
Hala bu kisinin yazilarina deger verip yayinlamak da ayri birsey...

Avatar
ryildiz 2012-10-10 18:41:29

ben kmaraşlı olarak şehrimizin kurtukuşunun sembolize edilmesini takdir ediyorum.her ne kadar sayın başkan tartışılacak işler yapsa da bu konuda doğru yapıyor.teşekkürler.yazıyı kalme alan arkadaş 200 öncesinde yaşıyor herhalde.

Avatar
EEEE 2012-10-10 17:38:30

YAZIYI VE YAPILAN YORUMLARI OKUYUNCA HAYRETTEN HAYRETE DÜŞTÜM 1960LARDA İNSANLAR UZAYA GİTTİ BİZ HALA -DİN ELDEN GİDİYOR-LARLA UĞRAŞIYORUZ.K.MARAŞLILAR BU KADAR APTALMIDIRKİ ORDAKİ HEYKELE GİDİP TAPACAKLAR.DEMEKKİ K.MARAŞTA HALA BU ZİHNİYETTE İNSANLAR VARKEN B.ŞEHİRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BİR HATAYMIŞ.DİN ELDEN GİDİYOR DİYİP ORTALIĞI KARIŞTIRANLAR 100 YIL ÖNCEDE VARDI ŞİMDİDE VAR MERAK ETMEYİN SADECE ŞEHRİMİZ DAHA MODERN GÖRÜNECEK GİDİP ONA TAPMAYA NİYETİMİZ YOK

Avatar
Asaf 2012-10-10 17:14:31

Müslüman şahsiyet kimliğinden uzaklaştığımız bir zamanda silkinmek ve kendimize gelmek için yapılmış bu uyarı yazısından dolayı Ali beyi tebrik ediyorum.

Avatar
Durdu 2012-10-10 17:12:31

Ali beyin eline sağlık K.maraş'lının duygularına tercüman olmuş, insanımıızın yüksek sesle dile getiremediği düşüncelerini yansıtmış, türk müsluman olduklarını her defasında vurgulayan bilinçsiz idareciler belki irkilip kendilerine gelierler. Allah bu idarecilere millet gibi düşünmek nasip etsin.

Avatar
realist 2012-10-10 17:05:53

bu zihniyetteki insanlardan utanıyorum ülkemizi kemalist-laik ve dindar diye bölmeye çalışan bu zihniyeti kınıyorum ulu önderin yaptığı fedakarlıkları okumadan görmeden arkadasından saydırıyorlar şehrimize yapılan heykeller kendisini niye bu kadar rahatsız ediyor anlamıyorum hiçbir maraşlı o heykellere tapmamaktadır bilakis o heykeller sayesinde gelecek nesillere rıdvan hocalar arslan beyler tanıtılacaktır bu adamın yaptığı bölücülüktür insanları ve şehirleri fişlemektir tekrar söylüyorum bu ziyniyetten utanıyorum bu zihniyet yüzüne islam yanlış tanıtılıyor belki de çoğu insanın islama girmesi engelleniyor bu tür bağnazlıklardan kurtulalım bizlere hoşgörü kardeşlik gerek(ayrıca dip not kişiler dinlerini istedikleri gibi yaşayabilirler ama burası türkiye cumhuriyeti devleti burası anayasa ile yönetiliyor bunu idrak edin artık) ben de ant içerim ki bizler var oldukça sizin zihniyetinizdeki insanların ülkemizi karanlığa sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz

Avatar
mustafa 2012-10-10 16:12:31

Hayretler içinde kalıyorumya! elin Avrupalısı bilim fen üretiyor hertürlü malı bize satıyor.teknoloji üretiyor, uzaya çıkıyor, biz hala geçmişin tozlu sayfalarını karıştırıp karıştırıp duruyoruz. siyasetciside bunu yapıyor yazarıda cizeride. birazda ileriyi görün artık yeter.

Avatar
mert 2012-10-10 15:45:04

ben sayın başkanı kutluyorum..esasında maraşımızın mahallelerinin adları yavuz selim sütçü imam kanuni sacaklı şeyh adil abdulhamid yoruk selim aslanbey...pek alada her mahalleye de bu iyi adamların heykellerini sayın başkanımız diktirebilir hem bu şahıslar bu mubarekler unutulmaz olur.misal mi istersiniz bir lat bir menat yüzyıllar boyu unutulmadı tapıldı.onları kabeden kim temizlemişti efendimiz MUHAMMED MUSTAFA SAV.Sayın mustafa bey ise dikilmesine sebep oluyor.çok teşekkür ederiz...gerçekten mahallelerimizin bu heykellere ivedilikle ihtiyacı var SELAMLAR

Avatar
sezer 2012-10-10 15:28:25

Başka şehirlerdede heykeller var onları nden kınamıyorsunuz. Heykeller bence şehrimize güzellik katıyor. Adamlar heykel yapsa suç heykel yapmasa suç . Ben farklı şehirlerde gördüğüm zaman ne kadar da imresiyorsum bizim memlekette nden yok diyordum . Heykelleri yapan emeği geçen bütün Abiklerimizede burdan teşekkür ediyorum . Elinize emeğinize sağlık ... !

Avatar
... 2012-10-10 14:53:55

DİKKATE BİLE ALMAMAK LAZIM...

Avatar
zübeyir 2012-10-10 14:23:03

mekkeli müşrikler lat,uzza,menat gibi putlara taparlardı şimdikiler modern putlara tapmaya başşladı diyeceksini ki tapmıyorlar ama Allah resulu s.a.v. buyururyor ki ''Şu suretleri yapanlar kıyamet gününde azap görürler ve kendilerine yaptığınız suretlere can verin denilir'' başka hadisi şerifde ''Her musavvir cehennemdedir. Musavvirin, tasvir ettiği her surete kıyamet gününde Allah hayat verir de o canlı suret cehennemde kendini yapana azap eder. Eğer sanatına devam etmek zorunda isen ağaç resmi ve canlı olmayan vucut kısımlarının resmini yap'' Allahın resulu s.a.v. kabedeki putları niye yıkdı bu heykeller put değil mi hocam elinize sağlık çok güzel yazmışsınız

Avatar
Tunahan 2012-10-10 14:06:31

Kimsiniz siz, İslami değerler ve inançlar hakkında nasıl hüküm veriyorsunuz.. Bu şehrin insanlarını Kemalist diyerek Hem ATATÜRK'e hem bu Şehre hakarette bulunuyorsunuz. Hangi düşünce Hangi fikirden bahsediyorsunuz siz. ÇARPITIYORSUNUZ. Adamlar havuz yapsa abooo put diyorsunuz, heykel yapsa şehri başımız yıkıyorsunuz. siz hala değerler le anlamları anlayamamışsınız. Sizi cehaletinizi geliştirmeye DAVET EDİYORUM. GİDİN İSLAMI ÖĞRENİN ÖĞRENEMEMİŞSİNİZ..

Avatar
AKSU 2012-10-10 14:02:52

DİLİNİZE KALEMİNİZE SAĞLIK ALİ ABİ
PARAYI HARCAYACAK YER BULAMIYORLARSA SÖYLEYİM İMARA AÇDIKLARI BİNA DİKİLEN YERLERDE HALA KANALİZASYON YOK BUNLARI YAPSINLAR CEVRE YOLLARINI YAPSINLAR

Avatar
Aytekin acar 2012-10-10 14:01:19

İSLÂM'IN HEYKEL HAKKINDA BUYURDUĞU

Âlimlerden okuduğuma göre canlıların tasvir edilmemesine dair Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm yok, ancak Maide sûresi: 90.ayette "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytana ait pis işlerdir, artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" buyrulmaktadır. Heykelin yasaklandığına dair sahih hadisler var. Efendimiz.s.a.v'ın hadisi: “Resim ve heykel olan eve melek girmez.” İslamiyette tapılan ve tapınak diye adlandırılan yerler olarak ifade ediliyor bu ayet. Cahiliye döneminde heykellere taspıldığını biliyorsunuz o yüzden dolayısıyla heykele tapan kişinin Allah inancı (Siz TANRI DİYORSUNUZ ALİ İLBEY)SİZE göre tanrı inancı)olmaz olsa heykele tapmaz değil mi... O yüzden Orada melek olmaz anlamında kullanılmıştır. NASIL ÇARPITIYORSUNUZ. Ayrıca Kemalist dediğiniz kişiler bu vatanı bekleyen Mehmetçikler mi.. Mustafa Kemal Atatürk'ün İslamiyetle hiç bir sorunu yoktu. Ve her zaman da dİNİN YANINDA OLMUŞTUR. Kemalist diyerek insan AYRIMI YAPMAYIN.. BU VATAN BİR VE BÜTÜNN. SİA Hangi çağda kalmışsınız anlayamadım. Sizin adınıza ÇOK ÜZÜLDÜM. Sizin anlayışınız la islamiyetin hiçbir alakası yok

Avatar
Güccük efe 2012-10-10 13:39:26

Bize put yapma yollarımızı yap trafiği düzenle bu kentin puta değilhizmete ihtiyacı var bu güzelim şehri ve partini rezil etdin allah seni islah etsin poyraz efendi emi .

Avatar
AHMET 2012-10-10 13:30:38

Bu şehrin ecdadını sembolleştiren ve Şhrimize bu güzel eseri kazandıran sayın Başkanımıza ve bu kararı alan heyete Sonsuz Teşekkürlerimi Sunuyorum. Ali İLBEY gibi düşünen her kim varsa sizi İslamiyeti anlamaya davet ediyorum.afaki aldığınız bilgileri burada yayınlarken Chiliye dönemindeki yaşantı ve inanç şeklini nasıl olurda bu güne uyarladınız şaşırdım doğrusu. bunun üzerine size sayfalar dolusu yazıyı bende yazarım size, ama anlayamadığınız BİR GERÇEK VAR.... HİÇ KİMSENİN TAPMAYACAĞI VE İLAH OLARAK KABULLENEMEYECEĞİ BİR ABİDEYE... Nasıl olurda bunca yakıştırma yapıyorsunuz... Siz islamiyeti bu kadar basitmi gördünüz de hadisleri ÇARPITARAK BURADA YAYINLIYORSUNUZ. YAZIKLAR OLSUN DİYORUM SİZE. bu şehir yıllarca bu düşünceden kurtulmaya çalışıyor, kurtulamamış meğerse

Avatar
ADA 2012-10-10 13:11:30

Bu beyefendi aynı zamanda marasgündem'de de yazmakta.diğer yazılarını okusanız tam facia! kendi kabuğunu kıramayan,oluşturduğu dünyanın dışına çıkmak istemeyen ve bunun için de hiçbir çaba sarfetmeyen,geçmişteki örümceklerin ağlarına takılı kalmış bir şahsiyet.daha da acısı bu şahsiyetin bir yazar oluşu(olduğunu zannetmesi) ve toplumda yolgösterici,eğitimci sıfatına bürünmesi.işte tipik bir maraş'lı profili.işte şehrimizin hali!yazık çok yazık!

Avatar
olcay 2012-10-10 13:11:28

Hocam yorulmamış zahmet etmiş yazmışsın ellerine sağlık da”¦
Heykellerin Dinen yasaklandığına dair net ifade yok bu bir.ikincisi bende sizin gibi Atatürk ü sevmezdim ama sonradan anladım ki büyük adammış bizim için silah arkadaşlarıyla birlikte çok cefa çekmiş fedakârlık yapmışlar. İnkâr etmek neye yarar ki kafamızı kuma gömmekten başka. Yaptıkları ortada dünyada tanınmış kabul görmüş lider yattığı yerde rahat uyusun, emek vermiş yok olmakta olan bir Milleti - vatanı kurtarmış devletini kurmuş bize bırakmış daha ne istiyorsun adamdan yok laikmiş-kemalistmiş bilmem neymiş. Allahın Ağrına Varmasın yakında yüzümüze gözümüze duracak bu gidişle.
Heykellerin vaziyet halini tartışalım: Bakıldığında insanlar sanki sürü pisikojisiyle hücum ediyor bu yanlış. Öncesinde birtakım görüşmeler münazaalar yapılıyor kararlar alınıyor fikir birliği yapılıyor. Sütçü imam, Aslan bey bunların heykelleri dikilebilir ama bakıyoruz ki fazla sulandırılmış, gayri ciddi hal almış, resmen dalga geçilmiş, havası yaratılmış şehrimizle. Derhal düzeltilmelidir. Saygılar.

Avatar
Keşan 2012-10-10 13:07:38

Senin heykelini dikseler gık demez göz yaşlarınıa boğulursun mutluluktan... konuyuda gitmiş nereye bağlamış... sen kabeye karşı namaz kılanları kabaye mi tapıyor nsanıyorsun....
ayrıca;
Putperestlerden neden korkuyorsun adam din elden gitti mi demek istiyorsun.... neyse...

Avatar
abdullah maraşlıoğlu 2012-10-10 12:37:32

Üsdad N. Fazılın "Üniversitelerde Başörtüsünü yasak etmek, Maraş ta yaşanan fıransızların başörtüsü saldırıyla başlanan milli mücadelenin ruhuna tükürmektir" der. Bende diyorum ki o heykelleri oraya dikmek, heykellerin tasfir ettiği şahlanışın ruhuna tükürmektir. Tamda Sayın Başbakanın "ucube" dediği hadise gercek olmuş. üstelik maraşta, üstelik, mübarek insanların heykeli dikilerek, üstelik başbakanın partisinden bir belediyece...NE YAMAN ÇELİŞKİ...
Dünyada ilk put hz. Ademin resminin yapılması, sonra o resmin heykele ve puta dönüşmesiyle gerçekleşmiştir.
son yüzyılın en önemli hastalığı dinde "şekilcilik" tir. işin özünden kopan ve şekilsel müslüman kitleler. Başörtülü ama makyajlı, hacı ama ticarette faiz uygular gibi. Bu heykel hadisesi de tamda böyle ruhu boşalmış dindarlığın bir göstergesi. AMA bu kadar basiretsizlik beklemiyordum...

Avatar
Adem Demir 2012-10-10 12:27:32

Bir yiğidin islami düşünce tefekkür eksenli olarak ele aldığı şu metinlerden yola çkarak bize ister yobaz ister dogmatist yakıştırmalarına inat şu dik duruşunu anlayışını ve ferasetini yürekten destekliyorum. kalemine ve yüreğine sağlık aziz dost.

Avatar
DEMİR KAN 2012-10-10 12:08:42

Sayın Ali İlbey....
yorumunuzu okudum. Allah aşkına cvb yazın bana lütfen. Siz ve sizin gibiler, Kahramanmaraş a yapılan bu sanat eserlerine Kemalist düşünce gibi ifadelerde bulunuyorsunuz, Size bir sorum var. Put tapılan ilah diye ifade edilir, semboller ise heykeller olarak adlandırılır. Yaşadığınız şehirde PUT a tapan insanlar olduğunu mu düşünüyorsunuz da böyle güzel eserlere ve sembollere karşı duruyorsunuz. Siz evinizde kahve fincanının bir heylek olduğunu, çiçek koyduğunuz vazonun heykel olduğunu idrak edememişsiniz, Lütfen evinizde TELEVİZYON, RADYO, CEP TELEFONU kullanmayın. Lütfen ARABAYA binmeyin. çünkü bindiğiniz her araba doğadaki hayvanlardan esinlenerek tasarımları yapılmıştır. Şu maraş neden gelişmiyor diyorum. Zatınızı tanıyınca İSLAMI BÖYLE ESERLERE ALTET EDEN KİŞİLERİN KİM OLDUĞUNU DAHA İYİ GÖRÜYORUZ. Siz İslamiyeti bilseniz böyle konuşmazdınız bence. Lütfen Güzel dinimizi Böyle saçma sebeplere bağlamayın. Çünki HEYKELLER BİRER SEMBOLDÜR. SEMBOLDÜR SEMBOLDÜR..... ANLAYIN ARTIK. HİÇ KİMSE ORADAKİ ECDADIMIZI TEMSİL EDEN SEMBOLLERE TAPMAYACAK... TAPMAYACAK TAPMAYACAK. KİMSE, ORADAKİ HEYKELLER ÖNÜNDE SECDE ETMEYECEK ETMEYECEK, ETMEYECEK....... LÜTFEN ZATINIZ ADINA BÖYLE BİR DÜŞÜNCEYE SAHİP OLDUĞUNUZ İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM.

Avatar
Hacı KAYA 2012-10-10 11:42:30

İnanın yaramıza merhem oldunuz Bu yazınızı ancak bu kadar güzel kaleme alınabilirdi.Benim yüreğim daha fazla coşuyor ancak bunu kelimelerle ifade edemiyorum.Yapanlarada yakışmış.PUT VE PUTCULUĞU BİLDİKLERİNİ biliyorum

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126