03.03.2019, 23:45

Hayrettin Güngör'ün Projeleri ve Hedef 12 Şubat 2020 Projesi

Dün Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör’ün proje tanıtım toplantısındaydım. Sayın Güngör’ün projeleri ile ilgili izlenimlerimi ve görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

Sevinerek söylüyorum ki daha önce benim kaleme aldığım “Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluş’un 100. Yılında Kahramanmaraş” başlığıyla yazdığım yazıdaki maddelerin büyük bir kısmı bu manifestoda yerini almış. Güngör’ün projelerini hazırlarken bizim yazımızdan büyük ölçüde faydalanıldığını görmek gerçekten onur verici.

MERAK EDENLER İÇİN İŞTE O YAZIMIZIN LİNKİ

Güngör’ün Temel İlkelerimiz başlığı altında yer verdiği “Uzmanlık, Samimiyet, Hakkaniyet, Tecrübe, Tevazu, Gayret, Sürdürülebilirlik, Liyakat, Hesap Verilebilirlik, Birlikte Yönetim” ilkeleri bizim de yazımıza yön veren ilkeleri oluşturuyordu. Şehrimizin bu ilkelerin gözetilerek yönetilmesinin gerekliliği herkesin ortak kanaati.

Biz de 12 Şubat 2020: Kurtuluş’un 100. Yılında Kahramanmaraş başlıklı yazımızın ilk 3 maddesinde şehrin aşağıdaki ilkeler gözetilerek yönetilmesi gerektiğini vurgulamıştık:

İŞTE BİZİM YAZDIĞIMIZ O MADDELER!

Madde 1. Sivil toplum kuruluşlarının kent yönetimine ve şehrimizle ilgili alınan kararlara daha güçlü şekilde katılımı sağlanmalıdır.

Madde 2. Kent çevresini etkileyecek tüm projeler; seçilmiş temsilciler, ihtiyaç sahipleri ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açık olmalı, yerel yönetim ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören gönüllü kuruluşların önemi kabul edilmelidir.

Madde 3. Şehrin öncelikleri hakkında karar vermek ve öneriler geliştirmek, tek bir gruba, mesleğe, birime veya şahsa bırakılmamalıdır. Bu ve benzeri kararlar; kentin özelliklerini, potansiyelini, aktivitelerini, gelişme kapasitelerini ve kaynaklarını kapsayacak güncel bilgilere ve bilimsel analizlere dayandırılmalıdır.”

...

Güngör Şehir Planlamasını yaparken “Şeffaf ve katılımcı, tarih ve kültüre saygılı, bütüncül ve disiplinli, uzun vadeli planlama, çevre ve doğaya duyarlı, yatay mimariyi özendiren” ilkeleri ile yaşanabilir bir anlayışla şehri planlayacaklarını ifade etti.

Güngör “Kentsel Yenileme” başlıklı projesinde de “Tekke mahallesinden başlamak üzere şehrimizde planlanan kentsel yenileme alanlarının mağduriyet oluşturmadan hızla yenileyeceğiz” ifadelerini kullanmıştır.

Bu ilkelere de harfi harfine katıldığımız ifade etmeliyim. Biz de aynı başlıklı yazımızda imar planı ve yapılaşmayla ilgili görüşlerimizi 7. 8. ve 9. maddelerde şu şekilde iade etmiştik:

YİNE BİZİM YAZIMIZIN İLGİLİ MADDELERİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Madde 7. Kahramanmaraş’ta çarpık kentleşmenin izleri kentsel dönüşüm faaliyetleriyle bir an önce silinmeli ve yapılacak yeni konutlar ve yeni yerleşim yerlerinde betonlaşmayla birlikte çarpık kentleşmeye izin verilmemelidir.

Madde 8. Kent ve doğanın birbirini dışlayan kavramlar olmadığı bilinmeli, yeni kent planının ve eski kent içerisindeki düzenlemelerin kent ile doğanın birbiriyle uyum içinde olduğu yaşam alanları haline dönüştürülmesi için yoğun çaba harcanmalıdır.

Madde 9. Tarihi kentsel dokunun planlamaya katılarak, çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi gerekir. Kent içerisindeki tüm tarihi yapılar yaşam alanları içine katılmalı, tarihi yapıların restorasyon çalışmaları dahil olmak üzere her türlü çalışmanın ivedilikle ve geri dönüşü olmayan hatalardan arındırılmış bir şekilde tamamlanması sağlanmalıdır.”

...

Sayın Güngör’ün Millet Bahçeleri, Milet Konakları, Ağcalı Parkı, Kılavuzlu Parkı gibi projelerini de yaşam alanlarının artırılması gerektiği gerekçesiyle önemsiyoruz. Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için bu tür projeler çok önemli. Biz de zaten ilgili yazımızın 10. maddesinde buna yer vermiş ve şöyle demiştik:

İŞTE BİZİM YAZIMIZIN 10. MADDESİ:

Madde 10. Kentin çekiciliğini artıracak, yaşamına ve ekonomisine katkıda bulunacak iyi tasarlanmış, halkın serbest zamanlarını geçirebileceği ve yaşam standardını yükseltecek parklar, çay bahçeleri, spor alanları, sinemalar, yürüyüş yolları, küçük göller gibi açık alanlar oluşturulmalıdır.”

...

Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör’ün bir diğer projesi olan Önsen Köprüsü’de çok önemli bir proje. Bu projenin hiç beklenmeden mümkünse bu yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.

Biz de şehir merkeziyle ilçelerimiz ve köyler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmanın önemini yazımızın 14. maddesinde şu şekilde belirtmiştik…

YAZIMIZIN 14. MADDESİNDE BİZ BAKIN NE DEMİŞİZ:

Madde 14. Kahramanmaraş’ın başta çevre iller ve ilçeleri olmak üzere, en ücra köyüne kadar ulaşımını sağlayacak yollar bir an önce tamamlanmalı ve kırsal bölgelerimizin de bu hizmetlerden yeteri kadar faydalanması sağlanmalıdır.”

Burada Ilıca yolu ile ilgili bir proje olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu da belirtmem gerekiyor.

...

Güngör’ün “Şehrimizin güney yakasında yatay ve yerel mimariye uygun, yeşil ile barışık mahalle kültürüne uygun yeşil ile barışık bir mahalle kuracağız” şeklinde ifade ettiği proje tam da bizim yukarıda da belirttiğimiz “Kent ve doğanın birbirini dışlayan kavramlar olmadığı bilinmeli, yeni kent planının ve eski kent içerisindeki düzenlemelerin kent ile doğanın birbiriyle uyum içinde olduğu yaşam alanları haline dönüştürülmesi için yoğun çaba harcanmalıdır.” maddesiyle örtüşmektedir.

...

Sayın Hayrettin Güngör “Trafik ve Otopark Planlaması” başlıklı projesinde “Gelişmekte olan şehrimizin, trafik planlamasını yeniden ele alacağız. Trafiği akışına engel teşkil eden unsurları ortadan kaldırarak akıllı sistemler ile destekleyeceğiz. Trafik planlaması yaparken ticaretin akış yolunu da dikkate alacağız. Ticari bölgelere tüketici davranışlarına uygun, tercih edilen otoparklar yapacağız.” demiştir.

Aynı başlık altında “Tevfik Kadıoğlu – Vezir Hoca Geçitleri” “Kayseri Gaziantep yolunda kesintisiz ulaşım” gibi başlıklar yer almaktadır. Yine aynı başlık altında yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma” başlığı altında açıklanan projede şehrin yapısına uygun “otobüs, metrobüs, tramvay, metro” ulaşım araçlarından birinin tercih edileceği belirtiliyor.

Biz trafik sorunu ile ilgili sorunların çözümü için yazımızın 13. Maddesinde şu öneride bulunmuştuk:

İŞTE BİZİM YAZIMIZIN TRAFİKLE İLGİLİ O MADDESİ:

Madde 13. Ulaşım sorununun çözümünde, kişisel araçların daha az kullanıldığı, toplu taşıma araçlarının payının artırılacağı yeni düzenlemeler ve yatırım politikaları tercih edilmelidir. Trafik sorunu ele alınırken araç ve yaya trafiği ile birlikte engellilerin durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.”

...

Hayrettin Güngör en merak ettiğim Aksu Çayı ile ilgili projesini de açıkladı. Haber46’nın onlarca defa haber yaptığı Aksu Çayı ile ilgili projesini “Aksu Erkenez Çayı Islah Projesi” başlığı altında açıklayan Güngör “Şehrimizin uzunca bir süredir gündeminde olan Aksu ve Erkenez çaylarımızı, ilgili kurumlarımız desteği ile ıslah ederek, güzergâh boyunca rekreasyon planlaması yapacağız” dedi.

Biz bu konudaki görüşlerimizi yazımızın 14. Ve 15. Maddelerinde şöyle ifade etmiştik.

İŞTE BİZİM YAZIMIZIN KONUYLA İLGİLİ MADDELERİ

Madde 14. Kahramanmaraş belediyeleri, doğal miraslarını dikkatle korumak, bu güne kadar çevreye ve doğaya verilmiş zararları, en kısa ve en kalıcı şekilde çözmek, özellikle akarsu, göl ve barajlardaki kirlilik ve tahribatı gidermek için yeterli çabayı göstermek zorundadır.

Madde 15. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Gâvur Gölü’nün, kuş cenneti olarak doğaya ve turizme tekrar kazandırılma çalışmaları ivedilikle yapılmalı ve bu çalışmalara koşulsuz destek verilmelidir.”

Kirlilikle ilgili bir diğer madde olan 20. Madde de is biz şöyle demiştik:

Madde 20. Şehrimiz; her türlü kirlilikten (hava, çevre, gürültü, görüntü...) bir an önce arındırılmalı, bu şehirde yaşayan her bireyin keyif alacağı bir yapıya kavuşturulmalıdır.”

Gavur Gölü ile ilgili beklentimizin devam ettiğini ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini de ısrarla ve inatla belirtmek istiyorum.

...

Ak Parti Büyükşehir adayı Güngör “Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım” başlıklı projelerinde ise “Turizm Güzergah Planı, Maraş Kültür Köyü, Yedikuyular Kayak Merkezine yeni pistler ve tesisler kazandırılması, Doğa ve Yayla Turizminin Geliştirilmesi, Ilıca termal Merkez, Fuar, Kongre, Festival, Şenlik, Sanat Sokağı” gibi projelere yer verdi. Biz de yazımızın 24. Maddesinde şöyle demiştik:

İŞTE BİZİM KALEME ALDIĞIMIZ O MADDELER:

Madde 24. Kahramanmaraş’ın geçmişiyle birlikte geleceğe yürümesi, kültürünü gelecek nesillere aktarması ve kendi öz kültürüne sahip çıkması için gerekli önlemler alınmalı; Kahramanmaraş’a özgü geleneksel el sanatları ve yapı tekniklerinin yaşatılması ve canlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Geleneksel el sanatları merkezleri ve satışlarının yapılacağı çarşılar kurulmalıdır.”

27. maddede “Şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapılmalı ve doğa, tarih, spor, kış ve yayla turizmleri ile kentin turizmi canlandırılmalıdır.” şeklinde ifade ettiğimiz önerimiz de aynıyla projede vücut bulmuştur.

...

Güngör’ün “UNESCO Dünya Edebiyat Şehri” başlığıyla açıkladığı “Dünyaca ünlü şair ve yazarlarıyla kültürümüze derin izler bırakan şehrimizin değerlerini uluslararası toplumla paylaşabilecek alt yapıyı oluşturacağız. Bu alt yapı ile UNEsCo Dünya Edebiyat şehri tescilini alarak gelecek nesillere miras bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız” projesini ise biz yazımızın 26. Maddesinde şöyle açıklamıştık.

İŞTE BİZİM 2014 YILINDA YAZDIĞIMIZ O MADDE:

Madde 26. Şairler şehri Kahramanmaraş’ın “Edebiyat Kenti” olarak tescil edilmesi için çalışmalar yapılmalı ve Kahramanmaraş’taki şairlik geleneğini sürdürecek tedbirler alınmalıdır.”

...

Sayın Güngör’ün “Bölgesel Tarım Borsası” başlığı altında belirttiği projeye ise biz yazımızın 23. Maddesinde yer vermiştik. Tümüyle kapsamasa ve eksikleri olsa da bu projeyi de önemsiyoruz. Bakın biz 23. Maddede ne yazmışız:

İŞTE BİZİM KALEME ALDIĞIMIZ O MADDE:

Madde 23. Çevre ile uyumlu sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma anlayışı içinde, ilimizin ekolojik avantajlarına göre tarımsal üretim deseni oluşturan, ürettiği ürünleri entegre tesisleri ile işleyen, ekolojisine özgü tarımsal ürünlerle sektörde yüksek ekonomik katma değer üreten, ürettiği markalı ürünleri ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilen, ilin tarım ve tarıma dayalı ürün ihracatını mevcut % 4.82’den %10’a çıkarmış, kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan kesimin refahının yükseldiği bir Kahramanmaraş’a kavuşmak için yeterli çalışmalar ilgili kurumlarca işbirliği halinde yapılmalıdır.”

...

Hayrettin Güngör’ün “Germenicia Kültürel Mirasının Korunması” başlıklı projesi de elbette çok önemli. Bu projenin detayında Güngör “33 bin vatandaşımızın yaşadığı 140 bin metrekarelik antik kent alanında Kültür ve turizm Bakanlığımız ile ortak proje yürüterek sondaj ve mozaik tespit çalışmalarınız hızla tamamlayacağız. Bu alandan çıkan tarihi eserlerimizin taşınabilecek kısımlarını mozaik müzesi yaparak turizme kazandıracağız”

Biz ise Germenicia ile ilgili olan 29. Maddede aynen şu ifadeler yer verdik.

Madde 29. Kahramanmaraş’ın tarihi turizmini canlandıracak Germenicia antik kentinin tamamen ortaya çıkarılmasını sağlayacak çalışmalar başlatılmalıdır.”

...

Spor Faaliyetleri başlıklı projesinde Sayın Güngör “Mahallelerimize spor tesisleri yaparak gençlerimizle mahalle müsabakaları düzenleyeceğiz. Yöremize uygun tüm spor dallarını destekleyeceğiz.” demiştir. Gençlerle ilgili olan bu projeyi de tamamen destekliyoruz.

Zira bu projenin gerekliliğini de zaten biz “Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanmaraş” başlıklı yazımızın 37. Ve 38. Maddesinde konuyla ilgili aynen şu ifadeleri kullanmıştık:

İŞTE BİZİM YAZDIĞIMIZ YAZININ 37. VE 38. MADDESİ:

Madde 37. Gençlerin sosyal yaşama ve karar alma mekanizmalarına katılımının yaygınlaştırılacağı, kabiliyetlerini geliştireceği ve kabiliyetlerine uygun çalışmalar içinde yer alacağı mekanlar oluşturulmalıdır. Ayrıca gençleri sokaklardan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıcı her türlü tedbir tüm kurumların işbirliği ile alınmalıdır.

Madde 38. Herkesin, ilgi alanı ve kabiliyetine göre faaliyetlere katılma hakkı vardır. Bu amaçla semt sahaları, spor alanları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, bisiklet yolları, şehrin tüm mahallelerinde vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde yapılmalı ve düzenlenmelidir.”

...

Sayın Hayrettin Güngör’ün “Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi” başlığı altında “Engel Tanımıyoruz projesinde destek vererek engelsiz yaşam merkezleri ve parkları yapacağız. Engelli kardeşlerimize toplumla iç içe, iletişimi yüksek, konforlu bir yaşam sunacağız. Şehrimizi engelli kardeşlerimiz için erişilebilir bir kent haline getireceğiz” şeklinde açıkladığı projesi de yine bizim 2014 yılında kaleme aldığımız manifestonun 35. Maddesiyle birebir örtüşmektedir.

YAZIMIZIN 35. MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Madde 35. Kahramanmaraş’ta engellilerin yaşamını kolaylaştıracak tüm çalışmalar ivedilikle yapılmalı, 2020 yılına kadar Kahramanmaraş “Engelli Dostu Kent” olmalıdır.”

...

Bizim yazımızın 36. Maddesinde belirttiğimiz:

“Madde 36. Şehrimizde kadınların yönetimin, sosyal ve ekonomik hayatın her kademesinde daha fazla söz sahibi olmaları teşvik edilmeli, her platformda yeterince yer almaları sağlanmalıdır. Ayrıca çocuk yaşta evlilik ve kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi, kadın okuma oranının artırılması konusundaki çalışmalar ciddiyetle yürütülmelidir.”

Şeklinde ifade ettiğimiz soruna Sayın Hayrettin Güngör “Hanımlar Konağı” projesi ile bir nebze de olsa değinmiştir.

...

Genel olarak baktığımız zaman bizim “Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanmaraş” projemizde yer verdiğimiz 39 maddeden ibaret olan projelerin yaklaşık olarak 30’una doğrudan, diğerlerine ise dolaylı şekilde yer verilmiştir.

Sayın Güngör’ün elle tutulur büyük bir projesi olmamasına rağmen “daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş” için ortaya koyduğu sorunların ve çözüm yollarının bizim de düşüncelerimiz olduğunu ifade ermem gerekiyor.

Sayın Güngör’ün projelerini hazırlarken “Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanmaraş” projesinden büyük oranda faydalanmış olması sevindirici bir durumdur.

Hazırlık aşamasında Sayın Mahir Ünal’ın da dikkatini çeken ve beğenisini toplayan “Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanmaraş” projesi bilindiği gibi şehrin tüm insanları tarafından kabul görmüş ve 200 binden fazla okunarak vatandaşlarımız tarafından desteklenmişti.

31 Mart seçimlerinden sonra tüm yerel yöneticilerin el ve gönül birliği içerisinde bu projenin gerçekleşmesi için çalışması gerekmektedir.

Dün projelerini açıklayan Hayrettin Güngör’e 100. Kurtuluş Gününü kutlamaya hazırlanan Kahramanmaraş’ımız adına teşekkür ediyorum.

Sorunların önemli ölçüde doğru tespit edildiğini söylemeliyim. Elbette sorunların doğru tespiti kadar doğru çözümün uygulanması da önemlidir.

Eğer başkan seçilirse bu konudaki takipimizi de sürdüreceğiz. Umuyorum Kahramanmaraş Kurtuluşunun 100. Yılına daha bir umutla girer.

Bu konuda biz elimizden geleni yapmaya hazırız.

Hayırlısı olsun.

Not: Kahramanmaraş'ın ihtiyacı olan önemli projeleri ve kentin temel sorunlarını konu alan yazımızı gelecek günlerde kaleme alacağız... Ilıca Yolu, Çağlayancerit Yolu, Yeni Stadyum, İmar Planının Kökten Değişikliği gibi...

Yorumlar (24)
KAHRAMANÖKKEŞ 1 yıl önce
Ali Bay yaziniz fazlasiyla uzun olmuş gereksiz yere!!! 2.si anlaşilan önsen de arsaniz var sizin.
Kendi fikrim hiç aciliyeti olmayan bir sey önsen köprü falan.
3.sü bu sehrin %100 bir stadyuma ihtiyaci yok.
Bu sehre su anda yeni bir stad yapilmasi fuzuli bir masraf olur.Kendi nacizane fikrim.
4.Teleferik projesinden hiç bahsedilmemiş.Bence turizm açisindan Germenica ve Teleferik projesi hizli bir sekilde çözülmelidir.
sosyal kullanıcı 1 yıl önce
ne anlamamız lazım şimdi, iyiki yazdın mı diyelim :)
TC'li 1 yıl önce
şu vaatleri gördüm mü sanki 17 yıldır iktidarda başka parti vardı da yönetimi onların elinden alacaklarmış gibi hissediyorum. şu verdiğiniz vaatler belediye yönetiminde OLMASI GEREKEN şeyler ya iktidarda ve yönetimde siz vardınız yapsaydınız elinizden alan yoktu bu zamana kadar neredeydiniz? valla benim karnım tok bu sözlere seçimden sonra hepsi havaya uçacak yine o yüzden oy moy yok.
bg 1 yıl önce
Siz aday olsaydınız da olurmuş.
maraşlı ökkeş 1 yıl önce
rantları açıkladı
Marasli 1 yıl önce
Hepsi de erkoç ün yarımları ben hiç yeni proje görmedim
Zeynep 1 yıl önce
Ali Çam hocam Hayrettin Güngör'ün projeleri sanki sizin yazınızın kopyası. Genel ilkeler olarak sizin yazınızın esas alınması çok harika bir şey. Ancak biz bir kaç tane de olsa büyük proje bekliyorduk. Açıklanan projeler arasında ciddi bir tek proje yok. Gelecek yazılarınızı bu nedenle merakla bekliyoruz.
turgut kılçık 1 yıl önce
ben 16 ak partiye oy atan vatandaşım. Ak parti büyükşehirde ciddi bir şekilde oy kaybedecek. Pazarcıkta Ak parti kaybedecek. Çünkü başkan adayını kimse samimi bulmuyor. Oylar sola kayıyor. Yıllardır k.maraşın başının belası onikişubat belediye başkanı ciddi şekilde oy kaybedecek. Neden niçin diyorsa başkanlar zahmet olmassa halkın içine bir girsinler. Cumhurbaşkanımız maraşa geldiğinde mahir ünal ve güvenç ciddi anlamda kavga ettiler. Bizim gözümüzde güvenç ailesi ve mahir ünal ailesinin bir değeri kalmadı. Bunun içinde oy kaybedecekler. Kaybeden maraş ve pazarcık olacak. O zaman adaylara birer kilo kına göndermek isterim. Saygılarımla.
Necmeddin 1 yıl önce
NEDEN MARAŞ KAYBETSİN ? ALİ ÖZTUNÇ KADAR ÇALIŞKAN BİRİSİNİN HİZMET EDECEĞİNE İNANMIYOR MUSUN ? BEN HATAYDAYIM. HATAYI CHP YÖNETİYOR VE HALK LÜTFÜ SAVAŞ'TAN GAYET MENMUN. BU SEÇİMDE HATAY'A BAK CHP FARK ATACAK KARDEŞİM. ÇÜNKÜ İNSANLAR PARTİYE DEĞİL ADAYA OY VERİYORLAR, ÇALIŞANA OY VERİYORLAR.
abdulkadir ümit 1 yıl önce
yahu etkin bir proje yok yok yok....öncelikle büyük şehir ünvanına kavuşalım ......kalem kağıt üzerinden büyükşehir olunmaz ......mahir ünal. bakan iken neden memlekete bir stad müze yaptırmadı ..turizm bakanıydı. .imran kılıç ve habibe öcal ...nezaman milletin vekili oldular....nemlekette bir eserleri dahi yok. ......bence büyük bir değişim şart ....bu kadro ile yola gidilmez .....
hk 1 yıl önce
oturup maaşını alıp gidecek şehri hiç görmemiş birisinden ne beklenir.
Gökhan G. 1 yıl önce
Ali hocam sizin yazınızın kopyasını proje diyerek açıklaması bence çok yanlış olmuş. Evet yazınız Kahramanmaraşımızın daha gelişiminde dikkat edilmesi ve uyulması gereken ilkeler olarak dikkate alınmalı. Güngör sanırım yazınız yanlış anlamış ve proje olarak açıklamış.
Kahramanmaraşın daha büyük projelere ihtiyacı var. Bunlarıda yazacağınızı ümit ediyorum.
malik ejder 1 yıl önce
vurgularınız gayet yerinde ve güzel biraz da YHT HIZLI TREN konusuna ağırlık verirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum.İnşAllah YHT de 1937 yılında programa alınan kayseri- maraş demir yoluna dönmez...selamlar.
SRRRR 1 yıl önce
EN BÜYÜK PROJE Hanefi mahçiçek in ADAYLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ OLACAKTIR.
ORHAN 1 yıl önce
MARAŞ DAKİ İMAR HAKSIZLILARININDA GÖRÜR UMARIM. AGCALI YOLU KENARINI
Marasli 1 yıl önce
Hepsi de erkoç ün yarımları ben hiç yeni proje görmedim
son kral 1 yıl önce
çılgın proje: belediyeye eleman alımları noter huzurunda kura ile olsun Türkiye'deki tüm belediyeye bu projemi ücretsiz veriyorum. patentini istemiyorum. bu yapanı tarih altın harflerle yazar. bu gün akpartinin içine düştüğü durum liyakatsızlık, torpil, akraba kayırmacılığı (enişte, eski milletvekili oğlu, kızı, kardeşi.....
46 1 yıl önce
heyecan verecek proje maalesef üretemiyor k.maraş yöneticileri...porsuk çayını görsünler,su cennetiyiz diye övünürüz ancak.kayseri ve antep ulaşıma nasıl çözümler getirmiş...
cengiz 1 yıl önce
ali bey siz diyorsunuz ki benim yazımla birebir örtüşen projeler açıklandı.... bu sorunları görmemek zaten hata..şundan emin olun ki partizanlık yaparak yolun şekli köprünün yeri v.b gibi konularda yine ağ babalarının dedigi olacak.düzen degişmiyor yani.kısacası dağ fare dogurdu.ne aklı başında mega bir proje nede mevcut sorunların çözülmesinde bir ilerleme olmayacak..... saygılar
the maraşlı 1 yıl önce
önsen köprüsü aciliyet arz ediyor. bir an önce yapılmalı. erkoç söz verdi yapmadı. bu köprünün yapılmasıyla adana yolundaki trafikte bir nebze olsun rahatlar.
sedat 1 yıl önce
bu yazılarınızı nerde yazdınız ki? ben haber46 da göremedim.

editör: https://www.haber46.com.tr/hedef-12-subat-2020-kurtulusun-100-yilinda-kahramanmaras-makale,475.html
Maraş 1 yıl önce
Sayın başkan şehirde eski binalar ne zaman ketsele girecek peki
Maraş 1 yıl önce
Sayın başkan şehirde eski binalar ne zaman ketsele girecek peki
FATİH KÖSE 1 yıl önce
KENDİNİZİ K.MARAŞ İLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GİBİ LANSE ETMİŞSİNİZ.? BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ DİĞER YEREL SEÇİMLERE HAZIRLIK YAPMIŞSINIZ GİBİ OLMUŞ.
BAŞARILAR ALİ BEY
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
31°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi başkan daha başarılı?
Sizce hangi başkan daha başarılı?
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
İmsak 03:28
Güneş 05:12
Öğle 12:43
İkindi 16:34
Akşam 20:03
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Fenerbahçe 31 50
6. Beşiktaş 30 50
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Denizlispor 31 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 34 50
8. Tottenham 33 48
9. Sheffield United 33 48
10. Burnley 33 46
11. Everton 33 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 34 31
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 34 60
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 34 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 35 39
14. Real Betis 34 38
15. Celta de Vigo 35 36
16. Deportivo Alaves 34 35
17. Eibar 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24