Sektör Apartman Site Yönetimi
Yayınlama Tarihi 08 Nisan 2018
Telefon 0344 215 80 85 - 0532 132 89 99
Resmi Web Sitesi https://www.probis.gen.tr/

HİZMETTE VE KALİTEDE LİDER YÖNETİM ŞİRKETİ OLMAK

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır.

Temel amacı sitenin ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve site sakinlerinden aldığı yetki ile ve yine sitenin kaynaklarını kullanarak hizmet üreten site yönetimleri genellikle eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, site sakinlerinin görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri birçok eleştiri yapılmaktadır.

Artık, site yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan site sakinleri, kendisine sunulanla yetinmemektedir.

Site yönetim şirketleri site ve site sakinlerine hizmet için kurulmuş tüzel kişilikleri olan kurumlardır. Dolayısıyla, bu şirketler için kalite, site ve site sakinlerine sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında şirketler için kalite; site ve site sakinlerine yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Bir şirketin hizmetinin hizmete bağlı özellikleri taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda site sakinlerini memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

Site sakinlerinin site yönetim hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

PROBİS Yönetim, yönetim hizmetlerini sunduğu Bina ve Site sakinlerinin kendisinden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer şirketlere örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

Şirketimiz istikrarlı bir büyüme sağlayabilmek için;

- Faaliyette bulunduğu sektörlerde kaliteli hizmet sunarak müşterilerini memnun etmeyi,
- Ortak iş yapmakta olduğu kişi ve kurumlarada, karşılıklı güven duygusunun esas olduğu bir iş çevresi sunmak,
- Çalışanların sürekli gelişme şansı yakalayabilecekleri mükemmel bir çalışma ortamı sunmak,
- Her türlü sorumluluğun bilincinde olmak,

banner122

banner235

banner224

banner154

banner55

banner126