Tarih profesörlerinden Turgutlu Sempozyumu’na tam not

Turgutlu Belediyesi’nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği sempozyum gerek akademisyenler gerek öğrenci ve katılımcılardan tam not aldı.Turgutlu’da 3 gün süren ve 75 akademisyenin sunduğu bildirilerden oluşan...

Tarih profesörlerinden Turgutlu Sempozyumu’na tam not
Turgutlu Belediyesi’nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği sempozyum gerek akademisyenler gerek öğrenci ve katılımcılardan tam not aldı.
Turgutlu’da 3 gün süren ve 75 akademisyenin sunduğu bildirilerden oluşan Uluslararası Turgutlu Sempozyumu tarih, kültür, arkeoloji, sanat gibi pek çok alanda kentin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkardı. Otoriteler tarafından takdir edilen sempozyuma katılanlar da böylesi akademik bir çalışmaya imza atmalarından dolayı Turgutlu Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni tebrik etti.
‘Tarih İçinde Manisa’, ‘İmparatorluk Çağında Osmanlı Sultanları’ , ‘XVI. Asırda Manisa Kazası’ ve son olarak ‘Fetih ve Kıyamet 1453’ adlı kitapları yayımlanan; ‘Türk Tarih Kurumu Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi olan 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen, “Öncelikle sempozyumun bilim ve danışma kurulunda yer almaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Elbette her sempozyum önemli gelişmeleri beraberinde getirir. Konular itibariyle bakıldığında Turgutlu ile çok önemli bilgiler gün yüzüne çıkartıldı. Kaldı ki Turgutlu’nun çok zengin bir tarihi var. Bu bölgelerin antik dönemlerden beri değişik kültürlere ev sahipliği yapmışlığı bilinmekte. Turgutlu bölgesi aynı zamanda geçiş bölgesi görevini üstlenmektedir. Araştırmaya alındığında bölgeye dair eski dönemlere ait bilgiler elde edildi. Ancak tarihi araştırmalar ne kadar ele alınırsa alınsın Turgutlu’daki bilgilerin tükenmeyeceği kanaatindeyim. Buradaki çalışmaların bir kitap haline getirilmesiyle çok daha değer kazanacağını düşünüyorum. Tarihe önemli not düşecek bu çalışmada imzası bulunan, emeği geçen başta Belediye Başkanı Sayın Turgay Şirin, MCBÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya’ya ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” Ümit ediyorum ki bundan sonraki sempozyum ve benzeri toplantılarda da bir arada olacağız” dedi.
MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ise şunları söyledi: “Uluslararası Turgutlu Sempozyumun güzel bir başlangıcı, anlamlı bir hikayesi var. Değerli Belediye Başaknı Turgay Şirin ile bir araya geldiğimizde Turgutlu adına ne yapabiliriz diye kendisinin teklifi bu önemli organizasyonu ortaya çıkardı. Biz de üniversite olarak Turgutlu Belediye’si işbirliği ile hazırlıklara başladık. Duyurumuzdan sonra 142 bilgi geldi. Ancak hakem kurulumuz bu sayıyı 75’e düşürdü. Hepsi sunulmaya değer bulunmadı. Bu süreçte 17 Kasım itibariyle başladığımız sempozyumumuz güzel bir açılış ile başladı. Şuana kadar birbirinden kıymetli özgün bilgiler sunuldu. Bu değerli bilgiler Turgutlu Belediyesi tarafından basılacak. Turgutlu Belediyesi ve üniversitemiz adına önemli bir çalışmaya imza atıldı. Ben bu çalışmaların tekrarlanmasını diliyorum. Tabii ki böyle değerli bir işe adım atan Turgutlu Belediye’sinin diğer ilçeler ve ilden önce adım atmasını taktire şayan buluyor, özellikle Sayın Başkan Turgay Şirin’i bu konuda tebrik ediyorum. Ayrıca Turgutlu’muz eski başkanı Mehmet Tüzel Gökyayla da teşekkür etmek istiyorum.”
Ege Üniversitesi İİFB Dekanı Prof. Dr. Engin Berber, “Turgutlu Belediyesi’ni böyle bir uluslararası sempozyumu düzenlediği için yürekten kutluyorum. Bu sempozyuma destek veren Celal Bayar Üniversitesi’ndeki değerli meslektaşlarımı da kutluyorum. Bu tür sempozyumlar beldelerin, kültürel geçmişlerini ve doğal çevrelerini öğrenmeleri için büyük fırsatlar sunuyor. Ayrıca yerel sempozyumlar bütünleştiğinde ulusal tarihin çıkmasında büyük katkı sağlarlar. Bu önemli etkinliğin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım ilki gerçekleşen bu sempozyumun ikincisi ve üçüncüsü de gelecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mevlüd Çelebi, “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Katılmaktan bende memnuniyet duymaktayım. Artık tarih genel anlamda incelemekten öte yerel anlamda incelenmekte. Bu çerçevede Turgutlu’da ilk defa böyle bir sempozyum düzenlendi. Bu kapsamda sempozyum düzenlemek de kolay bir iş değildir. Dileğim bunun kalıcı hale getirilmesi, sempozyumların devamının gelmesidir. Bu anlamda hem belediyeyi hem de üniversiteyi tebrik ediyorum” diyerek sempozyumun oldukça başarılı geçtiğini vurguladı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Gülmez ise sempozyum hakkında şunları söyledi: “Öncelikle böyle bir organizasyondan dolayı düzenleyenleri tebrik ediyorum. Tarihi çalışmalar, dünü ve bugünü tamamlayan önemli unsurlardan birisidir. Eğer yereli bilmezsek ülkeyi, şehri, Manisa’yı yani Turgutlu’yu bilmezsek Manisa’yı bilemeyiz. Manisa’yı bilmezsek ülkeyi bilemeyiz. Ülkeyi bilmezsek dünyayı bilemeyiz. Bunları bilmemiz için yerelden başlamamız lazım. Ancak ne yazık ki tarihi çalışmalar ihmal edilerek, değersiz kılınıyor. Birçok bilgimiz birçok tarihi değerimiz zaman içerisinde ölüp gidiyor; çünkü biz yazmayı değil daha çok konuşmayı seven bir toplumuz. Halbuki bunların yazıya geçmesi, tarihe geçmesi lazım. Kayıt bellektir, bizim ileriye dönük hafızamızdır. Bizim bu hafızaya ihtiyacımız var. 50 yıl önce oluşan bilgileri araştırmaktayız. Onun için bu güzel etkinliği gerçekleştiren bizleri bir araya getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e, Manisa CBÜ Rektörlüğü’ne teşekkür ediyorum”
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şayan Ulusan, “Her şeyden önce bizleri Turgutlu’da birleştiren Belediyemize ve Üniversitemize, düzenleme komitesine çok teşekkür ediyorum. Her tarihi çalışma bizler için çok önemlidir. Sunulan tebliğlere baktığımız zaman içerikleri oldukça dolu ve donanımlı görünüyor. Sunan arkadaşlarımızı da bu anlamda tebrik ediyorum. Her tarihi çalışman bir bölgenin analizi olmaktadır. Dolayısıyla yerelden genele doğru çalışma yapılabilmektir. Sempozyum ile bunu başarmaktayız. Katılan değerli hocalarımızı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi, “Uluslararası Turgutlu Sempozyum gerçekten önemli bir aktivite, Turgutlu için önemli bir faktör olduğu kanaatindeyim. Bu sempozyumda ortaya çıkacak olan yeni bilgiler daha önceki bilgileri güncelleyecektir. Çünkü her gün yeni bir arşiv, her gün yeni bir belge, her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Bunlar ise tarihi değiştiren unsurlardır. Değişen tarihide takip etmek gerekiyor. Bu sempozyumları devam ettirmek lazım. Bugün Manisa ve Turgutlu’da ilk olan bu tarihi çalışmanın bölgeye katkısı olacaktır. Bu anlamda emeği geçen Turgutlu Belediyesi’ne ve Celal Bayar Üniversite’sine teşekkür ediyorum. Çünkü yerel yönetimler sadece yol yapmak, kanalizasyon döşemek değil; aynı zamanda kültürel duyarlılık gerektirmektedir. Bugün burada bunu gerçekleştirdik” dedi.
Öğretim Görevlisi Gör. Bünyamin As, “Sempozyumu düzenleyen Turgutlu Belediyesi’ne ve Celal Bayar Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Sempozyuma gelmeden önce Turgutlu’daki kaynakların sınırlı olduğunu düşünüyordum. Turgutlu için muhakkak yazılan tarihler var ama yeterli değildir diye düşünüyordum. Araştırmalar sonunda ve hocalarımızın verdiği bilgiler neticesinde Turgutlu’nun çok kapsamlı bir tarihinin ve öneminin olduğunu burada görmüş bulunmaktayız. Şuanda Turgutlu için iyi bir bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” derken, MCBÜ Öğrencisi Ahmet Çandır şunları söyledi:
“Turgutlu’da 3 gün boyunca tarih konuşuldu. Eski çağdan günümüze kadar genel bir tarih değerlendirmesi yapıldı. Özellikle ilk gün genel tarih ve arkeolojisi ön plana çıktı. Bugün ise sanat tarihi ve edebiyat tarihi öne çıktı. Turgutlu dediğimiz yer Ege Bölgesi’nin geniş bir Kasabası ve bu Kasabaya baktığımız zaman çok önemli bir tarih ve edebiyat mevcut. Çok değerli hocalarımız geldiler bizleri bilgilendirdiler. Biz de aldığımız bu bilgileri öğrenci arkadaşlarımıza aktaracağız”
MCBÜ Öğrencisi Gamze Çakmaklı, “Celal Bayar Üniversitesi tarih bölümü öğrencisi olarak sanat ve edebi tarih konusunda oldukça bilgi sahibi oldum. Turgutlu’nun köklü geçmişine dair burada beyin fırtınası yaşandı. Tarihin geleceğimize yön vereceğini düşünüyorum. Hayatımda ilk kez böylesi bir sempozyuma katılmaktan dolayı da oldukça mutlu ve geleceğime dair umutlu oldum. Bu fırsatı biz öğrencilere sunan Turgutlu Belediyesi’ne ve üniversitemize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuşurken, bir diğer MCBÜ Öğrencisi Cazibe Çubukçuoğlu da şunları söyledi:
“Tarih bölümü 4. sınıf öğrenci olarak burada çok büyük bir deneyim kazandım. Üniversite hocalarımızın ve diğer değerli hocaların vermiş olduğu Turgutlu’nun tarihi bilgileri ile donandık. Sempozyumda Turgutlu’nun çok değerli tarihçiler yetiştirdiğini de öğrendim. Hocalarımıza, Turgutlu Belediyesi’ne ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner240

banner227

banner154

banner224