Davutoğlu, Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı'nı açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ordu'da Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı'nı (DOKAP) açıkladı.Devlet Tiyatroları Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda DOKAP hakkında bilgi veren Davutoğlu, Türkiye'de ülke ölçeğinde yürüttükleri kalkınma...

Davutoğlu, Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı'nı açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ordu'da Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı'nı (DOKAP) açıkladı.Devlet Tiyatroları Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda DOKAP hakkında bilgi veren Davutoğlu, Türkiye'de ülke ölçeğinde yürüttükleri kalkınma...

14 Şubat 2015 Cumartesi 15:21
Davutoğlu, Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı'nı açıkladı
banner208
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ordu'da Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı'nı (DOKAP) açıkladı.

Devlet Tiyatroları Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda DOKAP hakkında bilgi veren Davutoğlu, Türkiye'de ülke ölçeğinde yürüttükleri kalkınma programları ve bölge bazında geliştirdikleri programlar bulunduğunu ifade etti.

"2002'den bu yana yürütülen bütün faaliyetlerde Türkiye, ülke ölçeğindeki kalkınma planlamaları ile bölge ölçeğinde yürüttüğü çalışmalar arasında entegre bir stratejiyi çok başarılı bir şekilde hayata geçirdi." diyen Davutoğlu, "AK Parti hükümetleri hiçbir şeye konjonktürel bakmadı; hiçbir gelişmeyi konjonktürel olarak değerlendirmedi ve hiçbir programı da genel makro stratejik yaklaşımın dışında münferit olarak ele almadı." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, şöyle devam etti: "GAP, bizden önce başlamış bir önemli bölgesel kalkınma projesiydi ki dünyada da çok önde gelen projelerden biridir hala bölgesel kalkınma anlamında. Ona biz DOKAP'ı, KOP'u, DAP'ı ekledik. Doğu Anadolu Planı, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası... Bütün bunlar ülkenin makro kalkınması ve stratejik bütünlüğü içinde bölgelerimize verdiğimiz önemi gösteriyor."

DOKAP hakkında bilgi veren Davutoğlu, şöyle konuştu: "DOKAP, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsıyor. Yani Sarp Kapısı'ndan, Samsun'a kadar olan sınır ve arkasında Bayburt ve Gümüşhane de olmak üzere bütün bu havzanın birlikte kalkınmasını planlamak üzere bu Doğu Karadeniz Bölgesi'yle ilgili 2023 planımızı ortaya koyuyoruz."

Davutoğlu, şunları söyledi: "Haziran seçimlerinden sonra odaklanacağımız iki temel husus olacak. Şimdiden ilan ediyorum: Bunlardan birisi, bölgeler arası kalkınma farklılıklarını gidermek. Dolayısıyla Türkiye'de 60'lı, 50'li yıllardan bu yana yaşanan dengesiz bölgesel göçleri durduracak, hatta her bölgeye uygulayacağımız bölgesel kalkınma planları ve teşvik programlarıyla geriye göçü ya da belli bölgesel ekonomik çekim havzaları oluşturmak suretiyle daha dengeli bir ekonomik kalkınmayı sağlamak. Diğer bir önemli hedefimiz de değişik gelir grupları arasındaki gelir farklarını giderecek şekilde çalışmaları sürdürmek ve kalkınmadan bütün toplumumuzun eşit oranda pay almasını sağlayacak bir sosyal adalet perspektifini ortaya koymak. Biz hem Ankara'da hükümet programları ve son ilan ettiğimiz 25 sektörel dönüşüm programıyla bu perspektifi planlar ve geleceğe doğru adımlar atmaya başlarken hem de bu istişareleri topluma yayıyoruz."

DOKAP kapsamında yapılan hizmetleri anlatan Davutoğlu, şunları açıkladı: "12 yıllık bu birikim üzerine şu anda hedefimiz inşallah önümüzde 2023'e doğru giderken Doğu Karadeniz Bölgesi'ni DOKAP çerçevesinde gerçek bir çekim alanı, hem Türkiye'nin hem bütün Karadeniz'in hem Kafkaslar ve Ortadoğu'nun ulaşım hattı olarak bütün bir hinterlandın çekim alanı haline getirmeye kararlıyız. Bu hedeflere ulaşmak için önümüzdeki dönemde eylem planında, şu alanda politikalar uygulayacağız. Birincisi, ulaşım ve enerji alt yapısının üst standartlara çıkarılması; iki, insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi; üç, modern sulama tekniklerinin uygulanması ve etkin kullanılması; dört, işletmeler arası işbirliğinin ve kümelenme faaliyetlerinin artırılması; beş, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi; altı, doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi. Bütün bu hedefler bağlamında beş ana eksenden oluşan bir eylem planını paylaşıyoruz. Birincisi, turizm ve çevresel sürdürülebilirlik; ikincisi altyapı ve kentsel gelişme; üç, ekonomik kalkınma; dört, sosyal gelişme; beş, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. ''DOKAP'ı oluşturan 3 alt bölgede kişi başına gayri safi katma değeri Türkiye ortalamasının üstüne çıkarmaya kararlıyız. 2013 yılında yüzde 6,7 olan bölgedeki işsizlik oranını, 2018 yılında, bu programın sonunda yüzde 4,7'ye düşürmeyi amaçlıyoruz. Yine 2013 yılında yüzde 47,6 olan istihdam oranının 2018 yılında yüzde 51,1'e ulaşmasını hedefliyoruz. Yüzde 51 olan iş gücüne katılım oranının da 2018'de yüzde 53,7 olmasını bekliyoruz."

Davutoğlu, daha sonra planla ilgili şu detayları verdi:

"Birinci önemli alan olarak turizm ve çevresel sürdürülebilirlik alanında 'Yeşil Yol' adıyla marka bir değer yaratmayı amaçladığımız projemiz, eylem planımızın başat unsurudur. Yeşil Yol, Karadeniz Sahil Yolu'ndan sonra Karadeniz yaylaları üzerinden bütün yaylalarını birbirine bağlayan -ki gerçekten dünyada Karadeniz yaylaları kadar güzel yaylalar görmedim. Ne zaman bir insanın dinlenme ihtiyacı varsa ve kendisini tefekkür ile doğanın birleştiği bir yere atmak isterse, geleceği yer Doğu Karadeniz yaylalarıdır. Bunun için Yeşil Yol bizim için çok önemli bir proje. Sekiz ili birbirine yaylalarla bağlıyoruz. Bu 8 il üzerinden yepyeni bir turizm hattı kuşağı oluşturacağız. Dünyada bu kadar güzel bir kuşağı olup da bunu turizm sektörüne dönüştürememiş bir ülke olamaz."

"Yeşil Yol inşaatında kullanılmak üzere bölgeye bugüne kadar 137 milyon lira ödenek tahsis edildi. İki bin 500 kilometre civarında toplam yol uzunluğu olan Yeşil Yol'un 490 kilometre kısmının yapım ve yenilenmesini tamamladık. Bundan sonraki süreçte de kalan kısımları yaklaşık 2 bin kilometrelik yol tamamlanacak."

"Yaylalarda yapılacak evlerin, turistik tesislerin ve hizmet amaçlı yapıların yöre şartlarına en uygun mimariyle tiplerinin belirlenmesi, uygulaması önem taşıyor. Kesinlikle burada taklit uygulamamak lazım. 'Şurada, şu ülkede bu var' değil. Gerçekten dinlenmek, görmek, atmosfere nüfuz etmek isteyen turistler yerel mimariyi görmek isterler. Büyük ve görkemli oteller yerine yerel mimariyi yansıtan ve doğayla bütünleşen yapıların ve tesislerin yer almasına önem veriyoruz."

"Bölgede yer alan turizm merkezlerinin imar planlarını tamamlayacağız. Bölgenin yat ve kurvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüt-proje çalışmaları yapacağız. Bölgenin turizm gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücünü; dolayısıyla Turizm Meslek Yüksekokulları ve diğer alanlarda yapacağımız eğitim faaliyetleriyle nitelikli iş gücü kapasitesini oluşturacak yeni bir istihdam alanı kazanacağız."

"Bölgenin kültür varlıklarını koruyarak geliştirecek ve turizme kazandıracağız. İşhan Kilisesi restorasyonu, Trabzon Ortahisar sokak sağlıklaştırma; Sümela Manastırı çevre düzenlemesi işlerini en kısa zamanda tamamlayacağız. Milli Park projelerini geliştireceğiz. Bu kapsamda Trabzon Altındere Vadisi'yle, Artvin Hatila Vadisi Milli parklarının altyapı çalışmalarını tamamlayacağız."

"Ekonomik kalkınma anlamında ikinci ana alan olarak çiftçi eğitim yayım faaliyetlerini geliştireceğiz. Gıda güvenilirliği, hayvan yetiştiriciliği, koruyucu veteriner hekimlik, mera yönetimi, sulama, zirai mücadele ve benzeri konuları içeren DOKAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı hazırlayarak ve uygulamaya koyacağız. Bu bölgenin bitkisel üretim potansiyelini değerlendireceğiz. Bu kapsamda başta çay ve fındık olmak üzere iyi tarım uygulamaları ve organik tarım yöntemleriyle üretimin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Bölgenin sahip olduğu agro-ekolojik potansiyellerini belirleyerek erkenciliğin sağlanması ve ürün çeşitlenmesinin temininin yanı sıra uygun yörelerde küçük arazi sahiplerinin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak örtü altı yetiştiriciliğini yaygınlaştıracağız. Çay ve fındığın ürün kalitesini artıracağız. Ekonomik ömrünü tamamlamış çay ve fındık bahçelerinin süratle yenilenebilmesi için model etüdü geliştiriyoruz. ÇAYKUR'un etkinliğini artırmak amacıyla kurumsal altyapının geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.''

"Meraların ıslahını ve sürdürülebilir yönetimini sağlayacağız. Bölgenin sahip olduğu zengin meraların biyolojik çeşitliliğini -ki Doğu Karadeniz bu yönde de çok şanslı. Ot kalitesini ve miktarını tespit edeceğiz, ihtiyaç duyulan meralar için ıslah programlarını ivedilikle uygulayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesini sağlayacağız. Bu kapsamda bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla yeni hayvancılık işletmesi kurulmasının yanı sıra mevcut işletmelerin kapasitelerinin artırılması ve modernizasyona yönelik yatırımları destekleyeceğiz.

"DOKAP Bölgesi Hayvancılık Destekleme Sistemi'ni etkin olarak kullanacağız. Bölgenin damızlık ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni damızlık işletmelerinin kurulmasını, var olanların alt yapılarının geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Bölgede arıcılığı destekleyeceğiz. Arıcıların arı sütü, arı zehri, polen, propolis ve benzeri katma değeri yüksek ürünleri üretmeleri için örnek uygulamaları da içeren eğitim desteği verecek, örgütlenme ve pazarlama konularında model çalışmalar yapacağız."

"Pazara kısa sürede ulaştırılması gereken -kivi, su ürünleri gibi- ürünlerin raf ömrünü uzatabilmek, ürün fiyatlarının pik olduğu dönemde pazara arzını sağlayabilmek amacıyla bölgeye hizmet edecek 3 adet soğuk havası inşa edeceğiz. Dünyanın en fazla fındığını üreten bölgede hem fındık fiyat istikrarının sağlanması hem de ürünün uzun süre depolanabilmesi için önem arz eden lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapacağız. Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın kurulması projesini hayata geçireceğiz. Girdi temini ve ürün pazarlamaya ilişkin olarak üreticilerin ortak girişimcileri destekleyeceğiz. Tarımsal üretimin daha karlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çiftçi örgütlenmelerini destekleyeceğiz. Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayacak orman ürünlerine yönelik sanayi faaliyetlerini destekleyeceğiz. Tıbbi aromatik bitkilerin envanterini çıkararak, ticari kullanım potansiyellerini araştıracağız. Üreticilere uygulamalı eğitim desteği vererek sistemin bölgede yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.''

"Bölgedeki işletmelerin ortak tasarım, üretim Ar-Ge, test analiz merkezleri kurması, ortak tedarik, pazarlama, ihracat gibi alanlardaki işbirlikleri ve kümelenmeyi kolaylaştıracak faaliyetleri ile ilgili kurumların koordinasyona önem veriyoruz ve özellikle Ar-Ge faaliyetleri kapsamlı bir şekilde destek kapsamında ele alınacak."

"Bölge sınır kapılarını geliştireceğiz. Sarp Sınır Kapısı malum. Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin gelişmesiyle, Doğu Karadeniz'in nasıl olumlu etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi, Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasını sağlayacağız. İşletmelerin finansmana erişim imkanlarını iyileştireceğiz. Bölgede yaklaşık 10 bin işletmeye 120 milyon Türk lirası destek sağlayacağız."

"Devam eden OSB yatırımlarını tamamlayacağız. Bu kapsamda; Giresun'da 2 adet OSB, Ünye OSB, Rize OSB, Havza İhtisas OSB, Şinik-Akçaabat OSB, Beşikdüzü OSB, Vakfıkebir OSB tesislerini önümüzdeki dönemde tamamlayacağız. Görele, Rize ve Pazar Küçük Sanayi sitelerini yapacağız. 'Yatırım Adası Projesi' geliştireceğiz. Arsin ilçesinde deniz dolgusu yaparak, 1,8 hektar büyüklüğünde 100 yatırım parselli yeni bir sanayi bölgesi oluşturacağız. Bölgede Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için TEKMER, İŞGEM ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulması ve geliştirilmesini destekleyeceğiz. Trabzon Merkez Araştırma Laboratuvarı'nı kuracağız. Gen kaynaklarımızı araştırmak ve koruma altına almak amacıyla başlatılan Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası projesini hayata geçireceğiz. Bölgeye has geleneksel ve markalaşma potansiyeli bulunan ürünlerin tespiti amacıyla envanter çalışması yapacak ve her ürün için bir coğrafi işaret alacağız.''

"Üçüncü önemli alan; altyapı ve kentsel gelişim alanı. Havayolu altyapısını geliştireceğiz. Ordu-Giresun Havalimanı bu yıl hizmete girecek. Havayolu altyapısı bütün Doğu Karadeniz'de daha da geliştirilecek. Trabzon'da yeni paralel pist çalışmasını tamamlayacağız. İhtiyaç görülmesi halinde uygulamaya koyacağız. Trabzon Havaalanı'nın yeni bir piste ihtiyacı olduğunu biliyoruz; bunun için de çalışmaları yapacağız. Rize ve Artvin'e hava ulaşımının sağlanması için gerekli çalışmaları yapacağız. Bölgenin kuzey-güney istikametinde demiryolu bağlantısını sağlayabilmek amacıyla Trabzon-Erzincan Demir Yolu Hattı'nın etüdünü tamamlayacağız."

"Karayolu ulaşım altyapısını iyileştireceğiz. Bu amaçla Artvin'de baraj, köy ve bağlantı yollarını tamamlayacağız. Yusufeli Baraj Gölü altında kalan yol yerine yapılan yolları tamamlayacağız. Ayrıca; 117 kilometre Rize İspir, 90 kilometre Samsun Yakakent, 76 kilometre Gümüşhane Bayburt ayrımı Kelkit Şiran, 68 kilometre Çarşıbaşı Trabzon Araklı, 13 buçuk kilometre Ünye Çevre Yolu, 12 kilometre Samsun Batı Çevre Yolu ayrımı, Ladik Samsun şehir geçiş yollarını bölünmüş yol olarak bitireceğiz. 55 kilometre Köse Bayburt, 74 kilometre Bayburt Çaykara, 17 kilometre Görele ayrımı Çanak yollarını da en kısa sürede tamamlayacağız. Ovit ve Cankurtaran Tünellerinin içerisinde yer aldığı 6 adet kuzey güney akışlı yol projesini hayata geçireceğiz."

"Ordu ve civarında 66 tünel çalışması tamamlandı. Gündoğdu Bozukkale Barınma Yeri İkmal İnşaatını ve Arsin Balıkçı Barınağını tamamlayacağız. Artvin'de büyük balıkçı teknelerinin de yararlanacağı Hopa Balıkçı Limanının inşaatına başlayacağız. Bölgede devam eden büyük su işleri hızlandırılarak uygulama sulama altyapısını geliştirecek ve 58 bin hektar alanı sulamaya elverişli hale getireceğiz. Halihazırda 33 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları yürütüyoruz. 2018 yılı sonuna kadar 100 bin hektar alanın toplulaştırma işlemlerini tamamlayacağız. Enerji üretim ve dağıtım altyapısını iyileştirecek, Yusufeli Barajını ve HES Projelerini süratle tamamlayacağız. Artvin Doğalgaz İletim Hattını tamamlayacağız, Yusufeli ilçesinde yeniden yerleşim çalışmalarını nihai bir aşamaya getireceğiz."

"Dördüncü önemli alan; sosyal gelişme... Toplam bin 355 derslik inşasına devam ederek, okul öncesi okullaşma oranını yüzde 45'lerden yüzde 70'lere getireceğiz. İlk ve ortaöğretimde ise 918 derslik daha inşa ederek, devam eden 7 bin 60 kişilik pansiyon inşaatlarını tamamlayacağız. 80 adet zenginleştirilmiş kütüphane oluşturacağız. Bunları bizzat takip edeceğim. Her ilçemizde kütüphane inşaatı önem taşıyor. Gençlik merkezleri, kütüphaneler, spor salonları bunlar gençlerimizin geleceğine dönük adımlardır. Bölgenin yüksek öğretim altyapısını daha da geliştireceğiz.

"Bayburt Üniversitesi'nde merkezi yemekhane ve bin seyirci spor salonuyla yeni sentetik atletizm pisti futbol sahası ve açık spor sahalarını kuracağız. Giresun Üniversitesi'nde bin 600 seyircili spor salonu, 5 basketbol ve voleybol sahası, 5 tenis kortu, mini futbol sahasını; Gümüşhane Üniversitesi'nde kongre ve kültür merkezi yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu; Ordu Üniversitesinde eğitim fakültesi uygulama anaokulu, açık ve kapalı spor tesislerini; Rize Recep Tayyip Üniversitesi'nde devam eden öğrenci yaşam merkezi, spor kompleksiyle açık ve kapalı spor tesislerini; Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde merkezi kütüphane, Ladik Kış Sporları ve Kültür Merkezi'ni; Trabzon'da Karadeniz Üniversitesi'nde devam eden bakım-onarım işlerini tamamlayarak yüksek öğrenimde gençlerimize hitap eden altyapı faaliyetlerine büyük bir hız vereceğiz."

"Artvin'de 500, Bayburt'ta 750, Giresun'da bin, Ordu'da bin 200, Rize'de bin 400, Samsun'da 4 bin 100, Trabzon'da bin 790 olmak üzere toplam 10 bin 740 kişilik yeni öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Bölge insanının sağlık hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmesi için hastane yatak kapasitesini toplam 3 bin 255 yatak artıracağız. Bu kapsamda Artvin Arhavi'de 75, Hopa'da 50, Şavşat'ta 40, Murgul'da 15, Yusufeli'nde 25, Borçka'da 50 yatak kapasiteli devlet hastaneleri, Giresun'da 150 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, Eynesil'de 10, Espiye'de 50, Alucra'da 30 yatak kapasiteli devlet hastaneleri, Gümüşhane Merkez'de 200, Şiran'da 25 yataklı devlet hastanesini, Ordu Fatsa'da 200, Kumru'da 50, Korgan'da 30, Gürgentepe'de 25 yatak kapasiteli devlet hastanesini, Rize Çayeli'nde 50 yatak kapasiteli devlet hastanesini, Samsun Çarşamba'da 200, Vezirköprü'de 150, Havza'da 100, Terme'de 100 yatak kapasiteli devlet hastaneleri ve ek binalarını, Samsun'da Sağlık Kampüsü kapsamında 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 200 yataklı onkoloji hastanesi, 300 yataklı kardiyoloji hastanesini, Trabzon Of'ta 100 yatak kapasiteli devlet hastanesini yapacağız."

"Bölgede sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan kadın, çocuk, mevsimlik tarım işçisi ve işsizler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içerme projeleri uygulayacağız. Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta birer tane olmak üzere, Trabzon'da 4, Giresun'da 2, Ordu'da 3, Samsun'da 5 adet sosyal hizmetler merkezi inşa edeceğiz. Arhavi, Gümüşhane, Havza ve Of'ta gençlik merkezleri kuracağız. Ünye Kültür Merkezi projesi 2015 Yılı Yatırım Programına alındı. Bu sene ihale edilerek inşaatına başlanacak."

"Spor altyapısını nicelik ve hizmet imkanları açısından geliştirmek üzere Artvin'de devam eden çok amaçlı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, Şavşat Spor Salonu ve Arhavi Tribünü işlerini ve Arhavi, Hopa ve Espiye'de ilçe tipi spor salonunu, Bayburt'ta tribün ve Aydıntepe Spor Salonu ve kapalı yüzme havuzunu, Giresun'da 2 bin 500 seyircili spor salonu ve Giresun Stadyumunu, Gümüşhane'de kapalı yüzme havuzu ve Kürtün Spor Salonunu, Çatalpınar, Çaybaşı, İkizce ve Mesudiye ilçelerine ilçe tipi Spor Salonunu, Ordu'da Korgan Spor Salonunu, Rize'de çok amaçlı spor salonu, Ayder Kayak Merkezi ve kapalı yüzme havuzunu, Samsun'da Ladik Kayak Eğitim Merkezi, Vezirköprü Kamp Eğitim Merkezi, 2 adet Kapalı Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Buz Pateni Salonu ve Samsun Stadyumu ile Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı, Tekkeköy'de ilçe tipi spor salonlarını, Trabzon'da Of Kapalı Yüzme Havuzu, Maçka Esiroğlu Spor Salonu ve Trabzon Stadyumu ile Beşikdüzü ve Düzköy'de ilçe tipi spor salonlarını inşa edeceğiz. Gördüğünüz gibi hareketli Karadeniz insanı bundan sonra daha fazla hareket edecek inşallah."

"Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bağlamında merkezi idarelerin taşra teşkilatlarındaki personelin eğitim ihtiyaçları çerçevesinde eğitim programları düzenleyeceğiz. Belediyelerin ve il özel idarelerinin eğitim ihtiyaçlarını analiz edecek, gerekli görülen alanlarda eğitim programları tertipleyeceğiz. Bölgede yer alan STK'ların beşeri gelişimlerini destekleyecek, bölgede yer alan üniversitelerin insan kaynaklarının gelişimi ve kurumsal yapılanmalarını destekleyeceğiz. Bu illerimizde plan döneminde 10,4 milyar lira kamu yatırımı yapacağız. Bu başlı başına büyük bir yatırım hamlesinin bölgeye geleceğinin işaretidir."

Davutoğlu, DOKAP'la ilgili bilgi verdikten sonra sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah önümüzdeki 4 yıl içinde DOKAP çerçevesinde planladığımız bu çalışmalarla Doğu Karadeniz'in ulaşım altyapısı itibarıyla görünümünü değiştireceğiz. Turizm bölgesi olması itibarıyla Doğu Karadeniz'in bu güzel yaylalarını, denizini, dağlarını, kültürel ve tarihi mirasını dünyaya açacağız. Organize sanayi bölgeleri, spor yatırımları ve eğitimde yapacağımız hamlelerle de burada doğrudan insanımıza hitap eden ve ekonomik kalkınmayı, Türkiye'nin bütünündeki ekonomik kalkınmayı bölge, bölge içinde de birbirine entegre şekilde kalkınma planlarıyla da 8 ilimizi birbirine bağlayan bir projeyi hayata geçireceğiz. Bütün bu çalışmaların ülkemize, Doğu Karadeniz bölgemize ve burada yaşayan çalışkan Karadenizli vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner215

banner122

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225