Mustafa Daşcı projelerini kamuoyuna açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Mustafa Daşcı Belediye Başkanı olması durumunda yapacağı hizmetleri kamuoyuna açıkladı.

Mustafa Daşcı projelerini kamuoyuna açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Mustafa Daşcı Belediye Başkanı olması durumunda yapacağı hizmetleri kamuoyuna açıkladı.

03 Mart 2009 Salı 16:45
Mustafa Daşcı projelerini kamuoyuna açıkladı
[B]MUSTAFA DAŞCI'nın 29 MART 2009 SONRASI HİZMET PROJESLERİ[/B] 1-BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER 2-KONUT ve ARSA ÜRETİMİ 3-ALTYAPI 4-TRAFİK, YOL ve GÜVENLİK 5-SPOR 6-EĞİTİM 7-PARK, BAHÇE ve MEZARLIKLAR 8-SAĞLIK 9-SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER 10-TARİHİ ve KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ 11-İŞ GARANTİLİ MESLEK KURSLARI 12-EKONOMİ 13-PROJELER [B]1-BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER[/B] Kahramanmaraş'ın meselelerini ilgili mercilere aktarabilmenin en önemli yollarından birinin görsel ve yazılı basını desteklemek suretiyle şehrimizin problemlerinin geniş halk kitleleri tarafından demokratik bir şekilde tartışılarak kamuoyu oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu amaçla her ay mutat olağan basın toplantısı yapılacaktır. “Basın Aracı” hizmete sunulacaktır. Kahramanmaraşlı, gazeteci, yazar, şair, fikir adamlarının Kahramanmaraş'la ilgili ürettiği eserlerin basımında, tanıtımında her türlü destek sağlanacaktır. Bu eserlerin basımından sorumlu kurul Basın Kurulu olacaktır. Yapılacak işlerde önce halka sorulacak, halkın beklenti ve ihtiyaçları her zaman ön planda tutulacaktır. Tek adam zihniyetine son verilecek, hizmetin yürütülmesinde her zaman ekip ruhu ön planda tutulacaktır. Şehrimizin tanıtımına özel bir önem verilecektir. Tarihi ve kültürel zenginliklerimiz, el sanatlarımız, yemeklerimiz, coğrafi güzelliklerimiz güçlü yönlerimiz olarak öne çıkartılacaktır. Bunun için yazılı ve görsel basın, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıfların desteği sağlanacaktır. Belediye Hizmet Binası'nda hem basınımızın hem de bütün milletvekillerimizin rahatça milletle beraber olabileceği yerler tahsis edilecektir. Belediyenin bütün birimleri'nde vatandaşa hizmetin daha hızlı bir şekilde verilmesi için en son iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır. Belediyemiz vatandaşlarımızın, belediye ile ilgili birçok problemini interaktif yolla çözebileceği bir sisteme kavuşturulacaktır. Belediye personelinin insanlarımıza hoşgörülü hizmet edebilecek bilgi ve niteliğe kavuşturulması için her kademedeki belediye çalışanı, hizmet içi eğitim kurslarından geçirilecektir. (Belediye yönetimine güler yüz ve tatlı dille hizmet edebilme şevki kazandırılacaktır.) Toplam kalite anlayışı belediyeye hakim kılınacaktır [B]2-TOPLU KONUT VE ARSA ÜRETİMİ [/B] Bir şehrin belediyesinin önde gelen görevlerinden birinin konut ve arsa üretimi olduğu malumunuzdur. Bu amaçla Kahramanmaraş'ın imar planı bir uzmanlar heyeti yardımıyla yeniden yorumlanacaktır. Vakit geçirmeden yeni alanları imara açmak suretiyle önce altyapısı hazır, ucuz arsa üretmek ve akabinde mevcut toplu konut alanında konut üretmek, yeni bir planlamayla gelecek onlu yirmili yıllarda konut ihtiyacının tespit edilerek yeni toplu konut alanlarının oluşturulması sağlanacaktır. Bu amaçla başlatılmış olan Doğukent, Esentepe ve Boğaziçi Projeleri'nin bitirilmesine özen gösterilecektir. Bu bağlamda şehir imar planı yeniden gözden geçirilerek sağlıklı bir şehirleşme için planda öngörülen hususlar ulusal ve uluslararası standartlara uygun kıstasları koruyarak uygulamaya konulacaktır. Yandaşlara rant sağlamak için imar planında kesinlikle tadilat ve değişiklik yapılmayacaktır. [B]2-TOPLU KONUT VE ARSA ÜRETİMİ [/B] Bir şehrin belediyesinin önde gelen görevlerinden birinin konut ve arsa üretimi olduğu malumunuzdur. Bu amaçla Kahramanmaraş'ın imar planı bir uzmanlar heyeti yardımıyla yeniden yorumlanacaktır. Vakit geçirmeden yeni alanları imara açmak suretiyle önce altyapısı hazır, ucuz arsa üretmek ve akabinde mevcut toplu konut alanında konut üretmek, yeni bir planlamayla gelecek onlu yirmili yıllarda konut ihtiyacının tespit edilerek yeni toplu konut alanlarının oluşturulması sağlanacaktır. Bu amaçla başlatılmış olan Doğukent, Esentepe ve Boğaziçi Projeleri'nin bitirilmesine özen gösterilecektir. Bu bağlamda şehir imar planı yeniden gözden geçirilerek sağlıklı bir şehirleşme için planda öngörülen hususlar ulusal ve uluslararası standartlara uygun kıstasları koruyarak uygulamaya konulacaktır. Yandaşlara rant sağlamak için imar planında kesinlikle tadilat ve değişiklik yapılmayacaktır. Kahramanmaraş'ın Büyükşehir olmasının bir kanun işi olduğunu biliyoruz. Ancak yakın bir gelecekte şehrimizin Büyükşehir olacağını tahmin ediyoruz. Büyükşehir'e giden yolda şehrimizin imar ve inşasını yeniden gözden geçirilecektir. Yap ”“ İşlet ”“ Devret modeli ile iş yeri yapımı hızlandırılacaktır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ucuz sanayi arsası üretilecektir. Küçük Sanayi Sitesi problemlerine el atılacak bu bağlamda altyapı, yol, temizlik, bakım ve acil yardım hizmetleri sunulacaktır. Çağdaş ve sürdürülebilir “KENTSEL DÖNÜŞÜM” ü gerçekleştirmeye yönelik yasal, yönetsel, parasal ve organizasyonal mekanizmalar gerçekleştirilecektir. Çarpık yapılaşma ve gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleriyle insanlarımıza ucuz ve kaliteli konut üretimine öncelik verecektir. Evsiz vatandaş bırakılmayacaktır. Adeta Kahramanmaraş'ı yeniden yapacağız. “Dünyada mekan, Ahiret'te iman.” Atasözünü inşallah gerçekleştireceğiz. [B]3-ALTYAPI[/B] Yönetime gelir gelmez şehrimizin mevcut altyapı projeleri gözden geçirilerek eksik olan kısımları tamamlatılacaktır. Mevcut projeler sıkı bir takip ve yeni bir planlama ile bir disiplin içerisinde uygulamaya konulacaktır. Bu amaçla; Kanalizasyon İçme suyu Yol ve asfaltlama (Kaplama) Atık su Projeleri hemen gözden geçirilecek, projesi olmayanlar projelendirilecek, mevcut projeler ise günün ve şehrin şartlarına göre derhal uygulamaya konulacaktır. Bu bağlamda atık su ve kanalizasyon projeleri de derhal devreye sokularak halkımızın insanca yaşabileceği sağlıklı ortamların hazırlanmasına özen gösterilecektir. Şehrimizde kullanılan içme suyu fiyatları kesinlikle düşürülecektir. Asgari ücretle çalışan ve işsiz vatandaşlarımızın aylık kullanabilecekleri temel su ihtiyacının bir kısmı kesinlikle fatura dışı bırakılacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alanlarına giren (elektrik, telefon gibi) altyapı konularının takibi için bir koordinasyon kurulu oluşturulacak, milletimizin zaman ve malzeme israfını önleyecek tedbirler alınacaktır. Şehrimizin sel ve sel sularına karşı korunması için sel sularını önleme ve kuşaklama hattı oluşturulacaktır. İtfaiye teşkilatının modernizasyonu sağlanacaktır. Deprem Master Planı yapılacaktır. [B]4-TRAFİK , YOLve EMNİYET[/B] Şehrimizde trafiğin daha düzenli seyretmesi, kazaların asgari seviyeye indirilmesi, park sorununun halledilmesi ve trafiğin rahatlatılması için alınması gereken bütün tedbirler alınacaktır. Buna bağlı olarak şehir merkezinde ihtiyaç duyulan kapalı ve açık otoparklar harekete geçirilecek, imarda kapalı ve açık otopark olarak gösterilen yerler Yap ”“ İşlet ”“ Devret modeli ile hizmete açılacaktır. İhtiyaç duyulan yerlerde parkometre ve elektronik otopark uygulamasına geçilecektir. Şehrimizde gerek nüfus artışı gerekse sanayileşmenin yoğun olması sebebi ile acilen, büyük şehir olma yolunda ilerleyen Kahramanmaraş'ın trafik master planı çıkarılacaktır. Bu planda hafif raylı sisteme geçilmesi için gerekli altyapı hazırlanacak ve derhal fizibilite çalışmalarına başlanılacaktır. Ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu rahatlatmak için alternatif yolların standardı yükseltilecektir. Bilişim teknolojilerinden istifade ederek uyarı bilgilendirme tabelaları ve navigasyon (araç seyrüsefer izleme) altyapısının kurulması sağlanacaktır. Trafiğin rahatlatılabilmesi için Çevre Yolu Projesi ve bağlantı yolları en kısa sürede bitirilecektir. Ayrıca ışık ve levha sayısı azaltılacaktır. Trafik akışında tasarruf sağlayacak altyapı ve arazi yapısının bütünleştirilmesi ve planlanması sağlanacaktır. Altyapı çalışmalarında alternatif yollar ve akış bilgisi sağlanacaktır. Ana arterlerdeki yaya geçitleri yeniden düzenlenecek buralarda işaretlemeler bir an evvel uygulamaya konulacaktır. Kahramanmaraş'ın trafik bakımından geleceğini kurtarmak açısından yeni bir açılımla şehirde yeni cazibe merkezleri oluşturulacaktır. Bunun için en uygun yer ise Üngüt ”“ Kayseri yolu üzeridir. Şehirde bulunan trafik sinyalizasyon şebekesi yeniden gözden geçirilecek, bazı güzergahlarda “yeşil dalga” uygulamasına geçilecektir. Bu çalışmalarımızda Belediye yeni bir yapılanmaya gidecektir. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılacaktır. Kavşaklar uzman bir ekip tarafından yeniden incelenecek, hatalı olan kavşaklar düzeltilecek, ihtiyaç duyulan yerlere köprülü kavşak yapılmak suretiyle trafik rahatlatılacaktır. Şehir içi toplu taşım araçlarının hepsinin şehir merkezinden günde birkaç kez geçmesi hem şehir içi trafiğinde sıkışıklığa neden olmuş hem de ses yüksekliği ve gürültü kirliliği nedeni ile insan sağlığını etkiler duruma gelmiştir. Bu nedenle Kahramanmaraş şehir içi toplu taşıma hatları yeniden düzenlenecektir. Bu konuda şehir içi toplu taşıma araçları odalarının görüşüne başvurulacaktır. Tüm şehir içi toplu taşım araçları bir merkezde toplanarak şehrin bir mahallesini kapsayacak şekilde hatları ayarlanarak düzenlenecektir. Köylerimizle şehrimiz arasındaki ulaşım problemlerini çözmek için Köy Ulaşım Araçları Garajı ve köylere belediye otobüsü konusu çözülecektir. Ayrıca köyden gelen toplu taşıma araçlarının şehrin belirli merkezlerine vatandaşlarımızı bırakması sağlanacaktır. [B]5-SPOR[/B] Şehrimizde sporun desteklenmesine özel bir önem verilecektir. Bu amaçla semt sahaları açılacak, açılmış olanların eksikleri giderilecektir. Amatör spor kulüplerinin belediye ile ilgili istekleri belediye imkanları içerisinde değerlendirilecektir. Kahramanmaraş'ın acilen bir spor kompleksine kavuşması sağlanacaktır. Ayrıca her yaştaki insana hitap eden spor ve sağlık tesisleri kurulacak ve bu tür projeler üreten özel sektöre destek verilecektir. Ata sporumuz olan Güreşin gelişmesine belediye olarak katkı arttırılacaktır Diğer spor dallarının da gelişmesine önem verilecektir. Şehrimizin acilen bir spor köyüne kavuşması için her türlü destek verilecektir. Sporun yalnızca izleyiciden ibaret olmadığının bilincinde olan ve aktif katılımı tercih eden, bilinçli bir kent ve bunu sağlayacak altyapının oluşturulması sağlanacaktır. Şehrimizde görev yapan bütün beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri branşlarına dahilinde etkin bir şekilde değerlendirilecektir. [B]6- EĞİTİM [/B] Şehrimizdeki bütün okullara “BENİM OKULUM” anlayışı içerisinde bakılacaktır. Okulların belediyeden beklentilerine kesinlikle bir plan dahilinde cevap verilecektir. Yeni imara açılan ve açılacak olan bölgelerde okul yerleri ayrılırken 21. yüzyıl şartları göz önünde bulundurularak arsa ve yer tespiti yapılacaktır. Okullarda dereceye giren öğrencilere burs verilecektir. Yüksek öğretimi desteklemek için ayrıca Yüksek Öğrenim Bursu verilecektir. Fakir öğrenciler kesinlikle desteklenecektir. Okullarda yapılan sosyal ve sportif faaliyetler desteklenecektir. Üniversite öğrencileri için barınma imkânı sağlanacak ve bu konuda üniversite ile işbirliğine gidilecektir. Şehrimize acilen aktif bilimi takip eden, içinde insanların deney yapabileceği tam donanımlı bilim merkezi kurulacaktır. Bu yolla hem güncel bilim takip edilecek hem de teknoloji kültürüne destek verilecektir. Bu merkezden yararlanmak isteyen her kademedeki öğrencimize ulaşım kolaylığı sağlanacaktır. Geri kalmışlık zincirini kırmanın en kestirme yollarından biri kitabı seven ve okuyan bir nesil oluşturmaktır. Bu amaçla belediye olarak tam donanımlı bir kütüphane kurulacaktır. [B]7-PARK, BAHÇE ve MEZARLIKLAR[/B] Şehrimizde park ve bahçelerin mevcut olanlarının temizlik ve bakımına önem verilecektir. Her mahalle ve semtte içerisinde çocuk oyun sahaları ve aletli spor alanları olan bir park açılacaktır. Kahramanmaraş adeta parklar ve bahçeler şehri olacaktır. Şehrimizin ana arterlerinde yeşil kuşak oluşturulmasına önem verilecek yeşili seven ve koruyan bir anlayış belediye yönetimine hakim olacaktır. Tarihi ağaçlar koruma altına alınacaktır. (Pınarbaşı ve Kale) gibi yerler halkımızın gidebildiği dinlenme yerleri olarak yeniden düzenlenecektir. Özellikle Sır barajı çevresinin halkımızın rahatlıkla dinlenebileceği yerler ve sosyal alanlar olarak düzenlenecektir. Mezarlıklarımıza özel bir önem verilecek dinimizin ve geleneklerimizin bize yüklediği anlayış mezarlıklarımıza da yansıtılacaktır. Şehrimizin doğu ve batısında olmak üzere iki farklı bölgede mezarlık alanı oluşturulacaktır. Fakir vatandaşlarımızın cenaze ve defin giderleri belediye tarafından karşılanacaktır. [B]8-ÇEVRE ve SAĞLIK [/B] Halkımızın sağlığına özel bir önem verilecek, koruyucu sağlık hizmetleri sürekli ve etkili hale getirilecektir. Bu amaçla, mevcut sağlık, ekip ve ekipmanları takviye edilecek, temiz bir çevre anlayışı hakim kılınacaktır. “ÖNCE SAĞLIK” parolamız olacaktır. Ayrım yapmadan sürdürülebilir ve karşılanabilir sağlık hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinin küreselleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Tele-sağlık hizmetinin etkin kullanımı ve elektronik ortamda denetlenen sağlık merkezlerinin tahsisi yapılacaktır. Şehrimizdeki hava kirliliğini önlemek için insanlarımızın kaliteli ve yüksek kalorili yakıt kullanması özendirilecektir. Ortak Baz İstasyon kuleleri oluşturularak elektromanyetik kirliliğin önüne geçilme sağlanacaktır. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanlar halkın sağlığı açısından kontrol altına alınacaktır. Kahramanmaraş'ımıza temiz bir çevre oluşturmak hususunda belediye olarak alınması gerekli her türlü tedbir alınacaktır. Temiz bir çevre için ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli ve etkili bir işbirliğine gidilecektir. Çevreyi korumak ve tasarruf sağlamak maksadıyla kentsel, evsel ve çevresel atık dönüşüm tesisleri yapılacaktır. [B]9-SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER[/B] Tüm vatandaşlarımızın her türlü görüş, değerlendirme, düşünce, talep ve şikayetlerini belediyenin ilgili makamlarına direk ulaştırabilmek için Kent Bilgi Sistemi kurulacaktır. Şehir gürültüsünün ve çalışma yoğunluğunun getirmiş olduğu psikolojik ve fiziksel yorgunluktan insanlarımızın kurtulabilmesi için Sinema, Tiyatro ve Konser gibi etkinliklere belediye olarak katkı sağlanacaktır. İçerisinde kütüphane, etüt merkezi ve danışma hizmetlerinin verilebildiği gençlik merkezleri kurulacaktır. Şehrin muhtelif yerlerinde yaşlı vatandaşlarımız için dinlenme alanları oluşturulacaktır. Muhtaç ve düşkün vatandaşlarımız ve kimsesiz çocuklar için bir fon oluşturularak ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardım yapılacaktır. Belediyemiz kimsesizlerin kimsesi olacaktır. Belediyemiz tarafından tespit edilen yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımızın bakım ve temizlik ihtiyaçları belediyemiz görevlileri tarafından sağlanacaktır. Belediye ile halk arasındaki mesafenin kaldırılması için mahallelerde belediyenin ilgili birimlerinin en üst yetkilileriyle birlikte mahalle toplantıları ve halk günleri yapılacaktır. Muhtarlara her zaman belediye olarak destek sağlanacaktır. Ayrıca ihtiyar heyetleri daha aktif hale getirilecektir. Şehrimiz toplu taşım araçları takviye edilerek bütün mahalleleri kucaklayacak bir imkâna kavuşturulacaktır. Başta Atatürk Parkı olmak üzere şehrimizin diğer uygun bölgelerinde Disneyland ve bilgisayar eğitim merkezleri gibi hobi ve oyun alanları oluşturulacaktır. Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması amacına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Kahramanmaraş'ın kurtuluş harekatını layık olduğu makama yükseltebilmek için gereken kültürel zemin hazırlanarak, bu iş uzmanlarıyla sürdürülerek Kahramanmaraş'ın müspet ses ve mesajı topyekun ülkeye ve dünyaya duyurulacaktır. Halkın ve meslek teşekküllerinin yönetime katılma, bilgi alma ve görüş oluşturma haklarını kullanabilmeleri için (gönüllü kuruluş meclisleri) oluşturulacaktır. Bu amaçla kurulmuş kent konseyi çalışmaları daha etkin ve verimli hale getirilecektir. Vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının şehrin eğitim, sosyo-kültürel ve ekonomik donanımına katkı sağlayacak faaliyetleri belediye tarafından desteklenecektir. Kültürel gecikmenin önlenmesi için sürekli ve etkili çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla görsel ve yazılı basın, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapılacaktır. Şehrimizin yetiştirmiş olduğu şair ve yazarlarımıza layık, onların isimlerinin nakşedildiği parklar yapılacaktır. Kadın barınma evleri ve çocuk ıslah evleri kurulacaktır. Sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacaktır. Aile Koruma ve Danışmanlık Merkezi kurulacaktır. Kente özgü güzellik ve faaliyetlerin bulunup çıkarılması için festival ya da kutlamalar düzenlenerek gelenekselleştirilmesi sağlanacaktır. Kültür etkinliklerine tüm kentten bireylerin katılımının sağlanacaktır. Güçsüz, yaşlı ve çocuklar ile özellikle hanımlara yönelik kültür faaliyetlerinin düzenlenmesi, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacaktır. Şehrimizin kültür haritasının çıkarılması ve dokusunun sağlamlaştırılması sağlanacaktır. Kültürel zenginliği ekonomiye destek olarak geliştirme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunulması sağlanacaktır. Kültürel zenginliğe katkı yoluyla el işleri, yöresel gıdalar ve organik ürünlerin ön plana çıkarılması ve gelenekselleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. [B]10-TARİHİ ve KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ[/B] Atalarımızdan bize miras kalan Bedesten, Katip Hanı, Taşhan, Maraş evleri gibi eserler restore edilerek buralar kültürel ve sosyal etkinliklerin rahatça yapılabileceği mekanlar haline dönüştürülecektir. Koruma altına alınmış olan kültürel değerlerimizin yakın çevrelerine yapı ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir. Şehrimizin kültürel yapısının sergileneceği Tarihi Maraş Evi yapılacaktır. Kurtuluş Müzesi çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi sağlanacaktır. Şehrimize yeni kurulan Belediye Konservatuarı desteklenecektir. Şehrimizdeki tarihi ve turistik yerlerin rahatça gezilebilmesi için bir gezi güzergahı oluşturulacaktır. [B]11-İŞ GARANTİLİ MESLEK KURSLARI[/B] Dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu kriz ortamı göz önünde bulundurularak şehrimiz insanlarının ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre beceri kursları açılacaktır. Bunun için şehrimizde üniversite, valilik, meslek kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, dernek ve vakıflarla sıkı ve etkili bir işbirliği içerisinde bulunulacaktır. Ayrıca Avrupa Birliği fonlarından bu çalışmalara kaynak sağlamak amacıyla projeler üretilecektir. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan semercilik, dokumacılık, oymacılık, sim sırma, bakırcılık ve ayakkabıcılık gibi mesleklerin yaşatılabilmesi ve geliştirilebilmesi için yeni projeler hayata geçirilecektir. Bu yolla üretilen malların pazarlanması için belediye destek verecektir. İstihdama yönelik pratik yabancı dil kursları verilecektir. [B]12-EKONOMİ[/B] Fuar alanından daha etkin bir şekilde faydalanabilmek için ulusal ve uluslararası bağlantılar kurularak Kahramanmaraş'ta fuarcılığın gelişmesine katkıda bulunulacaktır. Bu alanda Kahramanmaraş'ta yetişen tarım ürünleri, üretilen sanayi ve el sanatları ürünleri sergilenecektir. Şehrimizin tanıtımına özel bir önem verilecektir. Bu amaçla tarihi, turistik ve kültürel değerlerimizin dünyaya açılması için çalışmalar başlatılacaktır. Ulusal ve uluslararası seviyede hizmet üreten firma ve şirketlerle işbirliğine gidilerek şehrimize otel ve işyeri gibi iş alanlarının açılmasına katkıda bulunulacaktır. Bu bağlamda sanayici ve iş adamlarımızla, esnaf ve sanatkârlarımızla, meslek kuruluşları, odalarımızla, sendikalarla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli ve etkili iş birliği içerisinde bulunulacaktır. Yönetime gelir gelmez üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası; sivil Toplum Kuruluşlarının da görüşleri alınarak şehrimizin merkez ilçe gelişime planı hazırlanacaktır. Şehrimizin kalkınması ve tanıtımı için yerel ekonomik ve sosyal konsey oluşturulacaktır. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılması için belediye olarak destek verilecektir. Semt pazarları yeniden dizayn edilecektir. Vatandaşlarımızın aldatılmaması için belediyenin gözetiminde saat gibi çalışan bir Pazar anlayışı getirilecektir. Şehrimizdeki yemek artıkları toplanarak yem fabrikası kurulması çalışmaları başlatılacaktır. Bu konuda özel sektör özendirilecektir. Tekstil sektörünün ticari, sınai faaliyetlerinin düzenli bir yapıya kavuşturulması için bir merkez oluşturulması hususunda Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekstil Sanayicileri ile iş birliğine gidilecektir. Şehrimizde yeni kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi için belediye olarak etkin bir destek sağlanacaktır. Şehir içerisindeki sağlık durumu da göz önünde bulundurularak halkımızın rahatça alışveriş yapabileceği Hayvan Pazarı oluşturulacaktır. Kentin bilişim merkezi haline getirilmesine özen gösterilecektir. Çağrı merkezlerinin kurulması ve elektronik ticaret altyapısının kente inşa edilmesi sağlanacaktır. Memleketimize yurt içinden ve yurt dışından turlar düzenleyerek iş adamlarına şehrimizi tanıtma çalışmaları yapılacaktır. Bu anlamda üniversiteyle iş birliğine gidilerek Kahramanmaraş'ın tanıtımına yönelik paneller ve sempozyumlar organize edilecektir. Kahramanmaraş'ın tanıtımına katkı sağlayacak her türlü dizi ve film sektörüne destek verilecektir. Yükselen yıldız termal turizmi, kültür turizmi ve kongre turizminin birleştirilerek geliştirilmesine destek verilecektir. Bilişim alanında tekno-kentlerin oluşturulması ve bilgiye dayalı sektörlerin cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanacaktır. Kentin kendine has girişimci ruhunu destekleyecek ve özendirecek, farkındalığı ortaya koyacak aktiviteler, iş alanlarının belirlenmesi, istihdam için gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. [B]13-PROJELER[/B] Şehrimizde sağlıklı bir kentsel altyapının oluşturulabilmesi için imar, çevre, su, atık su, hava ve endüstriyel kirlenmenin kontrolü gibi konularda Avrupa Birliği fonlarından, Dünya Bankasından, Avrupa Yatırım Bankasından ve İslam Yatırım Bankasından Türkiye' ye aktarılacak mali destekten faydalanabilmek için projeler hazırlanacaktır. Ayrıca körfez ülkeleriyle işbirliği yaparak şehrimizin altyapı ve çevre projelerine destek sağlayacağız; bu bağlamda şehrimizin turizm ve tanıtımına katkı sağlayacak projelere her zaman destek vereceğiz. [B]Hedefimiz 5 yılda 100 proje [/B]
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126