Kahramanmaraş'ın Kanayan yarası 'Aksu Çayı'

Uzun yıllardan bu yana Kahramanmaraş'ın kanayan yarası haline gelen Aksu çayının kirliliği hala devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Kanayan yarası 'Aksu Çayı'

Uzun yıllardan bu yana şehrin kanayan yarası haline gelen Aksu çayının kirliliği hala devam ediyor. Yetkililer tarafından önlem alınması için kentte yaşayan vatandaşların baskısı sonuç vermeye başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 200 trilyon değerinde bir atıksu arıtma tesisi kısa bir süre içerisinde yapımına başlanılacak.

Bir zamanlar Kahramanmaraş’ın en güzel deresi konumunda bulanan Aksu çayı, sanayi tesislerinin çoğalması ile kirlenmeye başladı. Kent basınının, kent kamuoyunun ve halkın karşı çıkmasına rağmen zehirlenmeye devam eden aksu çayı için bıçak kemiğe dayandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaklaşık 2 ay önce Dulkadiroğlu Belediyesince yapımı tamamlanan Osmanbey taziye evi açılışında, Aksu çayına neşter vuracaklarını söylemişti. Burası için Büyükşehir’in yasa ve sorumluğunda olmadığını belirten Erkoç, iş adamları ile görüştüğünü ve kısa süre içerisinde buranın eski temiz haline dönüştürülmesi için çalışacaklarını belirtti. Kahramanmaraş’ta tesisi bulunan iş adamları da çayın temizlenmesi için tamam dedikleri bildirildi. Kısa süre sonra yapımına başlanılacak atıksu tesisi ile kirli görüntülerin hepsi tarih olacak
BURASI ŞEHR İÇİN ELZEM 
Konu hakkında  yaklaşık 2 ay önce bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: “Burada herkesin beklediği ve merak ettiği olay ‘dere.’ Bu dereyi biz biliyoruz, milletvekillerimizle beraber bu konuda çok yoğun çabalar gösterdik. Büyükşehir’in bütçesinde, evsel atıkların arıtımı ile ilgili bir bütçe var. Biz bununla bir ilgili 130 milyon değerinde bir atık su arıtma tesisi yaptık. Şehrin atıklarını, evlerimizde kullandığımız tuz ruhu, çamaşır suyu gibi maddelerin hepsini arıtan bir tesis bu. Sanayi tesisleri ile ilgili olan sorun devam etmektedir. Bu konu hemen hemen her gün benim gündemimde. Sanayicilerle defalarca görüşme yaptık, toplantılar yaptık ve fizibilite raporları hazırladık. Sanayi için atık su arıtma tesisi belediye yasasında ve bizim bütçemizde olmayınca bu iş bizim işimiz değil deyip kenara çekilmiyoruz tabi. Bir siyasetçi olarak Vatandaşımızın, sağlıktan eğitime her bizim işimizdir. Ortada kanuni bir durum olduğu için biz bunu milletvekillerimizle, genel başkan yardımcımızla el ele vererek bir sonuca ulaştırma çalışıyoruz. 
DİLE GETİRİLDİ 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş meydanlarında bu konuyu dile getirdi ve bizlerde buradan yola çıkarak resmi prosedür kısmını halletmeye çalışıyoruz. Bu proje yaklaşık olarak 200 trilyonluk bir proje. Projenin arsası ve yeri de ayarlandı, ön çalışması da yapıldı. Bu sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi için bizler burada gerekli alt yapıyı oluşturmaktayız. Biz tüm şehrin, ilçelerimizin de dâhil atık sularını arıtıyoruz ama bu sanayi atıkları farklı bir durum. Bizim tesislerimizde evlerimizin deterjan, kanalizasyon gibi atıkları arıtılmakta ama sanayi atıkları için farklı bir arıtım tesisi gerekiyor. Bu tesislerin denetimlerini belediye olarak, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden biz devralmak istiyoruz. Bu konuyu daha önceki bakanımıza sözlü olarak iletmiştik ve yeni dönemde de milletvekillerimiz aracılığıyla bu konuyu yine gündeme getireceğiz” şeklinde konuştu. 
AKADEMİK ÇALIŞMALAR NELER SÖYLÜYOR

Öte yandan sitemiz muhabirinin Ankara Üniversitesinden çeşitli akademisyenlerin araştırdığı ve kitap haline getirdiği kaynaktan elde ettiği bilgiler ise şöyle: “Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde yer alan Kahramanmaraş, hızla gelişen bir şehrimizdir. Şehirsel nüfus hızla artarken şehirsel mekan genişlemiş, geleneksel el sanatları yerini hızlı bir şekilde tekstil ağırlıklı fabrikalara bırakmıştır. Şehrin özel konumu nedeniyle endüstri alanları daha çok akarsuların da içerisinde bulunduğu ovada yoğunlaşmıştır. Verimli ovada ilaçlı ve gübreli zirai faaliyetler de yoğunluğunu sürdürmektedir. Akarsuların evsel ve endüstriyel atıklar için bir araç gibi görülmesi, akarsularda aşırı kirlenme yönünde baskı yapmaktadır. Ayrıca şehir ve çevresinde su kullanımına olan ihtiyaç artmış, temiz su temini ve atıksular bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Kahraman Maraş Şehri yakınlarında Aksu Çayı ve kollarındaki evsel ve endüstriyel kaynaklı kirlenmenin boyutları araştırılmıştır. 
SUYUN KALİTESİ
Canlı hayatının devamını sağlamada temel unsur olan su, doğal kaynakların en önemlilerinden birisidir. Suyun kalitesinin ve ortamında doğal dengesinin bozulması su kirliliği olarak kabul edilmektedir. Başlıca kullanım yerleri tarım ve endüstri alanlarıyla evsel gereksinimler olan suyun, potansiyel kullanımını kalitesi belirlemektedir. Evlerde kullanılan su, sağlığa zararlı maddeleri, hastalık yapan ajanları ve ağır metal gibi maddeleri içermemeli, tadı ve kokusu güzel olmalı, tesisatlar ve ev aletlerine zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Endüstri ve tarımsal alanlarda da kullanılan suyun niteliği amaca göre farklılıklar göstermektedir. Gelişen medeniyet günümüzde su kullanımını artırmıştır. 
ATIKSU TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Artan su ihtiyacı su kaynaklarının sınırsız kullanımı ve atıksuların problem olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde atıksular temizleme işlemine tabi tutulmadan akarsulara boşaltılmaktadır. Bu durum akarsularda kirliliğin boyutlarını kontrol edilemez seviyeye çıkardığı gibi akarsulardan yeterince faydalanmayı da sınırlandırmaktadır. Su kirliliğine neden olan etmenler genel olarak evsel ve endüstriyel kökenli atıksular şeklinde sınıflandırılabilirse de, su kirlenmesi çok daha karmaşık bir karaktere sahiptir. Evsel kökenli atıksuları; mutfak, banyo ve diğer temizlik amaçlı kullanılan sular ile kanalizasyon suları oluştururlar. Kanalizasyon atıksuları içerisindeki patojen mikroorganizmalarla akarsular büyük oranda kirlenmektedir (Ayrıca suların biyolojik kirlenmesinde, yüksek oranda kirletici olan, mandıra, şeker fabrikaları gibi gıda sanayilerinin de önemli yeri vardır. Endüstriyel aktiviteler sonucu oluşan ve hiçbir ekonomik değeri olmayan organik ve inorganik zehirli madde atıklarının meydana getirdiği su kirliliğe endüstriyel kirlilik denilmektedir Endüstriyel atıklar, miktarı ve kirletici türü bakımından olduğu kadar, doğal olmayan bileşimleri bakımından problemli atıklardır. Tarımda kullanılan azotlu, fosfatlı ve nitratlı gübrelerle, benzine katılan kurşun türevleri, endüstri tesisleri tarafından sulara boşaltılan bakır, çinko, krom, nikel ve kadmiyum gibi zehirli elementler, sülfitçe zengin kağıt sanayii atıksuları, akarsular için ciddi kirlilik kaynağı oluşturmaktadır. 

ÇOK TEHLİKELİ MADELLER
Birçok gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerde arıtma tesisleri kurulmadan, akarsuların kentsel atıklar için bir araç gibi kullanılması kamu sağlığı açısından tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Kirli sular içerdikleri patojen bakteriler ve toksik maddeler nedeniyle önemli bir hastalık kaynağıdır. Nüfusun şehirlerde aşırı yoğunlaşması, içme sularına kanalizasyon sularının karışması yada buralarda yaşayan nüfus için yeterince temiz suyun temin edilememesi, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli çevre ve halk sağlığı olarak çözümlenmeyi bekleyen sorunlardandır. Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde yer alan Kahraman Maraş, son yıllarda her bakımdan hızla gelişen bir şehrimizdir. Şehir, son yirmi yıl içerisinde gerek alansal ve gerekse nüfus olarak yaklaşık iki kat büyümüştür. Günümüzde şehir nüfusu ile yaklaşık 45 kilometrekare alan kaplamaktadır. Şehirde mevcut olan geleneksel el sanatları, yerini hızlı bir şekilde tekstil ağırlıklı fabrikalara bırakmıştır. Sahada 201’i tekstil endüstrisi kollarında, 50’si metal eşya endüstrisi alanlarında, 15’i gıda, 5’i kimya, 3’ü kağıt sanayi alanlarında olmak üzere çok sayıda endüstriyel tesis faaliyet göstermektedir. 
ŞEHRİN ÖZEL KONUMU
Şehrin özel konumu nedeniyle bu endüstri alanları daha çok akarsuların da içerisinde bulunduğu ovada yoğunlaşmıştır. Şehir çevresindeki verimli ovada ilaçlı ve gübreli zirai faaliyetler sürdürülmektedir. Bütün bu gelişmeler şehir yakınında yer alan akarsularda aşırı kirlenme yönünde baskı yapmaktadır. Şehir ve çevresinde su kullanımına olan ihtiyaç artmış, pahalı su temini projeleri başlatılmıştır. Sularının büyük bir kısmını Engizek Dağı’nın güney doğusundaki karstik kaynaklardan alan Aksu Çayı, birçok derelerin sularını da alarak Maraş Ovası’nda Sır Baraj Gölü’ne dahil olmaktadır. Yaklaşık 1740 kilometrekarelik bir sahanın sularını drene eden Aksu Çayı’nın yıllık ortalama debisi 10.6 miliküp saniyedir. Aksu Çayı, Kahramanmaraş şehri yakınlarından geçerken kentsel, endüstriyel ve tarımsal alanlardan geçen Karasu Deresi, Ekenez Suyu ve Oklu Dere’nin sularını almaktadır. Temiz içme ve kullanma suyuna ihtiyacın artmış olduğu günümüzde, Kahraman Maraş çevresinde yer alan su kaynaklarının potansiyeli ve niteliklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada, Aksu Çayı ve ona dahil olan son üç kolunda, insan ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bakteriyolojik ve ağır metal kirliliğinin boyutları incelenmiştir. Akarsular üzerinde belirlenen noktalardan alınan su örneklerinde insan kaynaklı kirlenmenin göstergesi olan 95 koliform ve fekal koliform kirlilik oranları araştırılmış ve sulardaki evsel, endüstriyel ve zirai ağır metal kirliliğinin yoğunluğu belirlenmiştir”
Haber: Mustafa Kılınç

YORUM EKLE
YORUMLAR
alternatif
alternatif - 6 ay Önce

BU SU KANALINI BEN BİZZAT GÖRDÜM REZALET VE ÇOK PİS KOKUYOR ARKADAŞLAR VE SANIRSAM AŞAĞI BARAJA KADAR GİDİYORDUR ZATEN AŞAĞI BARAJIN ARITMA TESİSLERİ BUNDAN DOLAYI BOZULUYORDUR. ZEHİRLİYORSUNUZ ŞU MİLLETİ !

Ahmet
Ahmet - 6 ay Önce

Haber için teşekkürler Haber46
Diğer bütün sorunları da tek tek haber yapmanız dileğiyle

İsmail cetinaslan
İsmail cetinaslan - 6 ay Önce

200 trilyon maliyeti varmış acaba bu maliyetin faturası fabrikalaramı kesilecek yoksa milleti kesilecek

Andırınlı
Andırınlı - 6 ay Önce

Lütfen Sır barajı üzerine yapılacak olan köprüyü ve Andırın- Göksun yolu çakışmasını da haber yapar mısınız

edeee
edeee - 6 ay Önce

YILLARDIR BU MİLLET AKP ADAYINA OY VERDİ MARAŞTA AMA ARTIK DUR DEMELİ 8 MİLLET VEKİLİ VAR KAHRAMANMARAŞİN AMA SADECE CHPLİ VEKİL MARAŞ İÇİN ÇABA GÖSTERMEKTE KAHRAMANMARAŞİN DİGER VEKİLLERİ YYANİ AKP Lİ VEKİLLERİ VE MHPLİ VEKİLLERİ KAHRAMANMARAŞ İÇİN NE YAPIYOR MECLİSTE BEN SÖLİM UYUYARAK PARA KAZANIYOR VE KAHRAMANMARAŞİ TEMİL EDİYOR KOLTUGUN DEGİL HİZMETİN SEVDALISI OLAN CHP Lİ VEKİLLE SELAM OLSUN KAHRAMANMARAŞ SENİNLE GURUR DUYUYOR AKP Lİ VEKİLLERDE YAN GELİP YATSIN ARTIK AKP YE OY YOKKKKK

HÖKKEŞ
HÖKKEŞ - 6 ay Önce

5 DAKİKA YA ÇÖZÜYORUM MERAK ETMEYİN(SEÇİM ZAMANI GELİNCE ÇÖZECEĞİZ ARKADAŞ SİZ NE SABIRSIZSINIZ ŞİMDİ ÇÖZSEK UNUTURSUNUZ SEÇİM ZAMANI ÇÖZMELİYİZ Kİ HERKES NASIL ÇALIŞTIĞIMIZ GÖRÜP OY VERSİN )KEŞKE ŞU SEÇİMLER HER YIL OLSADA HİZMETE DOYSAK

Ahmet Yılmaz
Ahmet Yılmaz - 6 ay Önce

Aksu çayının gündeme gelmesi , getirilmesi çok güzel . Teşekkürler Haber 46
Kahramanmaraşta gündeme gelmesi gereken çok konu var onları da gündeme getirirseniz çok güzel olur
1- Ulaşım
2- turizm
3 - istihdam
4- Büyükşehir’in hizmetinin her yere ulaşması
5- OSB lerde üretilen ürünlerinin pazarlanması için tren hattı
6- ilçelerde iş imkanları
7- Karadeniz -Akdeniz yol projesi olan Kadirli - Andırın- Göksun yolunun yapımı

Göksun
Göksun - 6 ay Önce

Afşin - Elbistan a doğalgaz geldi .
Göksun da sonuna kadar doğalgazı hak ediyor
Gündeme gelmesi dileğiyle

Yörük beyi
Yörük beyi - 6 ay Önce

Yapamazlar bizim siyasiler. Zengin ters ters bi bakarsa korkusundan ölür. Bizim zenginler isterse ancak o zaman olur. Noktaaaa bittii. Ağzını Boş yere yormayın.

smtkmlk
smtkmlk - 6 ay Önce

ARITMA TESİSİNE PARA HARCAYACAĞINA SUYU KİRLETMESİNE İZİN VERME BAŞKAN !

ede
ede - 6 ay Önce

belediye herkeşten atık bedeli adı altında her ay vergi alıyor temizlesin devlet çevreyi kirletenlere yazsın cezayı ama korkak insanlar bir şey yapmıyor maraş agalık sıstemıyle yönetiliyor bir kaç kişının agzına bakıyor.

maraşlı
maraşlı - 6 ay Önce

ali öztunç vekilin tbmm deki sayfasında bu konu ile ilgili verdiği yazılı soru önergesine verilen cevap var. cevabı okudum hiç öyle kirlilik filan yokmuş rutin kontroller yapılıyormuş fabrikalar atık arıtma tesislerini çalıştırıyormuş, biz boş yere aksu pis diye veryansın ediyormuşuz açın bir okuyun.

Sedat
Sedat - 6 ay Önce

200 trilyon değildir o milyondur sanırım editör arkadaş geçmişte kalmış:)

gel gelelim tesise acaba yeni yapılan atık su arıtma tesisi nasıl yapıldı fizibilite çalışmaları yaz ayına göre hazırlandı ama kışın gelen suyu hesaba katmadılar ve şu anda tam olarak suları artmıyor arıtamıyor. bu iş de ona döner kesin birde ortak arıtma yapma fikri olumlu ama bu kez de fabrikalar sularını yeteri kadar arıtmadan buraya gönderecek yine tam olarak arıtılmayacak bence denetimler sıklaştırılmalı ve ciddi anlamda cezalar gelmeli ki arıtma tesislerini yapsın ve kullansınlar oradan arıtılan sular belediyenin arıtmasından da geçerse ancak temizlenir yoksa çok çok zor bu iş

ökkeş
ökkeş - 6 ay Önce

fabrikatörlerin umrunda değilki onlar zaten şişe su içiyo


SIRADAKİ HABER

banner240

banner227

banner154

banner224