Çerkes direnişinin son kahramamanları: Hakuçlar

1870'li yıllara değin,Karadeniz kıyı dağlarında yaşamış ve Rus işgaline direnmiş Adıge topluluğu. Karadeniz kıyısı Şapsığlarının komşusu olan bu topluluk,Karadeniz'e dökülen Aşe ve Şahe (Adıgece:Şekh/Шэх) ırmaklarının kaynak bölümlerindeki dağlık kesimlerde yaşıyordu.

Çerkes direnişinin son kahramamanları: Hakuçlar
ÇERKES DİRENİŞİNİN SON KAHRAMANI HAKUÇLAR

Hakuçlar (Çerkesçe хьакӀуцухэр ; Rusça Хакучи),

1870'li yıllara değin,Karadeniz kıyı dağlarında yaşamış ve Rus işgaline direnmiş Adıge topluluğu. Karadeniz kıyısı Şapsığlarının komşusu olan bu topluluk,Karadeniz'e dökülen Aşe ve Şahe (Adıgece:Şekh/Шэх) ırmaklarının kaynak bölümlerindeki dağlık kesimlerde yaşıyordu.
Hak'uç direnişi

Çerkesya'nın Karadeniz kıyısının güneyinde,Kbaada'nın ya da şimdiki Krasnaya Polyana'nın (Kızıl Çayır;1эткъуадж/Atquadj) yakın güneyinde bulunan çıkılması çok zor Aibga dağ köyünün direnişi 12 Mayıs 1864'te sona ermiş,21 Mayıs 1864'te de Kbaada'da bir askeri ve dini tören düzenleyen Ruslar Kafkas Savaşı'nın kendi zaferleriyle sona erdiğini ilan etmişlerdi.Ama Adıge direnişi,umutsuzca da olsa yine sürüyordu.Önemli Rus arşivleri Adıgelerle ilgili konularda halen araştırmacılara kapalı tutulduğundan (bk.Aslanguaş Ş'avko,Mıyequape/Maykop Adının Kökeni, Jineps, Haziran, 2007,s.5), Hak'uç direnişi de,uzunca bir süre kamuoyundan gizlenmiş,dolaylı yoldan ve ancak bu yakın yıllarda gün ışığına çıkarılmaya başlanmıştır.

Şapsığların yerleştiği Karadeniz kıyı kesiminin yukarısındaki çıkılması zor dağlık alanlarda ve vadilerde barınan Hak'uç direnişçilere,Ruslar,psikolojik savaş anlamında,yani onlara yönelik olarak,kamuoyunda ve askerler arasında bir nefret duygusu yaratmak için "Uçan orman haydutları" diyorlardı.Diğer Çerkeslerin aksine,1864'te Ruslara boyun eğmeyi kabul etmeyen ve direnen Hak'uçlara bazı Şapsığ grupları da katılmışlardı.Daha güneydeki dağlarda ise,ormanlarda saklandıkları için,1864'te Türkiye'ye gidememiş ya da gitme fırsatını kaçırmış olan bazı küçük Vıbıh ve Ciget kalıntıları da barınmaktaydılar.Çünkü,Haziran 1864'te Adıge sürgünü tamamlandığından,bu yerlerden Türkiye'ye gidişler sona ermişti.

Hak'uçların kuşatma altına alınması

Ruslar, bu gruplara karşı,önce Şahe ve Tığemıps (Rusça:Dagomıs;Soçi'nin 10 km kuzeyinde) ırmakları boyunca,kıyıdan kaynak kesimlerine,yani dağlara doğru uzanan ve üzerinde 9 karakol bulunan Vıbıh Müstahkem Hattı'nı kurdular.Ardından Tuapse ile Gagra arasındaki dağlardaki direnişleri kırmak için de, 12 piyade bölüğü ile bir süvari birliğini görevlendirdiler.Rus kayıplarının giderek artması üzerine,1865 yılı ilkbahar aylarında Aşe,Psezuapse (Adıgece:Psışu/Псыш1у),Şahe,Soçi ve Mzımta ırmakları havzalarını kontrol altına almak için,üzerinde 12 karakol bulunan Hak'uç Müstahkem Hattı oluşturuldu ve bu kesimde Hak'uçlara karşı iki Rus taburu görevlendirildi. Bir üçüncü tabur da,kıyıboyunca uzanan sıradağların öte yakasında,Kuban bölgesinde,yani bir yılı aşkın bir süre önce Abadzehlerden boşaltılmış olan yerlerde,Hak'uç sızmalarını önlemek ve geçitleri tutmak üzere konuşlandırıldı. Buralarda,hala, Abadzehlerin Ruslarla 1863 yılında imzaladığı ateşkesi tanımayan ya da bundan haberdar olmayan bazı küçük Abadzeh grupları barınmaktaydılar.Bunların Hak'uçlarla birleşmemeleri için, Pşiş ve Pşeha ırmakları vadilerinde de askeri birlikler konumlandırıldı.Sonunda Hak'uçlar dört bir yönden sıkı bir kuşatma altına alındılar:Binlerce yıldan beri kimselere boyun eğmemiş olan Hak'uçlar,şimdi,her türlü ikmal yolları kesilmiş,çevreleri yardım alınabilecek dost insanlardan arındırılmış,tüm beslenme kaynakları da yok edilmiş bir ortamda,bir başlarına,büyük ve üstün donanımlı bir orduya karşı,tarihin belki de en zor bir gerilla savaşını vermek durumunda kalmışlardı..

Rus Kafkas Ordusu Başkomutanı,Rusya Savaş Bakanlığı'na gönderdiği 14 Haziran 1865 tarihli raporunda, Hak'uçların topraklarını terk etmektense ölmeyi yeğlediklerini,ailelerini ve çocuklarını ıssız ve kuytu köşelerde,mağaralarda saklayarak ölümüne savaşmakta olduklarını bildiriyordu. (T.V.Polovinkina,Çerkesya Gönül Yaram,Ankara,2007,s.282)
Dağlarda barınan direnişçi sayısı ise,başka bir Rus komutanı tarafından,yine Haziran 1865'de 8-9 bin olarak rapor ediliyordu (Jineps,2006,Eylül Ek-1,s.16-18).

Hak'uçlara yönelik imha harekatı

Sözkonusu hazırlıkların ve lojistik alt yapıların tamamlanmasından sonra, 80 gün sürdüğü bildirilen Hak'uçları imha etme amaçlı askeri operasyonlar başlatıldı.Bu büyük harekat sonunda, sadece 147 Hak'uç sağ olarak ele geçirilebildi,ayrıca 3 bin kadar hayvan,vb yağmalandı,bu arada karşılaşılan bütün evler de ateşe verilip yakıldı.Hak'uçlara ait her şey yok edildi. Böylece Hak'uçlar büyük çapta imha edilmiş ve Hak'uç direnişine ölümcül bir darbe indirilmiş oldu.Ama,yine de, küçük çaplı ve kalıntı Hak'uç direnişleri ile,ara sıra ve yer yer 1870'li yıllara değin karşılaşıldı.

Rus birlikleri,operasyonlar süresince,özellikle çocuk,yaşlı ve kadın tutsak ele geçiremiyorlardı.Çünkü daha dayanıksız olan bu insanlar açlık ve soğuk nedeniyle saklandıkları yerlerde ölüp hayvanlara yem oluyorlardı ve askerler sık sık bu tür görüntülerle karşılaşıyorlardı.Hak'uç direnişi,giderek zayıflamış da olsa,yine de,uzun bir süre Rusları rahatsız etti ve uğraştırdı;Rus yerleşimcilerin Adıgelerden boşaltılan yerlere huzur ve güven içinde yerleşmelerini,toprak ve mülk sahibi olmalarını,yani Rus kolonizasyonunu geciktirmiş oldu.Bu arada,on yılı aşan bir süre sonucu,yıllık yağış miktarı 1000 mm'nin üstünde bir ormanlık alan olan ve insansızlaştırılmış bulunan Çerkesya'nın bu Karadeniz bölgesi,baştan başa çalı,diken ve sarmaşıklarla kaplanarak geçilmesi zor bir cangıla dönüştü.Sonuç olarak,daha önceleri yüzbinlerce insanın (Çerkeslerin) yaşadığı bu yörede,yeni yerleşimciler (Ruslar),eski tarım topraklarını saptayamama ve yerleşecek yerler bulamama sorunlarıyla karşılaştılar.

Hak'uç kalıntılarının durumu

Bu arada ele geçirilen ya da direnmekten vazgeçen Şapsığ ve Hak'uçlar,Rus yerleşimcilere örnek tarımı göstermeleri amacıyla,askeri gözetim altında yeni oluşturulan Kazak köylerine (stanitsa) 9 ile 50 kişi arasında değişen gruplar halinde dağıtılarak yerleştirildiler.Bu tür dağıtılan Karadeniz bölgesi Adıgelerinin (Şapsığ,Hak'uç,Vıbıh,Ciget,vb) toplam sayısı 1867'de 238 kişiye ulaşmıştı.Bu arada,1880'de Kafkasya'da sadece 83 Hak'uç kalmıştı (Daha geniş bilgi için bk.T.V.Polovinkina,Çerkesya Gönül Yaram,Ankara,2007,s.281-288).

Hak'uç lehçesi bugün Saçe (Soçi/Шъачэ/Ş'açe) metropoliten alanında,Psezuapse (Psışu) Irmağı vadisindeki Kirova (Adıgece:Thağapş/Тхьагъапшъ) köyünde ve Diaspora'da (özellikle dili Şapsığca olmamış ya da Şapsığlardan izole Vıbıhlar arasında da) konuşulmaktadır.Hak'uçlar,Karadeniz kıyısındaki diğer Adıgeler gibi, Şapsığ sayılmaktadır,Kıyıboyu Şapsığya'daki (Хы1ушъо Шапсыгъэ;şimdiki Soçi ve Tuapse rayonu) Şapsığ sayısı da 12 bine ulaşmış bulunmaktadır.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yılmaz Özcan
Yılmaz Özcan - 2 ay Önce

.
. İKİ YANLIŞ SÖYLEM!..
.
Adıgece’nin yazılması ile ilgili olarak çeşitli yazılarda kullanılan iki
söylemin yanlış oluşlarının nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
İlk yanlış söylem şudur:
“Slav Yazısı da ve Latin Yazısı da Adığe dilinin bütün seslerini
doğru ve bilimsel nitelikte vermeye yeterli değildirler.”
Bu söylem, Latin Yazısı için yanlıştır. Çünkü Latin Yazısı’nda, hem
ses ve hem de harf olarak Slav Yazısı’nda karşılığı bulunmayan “w”
ve “q” harfleri bulunmaktadır. Bu harflarin var oluşları; Latin Yazısı’-
nın, Adıgece’nin diyalektlerinin tüm seslerini okunuşlu ve kullanışlı
biçimlerde yazılmalarına yeterli olmalarını sağlamaktadır.
İkinci yanlış söylem şudur:
“Bilimsel olarak bir dil için bir alfabe düzenleniyorsa, her bir
ses parçasına bir işaret verilmesi kuralı uygulanması gerekir.”
Bu söylem de doğru değildir. Avrupa’nın İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerinin yazılarına baktığımızda, bunlarda birden fazla
harf ile yazılan (gösterilen) ünsüz sesler ve diftonglar olduğunu,
bu yazılışların, yazıların akıcı bir şekilde “okunuşlu ve kullanışlı”
olmalarını engellemediği görüyoruz. O halde sorun; harf sayısının
az ve yetersiz olmasından kaynaklanmıyor. Sorun; Adıgece’nin
yazı sisteminin, ona son derece uygun ve yeterli olan, dünyanın
kullandığı Latin Yazısı ile uygun ve doğru olarak bu güne kadar
kurulamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifade ile
Adıgece’nin “yazı sistemi sorunu;” onun alternatifsiz ve milli yazı
sistemi olan “Adıge Yazısı (“Adighe Txik’er)” ile Adıgece’nin yazı-
larak kullanılıyor olmamasıdan kaynaklanmaktadır.. Adıge Dilbi-
limcileri tarafından, yüz yıldan fazla ortak bir çalışma ile Avrupa
standart yazı normlarına ve Adıgece’nin özelliklerine uygun olarak
Adıgece’nin alternatifsiz ve milli tek yazı sistemi olan “Adıge Yazısı
Adighe Txik’er)” ortaya çıkarılmış olup, Latin Yazısı’nın standart 26
harfi ile tire ( - ) ve apostrof ( ‘ ) işaretleri, Adigecenin tüm seslerini
ve kelimelerini “en okunuşlu ve en kullanışlı” olarak yazmaya yeterli
gelmektedir. O halde sorun; Adıge Dili’nin yazılmasında, Adıgece’nin
alternatifsiz ve milli tek yazı sistemi olan “Adıge Yazısı”nın (“Adighe
Txik’er”in) kullanılmamasından, onun perdelenerek gösterilmemeye
çalışılmasından, Adıgece’ye uygun gelmeyen Slav Yazısı’nın ısrarla
Adıgeler’e dayatılmaya çalışılmasından, Adıgeler’in kandırılmaya ça-
lışılmasından, kandırılamayanların ise aba altından sopa gösterilerek
tehdit edilmelerinden ve korkutulmalarından, Adıgece’nin öğretim ve
kullanım yerleri ile zamanlarının daraltılarak Adıgece’nin boğulmaya
çalışılmasından kaynaklanmaktadır.
Adıgece’yi, Kafkasya’daki Türk Lehçelerini ve diğer müslüman halkların
dillerini koruyarak ve geliştirerek yaşatamazsak, müslüman halklar olu-
şumuzu hiçbir şekilde koruyamayız!.. Bu konunun vebalinin çok büyük
olduğunu, hiçbir zaman unutmamamız gerekmektedir!..
Sorunun çözümüne ancak toplumca şu yol izlenerek ulaşılabilir:
Evlerimizde ve özel öğretim yerlerimizde, çocuklarımıza ve gençlerimi-
ze, “Adıge Yazısı (Adighe Txik’er)” ile Adıgece ve Adıge Kültürü yeterli
seviyelerde okutulup öğretilerek, ayrıca özel mekânlarında Adıgece ile
sohpet etmeleri, kültürel çalışmalar yapmaları sağlanarak Adıgece’nin
ve Adıge Kültürü’nün geliştirilerek yaşatılmaları sağlanabilir!.. Bundan
başka bu milli sorunumuzun hiçbir çözüm yolu ve çaresi yoktur!..
21.10.2018 Yılmaz Özcan

.

SIRADAKİ HABER

banner122

banner124

banner227

banner235

banner224

banner154

banner55