Mehmet Akif Paksoy'dan Başbakan'a Mektup

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy hazırlığı yapılan yeni teşvik yasası ile ilgili Başbakan Erdoğan'a bir mektup yazdı.

Mehmet Akif Paksoy'dan Başbakan'a Mektup

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy hazırlığı yapılan yeni teşvik yasası ile ilgili Başbakan Erdoğan'a bir mektup yazdı.

21 Nisan 2009 Salı 12:14
Mehmet Akif Paksoy'dan Başbakan'a Mektup
banner208
Yeni Teşvik Yasası ile Kahramanmaraş'ın mağdur edileceğini iddia eden Mehmet Akif Paksoy mektubunu aynı zamanda Kahramanmaraş kamuoyu ile de paylaştı. Sayın Paksoy'un Kahramanmaraş basınına hitaben yazdığı açıklama: [B]Kıymetli basın mensupları[/B], Hükümetçe önümüzdeki zamanlarda uygulamaya konulması beklenen YENİ TEŞVİK SİSTEMİ ile ilgili özellikle KASİAD ve KMTSO'nun önerileri doğrultusunda Sayın Başbakan, Sayın Nazım EKREN, Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Sayın Kürşat TÜZMEN, Sayın Kemal UNAKITAN, Sayın Zafer ÇAĞLAYAN, TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediyesi, KMTSO, KASİAD, KMESOB, KALİDA, MÜSİAD ve TÜMSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanlıklarına sunmuş olduğum mektubun bir örneğini bilgilerinize sunuyorum. Yeni teşvik sistemi bizim izah ettiğimiz şekilde uygulamaya geçtiği takdirde Kahramanmaraş için çok ciddi mağduriyetler hasıl olacaktır. Ekonomik kriz öncesi hükümetin uyguladığı düşük kur-yüksek faiz politikasından, ekonomik krizden sonra da talep daralması ve yükselen maliyetlerden dolayı zarar gören Kahramanmaraşlı sanayici çok zor durumda kalacaktır. Ekonomik krizin etkisiyle kapanan fabrikalar sonucu işsiz kalan 10 bini aşkın insanımıza yenileri eklenecektir. Kentimizin sorunlarının çözümü için her noktadaki Kahramanmaraşlının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle basınımızın öneri ve eleştirilerini şahsım adına ziyadesiyle önemsiyorum. Bir hususu daha belirtmek istiyorum: Kahramanmaraş için üzerine düşen katkıyı yapmayan her kim ve hangi makamda olursa olsun basınımızla paylaşmaya devam edeceğim. Saygılarımla. Mehmet Akif PAKSOY Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Paksoy'un Başbakan Erdoğan'a hitaben yazdığı mektup: Sayın: Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Sayın Başbakanım, Yeni Teşvik Yasası'nın seçim bölgem Kahramanmaraş'a yönelik olumsuz etkileri ve bu konuda yapılması gereken hususlarla ilgili mektubumu bilgilerinize sunuyorum. Kahramanmaraş'ın daha fazla mağdur edilmemesi için ilgili birimleri talimatlandırmanızı zatı alinizden ve makamlarınızdan istirham eder göstereceğiniz ilgi ve desteğe teşekkür ederim. Saygılarımla. Mehmet Akif PAKSOY Kahramanmaraş Milletvekili [B]DAĞITIM :[/B] Sayın Nazım EKREN Devlet Bakanı Başbakan Yrd. Sayın Mehmet ŞİMŞEK Devlet Bakanı (Hazine Müsteşarlığı) Sayın Kürşat TÜZMEN Devlet Bakanı (Dış Ticaret Müsteşarlığı) Sayın Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Kahramanmaraş Milletvekilleri Sayın Ahmet TIKTIK DPT Müsteşarı Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı [B]Bilgi için :[/B] Sayın Mehmet Niyazi TANILIR Kahramanmaraş Valisi Sayın Mustafa POYRAZ Kahramanmaraş Belediye Başkanı Sayın Mehmet BALDUK KMTSO Başkanı Sayın Abudulkadir KURTUL KASİAD Başkanı Sayın Mahmut ARIKAN Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ahmet KUYBU KMESOB Başkanı Sayın İsmail Şeref ALKIŞ MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sayın Osman GEMCİ KALİDA Başkanı [B]YENİ TEŞVİK YASASI VE KAHRAMANMARAŞ[/B] Sayın Başbakanım, Öncelikle selam ve saygılarımı sunar, kentimizin sorunlarının çözümüne yönelik gösterdiğiniz/göstereceğiniz ilgi ve destekten dolayı şükranlarımı arz ederim. Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak bizlerin parti ayrımı gözetmeksizin kentimizin makro düzeydeki beklenti ve sorunlarını çözebilmek amacıyla birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapacağımız çalışmalarda ilgili platform temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da görüş, katkı ve desteklerini önemsiyorum. Bu konuda şahsım adına, her türlü iş birliği ve desteğe hazır olduğumu ifade etmek isterim. Malumlarınız üzere, İlimizin de içinde olduğu 49 ili kapsayan 5084 sayılı Teşvik Yasası 2008 yılı itibariyle sona ermiş, TBMM'de kabul edilen torba yasayla teşvikler 2009 yılına mahsus olmak üzere 1 yıl uzatılmış ve yeni teşvik sistemi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 2008'in son çeyreği itibariyle etkisini iyice hissettiren ve halen devam eden global ekonomik kriz dolayısıyla sanayicimiz hayli sıkıntılı bir süreç geçirmektedir. Bu süreçte İlimizde bir çok işletme kapanmak zorunda kalmış, 10 binin üzerinde insan işini kaybetmiştir. Hükümetiniz bu krizin etkilerini hafifletmek için geç ve yetersiz de olsa aralıklarla çeşitli tedbirler almaya çalışmaktadır. Global krizin etkilerini atlatamayan Kahramanmaraşlı sanayici ve üretici bu sefer de teşvik krizi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 2009 yılı ortalarında uygulamaya geçmesi beklenen yeni teşvik sistemi ilimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Sanayi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN yeni teşvik sisteminin sektörel, bölgesel ve proje bazlı olacağını ifade etmektedir. Ancak teşvik sisteminin bölgesel bazlı olması Kahramanmaraş aleyhine bir durum oluşturmaktadır. Yeni teşvik sisteminin esasını, DPT'nin yaptığı İstatistiki Bölge Sınıflandırması Sistemi (Komşu İllerin Aynı Grupta Toplanması) oluşturmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre Kahramanmaraş Düzey 1'de TR6 Akdeniz bölgesinde, Düzey 2'de TR63 Hatay Bölgesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ile birlikte yer almaktadır. DPT çalışmalarının ana eksenini coğrafi konum oluşturmuştur. Ancak ana hedef; ülkemizin bölgesel politikalarının daha etkin uygulanması, analizi ve AB'ye uyumun sağlanması olduğu için, sınıflandırmada illerin coğrafi konumundan ziyade, ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumlarını yansıtan (GSYİH), demografik yapı, işsizlik oranı ve istihdamın sektörel dağılımı gibi verilerin dikkate alınması gerekmektedir. İlimizin içinde bulunduğu Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş (TR63) grubunda Hatay ili, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerine nazaran sosyal ve ekonomik olarak daha gelişmiş durumdadır. İlimizin bu teşvik sınıflamasında Hatay gibi daha gelişmiş bir il ile aynı grup içinde olması, bölgesel politika ve uygulamalardan, fon ve yatırımlardan yeterli oranda faydalanamaması, hak ettiği payı alamama riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda KASİAD, KMTSO ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, ilimizin çevresindeki illerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerinin tekrar analiz edilerek Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman ile bir bölge oluşturması önerisine zatı alinizin ve makamlarınızın destek vermesini talep ediyorum. Ayrıca yeni teşvik sisteminde Kalkınmada Öncelikli Yöre uygulamasına son verilerek Öncelikli Bölge uygulamasına geçilecektir. Yeni teşvik sisteminde Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Konya ve Kayseri illerini kapsayan 12 grup (40 il) öncelikli bölge ilan edilmiş olup, Kahramanmaraş'ın içinde bulunduğu Hatay grubu öncelikli bölge arasında yer almamıştır. Öte yandan öncelikli ilan edilen bu 12 bölgedeki 40 il arasında özellikle komşularımız Gaziantep ve Kayseri ile Konya ekonomik ve sosyal olarak gruplarındaki illerden daha fazla gelişmiş durumdadır. Bu şu demektir: Yeni teşvik sisteminden sadece Kahramanmaraş mağdur olacak, bizden daha fazla gelişmiş olan Konya, Kayseri ve Gaziantep illeri yeni teşviklerle daha da gelişecek ve güçlenecektir. Kahramanmaraş kamuoyu ilimiz aleyhine, ancak kardeş şehrimiz Gaziantep lehine bu teşvik düzenlemelerinin Devlet Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'ten kaynaklandığını düşünmektedir. Bu düzenleme aynen uygulandığı takdirde Kahramanmaraş teşvik unsurlarından daha az yararlanabilecektir. Şöyle ki; yeni düzenlemeye göre ilimizin içinde bulunduğu az gelişmiş bölge faiz ve pirim desteğinden yarım ve vergi indiriminden yüksek olarak faydalanacakken, Gaziantep'in içinde bulunduğu gelişmemiş bölge faiz ve pirim desteğinden tam ve vergi indiriminden en yüksek yararlanacaktır. Bu durum Konya ve Kayseri için de geçerlidir. Netice olarak ilimiz kendisinden daha fazla gelişmiş olan Kayseri, Gaziantep ve Konya illerinden daha az teşvik desteğinden yararlanacaktır. Ayrıca bölgesel, sektörel ve proje bazlı yeni teşvik sistemine göre; ilimizde kuyumculuk, ayakkabıcılık, giyim eşyası imalatı, ahşap işleme ve ahşap mobilya imalatı gibi önemli sektörler teşvik dışı kalmaktadır. Bu olumsuzluğun da düzeltilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, yeni teşvik sisteminde ana kriterin coğrafi konum olmaktan çıkartılarak sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin esas alınmasını, buradan hareketle Kahramanmaraş'ın Adıyaman ve Osmaniye ile bir grup, Gaziantep'in ise Kilis ve Hatay'la grup oluşturmasını, Kahramanmaraş grubunun 12 öncelikli bölge kapsamına alınmasını önermekteyiz. Bu öneri ve tespitlerimizi daha da geliştirmek, teşvik yasası uygulamaya geçmeden ilimiz aleyhine olan bir takım kriter ve düzenlemeleri bertaraf emek ve teşvik sistemini Türkiye'de en iyi uygulayan il olan Kahramanmaraş'ın haklarını korumak için başta Hükümet olmak üzere ilgili platformlar nezdinde talimat vermenizi istirham eder, Kahramanmaraş için gösterdiğiniz ve bundan sonra da göstereceğiniz ilgi ve destekten dolayı şükranlarımı arz ederim. Saygılarımla.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner215

banner122

banner124

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225