Kahramanmaraş'ta her 10 genç kadından 3'ü evli

TUİK, Türkiye'nin genç nüfusu ile ilgili bir araştırma yayınladı. TUİK verileri ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Kahramanmaraş'ta her 10 genç kadından 3'ü evli

TUİK, Türkiye'nin genç nüfusu ile ilgili bir araştırma yayınladı. TUİK verileri ilginç sonuçlar ortaya koydu.

16 Mayıs 2014 Cuma 19:15
Kahramanmaraş'ta her 10 genç kadından 3'ü evli
Kahramanmaraş'ta her 10 genç kadından 3'ünün evli olduğu görüldü

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, 2013 yılında gençlerin yüzde 13,7'sinin evli olduğu görüldü. Genç erkeklerin yüzde 5,4'ü, genç kadınların ise yüzde 22,4'ünün evli olduğu tespit edildi. Hiç evlenmemiş genç nüfus oranı yüzde 86 iken bu oran genç erkeklerde yüzde 94,5, genç kadınlarda ise yüzde 77,1 oldu.
 
Evli genç erkek nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 9,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu ilin yüzde 2,6 ile Rize ve Artvin olduğu görüldü. Evli genç kadın nüfus oranı incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 32 ile Kahramanmaraş ve en düşük olduğu ilin ise yüzde 13,5 ile Trabzon olduğu görüldü.

Türkiye nüfusu 2013 yılında 76 milyon 667 bin 864 kişi iken bu nüfusun 12 milyon 691 bin 746 kişisi “15-24” yaş grubundaki genç nüfustan oluştu. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde16,6 oldu. Genç nüfusun yüzde 51,2”˜sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini kadın nüfus oluşturdu.
 
Türkiye nüfusu 2013 yılında 76 milyon 667 bin 864 kişi iken bu nüfusun 12 milyon 691 bin 746 kişisi “15-24” yaş grubundaki genç nüfustan oluştu. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde16,6 oldu. Genç nüfusun yüzde51,2”˜sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini kadın nüfus oluşturdu.
 
Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye oldu
Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde 2013 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde; genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğu görüldü. AB-28 üye ülkelerinin genç nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde11,5 iken bu oran Türkiye için yüzde16,6 oldu.
 
Türkiye'den sonra en fazla genç nüfusa sahip ülkelerin sırasıyla; yüzde15 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde14,7 ile İzlanda, yüzde14,6 ile Makedonya, yüzde13,8 ile Karadağ ve yüzde13,5 ile Litvanya olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise yüzde9,9 ile İtalya ve İspanya, yüzde10,5 ile Slovenya, yüzde10,6 ile Yunanistan olduğu görüldü.
 
Genç nüfus oranının 2075 yılında yüzde 10,1'e düşeceği tahmin edildi
TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin kişi olacağı tahmin edildi. 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde15,1 olarak tahmin edilirken bu oranın 2050 yılında yüzde11,7”˜ye, 2075 yılında ise yüzde10,1'e düşeceği tahmin edildi.
 
Yükseköğrenimde net okullaşma oranı yüzde 38,5'e yükseldi
Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2011/'12 öğrenim döneminde yüzde35,5 iken 2012/'13 öğrenim döneminde yüzde38,5'e yükseldi. Türkiye'de 2012/'13 öğrenim döneminde yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde51,1'i genç erkek nüfus iken yüzde48,9'u genç kadın nüfus oldu.
 
Yüksekokul mezunu genç nüfusun en yüksek oranda olduğu il Eskişehir
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanından elde edilen bilgiye göre 2013 yılında lise ve dengi okul mezunu gençlerin oranı yüzde31,1 iken yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oranı ise yüzde7,5 oldu.
 
Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde49,5 ile Karabük, en düşük olduğu ilin ise yüzde13,9 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi. Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde13,6 ile Eskişehir, en düşük olduğu ilin ise yüzde3,2 ile Şanlıurfa ve Van olduğu görüldü.
 
Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye oldu
Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde 2013 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde; genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğu görüldü. AB-28 üye ülkelerinin genç nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde11,5 iken bu oran Türkiye için yüzde16,6 oldu.
 
Türkiye'den sonra en fazla genç nüfusa sahip ülkelerin sırasıyla; yüzde15 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde14,7 ile İzlanda, yüzde14,6 ile Makedonya, yüzde13,8 ile Karadağ ve yüzde13,5 ile Litvanya olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise yüzde9,9 ile İtalya ve İspanya, yüzde10,5 ile Slovenya, yüzde10,6 ile Yunanistan olduğu görüldü.
 
Genç nüfus oranının 2075 yılında yüzde10,1'e düşeceği tahmin edildi
TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin kişi olacağı tahmin edildi. 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde15,1 olarak tahmin edilirken bu oranın 2050 yılında yüzde11,7”˜ye, 2075 yılında ise yüzde10,1'e düşeceği tahmin edildi.
 
Yükseköğrenimde net okullaşma oranı yüzde38,5'e yükseldi
Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2011/'12 öğrenim döneminde yüzde35,5 iken 2012/'13 öğrenim döneminde yüzde38,5'e yükseldi. Türkiye'de 2012/'13 öğrenim döneminde yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde51,1'i genç erkek nüfus iken yüzde48,9'u genç kadın nüfus oldu.
 
Yüksekokul mezunu genç nüfusun en yüksek oranda olduğu il Eskişehir
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanından elde edilen bilgiye göre 2013 yılında lise ve dengi okul mezunu gençlerin oranı yüzde31,1 iken yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oranı ise yüzde7,5 oldu.
 
Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde49,5 ile Karabük, en düşük olduğu ilin ise yüzde13,9 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi. Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde13,6 ile Eskişehir, en düşük olduğu ilin ise yüzde3,2 ile Şanlıurfa ve Van olduğu görüldü.
 
Boşanan genç erkeklerin yüzde 53,1'i evliliğinin ilk yılında boşandı
Boşanma istatistiklerine göre 2013 yılında boşanan genç erkeklerin yüzde53,1'i, boşanan genç kadınların ise yüzde35,3'ü evliliğinin ilk yılında boşandı. Evliliğinin 3 yıl ve üzeri yılları içerisinde boşanan genç erkek oranı yüzde26,1 iken bu oran kadınlarda yüzde45,2 olarak gerçekleşti.
 
Gençlerin yüzde14,3'ü her gün tütün mamulü kullandı
Gençlerin yüzde14,3'ü 2012 yılında her gün tütün mamulü kullandı. Genç erkeklerde bu oran yüzde24,1 iken genç kadınlarda yüzde4,6 oldu. Hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç erkek oranı yüzde65,1 iken genç kadınların yüzde88,9'u hiç tütün mamulü kullanmadığını belirtti.
 
Genç erkeklerin yüzde 81,6'sı hayatı boyunca hiç alkol kullanmadı
Hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan gençlerin oranı 2012 yılında yüzde87,3 iken genç erkeklerde bu oran yüzde81,6 genç kadınlarda ise yaklaşık yüzde93 oldu. Alkollü içecek kullanan gençlerin yüzde16,1'i ilk kez 14 yaşından küçükken alkollü içecek denediğini belirtti.
 
Gençlerin yüzde 83,9'u gelecekten umutlu olduğunu söyledi
Türkiye genelinde 2013 yılında gelecekten umutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde77 iken bu oranın genç erkeklerde yüzde83,4, genç kadınlarda ise yüzde84,4 olduğu görüldü.
 
Gençlerin umut düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla, yüzde93,9 ile Kırıkkale, yüzde93,3 ile Çanakkale ve yüzde93,2 ile Artvin oldu. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise yüzde65,5 ile Yalova, yüzde67,3 ile Ağrı ve yüzde68,9 ile Muş olduğu görüldü.
 
Mutlu olduğunu beyan eden gençlerin oranı yüzde 65,1 oldu
Türkiye genelinde 2013 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde59 iken genç nüfusta bu oran yüzde65,1 oldu. Genç erkeklerin yüzde60,9'u, genç kadınların ise yüzde69,2'si mutlu olduğunu beyan etti.
 
En mutlu genç nüfusun bulunduğu il, Kırıkkale oldu
Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla; yüzde82,2 ile Kırıkkale, yüzde81,8 ile Çankırı ve yüzde 80,1 ile Düzce oldu. Gençlerin mutluluk düzeyinin en düşük olduğu illerin ise yüzde 43,2 ile Tunceli, yüzde 49,8 ile Batman ve yüzde 53,6 ile Osmaniye olduğu görüldü.
 
Gençlere göre en önemli mutluluk kaynağı sağlık oldu
Gençlere onları hayatta en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda, yüzde50,3'ü sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirtti. Gençlerin yüzde19,7'si ise kendilerini hayatta en çok sevginin mutlu ettiğini ifade etti.
 
Gençleri en çok aileleri mutlu etti
Gençlere hayatta onları en çok kimin mutlu ettiği sorulduğunda, yüzde72,8'i ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Kendilerini en fazla anne/babalarının mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı ise yüzde10,6 oldu.
 
AB üyeliğine destek veren gençlerin en yüksek oranda olduğu il Hakkari oldu
Avrupa Birliği üyeliğinin kendi yaşamlarına olumlu etkisinin olacağını belirten gençlerin oranı Türkiye genelinde yüzde43,8 iken bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde80,3 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise yüzde24 ile Burdur olduğu görüldü.
 
Gençlerin yüzde 52,3'ü AB üyeliğini destekledi
Türkiye genelinde Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapılması durumunda, üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde46,5 iken genç nüfusta bu oran yüzde52,3 oldu. Bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde84 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise yüzde25,2 ile Şırnak olduğu görüldü.
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126