Partiler yurt dışındaki Türklere neler vaat ediyor?

Milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemi yurtdışında Türkiye’den bir ay önce başladı. Türk seçmen 8 Mayıs’tan itibaren, Almanya başta olmak üzere bazı yurtdışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oyunu kullanmaya başladı....

Partiler yurt dışındaki Türklere neler vaat ediyor?

Milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemi yurtdışında Türkiye’den bir ay önce başladı. Türk seçmen 8 Mayıs’tan itibaren, Almanya başta olmak üzere bazı yurtdışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oyunu kullanmaya başladı....

11 Mayıs 2015 Pazartesi 11:10
Partiler yurt dışındaki Türklere neler vaat ediyor?
Milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemi yurtdışında Türkiye’den bir ay önce başladı. Türk seçmen 8 Mayıs’tan itibaren, Almanya başta olmak üzere bazı yurtdışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oyunu kullanmaya başladı.

7 Haziran’da yapılacak 25. Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya’da yaşayan 1 milyon 400 bin Türk seçmen önümüzdeki dört yasama yılı için, aralarında AK Parti, CHP, MHP, HDV, SP-BBP Milli İttifak’ı gibi büyük partilerin de olduğu 30 partiden birine oyunu verecek. AK Parti’nin vaatleri arasında yine, yurtdışında kreş ve orta öğretim seviyesinde okullar açılmasının teşvik edileceği öne çıkıyor. CHP ise yurtdışındaki Türklerin daha etkin hale getirilmesi için onların içinden de milletvekili seçilmesini sağlayacak Yurt Dışı Seçim Bölgesi oluşturulacağını ve ayrıca bir Göçmen Bakanlığı kurulacağını vaat ediyor. MHP yurt dışındaki Türklere Türk Dünyası Bakanlığı ve Türk Dünyası Genel Konseyi vaat ederken, Milli İttifak ve SP pasaport ve resmi evraklardan harçların kaldırılması, yılda 100 bakıcı aile yetiştirilmesi ve askerlik bedelinin kaldırılması gibi vaatlerde bulunuyor. HDP ise yasakların kalkması ve herkesin yurda dönebilmesi, askerlikte vicdani ret hakkının tanınması ve yurtdışı borçlanmasıyla emeklilikte eşitlik sözü veriyor.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ):

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 3 Mayıs’ta Dortmund mitingde partisinin yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik vaatlerinden bazılarını; yurtdışından getirilen araçların Türkiye’de kalış süresinin 2 yıla çıkarılması, dövizli askerlik bedelinin bin Euro'ya indirilmesi, pasaport harçlarını 100 Euro'ya indirilmesi, yurtdışı seçim bölgesi ihdası şeklinde sıralamıştı. AKP seçim beyannamesinde ise yurtdışındaki Türklerle ilgili vaatlerden bazıları şöyle sıralanıyor: ‘Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın; kültürel aidiyetlerinin korunmasını, STK’ların daha etkin hale getirilmesini, topluma aktif katılım kapasitelerinin geliştirilmesini ve vatandaşlık haklarının kullanımın güçlendirilmesini destekleyeceğiz. Yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesi ve Yurt Dışı Türklerin dil ve kültürel varlıklarının muhafazası için proje destekleme bütçesini artıracağız. Türkiye kökenli azınlıkların bulunduğu ülkelerde, Yurt Dışı Türk Okullarının kreş ve orta öğretim seviyelerini de barındırır bir şekilde kurulmasını teşvik edeceğiz. Aile birleşiminde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, toplumlar arası ilişkilerin artırılması ve aile değerlerinin yaşatılması için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Tüm insanlık için büyük tehdit oluşturan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelede ilgili ülkelerle birlikte hareket ederek, yurt dışındaki insanımızı da yakından ilgilendiren insani değerleri korunma hususunda çalışmalarımızı artıracağız.

Türkiye’nin yurt dışında Türkçe dil ve kültürünün geliştirilmesi bağlamında sunulan eğitimlere belirli standartlar getirilmesi adına “Yurt Dışı Eğitim Kurumları Merkezi” kurulmasını ve bu kurum tarafından “Yurt Dışı Eğitim Kurumları Kalite Denetim Standardı” geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yurt dışında oluşturduğumuz temsilcilikleri aracılığıyla ilgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, o ülkelerdeki sosyal haklarının daha etkin bir şekilde kullanımını destekleyeceğiz.

AKP’nin yurtdışı kökenli Türklerden en bilinen adayı ise İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) eski Genel Sekreteri Mustafa Yeneroğlu. Yeneroğlu İstanbul 3. Bölge’den milletvekili adayı ve özellikle, yurtdışı Türklerin iyi bildiği sorunlarıyla ilgilenmeyi vaat ediyor.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim bildirgesinde (CHP) yurt dışındaki Türkleri ile ilgili bölümde yer alan bazı vaatler şöyle: "İhtiyaç duyulan alanlar için öğretmen atamaları yapacak, atamalarda Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli eğitmenlere öncelik vereceğiz. Eğitimlerine Türkiye’de devam etmek isteyen gençlerimizin, yıl kaybına uğramamaları için gerekli düzenlemeleri yapılacağız. Kültürleri ayıran değil, birleştiren bir dış politika izleyeceğiz. Kültürel etkileşimi artırmak ve yurt dışında yaşayan gençlerimize danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla “Uluslararası Gençlik Merkezleri” kuracağız. Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yurt dışında yaşayan insanlarımızın katkı ve desteğini alacağız. Çifte vatandaşlık hakkının kazanılması için gereken tüm diplomatik girişimleri gerçekleştireceğiz. Diplomatik girişimlerle Türkiye kökenlilerin can ve mal güvenliğini artıracağız. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın sorunlarının TBMM’ye daha etkin şekilde taşınması için yurt dışı seçim bölgeleri oluşturacağız. Her 300 bin seçmene bir milletvekili düşecek şekilde, yurt dışındaki yurttaşlarımızın TBMM’de 10 milletvekili ile temsil edilmesini sağlayacağız. Yurt dışında verilen “askerlik yapamaz raporunun” Türkiye tarafından da kabul edilmesi sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın askerlik hizmetini, tanıtım programlarında görev yaparak tamamlamalarına olanak tanıyacağız. Yurt dışı temsilciliklerinde, öncelikle yurt dışında yetişmiş genç insanlarımızın görev almalarını sağlayacağız. Konsolosluk hizmetlerini geliştirecek, işlem harçlarını yarı yarıya düşüreceğiz. Mavi kart sahiplerinin Türkiye’deki işlemlerini kolaylaştıracağız. Emeklilerin yurt dışından getirdikleri araçları Türkiye’de daha uzun süre kullanabilmesine olanak tanıyacağız. Gümrük kapılarındaki sorunları kurumsal tedbirlerle gidereceğiz."

Bazı çevrelerin, CHP'nin yurt dışı Türklerden milletvekili adayı göstermediğini ileri sürmesine karşın CHP’nin Murat Bülbül gibi yurt dışı kökenli milletvekili adayları bulunuyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi’nde Türkiye kökenli Türkleri Türk Dünyası ile birlikte değerlendiriliyor. MHP seçim beyannamesinde yer alan bazı açıklamalar şöyle: "Türk dünyası, dış politikamızın ayrıcalıklı ilgi alanı olacak. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun tüm soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması için gayret gösterecektir. Türkiye dışındaki soydaş ve akraba topluluklarla, uluslararası hukuk ve devletlerarası ilişkilere yön veren esaslar çerçevesinde yakından ilgilenilecek ve gerekli kurumsal işbirliği yapılanmaları öncelikle oluşturulacaktır. Kafkasya ve Orta Asya Türk dünyası ile ilişkilerimizin; egemen eşitlik, ortak çıkar ve karşılıklı yarar temelinde her alanda geliştirilmesi ve stratejik derinlik kazandırılması temel hedefimizdir. Bu amaçla kapsamlı bir siyasi–ekonomik işbirliği programı hazırlanacak ve ilgili ülkelerle istişare yapılarak bunun ortak eylem planına dönüştürülmesi için somut girişimlerde bulunulacaktır. Bu kapsamda, bu alanlardaki ortak çalışmaların kurumsallaştırılması için “Türk Dünyası Genel Konseyi” oluşturulmasına öncülük edilecektir. Diğer sektörlerle birlikte enerji sektöründe de Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile yakın işbirliği sağlanacak, milli enerji ajansları ve ülkelerimiz arasında “Türk Dünyası Enerji Konseyi” kurulacaktır. “Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi” her yönden desteklenecek ve etkin bir şekilde çalışması sağlanacaktır. Böylece Türk dünyası ile ilişkilerimiz bilim ve teknoloji alanında da geliştirilecek, “Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji Veri Tabanı” oluşturulacaktır. Ayrıca Türk dünyası ve yurtdışında yaşayan Türklerle ilişkilerin koordinasyonu ile ilgili kurumları da çatısı altında toplayacak “Türk Dünyası Bakanlığı” kurulacaktır."

MHP’nin yurtdışı Türkler kökenli, Almanyalı Türk mühendis işadamı İsa İlyasoğlu gibi milletvekili adayları bulunuyor. İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olan İlyasoğlu, seçilirse Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) özellikle yurtdışındaki Türklerin sesi olacağına vurgu yapıyor.

SAADET PARTİSİ ÇATISI ALTINDA SEÇİME GİREN MİLLİ İTTİFAK

Saadet Partisi (SP) İttifak Seçim Beyannamesinde pasaporttan, yurt dışından emekliliğe çok sayıda vaat yer alıyor. Beyannamede yer alan bazı noktalar şunlar: "Türkiye’deki sosyal güvenlik hakları kolaylaştırılacak ve emeklilik işlemleri hak kaybı olmadan verilecektir. Araçların Türkiye’de kalma süresi 6 aydan 2 yıla uzatılacaktır. Pasaportlardan ve resmi evraklardan harçlar kaldırılacaktır. Konsolosluklarda danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kurulan dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına devletimiz tarafından destek verilecektir. Gençlerimizin evlenmesi teşvik edilecek ve aile danışmanlık hizmetleri desteklenecektir. Her yıl 100 bakıcı aile yetiştirilmek üzere gerekli çalışmalar yapılacaktır. Çocukların psikolojisinden anlayan uzman eğitimciler ve din görevlileri gönderilecektir. Okullarda yaşanan başörtüsü sorununun çözümü için hükümetler nezdinde girişimler sağlanacaktır. Türkiye ile aidiyetlerini güçlendirmek, dil, din ve kültürlerini geliştirmek amacıyla 5 yıl içerisinde 100 bin gencimizi, bütün masrafları devletimiz tarafından karşılanmak üzere Türkiye’ye kültürel programlar düzenlenecektir. Teknik bölümlerden mezun olan 10 bin gencimize Türkiye’de çalışma imkanı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerle eğitim ve kültür anlaşmaları yapılarak anadillerini, milli ve manevi değerlerini öğrenmek için eğitim kurumları açılacak, yayınlar hazırlanacak ve sosyo-kültürel fuarlar düzenlenecektir. Diploma denklikleri sağlanacaktır. Gençlerimizden askerlik bedelleri kaldırılacaktır. Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımıza yaşadıkları ülkede seçilme hakkı tanınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Türkiye’de en az bir kez gümrüksüz araç getirebilme imkanı sağlanacaktır. İzinle Türk vatandaşlığından çıkan vatandaşlarımıza verilen ‘Mavi Kart’ ile halen bir çok alanda sorunlar devam etmektedir. ‘Mavi Kart’ tam anlamıyla işler hale getirilecektir."

Milli İttifak partileri SP ve BBP’nin yurt dışı Türkler kökenli milletvekili adaylarından biri de SP‘li İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Adem Karaca. Seçim çalışmalarını “Kendine gel – Saadete gel“ sloganıyla sürdüren Karaca, “Birlikteyiz, Saadet’teyiz. Sen de gel hemşerim“ gibi sloganlar kullanıyor.

HDP

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi ise Avrupalı Türk seçmenlere yolladıkları HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ imzalı mektuplarla HDP’ye destek çağrısı yaptı. Gönderilen mektubun yanında bir de Avrupalı Türk seçmene vaatlerin yer aldığı, “Bizler Yurtdışında Yaşayanlar, Yurdunu İçinde Taşıyanlarız“ başlıklı broşür yer aldı. Broşürde yer alan bazı vaatler şöyle sıralandı:

"Kimliğimi, kültürümüz, anadilimizi, inancımızı, cinsiyetimizi özgürce yaşamak istiyoruz. Çünkü Biz’ler eşitliğe ve barışa inanıyor, yepyeni bir anayasada eşit yurttaşlık talebiyle geleceğimize sahip çıkıyoruz. İşte bunun için Biz’ler Meclise. Biz’ler düşünceleri yüzünden yurdundan ayrılmak zorunda kalanlarız. Biz’ler yurduna, ailesine, sevdiklerine özlem duyanlarız. Biz’ler askerlik sebebiyle işimizi kaybetmek ya da asker kaçağı durumuna düşerek hukuki sıkıntılar yaşamak istemiyoruz. Biz’ler dövizle askerlik yaparak üzerimizden rant elde edilmesini de istemiyoruz. Ve biz’ler vicdani ret hakkımızın tanınmasını istiyoruz. İşte bunun için Biz’ler Meclise. Biz’ler bu ülkeyi geleceğe taşıyacak olan enerji dolu, aydınlık yüzlü, sorumluluk sahibi gençleriz. Biz’ler, kendisinin ve ülkesinin kaderini belirlemek için daha çok yetki istiyoruz. Ve biz’ler, daha iyi bir eğitim, daha güvenli bir gelecek için mücadele veriyoruz. İşte bunun için Biz’ler Meclise. Biz’ler sigortası Türkiye’de başlayan ama yurtdışında çalışan emekçileriz. Biz’ler yurtdışında çalıştığı için Türkiye’deki emeklilik hakkında sorun yaşayanlarız. Biz’ler eşitlik istiyoruz. Biz’ler emekli olurken yaşadığımız mağduriyet giderilsin istiyoruz. İşte bunun için Biz’ler Meclise"

HDP’nin, yurt dışından, Almanya’dan Ziya Pir gibi milletvekili adayları bulunuyor.
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126