Mimar ve Mühendisler Kahramanmaraş'ın İmar Planını Değerlendirdi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu, Kahramanmaraş Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000'lik imar planını değerlendirdi.

Mimar ve Mühendisler Kahramanmaraş'ın İmar Planını Değerlendirdi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu, Kahramanmaraş Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000'lik imar planını değerlendirdi.

13 Nisan 2013 Cumartesi 16:38
Mimar ve Mühendisler Kahramanmaraş'ın İmar Planını Değerlendirdi
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Koordinatörü ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Temizkan, oda binasında düzenlenen toplantıda, mühendislik mesleğinin kendilerine büyük sorumluluklar yüklediğini söyledi. 
     Yeni imar planı kapsamında kentin büyükşehir olmasını değerlendiren Temizkan, şöyle konuştu: 
     "Bir şehrin isminde 'büyük' yazması, o şehri büyük yapmıyor. Yaşanılabilir şehirler sıralamalarına baktığımız zaman ilk 10 içerisinde yer alan illerin, sivil idaresiyle, siyasi iradesiyle, yerel ve kamu yönetimleri ve o şehrin vatandaşları ile güç birlikteliği oluşturduğunu görüyoruz. Ama açıkçası, Kahramanmaraş'ta bu konuda pek başarılı değiliz. Burada amacımız, kimseyi suçlamak değil. Amacımız, hep birlikte bu şehir için neler yapabiliriz- Bunun eleştirisini yapmak." 
     "Kendimiz için değil, kentimiz için" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Temizkan, kentin gelişimi için kentteki mühendis, mimar ve şehir plancı odaları olarak katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti. 
     
     -13 maddelik yol haritası- 
     
     Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Envar Erdal da yeni imar planıyla ilgili 13 maddelik yol haritası hazırlayarak, yol, sanayi, yaşam alanları, afet, turizm, eğitim ve yeşil alanlara ilişkin bilgi verdi. 
     Sanayi kenti olan Kahramanmaraş'ın sanayicilerine en verimli tarım arazilerinin yerine zemini uygun organize sanayi bölgeleri önerilmesi gerektiğini belirten Erdal, şunları kaydetti: 
     "Halihazırda sanayi, ticaret ve depolama alanı olarak belirlenmiş imar parsellerinde sıklıkla tadil edilen yükseklik ve yoğunluk kavramları yeniden gözden geçirilmelidir. 1/5000 İmar Planı vizyonu açısından bakıldığında, kentin ihtiyacı olan kompleks spor alanları ve geniş rekreasyon alanları için parçalı yeşil alan kullanımı yerine bunların oluşturacağı geniş, süreklilik arz eden ve birçok etkinliğin düzenlenebileceği yeşil alan kullanımlarına imkan verilmelidir. Dünyanın en büyük su havzalarından birine sahip olan kentimizin su ile temasının istenilen seviyede olmadığı aşikardır." 
     Nazım imar planında Büyükşehir olan belediyenin merkezde oluşacak ilçeler için idari ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmadığını öne süren Erdal, deprem, sel baskını ve fırtına gibi doğal afetler sonrasında ilk yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için de gerekli olan alanların düşünülmediğini savundu. 
     Mimar ve mühendis odaları başkanlarının katıldığı toplantıda, kentin gelişimine katkı sağlamak için yerel yönetimlere raporlar verilmesi kararlaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİNİN HAZIRLATMIŞ OLDUĞU 1/5000 LİK İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR

-ULAŞIM-
1/5000 imar planında ulaşım ile ilgili tespit edilen teknik konular:

YENİ DOĞU BATI ÇEVRE YOLU:
Kentimizin Kayseri ve Gaziantep ile bağlantısını sağlayan, mevcut doğu ve batı çevre yollarına alternatif olarak düşünülen, Ağacalı kavşağı ile Havaalanı kavşağını birbirine bağlayan yeni bir çevre yolunun planlandığı görülmektedir. Planlanan bu yolun kesiti Ağacalı kavşağında 40 metre ile başlayıp birkaç km sonra 50 metreye çıkarak havaalanı kavşağına bağlanmaktadır. Mevcut doğu- batı çevre yolunun bile en kesitinin 55 metre olduğunu  ve ayrıca yolun her iki tarafında da servis yollarının var olduğunu göz önüne alacak olursak yeni planlanan yolun kesitinin en az mevcut yol kadar olması ve bu en kesitinin yolun başından sonuna kadar sabit olarak devam etmesi gerekmektedir.
Yeni planlanan bu alternatif çevre yolunun havaalanı kavşağına yaklaştığı bölgede “S” hareketleri tespit edilmiş olup kavşak bağlantısının çözülmediği ve bu nedenle Gaziantep çevre yolundan gelip Adana çevre yoluna katılamadığı tespit edilmiştir.
Çevre yollarının güvenli bir şekilde hizmet verebilmeleri için doğrultularının ve en kesitlerinin sürekli olması ve trafik akışının kesintiye uğratılmadan serbest katılımların sağlanması esastır. Yeni planlanan çevre yolları da bu esaslara uygun olmalıdır.  

YENİ KUZEY YOLU
Kentimizin kuzeyinde yer alan mevcut çevre yoluna alternatif olarak daha kuzeyde, Çamlık tabir edilen bölgeden başlayıp kuzeybatıya doğru devam edip TOKİ binalarının kuzeyinden ilerleyen yeni bir yol planlanmıştır. Planlanan bu yolun en kesiti 25 metredir. Mevcut çevre yolunun en kesiti 35 metre iken yeni planlanan yolun kesitinin en az mevcut yol kadar olması gerekmektedir. Ayrıca güzergâhın geçeceği bölgede özellikle Çamlık bağlantısının olduğu kısımda arazi yapısının engebeli olduğu dikkate alınmalıdır. Bu yolun batı kısmındaki bağlantı noktasında ise kavşak dahi bulunmamakta kent içerisindeki bir caddeye T şeklinde bağlanmaktadır. Şehrin Kuzey bölgesi için hayati önem arz eden bu çevre yolunun başlangıç ve bitiş bağlantı noktalarının yeniden ele alınıp ileride oluşabilecek sıkıntılar planlama aşamasında öngörülüp çözümler getirilmelidir.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ VE RAYLI ULAŞIM
Toplu taşıma ve özellikle raylı ulaşım sistemleri bu ölçekte mutlaka planlanmalıdır. Günümüzde eksikliği hissedilmese bile ileriki yıllarda bu ihtiyacın ciddi boyutlara ulaşacağı öngörülerek nazım imar planında toplu ulaşım sistemleri ve özellikle raylı sistem güzergahları planlanmalıdır. Aksi takdirde ileride ortaya çıkacak talepleri karşılayabilmek için mevcut yolları daraltmak ya da tren yollarını yukarıdan taşımak gibi ciddi maliyetlerle karşılaşacağı aşikardır. Yeni planlanan bölgeler, Fatmalı Önsen bölgesi, Organize Sanayi, KSÜ Avşar kampüsü, konut dışı kentsel çalışma alanları, Otogar, Havaalanı, KSÜ Ferhuş Kampüsü, Necip Fazıl Şehir Hastanesini birbirine ve kent içi ulaşım akslarına bağlayacak entegre toplu taşıma sistemleri oluşturulmalıdır.

OTOPARK İHTİYACI
Günümüzde ileri boyutlara ulaşan otopark sorunun çözümü adına özellikle hastane, otel gibi ciddi otopark gerektiren yapılar için otoparkları parselinde ya da yakın parsellerde çözme zorunluluğu getirilmelidir. Aynı şekilde ana arterlerde bulunan Kamu Binalarının otopark yoğunluğu da düşünülerek bu tip yapıların ya arka parsellerde çözülmesi ya da yeterli otopark ihtiyacına cevap verebilecek şekilde planlanması gerekmektedir.  Kapalı otopark (ticari otoparklar da dahil ) otopark yapımının mümkün olabilmesi için otopark alanları TAKS-KAKS hesaplarına dahil edilmemelidir. Kent merkezlerinde otopark ihtiyacına cevap verecek alanlar planlanmalıdır.

PLAN SINIRI DIŞI TANIMSIZ ALANLAR
1/5000 İmar Planında plan sınırları dışına tanımların getirilmesi (B.A.K.D.E.A. vb.) plan tekniği açısından sakıncalı görülmüştür.
Bununla birlikte kentin kuzeyindeki orman sınırına kadar alanlarda yapılaşmaya uygun bölgelerin plan sınırı içerisine alınması gerekmektedir.

DOP PAYLAŞIMLARI
Planda kamu kullanımı için ayrılan alanlarla prestijli bölge olarak belirlenen yerlerin imar uygulama sınırları gözetilerek hakkaniyetli paylaşımı için 1/1000'lik planlarda belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde DOP kesintileri sürecinde haksız dağılımların oluşabileceği görülmektedir.

YEŞİL ALAN KULLANIMLARI
1/5000 İmar Planı vizyonu açısından bakıldığında, kentin ihtiyacı olan kompleks spor alanları ve geniş rekreasyon alanları için parçalı yeşil alan kullanımı yerine bunların oluşturacağı geniş, süreklilik arz eden ve birçok etkinliğin düzenlenebileceği yeşil alan kullanımlarına imkan verilmelidir. Benzer şekilde kompleks spor tesislerinin yer alabileceği, sosyal tesislerle bağlantı sağlanabilecek kamusal alanların da bu bağlamda ele alınması ve plana işlenmesi uygun olacaktır. Yeşil alanlarda aktif ticari ve sosyal kullanımlar için kısmen yapılaşmalara olanak sağlanmalıdır. Kentin nefes alabilmesi için yeşil kuşaklar ile yapılaşma sınırları belirlenmelidir. Yeşil alanlar mahalleler bazında TAKS-KAKS oranları da göz önüne alınarak planlanmalı, yapılaşma parsellerinden kalan alanlar olarak değerlendirilmemelidir. Mahalle parkları, bölge parkları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, günübirlik piknik alanları, karavan alanları, kültür parklar, sosyal faaliyetlerin yapılabileceği meydanlar vb. için geniş meydanlar planlanmalıdır. Yeşil alanlar yürüme mesafeleri,  motorlu ve motorsuz araçlarla ulaşım mesafelerine ve planlama kriterlerine göre planlanmalıdır.

EĞİTİM ALANLARI
Günümüz eğitim sektörünün sunduğu imkanları, ihtiyaçları ve hali hazırda devletin kampüs oluşumlarına teşvik ettiği göz önüne alındığında,  planlanan eğitim alanlarının bir araya getirilmesi ve genişletilmesiyle kampüs alanlarının oluşumuna imkan verecek şekilde planlanması gerektiği görülmüştür.

SPOR ALANLARI
Sporun tabana yaygınlaştırılması ve her yaşta spor yapılabilmesini sağlamaya yönelik (obezite ile mücadele programına destek amaçlı) toplumun ihtiyacını karşılayacak miktarda spor alanlarının dengeli bir dağılımla planlanması ayrıca daha geniş organizasyonların yapılabileceği ”“yeterli otopark alanlarıyla birlikte-daha kapsamlı spor alanları düzenlenmesi uygun olacaktır. Bireysel ya da takım oyunlarının yapılabileceği spor alanları yanında, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarının ana ve ara akslar üzerinde planlaması yapılmalıdır.

ALIÇSEKİSİ BÖLGESİ
Yeni imara açılan Alıç Sekisi bölgesinin cazibe merkezi olabilmesi için kentin batı bölgesine tanınan imar avantajlarının bu bölgede de uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu bölgede merkezi kampüs mantığında eğitim, sosyal ve spor alanları planlanmalıdır.

ÜNGÜT BÖLGESİ
 Şehrin batı gelişme ve cazibe bölgesi Üngüt köyü kuzeyi ”˜'Ramada Oteli-Yeni Adliye-Yanık Petrol'' aksında yer alan ana bulvar kenarında yüksek bloklar oluşmuş, kuzeyde yer alan bölgede az yoğunlukta ve düşük katlı yapılaşma öngörülmüştür. Bu şekildeki emsal yoğunluk farklarının giderilmesi hususu dikkate alınmalıdır. 

SU İLE TEMAS - barajlar
Dünyanın en büyük su havzalarından birine sahip olan kentimizin su ile temasının istenilen seviyede olmadığı aşikardır. Plan sınırlarının şehrin batısında yer alan Sır Barajı'na kadar genişletilerek şehrin su ile temasının sağlanabileceği alanlar oluşturulmalıdır.sır barajının sol sahilinin (önsen, fatmalı. vs.) bir köprü ile kentin iki katlı nitelikli yapılaşmasına uygun şekilde imara açılması dikkate alınmalıdır.  Suya dayalı rekreasyon alanları ile kentin içinden geçen sulama kanalı çevresi yeşil alan olarak kullanılmalı, hatta yer yer cep göller oluşturulmalı, baraj gölü ise açık yeşil alanlar ile entegre değerlendirilmelidir.

İMAR UYGULAMALARI
”¢    Halihazırdaki imar planına baktığımızda komşu imar adaları arasında yoğunluk ve nizam farklılıklarının olduğunu görmekteyiz. Hazırlanan nazım imar planında bu tür farklılıkların ortadan kaldırılarak birbirine komşu imar adalarında aynı yoğunluk ve nizamların uygulanması sağlanmalıdır.
”¢    K1 ve M düzeni gibi nizamların kısmı tadilat uygulamalarıyla değil de; caddelerdeki genel siluetindeki bütünlüğün sağlanması adına öngörülen arterlerin belirlenerek bu arterlerin tamamında bu nizamların uygulanması plana işlenmelidir.
”¢    Serbest kat uygulaması getirilerek gerekli çekme mesafeleri sağlandığında yoğunluğun sabit kalma şartıyla kat sınırlaması kaldırılmalıdır. Bu sayede parsellerdeki yeşil alan oranı artarak yaşayan çevre oluşacaktır.
”¢    Revizyon plan notlarındaki uygulamaların nazım imar planının genelinde uygulanması gerekmektedir.

YENİ KENT MERKEZLERİ
Nazım imar planında Büyükşehir olan Belediyemizin merkezde oluşacak ilçeleri için idari ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmadığı görülmektedir. Kentin omurgasını oluşturacak bu merkezi donatı alanlarının kampüs mantığıyla düşünülerek planlaması yapılmalıdır.

KUŞAKLAMA KANALI
Şehrimizin kuzeyinde DSİ tarafından planlanan kuşaklama kanalı dikkate alınarak aşırı yağışlardan dolayı olası afetler için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

TURİZM
1/100000 kent planında yapılması öngörülen ve Kahramanmaraş'ımızın sahip olduğu doğal güzelliklerin kullanımı açısından planlamada turizm konusunun da etkin bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir.

AFET SONRASI İLK YARDIM ZONLARI
Deprem, sel baskını, fırtına vb. gibi doğal afetler sonrasında ilk yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan alanlar düşünülmemiştir. Bu alanlar için yeşil alanlar daha geniş planlanmalıdır. Afetten zarar gören yerlere ulaşımı sağlamak anlamında ana akslarda yüksek yapılaşma olmamalıdır. Alt yapı hizmetlerinin tamamı ilgili kuruluşlarla koordineli çalışılarak galeri sistemleri ile yer altına taşınacak şekilde planlanmalıdır.

KENTGES (Kentsel Gelişim Stratejisi)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Mart 2010 tarihinde yayınladığı 150'den fazla kurum ve kuruluş, 500'den fazla uzmanın katılımıyla 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nın plan hükümleri yazılırken dikkate alınmadığı görülmüştür. Bu eylem planında yerel yönetimlerin göz önüne alması gereken konular açık ve net olarak ifade edilmiş ve planlamanın hangi aşamasında neler yapılacağı, nelere dikkat edileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, 2009'da yapılan Kentleşme Şurası'nda Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım Komisyonu ve İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme Raporlarında ifade edilmiştir. Bunların yanında Temmuz 2010'da yayınlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2020) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilmiştir.

SANAYİ  ve ORGANİZE  SANAYİ BÖLGESİ
Bir sanayi kenti  olan Kahramanmaraş'ın sanayicilerine, en mümbit tarım arazilerinin yerine zemini uygun organize sanayi bölgeleri önerilmelidir.
Halihazırda sanayi, ticaret ve depolama alanı olarak belirlenmiş imar parsellerinde sıklıkla tadil edilen yükseklik ve yoğunluk kavramları yeniden gözden geçirilmelidir.

MEZARLIK ALANI
Tarihi Kılavuzlu köprüsü yakınındaki baraj ve nehir manzaralı mezarlık alanı tamda sportif faaliyetlerin eğlence dinlencenin olabileceği alandadır. Yerinin gözden geçirilmesi esastır.


Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
misafir 2013-04-15 14:31:53

bu şehir bu hale gelirken neredeydiniz, boşverin bol bol site, bina yapalım. geçecek yol bile kalmasın.

Avatar
A.POLAT 2013-04-15 11:23:21

TMMOB İl Koordinasyon Kurulunu yaptıkları bu ayrıntılı çalışmadan dolayı kutluyorum. Sadece yöneticilerin yaşamadığı ve onların inisiyatifine bırakılamayacak olan şehrimizin daha iyi yapılandırılması ve gelecekte pişman olunacak ve halka büyük maliyetler getirecek yanlış uygulamaların bu günden görülmesi ve tedbirlerinin alınması adına yapılan bu detaylı çalışmanın dikkate alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılan değerlendirmelerin ve önerilerin alanında uzman olan insanların emeği sonucu ortaya çıktığı belli. Önerilerin dikkate alınması Belediyemizdeki teknik personeli ve yöneticilerimizi küçültmez aksine yüceltir. Dikkate alınması dileğiyle, tekrar emeği geçenlere teşekkür ederim.

Avatar
güccükefe 2013-04-15 11:16:40

kendisi işi bilmeye bilir amaiş bilen ekip kurabilirdi yapmadı yazık etdi güzel kentimize sabredin şunun şurasındaaz kaldı kurtulacağız bu iş bilmiyen ekipten işallah. dua edin.

Avatar
OSMAN KABA 2013-04-15 10:43:38

YAPARSA KENT KONSEYİ YAPAR.ZEYNEP HANIMA SORUNLARINIZI ANLATIN....

Avatar
gökhan kuş 2013-04-15 09:55:03

BUGÜNE KADAR NEREDEYDİ BU MİMARLAR ODASI AKİL İNSANLAR ÇIKTI BUNUNLA BERABER ŞEHİRLERDEDE AKİL İNSANLAR ÇIKIYOR YILLARCA SES SEDA YOKTU ŞEHRİ BU HALE GETİRDİLER NASIL DÜZENLEYECEGİZ CARFURU BİZMİ YAPTIK ŞEHRİN İCERİSİ YAP BOZ TAHTASI GİBİ

Avatar
yabancı 2013-04-15 00:02:31

Beyler boşa uğraşmayın.Bu Belediye Başkanının ve ekibinin K.Maraşa getireceği hiç bir şey olmaz. Ecz. Başkan ,projeden,imar planından ne anlayacak ki?

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126