YÖRÜKSELİM EK BİNASI YANINDAKİ KAÇAK BİNA SORUŞTURMASI NASIL SONUÇLANDI?

Bu konuyu daha önce Kahramanmaraş kamuoyuna taşımıştık. “Devlet kaçak bina yapar mı ? “ demiştik.

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.” misali fırtınalar koparılmıştı.

Peki ne oldu bu işin sonu?

“Kahramanmaraşlının şehrinde neler döndüğünü bilmesi gerekir.” İlkesi ile açıklayalım.

Öncelikle bu bina niçin yapılmıştır? Gerçek ve zahiri amaçlar nedir?

Öncelikle kaçak bina ne demek?

Kaçak bina, yetkili kurumlardan hukuksal olarak inşaat ruhsatı alınmadan veya ruhsat alındıysa bile ruhsata aykırı yapılan inşaatlardır.

Devlet de bina yapsa bu kurala uymalıdır. Bazı ayrıcalıklar tanınsa da kamuya ait binalar için yapı izni ilgili belediyeden veya Çevre Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

Bu bina için ikisinden de inşaat izni alınmamıştır. Yani binanın kaçak inşaat olarak başladığı kesindir. Bina için inşaat izni, Onikişubat Belediyesinden, binanın geçici kabulü yapıldıktan 6 ay sonra alınmıştır.

BU KAÇAK BİNA NİÇİN YAPILMIŞTIR?

Yolunuz Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Yörükselim Ek Binasına düştü ise zaten anında anlarsınız. Normal şartlarda düz ayak çok geniş bir otopark sahası olan güney cephe değil de girişi merdivenler ile yapılabilen Müslümana gavur eziyeti çektiren kuzey cephe neden tercih edilmiştir?

Bunun cevabı kaçak binayı her türlü usulsüzlüğe rağmen yaptıranlar ile çevrede bu binanın bu şekilde konumlandırılmasından fayda sağlayabilecek nitelikli ticaret erbabı arasındaki rabıtadan, hemen çözebilirsiniz. Zaten bunu sağır sultan duymuştu.

BU BİNANIN FİNANSMANI NASIL SAĞLANDI?

Yürürlükteki mevzuata göre zaten bu bina yapılmadı.

Daha sonra usulsüzlükler nedeni ile kapatıldığı bizzat en yetkili makamlar tarafından dile getirilip kapatılan Kamu Hastaneleri Birliklerinin harcama sınırı, 1.000.000 (bir milyon ) ₺ idi.

Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin hiçbir şekilde inşaat yapma yetkisi yoktu.

Bu bina “Büyük onarım için yapılan harcama” gösterilerek yapılmıştır. Dönemin Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu yanıltılarak yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı, sağlık binalarında belirli kalite sınırları getirmektedir. Bu bina bu kriterlerin hiç birine zaten uymamaktadır.

Bu binanın yapımı için Sağlık Bakanlığından alınan bir izin de yoktur.

Bu binaya harcanan paralar Necip fazıl Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık personelin geliri düşürülerek sağlanmıştır. Diğer kara deliklere ek olan bu bina finansmanı nedeni ile sağlık çalışanlarını gelirinde ciddi azalmalar olmuş ve personel ve personeli temsil eden sendikalar buna tepki göstermiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü gelirden düşük ödeme yapılması nedeni ile hekimlerin Kahramanmaraş’tan kaçışa sebep olunmuştur. Mecburi hizmeti biten hekim bu düşük gelirli hastaneden kaçış yolunu aramaya başkamıştır.

BİNANIN İHALESİ NASIL YAPILDI?

Daha önce belirttiğimiz gibi Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliklerinin harcama sınırı 1.000.000 ₺ idi. Oysa ki binanın yaklaşık mâliyeti 1.350.000 ₺ idi. Bu binayı yapmak için gözünü karartanlar, her yolu mübah görenler bunun da çaresini buldular. Bina ihalesini iki parça halinde yaptılar.

4734 sayılı kanun madde 5: “…Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” Der.

Ama kanunu takan kim?

Zaten ödeneği olmayan bir kaçak bina yapmışlardı. Binayı da iki ye bölüp ihale ettiler.

Bina yapım işini ihale ettikten sonra da ayrıca mekanik tesisat ihalesi yapılmış. Bina bitirildikten sonra mekanik tesisatı yapılır dersek herhalde gülmeyen kalmaz.

Mekanik tesisat işleri için açık ihaleye bile gerek görülmemiş. Pazarlık usulü(???) ile yapılmış. Niçin pazarlık usulü tercih edilmiş?

Burası tam komedi: 4734 sayılı kanunun 21/b maddesine göre .

Bu maddeye bir bakalım: “…b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.(2)…”.

Demek ki bu mekanik tesisat işleri pazarlık usulü ile yapılmasa, maazallah, Maraş mahvolurmuş.

Çok sıkı pazarlık yapıldığı da ortada.

KAHRAMANMARAŞ KAMUOYUNA NASIL YALAN SÖYLENDİ?

Bina ile ilgili yapılan açıklamada “…12/10/2015 tarihli ve 865 sayılı yazımız ile ödenek talebinde bulunulmuş cevaben, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Tesisleri ve Yatırım Planlama ve Takip Daire Başkanlığının 21/10/2016 tarih ve 1295 sayılı yazılarında…” denilmiştir.

               Yani aslında bina ihaleye çıkılmış 2015 ağustos ayında. Türkiye Kamu Hastaneleri kurumundan izin alınmak için 2015 ekim ayında bina için izin yazısı yazılmış kurumun cevabı da 2016 ekim ayında gelmiş. Buna artık yorum bile yapamıyoruz.

              Binanın ihalesi yapıldıktan sonra, güya, izin alınma yazısı yazılmış. “Sanığın idamına şahitlerin bilahare dinlenmesine.” mantığı….

              Usulsüzlükleri saymaya çalışsak bitiremeyiz.

              MÜFETTİŞLER BU KONUDA NE DEDİ?

              “Etlerden eye yiğitlerden güva” mantığı ile koruma kalkanları oluşturuldu ama cezasız da kalmadı.

Bu yapılan saçma sapan binacık yüzünden Yörükselim ek binası kadük kalacaktır. Yeni yatırım yapılmayacaktır. Bu binacık yıkılır iken bile devletin kaynaklarının israfına sebep olacaktır.

               En acısı Kahramanmaraş’tan hekimlerin kaçması pahasına hiçbir kanuna uymayan amacı malum bu binayı peydahlayanların, hiçbir şey olmamış gibi davranmasıdır.

               Son kelam: Minareyi çalan kılıfını çalarmış.

               Bundan sonraki konu: Yine Sağlık Teşkilatı ile ilgili ama sürpriz olsun.

YORUM EKLE
YORUMLAR
KÜRŞAT 46
KÜRŞAT 46 - 2 hafta Önce

Sosyal hizmetler binası yerine yapılan petrol istasyonu ne oluyor acaba

BAŞRÖL
BAŞRÖL - 2 hafta Önce

Yazıyı dikkatlice okudum ve dikkatimi çeken bir çok kelimeyi yazmama zaten gerek yok ama en aşağıda Murat bulut yazıyor... bence iyi bir araştırmadan geçmeli murat bulut

Yavuz ertürk
Yavuz ertürk - 2 hafta Önce

Lütfen yapılanla değil yapılmayan kavşakları yolları ve devlet hizmetlerini yazalım. Eğer bir yolsuzluk yoksa yapılanı eleştirmeyelim. İl Tarım müdürlüğü 2 blok binası, giden müdür tarafından yıktırıldı. proje onaylanmadan yıktırıldığı söyleniyor, yeniside yapılamadı kira kira geziyor 4-5 yıldır müdürlük. Bunlarla uğraşın.

KAHRAMAN ÖKKEŞ
KAHRAMAN ÖKKEŞ @Yavuz ertürk - 2 hafta Önce

Yavuz Bey neyi savunuyorsunuz ,amacınız ney anlayamadım.Ama hiçbir şeyden anlamadığınız kesin!!!

kahramanmaraş'lı
kahramanmaraş'lı - 2 hafta Önce

kaçak bina soruşturmasını boşverelim. Maraş haklı zaten nasipsiz bunu yüzümüze söylediler.onun için durmak yok oy vermeye devam dostlar.bizim başkanımız var ne gerek var hastaneye soruşturmaya yola hizmete ıvır zıvıra...

M Ali Küçüktüfekçi
M Ali Küçüktüfekçi - 2 hafta Önce

çok teşekkürler doktor bey paraların nasıl harcandığı anlaşıldı.

Namık bulut
Namık bulut - 2 hafta Önce

4734 sayılı kanunun 5 md uyumamış c. Savcılığına suç duyurusunda bulunması için yasal işlem başlatılması

maraşlı
maraşlı - 2 hafta Önce

Görevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 60- İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

8258

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.
(Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/36 md.) 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Elbistanlı
Elbistanlı @maraşlı - 2 hafta Önce

Soruşturmacılar galiba 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun "5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır." maddesini dikkate almamışlar.

Çıbanbaşı
Çıbanbaşı - 2 hafta Önce

Murat Bulut çobanın Başı adam Semih yancarla birlikte bu işleri tezgahlamış. Bu adam yukar da yazıldığı gibi devleti milyonlarca lira zarara uğratmış. Firmalardan rüşvet almış. Hısım akarabasını çalıştığı kuruma alarak haketmediği halde fazla maaş ödetmiş.

Çıbanbaşı
Çıbanbaşı - 2 hafta Önce

Ha birde bu Ruhsatsız ihale edilen başka yerlerde var Lütfi bey oralarada bir bakın...

VURUN ABALIYA
VURUN ABALIYA - 2 hafta Önce

Bu şahıslar bu binayı kendileri için mi yaptırmış acaba! Tabi ki maraş halkının hizmetine sunmak için yapılmış. Ülkemizde tüm kamu binaları ruhsatlı yapılıyor da sadece bu bina mı kaçak yapılmış. Yapılmışta kötü mü olmuş insanlar basit hastalıklar için bile 20 km ilerideki necip fazıl şehir hastanesine gitmek zorunda kalmamış. Hizmete daha kolay ulaşmış. Bu binadan bu güne kadar binlerce insana sağlık hizmeti almış. Yapılanı eleştireceğinize maraşımızın alamadığı ve yarım kalan yatırımları eleştirin maraş halkına belki bir faydanız dokunur.

Eczacı
Eczacı @VURUN ABALIYA - 2 hafta Önce

Keske bizim akrabamız olsa idi, bizim icin de bina yaptırır kapıyı da ona göre ayarlardı.

Hamza yıldızkan
Hamza yıldızkan @VURUN ABALIYA - 2 hafta Önce

Kaçak yapı kanunlarımıza göre suç bu suçu işleyende ilgili kanun md yargılanmalı

Ne Kadar Zaman Geçti
Ne Kadar Zaman Geçti - 1 hafta Önce

Hiç unutmuyorum yerel gazeteci Mesut Tuğrul eski sekreter yancar ve müdür bulut hakkında yapılan ihale hakkında bir yazı yazmıştı, baya bir esti gürleri bakan bir müfettiş göndersin diye bitirmişti sözlerini. Ama ne olduysa oradan bir ses çıkmadı Mesut Tuğrul un kardeşi sus payı olarak devlet hastanesine sorumlu yapıldı ihale lafı kapandı, bunların yatacak yeri yok, inkar edecekler varsa Mesut Tuğrul bir mekan ayarlasın ben sorayım yancar ve bulut cevaplasın

menzil
menzil @Ne Kadar Zaman Geçti - 1 hafta Önce

Senin dediklerinin hepsi doğru

ahmet kara
ahmet kara - 2 hafta Önce

4734 sayılı yasanın 5.maddesi açık 21/b maddeside açık net denetçiler raporu geldik görmedik anlamı çıkar bir sürü kafa karıştırıcı yazı 21/ b maddseinin parasal sınırı yok herhalde yapılan bina içi bakım onarım koca bina yok sayılmış

HANİF
HANİF - 2 hafta Önce

Devletin tüm kurumlarını böyle korkmadan yiğitçe savunacak insanlar lazım. herşeyi devletten beklememek lazım, Zaten dinimizde bunu emretmiyormu. Haksızlık karşısında susan dil şeytandır diye , Bu işleri normalde gazetecilerin yapması lazım ama Allah cc razı olsun doktor bey yapıyor. Tabi bu işleri ortaya çıkaracak eşşek arısı kovanına çomak sokacak g.t lazım , ama sayısı çok az bu tür insanların , çünkü çoğusu zengin ve devletlüleri yalama işleri ile meşguller , g.t şapşakları

Doğru ya da Yanlış
Doğru ya da Yanlış - 1 hafta Önce

@menzil rumuzlu kullanıcı ben doğru ya da yanlış demedim, görünen köy kılavuz istemez bunu bilmelisin, ayrıca daha hastanelerde menzil tarikatına bağlı kişilerin neler yaptıklarına değinmek isterdim de, burada mesajla olmaz keşke bir platform kurulsa da orada masaya yatırılsa, neler oluyor diye sormak istersen bura da değil, hastaneler de menzil cileri sor, aldığın cevap seni ikna edecektir, cahil veya körü körüne bağlı değilsen

Hiç Şaşırmadım
Hiç Şaşırmadım - 1 hafta Önce

Köşe yazısını okuyup murat bulut Semih yancar isimlerini görünce hiç şaşırmadım birisi yakın akrabalarına Devletimin parasını peşkeş çeken fetöcü yamağı ile ortak çalışan Murat bulut diğeri küçük dağları ben yarattım edası ile hareket eden yancar. buluta sormak lazım fetöcü ortağının kendisine bulaşmaması için nasıl yanından uzaklaştırdı önce başka bir birim sonra Afşin mi Elbistan mı neresi sonra açığa alınma yancar a sormak lazım senin aklın yok mu da Murat bulut un emrindeymiş gibi haraket ettin madem iyi bir idareciydin neden idarecilik yaptığın insanların arasında çalışamadın ego mu ağır bastı yoksa seni takmadılar da gururuna mı yediremedin Allah bütün herşeyinizden kat be kat çıkarsın inşAllah devletimin bir kuruş parasına göz diktiyseniz

Metin akkaya
Metin akkaya - 1 hafta Önce

Bunlar buz dağının görünen yüzü büyük şehir belediyemiz de daha ne dikenler dönüyor ah bir bilseniz .....tuyu bitmemiş yetim deniliyor ya o yetimin tuyunden neler yapılıyor bir şahıd olsanız.. ...


banner122

banner235

banner224

banner154

banner55

banner126