Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personelleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve meclis üyelerinin de yer aldığı programda Başkan Güngör, toplu iş sözleşmesinden sendikal haklara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Güngör, “Öncelikle bu davetimize icabet edip bugün aramızda olan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 3 buçuk yılı geride bıraktık. Bu süreçte tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle şehrimize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu noktada tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz” dedi.

WhatsApp Image 2022-08-10 at 14.24.20

Çalışma Arkadaşlarımızın Sosyal Haklarında İyileştirmeler Yaptık

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi mali ve insan kaynakları alanında sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde bunları sağlamak için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Hamdolsun geldiğimiz noktada da bunu büyük ölçüde sağladık. Büyükşehir Belediyemizin piyasadaki itibarı gözle görülür ölçüde arttı. Esnafımıza ve müteahhidimize hiçbir borcumuz olmadığı gibi çok uygun şartlarda da alım gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarını da her zaman gözettik. Her yıl çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarında iyileştirmeler yaptık” diye konuştu.

WhatsApp Image 2022-08-10 at 14.24.22

Personellerimizin Güvenini Boşa Çıkarmadık

Personellerin Büyükşehir Belediyesi’ne duydukları güveni ifade eden Başkan Güngör, “Sendikayla yaptığımız 2021 – 2022 Toplu İş Sözleşmesi gereği sözleşmede yer alan ücretleri eksiksiz olarak personellerimize ödedik. Sözleşmede yer alan yükümlülüklerimizi aksatmadan eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirdik. 2022 yılına geldiğimizde de imzaladığımız sözleşme gereği personellerimize enflasyon + %2 zam yapılmasını karara bağladık. Fakat geldiğimiz noktada sendika, sözleşmede yer almamasına rağmen bir hak talebinde bulundu. Geçtiğimiz Cuma günü de sendika tarafından bazı siyasi partilerin katılımıyla bir eylem gerçekleştirildi. Çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmının bu eyleme destek vermediğine şahit olduk. Çalışma arkadaşlarımızın bu tutumu bizlere olan güvenlerini gösteriyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için bir çalışma yaptık. Toplu iş sözleşmesinde öngörülmediği halde çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 7 bin TL tutarında geriye dönük ücretlerini ödeyeceğiz. Ayrıca bizlere güvendikleri ve yanımızda yer aldıkları için bin TL’de Eylül ayında ödeme yapacağız. Bu noktada 2021 ücretleri esas alındığında %100’lük bir artış gerçekleştirmiş oluyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücret 7 Bin TL. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ortak Kaygımız Şehrimizi Daha İleriye Taşıyabilmek

Başkan Güngör konuşmasını, “Toplu ulaşımda Kahramanmaraş modelini ortaya çıkardık. Hemşehrilerimize toplu ulaşımda yük bindirmemek için her ay Özel Halk Otobüslerimize akaryakıt desteğinde bulunuyoruz. 25 binin üzerindeki hemşehrimize yıllık 100 Milyon TL’ye yakın sosyal destekte bulunan, zor dönemlerde kiraları almayarak esnafımıza destek olan bir belediyeyiz. Bütçe imkânlarımızı zorlayarak her zaman personelimizin ve hemşehrilerimizin yanında yer almaya gayret ediyoruz. Ortak kaygımız şehrimizi daha ileriye taşıyabilmek” cümleleriyle noktaladı.

Hizmet-İş Sendikası Hukuk Daire Başkanı Av. Kürşat Kaya bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında; '

Sendikamız Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığında imzalamış olduğu toplu iş sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde uygulanması için emekçi işçilerimizle omuz omuza hak mücadelesi vermiştir.

Sürece ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Sözlerime başlamadan önce “gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” işte o gün bugün!!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı iştiraki Akbel ve Kaski Personel A.Ş de Sendikamız 01.07.2020 - 31.12.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu toplu iş sözleşmesinde yetkililerin imzası bulunmakta, tüm maddeleri mutabık kalınarak imzalanmıştır.

Anlam veremediğimiz şekilde, toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra işveren tarafından işçi arkadaşlarımıza belirsiz süreli iş sözleşmesi dağıtılarak,  toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklar iş sözleşmesi ile verilmeye çalışılmış , işçi arkadaşlarımız Sendikamızdan istifa etmelerine yönelik baskı ve tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. 

 Tabir caizse işyerleri sendikasızlaştırılmaya çalışılmıştır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı emekçilerine dik duruşları,  baskı ve tehditlere boyun eğmedikleri için teşekkür ediyoruz.

Ne yazık ki, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından hemen sonra ve 2021 ücret zamları döneminde hukuka aykırı uygulamalara işverence başlanmıştır.

Sözleşmenin 01.07.2021 tarihinde ödenmesi gereken 5,00 Tl. Ücret zamları tüm işçilere ödenmemiştir. Sadece işveren tarafından bir kısım işçiye 5,00 TL. Ücret zamları yansıtılmıştır.

Haliyle Şubemiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, toplu iş sözleşmemizin ücret zammı maddesinin uygulanmasına yönelik işveren yetkilileri ile defaatle görüşmeler yapmıştır.

Görevi işçinin hakkını savunmak olan sendikamız,  işyerlerindeki hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müracaat ederek 2021 yılına ilişkin ücret zammı için inceleme talep etmiştir.

Nitekim beş ay sonra İş Müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda işveren tarafından ücret zammı maddesinin hukuka aykırı şekilde uygulandığı hususu kesinleşmiştir. Geriye dönük ödemelerin yapılması Sendikamız tarafından sağlanmıştır.

Toplu iş sözleşmesinin 2022 yılına ilişkin ücret zammı maddesi dönemi geldiğinde ise işveren tarafından yine hukuka aykırı bir şekilde ücret zamları işçi arkadaşlarımıza yansıtılmamıştır.

Toplu iş sözleşmemizin 01.01.2022 -31. 12.2022 ücret zammı başlıklı maddesinde yoruma gerek duyulmaksızın açıkça yazdığı üzere “işçilerimizin 1.01.2022 tarihindeki ücretlerine bir yıllık enflasyon +2 puan refah payı oranında zam yapılacağı” düzenlenmiştir.

Kamuoyunun bildiği üzere 01.01.2022 tarihinde geçerli olmak üzere en düşük asgari ücret günlük 166,80 TL. Olarak açıklandı.

Dolayısıyla işçilerimizin ücretlerinin öncelikle asgari ücrete çıkartılması, Skala kapsamında olup asgari ücretin üstünde olan işçilerde ise 31.12.2021 tarihindeki ücretleri esas alınarak; zam miktarının yevmiyelere eklenmesi gerekirken, işveren tarafından işçilerimizin almakta oldukları eski yemelerine zam yapılmış, işçilerimizin ücretleri eksik ödenmiştir.  

İşçilerimiz asgari ücret artışından yararlandırılmamış,  toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesine aykırı şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştır.

Sendikamız işyerlerinde kaos ve çatışmadan yana hiçbir zaman olmamıştır.  Çalışma barışının, barışçıl çözümlerin sağlanması için  istişare ile hareket etmeyi ilke haline getirmiştir. Bu kapsamda,   Hukuka aykırı şekildeki uygulamaya son verilmesi için Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları ve Şube Başkanlığımız nezdinde çözüm yolu arayışına gitmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan görüşleri, teftiş raporlarını işveren yetkililerine sunmamıza,

Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız nezdinde Defaatle görüşmemize rağmen, çalışanların haklı taleplerini duymadılar ve taleplerimiz reddedildi.

Geçtiğimiz Hafta Cuma günü, Kahramanmaraş’ a hizmet eden işçilerin desteği ve iradesi ile basın açıklaması yaptık.

Biz emek örgütü olarak alın terinin karşılığını verilmesini istedik.

Sözleşmenin uygulanmasını tarafların atmış oldukları imzaların arkasında durmasını istedik.

Sendikamızın ve üyemiz emekçilerin, imzalanan toplu iş sözleşmesi uygulansın talebi, sendika ve işçilerin omuz omuza hak arayışı,  algı operasyonları ve kelime oyunlarıyla bastırılmak istenmektedir.

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ VE ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ daima yerli ve milli duruşundan taviz vermeden, darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır.

HAK İŞ / HİZMET- İŞ kurulmuş olduğu dönemden bu yana misyonunu hiç bir dönemde değiştirmemiştir. Emek örgütü olarak işçinin emeğinin ve alın terinin mücadelesinde yer almış, bu mücadeleyi namus saymıştır.

AKSİ YÖNDEKİ AÇIKLAMALARIN BEYHUDE BİR ÇABA OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİZ.

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ, Kahramanmaraş Halkına hizmet eden işçiler ile 40 yıldır birliktedir. Bu zamana kadar tüm sorunlar masada barışçıl, dosthane yollar ile çözülmüştür. 

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ olarak duruşumuzdan asla ödün vermeden Kahramanmaraş’a hizmet eden işçilerin, Kahramanmaraş halkının yanındayız.

Peki ne değişti ?  Bu soruyu da sormak gerekiyor? Bu sorumuzun düşünülmesini istiyoruz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın görevi Kahramanmaraş halkına en iyi şekilde hizmet sunması, işçinin alın teri kurumadan hukuka uygun şekilde hakkını ödemesidir.

Görüyoruz ki,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı yükümlülüklerini bir tarafa bırakmış, işçinin aidatı üzerinden Sendikamızın iç işlerine müdahaleye kalkışıyor.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında aidat, çalışanlar ile Sendikamız arasındadır. İşçilerimizin analarının ak sütü gibi helal kazançlarından Sendikamıza göndermiş olduğu aidatın,  işveren tarafından konuşulması, iç işlerimize karışılma çabalarını kabul etmiyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. 

Sendikamıza üye işçilerimizin de aynı düşüncede olduğunu belirtmek isteriz.

Dikkat çekmem gereken bir durumdan daha bahsetmek isterim. Hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi için işverene sunulan görüş ve teftiş raporlarından sonra çıkar yol bulamayan Kahramanmaraş Büyükşehir Başkanlığı iştirakler üzerinden lafzı çok açık, emsal Yargı kararlarının olduğu “ücret zammı” maddesini süre kazanmak adına “ Kötüniyetli” “hakkın açıkça kötüye kullanılmasına” matuf şekilde yargıya taşımıştır.

Sendikamızın çözümsüzlük yarattığı, yargıya durumu taşıdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

İfade ettiğim üzere Hak İş / Hizmet İş sendikası olarak her zaman dosthane yollar ile çözüm odaklı olduğumuzu tekrar ediyoruz.

Bugün itibariyle üyelerimiz ile beraber haklı mücadele arayışımızın zaferle sonuçlanmış olmasından dolayı MUTLUYUZ. GURURLUYUZ.

Kahramanmaraş’ın MERT, KADİR ŞİNAS, HER BİRİ BİR BİRİNDEN KIYMETLİ KAHRAMAN İŞÇİLERİMİZE teşekkür ediyoruz.

Sendikamız ve temsil ettiğimiz işçi kardeşlerimizin hak mücadelesine, taleplerine kulak veren;

Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin GÜNGÖR’e  teşekkür ediyoruz.' İfadelerine yer verdi.