Prof. Dr. Bekler, "Bu bölgede gerçekleşen mikro depremler, büyük bir depremin ya da farklı bir yer hareketliliğinin belirtecisi olmadığını gösteriyor. Ancak bu tür durumlar zaman içinde yeni bir fayın ortaya çıkmasına neden olabilir. Detaylı çalışmalar yapılmalı ve bu durum daha yakından izlenmelidir." dedi.

Biga'nın zaten karmaşık bir tektonik yapıya sahip olduğunu belirten Bekler, "Bu bölgede farklı tektonik rejimlerin etkileşimiyle gerilme alanları oluşuyor. Ancak bu durumu olumsuz bir anlamda değerlendirmek için henüz erken. Bu tür mikro depremler zamanla yeni fay hatlarının oluşumuna sebep olabilir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraşlı Depremzede Kadın Esra Erol'da Oğlunu Arıyor! Kahramanmaraşlı Depremzede Kadın Esra Erol'da Oğlunu Arıyor!

Ayrıca, bölgedeki deprem hareketliliğinin Marmara Depremi'ne etkisi konusunda Bekler, "Büyük bir Marmara Depremi beklentisinden ziyade, bu durumu Anadolu'daki genel deprem aktivitesi olarak görmek daha doğru olabilir. Biga'daki bu mikro depremlerin İstanbul ya da Marmara ile doğrudan bir bağlantısı olup olmadığını söylemek şu aşamada güç." ifadelerini kullandı. Uzmanlar, bölge halkını deprem bilinci konusunda uyarırken detaylı araştırmaların sürdüğünü vurguluyor.