İKMEP Projesi Semineri İlimizde yapıldı

Kısa adı İKMEP olan İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi kapsamında bulunan “Hayat Boyu Öğrenme” Stratejileri Bilgilendirme semineri Bakanlık yetkililerinin katılımı ile ilimiz YİMPAŞ oteli toplantı salonunda yapıldı.

İKMEP Projesi Semineri İlimizde yapıldı

Kısa adı İKMEP olan İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi kapsamında bulunan “Hayat Boyu Öğrenme” Stratejileri Bilgilendirme semineri Bakanlık yetkililerinin katılımı ile ilimiz YİMPAŞ oteli toplantı salonunda yapıldı.

30 Nisan 2009 Perşembe 12:24
İKMEP Projesi Semineri İlimizde yapıldı
Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversite temsilcilerinin yanı sıra İKMEP Bölge Koordinatörü Nilüfer Erdem, Kahramanmaraş Valisi M.Niyazi Tanılır, Vali yardımcısı Barış Volkan Göçmez, Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Sarıtürk, Şube Müdürü Ahmet Akküncü ve Meslek Liselerinin yöneticileri katıldı. Toplantı Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Sarıtürk bir açış konuşması yaparak şunları dedi. “Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği İPA programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat boyu öğrenme perspektifinde, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılması yoluyla insan kaynakları gelişiminin teşvik edilmesini amaçlayan 2 yıllık bir projedir. Söz konusu Proje Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirlenen; Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Van illeri ile birlikte İlimizle beraber toplam 8 pilot ilde uygulama yapılmaktadır. Bu proje kapsamında 6. sı İlimizde düzenlenen hayat boyu öğrenme seminerine hoş geldiniz. Proje kapsamında Bilişim Teknolojileri, Elektrik ”“ Elektronik, Gıda, Makine, Metal İşleri, Otomotiv, Tekstil ve Turizm alanlarında çalışmalar yapılmakta olup ilimizde ise Tekstil Meslek Lisesinde ve Meslek Yüksek Okulunda Tekstil alanında çalışmalar yapılmakta ve İlimiz Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü projenin sosyal ortaklarındandır. Bu vesile ile Ülkemiz ve İlimizdeki mesleki eğitime yönelik olarak yapılacak iyileştirme çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen bu projeye verdiğiniz desteğe içtenlikle teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bu konuşmanın hemen peşinden, YÖK temsilcisi Gazi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Saliha Ağaç “Hayat Boyu Öğrenme” projesi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi. ““Günümüzde her 2 saniyede bir bilgi üretilmektedir. Bu bağlamda oluşan gereksinimleri karşılamak ve bireylerin yaşam boyunca bilgi ve niteliklerini geliştirmek yeni imkânlar sunmak istihdam alanlarını arttırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu konuda eğitim veren kurumların rehberlik görevini üstlenerek bireylerin gelişmeleri için eğitim seminerleri düzenlemek, eğitim programları hazırlamak ve sertifikalandırmak yoluyla katkı sağlamaları gerekmektedir. Yüksek öğretim kurumu da bu kurumlardan birisidir. “Hayat Boyu Öğrenme” kapsamında üniversitelerde kurulan (SEM) Sürekli Eğitim Merkezleriyle bu sürece katkı sağlamaktadır. Ayrıca üniversiteler Çıraklık Eğitim Genel Müdürlüğü, belediyeler, İŞKUR, Kız-Erkek Öğretim Genel Müdürlüğü vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek bilginin paylaşılmasına hizmet etmektedir.” Dedi Proje Direktörü PKM, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Osman Yalçın ise şu bilgileri aktardı. “Hayat boyu öğrenme kapsamında yaş, sosyo-ekonomik durum ya da eğitim seviyesi bakımından herhangi bir sınırlama yoktur. Okul öncesinden ömrün sonuna kadar gerçekleştirilebilinen bir faaliyettir. Hayat boyu öğrenme sisteminin benimsendiği bir ülkede devletler dikkatlerini insanın üretici yanına çevirmektedir. Yetişkin eğitimi açısında bakıldığında bir çok ülkede hayat boyu öğrenmeye karşı artan ilgi okul sonrası akademik eğitimin daha rasyonel daha ekonomik bir esasa oturtulması isteğinden doğmaktadır.” Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Eğitim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı “Hayat Boyu Öğrenme Programları” hakkında şu bilgileri verdi. Hayat Boyu öğrenme bizi esnek öğrenme sistemlerinin kurulmasına doğru götürmektedir. Amaç, bir ülkenin tüm vatandaşlarının öğrenme fırsatlarından yararlanabilme imkânlarına sahip olmasını sağlamaktır. “ dedi Bu konuşmadan sonra KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Doğan bir konuşma yaprak Üniversite ve Hayat Boyu öğrenme konusunda bilgiler verdi . Kahramanmaraş Valisi M. Niyazi Tanılır bir konuşma yaprak şunları dedi “Mesleki eğitim her ülke için çok büyük önem taşıyor. Bizim gibi hızla kalkınmakta olan bir ülke için ise çok çok büyük önem taşıyor. Son yıllarda ülkemizdeki eğitim sahasındaki büyük gelişmelere rağmen mesleki eğitim halen ülkemiz açısından bir sorun alanı olarak önemini korumaya devam ediyor. Bir taraftan hızla artan nüfus, öte yandan ilköğretim sonrası öğrencilerin büyük bir kısmının halen genel lise öğrenimi görmesi, oraya yönlendirilmesi, yükseköğretim sisteminin de adeta bunu teşvik etmesi nedeniyle öğrencilerin büyük bir kısmının genel lise mezunu olarak üniversiteye de girmediği takdirde mesleksizler ordusuna katılması, mesleki eğitim alanının bizim için halen üzerinde özenle durulması gereken bir alan olduğunu gösteriyor. İKMEP diye kısaltılan İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi bu anlamda Avrupa Birliği ile ülkemizin işbirliğinin verimli alanlarından biridir. İnanıyorum ki çok önemli katkılar sağlayacaktır. Maalesef Avrupa Birliği meselesi ülkemizde siyasi polemik konusu olduğu için önemini toplum tam olarak algılayamıyor. Avrupa Birliği öncelikle standart demektir. Hayatın birçok alanına kurallar getirilmesi demektir. Üretimin standartlara bağlanması demektir. Hayat standardının artırılması demektir. Yaşamın kolaylaştırılması demektir. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği uyum süreci ülkemiz açısından yaşamsal bir süreçtir. Esasen bu süreç sonunda bizim Avrupa Birliği'ne üye olup olmamamız çok büyük önem taşımıyor. Ancak bu süreci yaşamamız çok büyük önem arzediyor. Bu süreci mutlaka yaşamalı, bu standartları içselleştirip özümsemeliyiz ve Avrupa'nın sahip olduğu standartlara da arkadaşlarımızın da sahip olmasını sağlamalıyız. Burada bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından müştereken yürütülüyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse ediliyor. Ben Milli Eğitim Bakanlığımıza, Yüksek Öğretim Kurumuna ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na teşekkür ediyorum. İlimize gelen değerli arkadaşlarımıza da tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada da üniversitemiz ve milli eğitim müdürlüğümüz partner olarak değerli katkılar sağlayacaklardır. Biz de Valilik olarak bu çalışmanın arkasındayız. Malumunuz olduğu üzere yaklaşık 2 yıl önce Valiliğimiz bünyesinde Avrupa Birliği Proje Koordinasyon bürosu kurduk. Bu büro Avrupa Birliği projelerini ilimizde tanıtımını yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ve ilgili kurumlara bu konuda hem farkındalık eğitimi verilmesi hemde proje eğitim verilmesi, proje hazırlamak isteyen kuruluşlara da proje desteği verilmesi konusunda bugüne kadar önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun 8 ili içine Kahramanmaraş'ın da dahil edilmesi bu açıdan ilimize katkı sağlayacak esasen ilimiz de bu süreçte kendisi de katkı sağlayacak. Çünkü Kahramanmaraş sanayileşmiş bir il ve ciddi bir bilgi ve tecrübe birikimi var, istihdam potansiyeli var. Tekstil alanında, madeni mutfak eşya sanayisinde Kahramanmaraş bir eğitim merkezi olabilir. Bu konuda üniversitemizin de bizim de desteklediğimiz Teknoloji ve Araştırma Merkezi çalışması var. Yakında bunun açılışını yapacağız. Teknopark ile ilgili müteşebbis heyeti kurduk. Bunun müracaatını yapmak üzereyiz. Dolayısıyla bütün bunları birlikte düşündüğümüz takdirde Kahramanmaraş önemli bir merkez olmaya adaydır. İKMEP'i bu anlamda çok iyi değerlendirirsek Kahramanmaraş hakikaten hem fayda sağlayan hem de fayda sağlatan bir il konumuna gelecektir. Tüm bu çalışmalardan dolayı emeği geçen herkesi kutluyor ve saygıyla selamlıyorum. “ Son konuşmayı Eş-Direktör Dr. Mustafa Aksoy yaptı, Aksoy “ ”˜Kavram olarak hayat boyu öğrenme; kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla tüm yaşam boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinlikleri' dedi. Konuşmalar sonunda katılımcıların çok sayıda sorusu yetkililerce cevaplandırıldı. MEM -Basın
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner126