4C ve 4B kadrosu nedir görevleri nelerdir kadroya alınacaklar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron açıklamasında 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını ifade etti. 4C’nin tanımı yeniden gündeme geldi. Peki 4C nedir? 4C kimleri kapsar?

4C ve 4B kadrosu nedir görevleri nelerdir kadroya alınacaklar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron açıklamasında 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını ifade etti. 4C’nin tanımı yeniden gündeme geldi. Peki 4C nedir? 4C kimleri kapsar?

Eski isimleri ile SSK çalışanları şimdiki adı ile 4A, Bağkur olanlar 4B, Emekli Sandığı' na bağlı olanlar da 4C olarak anılmaktadır. Devlet Memurları Kanunu’nda 4C’nin (geçici personelin) tanımı yapılıyor. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafında geçici personel; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmıştır.

"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenincefeshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü eklenmiştir

4C GÖREV YERLERİ

4C çalışanları; a) Merkez ve taşra teşkilatları, b) Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında, istihdam edilebilirler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner122

banner124

banner227

banner235

banner224

banner154

banner55

banner126