Eğitim-Bir Sen memura yüzde 16 zam istiyor

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Adnan Alagöz yaptığı basın açıklamasında hükümetin memur zammı konusunda elini çabuk tutmasını istedi.

Eğitim-Bir Sen memura yüzde 16 zam istiyor

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Adnan Alagöz yaptığı basın açıklamasında hükümetin memur zammı konusunda elini çabuk tutmasını istedi.

16 Nisan 2012 Pazartesi 19:09
Eğitim-Bir Sen memura yüzde 16 zam istiyor
banner208
Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından yapılan Basın Açıklaması şu şekilde: Toplu Sözleşme Taleplerimiz Toplu sözleşme taleplerimizi açıklayacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz. ”˜Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu' ile birlikte sendikacılıkta yeni bir döneme girilmiştir. Söz konusu yasa kapsamında hükümetle yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu sürecin saat anlamında bile kısalığı kamu çalışanları için büyük önem arz etmektedir. Hükümet bu konuda elini çabuk tutmalıdır. Toplam 2,5 milyon çalışana ve 1,8 milyon emekli memura hitap eden toplu sözleşme görüşmelerinde eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda 1 milyon memur bulunmaktadır. Eğitim-Bir-Sen, kamu çalışanlarının üçte ikisine hitap eden eğitim hizmet kolunun yetkili sendikası olarak toplu sözleşme masasındaki yerini alacaktır. Daha önce konfederasyonumuz Memur-Sen, kamu çalışanlarının genel taleplerini dile getirdi. Eğitim-Bir-Sen de, eğitim hizmet kolundaki çalışanlarımızın toplu sözleşme masasına taşıyacağı konuları kamuoyuyla paylaşacak. Öncelikle şu konunun altını çizmekte yarar görüyoruz. 12 Eylül referandumu öncesi toplu sözleşmeyi anayasa değişikliği paketine koyduran, referanduma destek veren tek konfederasyon Memur-Sen'dir. Eğitim-Bir-Sen de, bu konuya verdiği destek ve yaptığı alan çalışmaları ile sendikacılık tarihine geçmiştir. Değerli Basın Mensupları, Burada yeri gelmişken bir eleştirimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. ”˜Eşit işe eşit ücret' iddiasıyla çıkartılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, eşitliği sağlamadığı gibi yeni adaletsizliklerin de kapısını aralamıştır. Söz konusu düzenlemeyle daire başkanı ve üstü kadrolarla alt kadrolarda bulunanların maaşları arasındaki makas iyice açılmıştır. Düzenlemeyle, hitap ettiğimiz kesimlerimiz arasında yer alan öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Bu anlamda önemli bir mağduriyet oluşmuştur. Toplu sözleşme masasında bu mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele vereceğiz. Genel hatlarıyla taleplerimiz şu şekildedir: Yüzdelik Zam: Yüzdelik zam oranı talebimiz, 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14'tür. Ek Ödemelerde Artış: Ek ödemede öğretmen ve öğretim elemanı için 50 puan (314 TL) artış yapılmalıdır. Taban Aylığına Zam: Yüzdelik artışlara ek olarak 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için 80 TL seyyanen zam istiyoruz. Kıdem Aylığı: Kıdem aylığı göstergesi 20'den 100'e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır. Toplu Sözleşme İkramiyesi: 2012 yılında 90 TL, 2013 yılında 120 TL olmalıdır. Eş Yardımı: 2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 240 TL ödenmelidir. Çocuk Yardımı: 2012 yılında 50 TL, 2013 yılında 60 TL olmalı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenmelidir. Yan Ödeme Katsayısı: Yan ödeme katsayısı da 3 kat artırılarak, memur maaş katsayısına eşitlenmelidir. Doğum Yardımı: 165 TL olan doğum yardımı 660 TL'ye yükseltilmelidir. Ölüm Yardımı: 1256 TL olan ölüm yardımı; memurun kendisi için 2512 TL'ye, eş ve çocukları için 628 TL olan ölüm yardımı 1256 TL'ye çıkarılmalıdır. Kreş Yardımı: Kurumlarca kreş hizmeti sunulmalıdır. Kreş hizmetinin sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL ödenmelidir. Evlenme Yardımı: İlk defa evlenen memura 3140 TL, ilk defa evlenen çocuğuna ise 1884 TL evlenme yardımı verilmelidir. Ulaştırma Yardımı: Kamu görevlilerine her mesai günü için 4 TL ulaşım yardımı yapılmalıdır. Yemek Yardımı: Kamu görevlilerine çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL yemek yardımı ödenmelidir. Giyecek Yardımı: Kamu görevlilerinin tamamına en düşük 100 TL olmak üzere giyecek yardımı yapılmalıdır. Muayene ve Tedavi Katılım Payı: Muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmamalıdır. Gelir Vergisi Matrahları: Gelir vergisine esas gelir dilimleri kademeli olarak 20.000 TL için yüzde 15, 40.000 TL (20.000 için 3000 TL) için yüzde 20, 75.000 TL (40. 000 TL için 7000 TL) için yüzde 27, 75.000 TL fazlası (75.000 TL için 16.450 TL) için yüzde 35 olacak şekilde artırılmalıdır. Ek Gösterge: 1. dereceye yükselen daire başkanları, grup başkanları, fakülte sekreterleri, şube müdürleri ve öğretmenlerin ek gösterge rakamları 3600'e çıkarılmalıdır. Ek Tazminat: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvel'de yer alan yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10'u, 2. bölgede görev yapanlara yüzde 20'si, 3. bölgede görev yapanlara yüzde 30'u, 4. bölgede görev yapanlara yüzde 40'ı, 5. bölgede görev yapanlara yüzde 50'si, 6. bölgede görev yapanlara yüzde 60'ı, 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90'ı oranında ek tazminat ödenmelidir. En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan ve buralarda fiilen görev yapanlara, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvel'de gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde yüzde 25, söz konusu cetvelde sayılmayan diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde yüzde 15 oranında ayrıca ek tazminat ödenmelidir. Öğretmenlere İkramiye: 18. Milli Eğitim Şurası'nda alınan karar gereği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan bütün eğitim çalışanlarına, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 250'si tutarında ikramiye ödenmelidir. İl Eğitim Denetmenlerinin Makam ve Görev Tazminatları: Bakanlık denetçilerine ödenen makam ve görev tazminatları il eğitim denetmenlerine de ödenmelidir. Ek Ders Ücreti: Ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge rakamı, 15 TL'ye çıkarılmalıdır. Ek Ders Ücretlerinden Vergi Muafiyeti: Ek ders ücretleri, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamalıdır. Geliştirme Ödeneği: Üniversitelerde çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmelidir. Öğretim Elemanlarının Ek Ders Ücretleri: Kamu personelinin genelini ilgilendiren toplu sözleşme hükümleri ve 25. madde kapsamında, ücretlerinde en az yüzde 50 oranında bir artış sağlanmış olması kaydıyla 2914 sayılı Kanun'a tabi öğretim üyelerinden profesör kadrosunda bulunanlar haftada asgari 5, doçent kadrosunda bulunanlar haftada asgari 6, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar haftada asgari 7, öğretim görevlileri kadrosunda bulunanlar 10 ve okutmanlar kadrosunda bulunanlar ise 12 saat ders vermekle yükümlü tutularak söz konusu akademisyenlerin araştırma yapmalarına daha fazla imkan sağlanmalıdır. Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanlarına İkramiye: Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, daha önce olduğu gibi ikramiye ödenmelidir. OYAK Kesintilerinin İadesi: Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanlarından yedek subaylıkları süresince aylıklarından kesilen Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) kesintileri, hak sahiplerinin başvurmaları halinde müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde kesilen aidatları iade edilmelidir. Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği: 657 sayılı Kanun'un ek 32. maddesi hükmüne göre her yıl ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, tüm eğitim çalışanlarına aylık 1.000 TL (bin TL) olarak ödenmelidir. 4/C Statüsünde İstihdam Edilen Personel: 4/C statüsündeki personel 12 ay süreyle istihdam edilmelidir. Mevcut ücretlerine 200 TL seyyanen zam yapılmalıdır. Eş, çocuk, giyecek ve yemek yardımından yararlandırılmalı, çalışmalarına esas sözleşmelerinden damga vergisi alınmamalıdır. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle kadrolu statüye geçirilmelidir. Bunların yanı sıra; -İLKSAN'a zorunlu üyeliğin kaldırılmasını, -Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili düzenlemelerin en kısa zamanda yapılmasını, -Özür durumuna bağlı yer değişikliğinde yaşanan sorunların giderilmesini, -İl emri ve diğer sorunlara çözüm bulunmasını, -Ek ders esaslarına bağlı yaşanan sorunların giderilmesini, -KPSS ile ataması yapılan öğretmenlerin sorunlarının çözülmesini, -Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yaşadıkları sorunların giderilmesini, -İl eğitim denetmenlerinin harcırah sorununun çözülmesini, -Yurtdışında görevli öğretmenlerin sorunlarının giderilmesini, -Bütün eğitim çalışanlarının çocuklarının yatılılık ve bursluluk sınavlarında ayrılan kontenjandan yararlanmalarını ve bu kontenjandan yararlanmak isteyen öğretmen çocukları için getirilen kişi başına düşen ücret sınırlamasının kaldırılmasını, -Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere iki yıla ayrıca bir kademe verilmesini, -Aday memurların herhangi bir disiplin cezası almalarından dolayı görevlerine son verilmesi uygulamasının kaldırılmasını, -Eğitim uzmanlarının ücretleri ile teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki kütüphaneci, arşivci, müze araştırmacısı, sosyolog gibi unvanlarda çalışanların özel hizmet tazminatı konusundaki sıkıntılarının çözülmesini, -Üniversitelerde çalışan mali hizmet uzmanlarının ek ödeme sorununa çözüm bulunmasını, -Öğretim elemanlarının askerlik görevlerini üniversitelerde tamamlamalarını, -Öğretim elemanlarına yönelik sicil uygulamasının kaldırılmasını, -2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesini, -Lojman tahsisinde yaşanan sorunlara çözüm bulunmasını, -Üniversitelerde yaşanan keyfi görevlendirmelerin önüne geçilmesini, -2005 yılından sonra göreve başlayan devlet memurlarına 1 derece verilmesini, -Kredi Yurtlar Kurumu personelinin fazla çalışma ücretinin artırılmasını istiyoruz. Bu taleplerimizin yerine gelmesini, eğitim adına daha güzel günlerde buluşmayı diliyoruz. Eğitim-Bir Sen Şube Başkanı Adnan ALAGÖZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cengiz 2012-04-20 10:22:33

sevgili hükümet yanlısı sendika gardaşım öğretmen prf anladık gariban hizmetli memurun hakları neden yok üye yapmaya gelince bin takla hakka gelince bakla olmaz böyle birşey öğretmen sabah gelir öğle gider hizmetli 6 da gelir gece gider memur aynı görevleri yazılır altına müdür ve idarenin verdigi görevler eklenir hani ek ders heni fazla mesaii size üye olan üye memur kaz yolmaya devam edin hak almaya gelince arkada gizil pazarlık hükümeti zor durumda bırakmamak için 5+4 ü alırsınız bide bakanın elini öpersiniz bu sendikacılık degil

Avatar
mamir 2012-04-17 17:17:44

memur sendikaları na üye olanlara 3 ayda 45 tl civarı para veriliyor.yani devlet baba daha sen gak guk demeden sendikanın sesini kesiyor.eğer gerçek sendikalıysanız devletin verdiği sendikaya üye olana verilen parayı kabul etmezsiniz.ondan sonrada konuşursunuz.siz kimsisiniz?şunu isteriz bunu isteriz?sizi dinleyen kim?meydanları doldurabiliyor musunuz? medyaya demeç vermekle bu işler olmaz.

Avatar
KADİR 2012-04-17 10:04:09

19 YILLIK BİR DEVLET MEMURUNA TARAFLI DAVRANILARAK MAAŞ KESME CEZASI VERİLİYOR VE BU MEMUR GÖREVDE YÜKSELMEDE VHK ALAMIYOR BU NASIL HAK BU NASIL SİSTEM

Avatar
TELÇEKER 2012-04-17 00:24:43

Bu ülkede çalışmayan öğretmen ,yatan öğretmen, döven öğretmen, sapık öğretmen,, ve daha bilmem neler öğretmen. NE BU YA BÖYLE... Öğretmensek suçumuz ne..Haysiyet ve onurumuzla ve vicdanımızla dersi bitiriyorsak ve de bitirebilenlere ne mutlu.. Gerisi hikaye...Maraş ta 100 öğretmen varsa hepsi mi böyle.. 2-3 kişinin yanlışları tüm meslek mensuplarına mal edilmesin.Arkamızda kimse yok ki.. Bakan da bakmayanda arkamızda değil.. ARKAMIZI KOLLAMAMIZ LAZIM.

Avatar
ERSAN 2012-04-16 21:05:56

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanıda Maşallah Öğretmenin 1.çocuğunu evlendirmek için devletten istediği paralara bak sen.siz öncelikle görevinizi yapın benim bir oğlum ilköğretim okurken 15 tane öğretmen değişti ilkokulda buda temelinin oturmamasına sebep oldu.ve çocuk lise 1 de okulu terk etti.Öğretmenler kendi keyiflerinin derdine düşmesin.artık atamaları yaz tatilinde yapsınlar okullar açılınca atama yapmasınlar.öğretmenlere verilen 1.000 maaş çok bile yarım gün çalışıp yaz boyunca tatile giriyor biz alamıyoruz o parayı.öncelikle eğitimi için emanet verdiğimiz çocuklarımızı düşünsünler.benim oğlumun temeli zayıf kaldı hep vekil öğretmenler yüzünden.milli eğitim müdürlüğü yada hükümet yaz tatilinde yapsın atamaları 1 dönem sonunda öğretmenler girmesin derse,saçmalık şimdiki zamane öğretmenlerinde görev aşkı yok.hep kendi menfaatlerini gözetmektedirler.sayın Adnan Alagöz sus ve olduğun yerde dur.önce sen öğretmenlerine çeki düzen ver.istediğin çok size size ancak 750 lira maaş yeter.öğretmen ismiyle kendinizi göklere çıkarmayın benim oğlumun geleceğini karartdığınız için siz bir hiçsiniz.hesaplara kayıtlara bir bakın kaç tane gençlerimiz okulları terkettiler.sizin Görev anlayışınız Bumu sözde öğretmenler..!!

banner215

banner122

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225