Gül'den 32 bin yeni memura onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 kanunu onaylarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Onaylanan kanunlar arasında 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu da var.

Gül'den 32 bin yeni memura onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 kanunu onaylarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Onaylanan kanunlar arasında 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu da var.

31 Aralık 2009 Perşembe 06:33
Gül'den 32 bin yeni memura onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, merkezi yönetim bütçe ve kesin hesap kanunları ile ikinci el araçlarda satış ve devir işlemlerinin noterlerde yapılmasını öngören kanunun da aralarında bulunduğu 4 kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanan 5942 sayılı ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 5943 sayılı ''28 Ağustos 1952 Tarihinde Paris'te İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 5944 sayılı ''2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'' ve 5945 sayılı ''2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. BÜTÇE KANUNLARI 5944 sayılı ''2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu''na göre, 2010 yılının bütçesinin giderleri 286 milyar 981 milyon lira, gelirleri 236 milyar 794 milyon lira, açığı da 50 milyar 187 milyon lira olacak. 58,8 milyar lira faiz ödenecek olan bütçede, 6,6 milyar lira faiz dışı fazla öngörüldü. Bütçede personel giderleri 60,3 milyar lira olarak yer alırken, önümüzdeki yıl devletin kasasına vergilerden 193,3 milyar lira girecek. KAMUYA 32 BİN YENİ MEMUR ALINACAK Kanuna göre, yeni yılda kamuya açıktan atama yoluyla 32 bin yeni memur alınacak. Kamu idare, kurum ve kuruluşları serbest memur kadrolarına; 2009'da emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde açıktan ya da diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilecek. Söz konusu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4 bin, diğerleri için de ilave 21 bin atama izni verilebilecek. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, çeşitli nedenlerle kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya naklen atama yapılabilecek. Ayrıca, Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'nın ilgili mevzuatları uyarınca, vergi ve sosyal güvenlik alanlarında münhasıran teftiş, denetim ve soruşturma görevlerini yerine getirmek amacıyla ihdas edilmiş kadrolardan; yardımcı ve stajyer kadrolarına yapılacak atamalar da sınırlamaya tabi olmayacak. Bu arada, hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca asistan kadroları, TSK Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilecek askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara ve SHÇEK Kanunu uyarınca yapılacak atamalar ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca gerçekleştirilecek personel nakilleri, emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılanlara ilişkin yüzde 25'lik sınıra tabi olmayacak. MEMURLARA YAPILACAK ZAM 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0,057314, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,76177, yan ödeme katsayısı 0,018172 olacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı da 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde 3.008 lira olarak belirlendi. Buna göre, memur maaşlarına ocak ayında yüzde 2,5; Temmuz ayında da yüzde 2,5 artış yapılacak. 2010 yılında, Hazine garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar doları aşamayacak. Başlangıç ödeneklerinin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek. Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar, Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı, 2 milyar doları aşamayacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı bir katına kadar artırabilecek. Emekli personele 500 lira olarak ödenmekte olan tazminat tutarı, 750 lira olacak. ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN 250 MİLYON LİRASI DİĞER ÜNİVERSİTELERE Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye işletmesinin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle uzaktan eğitim uygulayan iktisat, işletme ve Açıköğretim Fakültesine ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesabı bakiyesinin 250 milyon lirası genel bütçeye gelir kaydedilecek. 2010 yılı şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılacak tutar, yeni kurulan üniversitelerin yatırım projelerinde ve öğretim elemanı ve üyesi yetiştirmede kullanılacak. İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI 5942 sayılı ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', ikinci el araçlarda satış ve devir işlemlerinin noterler tarafından yapılmasını öngörüyor. Kanuna göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersiz olacak. Düzenleme, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Satış ve devir işlemleri, her türlü harçtan, damga vergisi ve değerli kağıt bedelinden istisna tutulacak. Bu istisnalar 1 Ocak 2010'dan itibaren geçerli olacak. Noterler, satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında 20 TL maktu ücret alacak. Noterler, araçla ilgili sorgulamayı online olarak yapacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersiz olacak. Satış ve devir işleminin, siciline işlenmek üzere üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirilmesiyle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılacak. Yapılan satış ve devir işlemi üzerine noterler, yeni malik adına bir ay süreyle geçici belge düzenleyecek. Satış ve devir işlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu veya Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü kamu kurum veya kuruluşları tarafından yeni malik adına tescil belgesi düzenlenerek elden veya posta aracılığıyla teslim edilecek. Satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisna olacak. Trafik tescil kuruluşunda yeni malik adına yapılacak tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli kağıtların bedelleri de satış ve devir esnasında noterler tarafından tahsil edilecek. Noterler, satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 TL maktu ücret alacak. Bir ay içerisinde tescil belgesi almayan alıcılara 130 TL, hükümlere uymayan noterlere ise her bir işlem için 1000 TL idari para cezası verilecek. Düzenleme, uyum ile ilgili çalışmaların tamamlanması amacıyla 1 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak, satış ve devir işlemlerinde harç, damga vergisi ve değerli kağıt bedelleri istisnası ile 20 TL artı KDV şeklindeki noter ücreti uygulaması, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak. NATO KARARGAHINDA GÖREVLİ PERSONEL 5943 sayılı ''28 Ağustos 1952 Tarihinde Paris'te İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', Türkiye'de bulunan NATO karargahında görevli yabancı personele yönelik düzenlemeleri içeren anlaşma onaylanıyor. ''28 Ağustos 1952'de Paris'te İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne ilişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiye'deki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşma'', 7 Mayıs 2009'da İzmir'de imzalandı.

Yükleniyor...
Anahtar Kelimeler:
Devir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
muammer 2010-01-08 21:43:10

ne erken secımı nsız hıcmı turkıye yı dusunmuyormusunuz her secım turkıyeyı 50 yıl gerıye goturuyo suanda kotunun ıyısı ıktıdar var en ıyıu bu yonetıyo mhp chp de umut beklemek bos takı8m tutar gıb ı partı ve oykullanmayın

Avatar
Yan gelip yatan 2010-01-05 21:43:37

sayın başbakan memurlar yan gelip yatıyor diyor.
32 bin yeni memur neden alınıyor.
Peki yeni alınacak 32 bin memurun yan gelip yatması için yatak döşek masrafı bütçeye yük getirmiyor mu yoksa ufukta yeni bir seçim mi var?

banner122

banner215

banner124

banner154

banner126