KMTSO 6. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 6. Olağan Meclis toplantısında gündem yine turizm oldu.

KMTSO 6. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 6. Olağan Meclis toplantısında gündem yine turizm oldu.

01 Temmuz 2009 Çarşamba 21:58
KMTSO 6. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
banner208
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 6. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Şahin Balcıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Meclis üyelerinin yanı sıra, İŞKUR Müdürü Necdet Akben ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özden Görücü ve KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkarcı konuşmacı olarak katıldı. Balcıoğlu, açılış konuşmasında "Öncelikle Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Balduk'un konuşmaları olacak, ardından KMTSO Genel Sekreter Yardımcısı Eyyup Ozan, “KMTSO'nun AB Projeleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özden Görücü, “İŞKUR'un Meslek Edindirme Kursları”, KMTSO Turizm Kültür ve Tanıtım Çalışma Komitesi Başkanı Mehmet Temizdemir, “KMTSO Turizm Kültür ve Tanıtım Çalışma Komitesinin Çalışmaları”, son olarak KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, “Kahramanmaraş'ın Kültürel Değerleri” konulu birer sunum gerçekleştirecekler” dedi. Toplantının genelinde kentin turizminin geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması üzerinde duruldu. Kahramanmaraş'taki turizme bakış açısının değiştirilmesi gerek KMTSO Başkanı Mehmet Balduk, Oda Meclisi olarak 2009 yılını turizm yılı ilan ettiklerini, bu yönde çalışmaların devam ettiğini ve Kahramanmaraş'taki turizme bakış açısının değiştirilmesi gerektiğinin önemini vurgulayarak: “Hizmet sektörüyle uğraşan meslektaşlarımızı ve bazı müteşebbisleri turizm konusuna yönlendirmemiz gerek. Kahramanmaraş'a dışardan insan gelmesin, ahlak bozulur mantalitesini değiştirmemiz gerek. Biz hepimizin gayretiyle sanayide belli bir yere geldik. Ticaret olarak ise bir yere gelemedik. Sebebi, Maraş çıkmaz sokak, kimse gelmiyor. Maraş merkezde ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının bir kısmını dışardan karşılıyor. Ticareti ve hizmet sektörünü geliştirmemiz için turizme açılmamız şart. En ucuz maliyetle hizmet sektörüne yatırım yapılabilir. Hem istihdam yaratılır, hem de şehre giren çok olacağı için ticaret canlanır. Çok daha verimlilik sağlanır, çok daha rahat para kazanılır. Hepiniz kanaat önderisiniz, Kahramanmaraş'ın gelişmesini istiyorsanız lütfen çevrenizi hizmet sektörüne yatırım yapmaya yönlendirin. Küçük olsun, benim olsun diyorsanız zaten mesele yok. Ama, küreselleşme peşinde koşan bir ülke olarak, buna Hükümet programları da dahil, bu mantaliteden kurtulmamız lazım. Bunu yıkarsak, sizinle birlikte yıkabiliriz.” dedi. [URL=http://www.haber46.com.tr/gallerydetails.asp?id=536#]FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ[/URL] Başkan Balduk, meclis üyeleriyle Türkiye ekonomisin gidişatı ile ilgili şu düşüncelerini paylaştı: “Bugün 2009'un ilk 3 aylık büyüme rakamları açıklandı. Maalesef beklentilerden kötü geldi. Türkiye ekonomisi %13.8 daraldı. Bu, Cumhuriyet tarihinde 1945'teki %15'lik daralmadan sonra en fazla daralma. 1994 ve 2001 krizlerinden de fazla. Kahramanmaraş bunu Türkiye'nin genelinde olduğu kadar çok fazla hissetmedi. Çoğunluk itibariyle tesisler çalışıyor, teknolojisi yeni, firma sahipleri işlerinin başında, Allah'a şükür çok fazla hissetmedik ama diğer şehirler fevkalade hissediyor. Teşvik tedbirlerinin maliyetleri düşürmesi, işletme sahiplerinin çok esnek ve hızlı davranabilmeleri, seri kararlar alabilmeleri az etkilenmenin önemli sebepleri. Türkiye'de ve Dünya'da erken gelen bahar havası vardı, ben ona katılmıyorum. Benim beklentim; bir bozulma daha olacak, ondan sonra daha kalıcı, daha sağlıklı bir düzeltmeye gidebiliriz diye düşünüyorum.” KMTSO'nun AB, BM kaynakları ile yürütülen ve yürütülecek olan projeleri Toplantıda ayrıca, KMTSO Genel Sekreter Yardımcısı Eyyup Ozan, KMTSO'nun AB, BM kaynakları ile yürütülen ve yürütülecek olan projeleri hakkında bilgi verdi. Hali hazırda iki projenin yürütüldüğünü kaydeden Ozan, Sektörel Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Projesi'nin ve Akdeniz İş Destek Ağı Projesi'nin devam ettiğini söyledi. Son dönemde başvuruları yapılan, Doğu Akdeniz Ekonomik Kalkınma ve İş Geliştirme Merkezi Projesi, Kahramanmaraş ve Bölgesi Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Gücünün Artırılması: Kümelenme Temelli Sektörel Değişim, Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Sosyal Sorumluluk ve Yenilikçilik Yaklaşımıyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi, E-Ticaret Uygulamaları İle Kadın İstihdamı Projesi, Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıtlılığın Teşvik Edilmesi Projesi, Bölgesel Ekonominin Desteklenmesi Projesi'nin de değerlendirme süreçlerinin devam ettiğini, bütün bu projelerin toplam fon miktarının yaklaşık 8 milyon Avro olduğunu kaydetti. Ozan, Kahramanmaraş'ın AB fonlarından yeterince yararlanamadığı düşünüldüğünde, 2009 yılında proje üretme ve yürütme konusunda, gerek fon genişliği gerekse proje çeşitliliği açısından verimli bir dönem yaşandığını söyleyerek, KOBİ'lerin desteklenmesi, kadınlara ve gençlere yeni fırsatlar sunulması, danışmanlık ve bilgi merkezlerinin ve ofislerinin kurulması, iş geliştirme faaliyetleri, işgücü piyasasının geliştirilmesi, şirketlerin uluslararasılaştırılması, inovasyon, kümelenme, sosyal sorumluluk, yoksulluğun azaltılması gibi birçok alanda KMTSO olarak proje çalışmalarının yapıldığını kaydetti. Artık kurumlar birbirleriyle ortak çalışma kültürünü yakalamalı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu adına konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özden Görücü, AB müktesebatıyla ilgili olmak üzere ülkemizde kurumlar arasında çok büyük bir koordinasyon, eşgüdüm ve sinerjinin, işbirliğinin, girişimlerin olması beklendiğini ifade ederek: “Özellikle üniversitelerle reel sektör ve halkın mevcut bilgi birikiminin geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme, meslek edindirme, mevcut aktif işgücünün kapasitesinin geliştirilmesi, istihdamın geliştirilmesi ve bu noktada gayri safi milli hasılanın artışına dönük katma değer üretimine dönük, tasarıma dönük yeni bir takım gelişimler, insan kaynakları yatırımları bakımından artık öngörülüyor ve bu noktadan bakıldığınızda biz de artık şuna açık olmalıyız: Artık kurumlar birbirleriyle ortak çalışma kültürünü yakalamalıdır. Her kurumun kendine ait bir takım tecrübeleri var. Maddi imkanları, birikimleri var. Bunları partnerlerle paylaşmak durumunda kalacağız. Çünkü AB projeleri ve fonlar ortak çalışmayı gerektiriyor. Bu açıdan bakıldığında artık İŞKUR da özellikle reel sektörün istediği nitelik ve nicelikler kapsamında kendini modifiye ediyor. Çünkü öyle yapmadığımız zaman AB fonlarından yararlanmamız son derece zayıflıyor. Kendi ülkemiz, şehrimiz ve dünya adına üretimde ve yaratıcılıkta sorunlar yaşıyoruz. Daha önceleri 2 ana kurul vardı. 1. İl İstihdam Kurulu, 2. de Mesleki Eğitim Kurulu. Bu ekip bu iki kurulu birleştirdi. Şu anda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olduk. Bu kurul, yılda 2 defa toplanıyor, yönetimi var. Bunun altında da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu var. Ben de Valiliğin verdiği görevle bunun başkanlığını yürütüyorum. Bu kurul, gerçekten ilimizde hangi sektörlerde mesleki eğitime ihtiyaç var ve hangi sayıda? Bunun analizleriyle uğraşıyor. İŞKUR, Üniversite, Milli eğitim, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, KMTSO ve Sivil toplum kuruluşları var. Siz bu konuda öncüsünüz. Çünkü hangi sektörlerde istihdam açığı olduğunu sizler biliyorsunuz. Sizler önerilerinizi bize getirdiğiniz zaman, biz İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu'nda bunu eğitim programına alıyoruz ve hemen bütçe ölçüsünde bu kursların açılması girişimlerinde bulunuyoruz. 2009 yılında 2.9 trilyon TL'lık bir bütçe İŞKUR İl Müdürlüğümüze tahsis edilmiştir. Bunun da %10'u, toplum yararına çalışma programı. Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılacak faaliyetler için kullanılacak. Projeler geliyor. Meslek çeşitliliğini geliştirmeliyiz. Yok olmuş meslekleri canlandırmalıyız. Mevcut mesleklerdeki teknolojik gelişmeleri gerçekleştirmeliyiz. Hayat boyu öğrenme modülüne uyum sağlamalıyız.” dedi ve “İŞKUR'un Meslek Edindirme Kursları” hakkında bilgi verdi. KMTSO Turizm Kültür ve Tanıtım Çalışma Komitesi Başkanı Mehmet Temizdemir, ise “KMTSO Turizm Kültür ve Tanıtım Çalışma Komitesi'nin Çalışmaları” hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Gaziantep'e yapılan kültür gezisi kapsamında bilgiler aktaran Temizdemir, Kahramanmaraş'ın da turizm yatırımının artması gerektiğinin altını çizdi. Kahramanmaraş gerçekten bir hazine ve biz, bir hazinenin üzerinde oturuyoruz Son olarak KSÜ Öğretim Üyesi, Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, “Hepimiz, bu şehrin sevdalılarıyız. Kahramanmaraş, iklimi, coğrafi yapısı ile tarih öncesi çağlardan başlamak üzere bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kahramanmaraş gerçekten bir hazine ve biz, bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Yakın zamana kadar bu hazinenin farkında değildik. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na bu kıvılcımı ateşlediği için teşekkür ediyorum. En azından çevremize, nasıl bir hazineye sahip olduğumuzu yansıtmaya başladı. Kahramanmaraş'ın tanıtımını yeterli yapamadığımız için hatamız çok. Kahramanmaraş tarihi eserler açısından oldukça zengin bir kent. Yakın zamana kadar bilinmiyordu. 10 yıllık bir çalışma yaparak il bazında bütün eserleri bilimsel olarak araştırarak Türk Tarih Kurumu'nun yayını olarak 2 cilt olarak yayımladık.” dedi ve “Kahramanmaraş'ın Kültürel Değerleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner124

banner122

banner215

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225