Depremde yıkılan binalara ilişkin Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Furkan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen depremde apartmanın yıkıldığı, soruşturma kapsamında olay yerinde çeşitli inceleme ve ölçümlerin yapılıp karot ve donatı çeliği numunelerinin toplandığı belirtildi.

İncelemede bulunmak üzere belediyeden mimari projeyle statik projelerinin de istendiği aktarılan raporda, "Yapılan karşılaştırmalarda projelerin birbiriyle uyumlu olmadığı, uygulamada ise bazı farklılıklar olduğu, binaya projede olmayan eklentiler yapıldığı tespit edilmiştir. Furkan Apartmanı ile yanındaki Öğütler Sitesi'nin bazı bölüm alanlarının birleştirilerek yapılaşmaya uygun olmayan ortak yaşam alanları oluşturulduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi.

51-kisinin-hayatini-kaybettigi-apartmanin-kolonlari-eksik-cikti-9102

Mimari projeyle statik projenin bariz şekilde birbirinden farklılık göstermesine rağmen bu projeleri onaylayarak yapı ruhsatı veren kişilerin görevlerini ihtimal ettikleri kanaatine ulaşıldığı bilgisine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Binanın arka tarafında belediyeden izin alınmadan tadilatlar yapılmıştır. Bu tadilatlar için İmar Kanunu'na göre proje hazırlanarak onay alınması gerekmektedir. Bu tadilatlar İmar Kanunu'na aykırı işlemler olduğu için bunları yapanların ve bu tadilatları denetlemek ile sorumlu kişilerin kusurlu davrandığı kanaatine ulaşılmıştır. Binada kullanılan malzemelerden çelik donatıyla ilgili kayda değer bir sorun olmadığı beton dayanımının ise yüzde 16,5 düşük olduğu tespit edilmiştir. Binanın göçmesinde bu dayanım düşüklüğünün etkisi olmakla birlikte çökmenin asıl nedeni taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentilerdir."

Bilirkişi raporunda, şu görüşlere yer verildi:

"Mimari ve statik projedeki tutarsızlıklar, uygulamanın bazı hususlarda projelerden farklı olması (S9 kolonunun projeden çıkartılmış olması ve bazı kirişlerin yerinin değiştirilmesi gibi) ve uygulama aşamasında oluşan proje değişiklikleri için revizyon projesi hazırlatarak belediyeden onay almamasından dolayı fenni mesul mühendisin ve müteahhidin kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Müteahhidin inşa sürecinde gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Mimari ve statik proje tek başına değerlendirildiğinde, yapının simetrik bir yapı olduğu görülmekte, simetrik yapının da kabaca olduğu yere çökmesi beklenirdi. Binanın arka tarafa doğru yıkılması ve binanın dışa doğru değil de iç tarafa merdiven boşluğuna çökmesi binanın arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu (S9 ve S 11 gibi), simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır. 12. madde de belirtildiği gibi binanın arka bölümünde izinsiz birçok tadilat yapılmıştır. Bu tadilatların kapsamı yıkılan binan enkazında tespit edilememiştir. Binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlara projede olmayan müdahaleleri ve eklentileri yapan kişilerin önemli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır."