BTK’da Daire eski Başkanlarından Ejder Oruç, Bakan Vahit Kirişçi’nin teklifi üzerine tarımda dijitalleşme konularında danışmanlık yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına Danışman olarak atandı.

Ankara bürokrasisinin ve Kahramanmaraş siyasetinin önemli isimlerinden Oruç, Türk Telekom'a yeni teknolojiler ve altyapıların kazandırılmasında önemli görevler aldı ve projeler yürüttü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kurucu Daire Başkanlarından olan Oruç, sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi ve Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Dairesi Başkanlıklarını yaptı.

Cep Telefonlarının kayıt altına alınması, yerli telefon üretimini özendirilmesine ilişkin düzenlemeleri yapan Oruç, ayrıca kısa mesajlarda (SMS) Türkçe karakterleri standart alfabeye ekletmek için Uluslararası Kuruluşlar nezdinde çalışmalar yürütmüş ve sonuçta teklifini kabul edilmişti.  Bu başarısı sonrasında güzel Türkçe'mizin kısa mesajlarda kullanımının önünü açmıştır.

Bununla birlikte yaptığı AB projesi ile cep telefonlarının insan sağlığına ve çevreye zarar verip vermediğini ölçen halen Hacettepe Üniversite'si Teknopark Alanında yerleşik, uluslararası akreditasyona haiz, elektromanyetik uyumluluk test laboratuvarını kurdu. Bu önemli çalışmaların yanı sıra birçok önemli projeye imza attı.

2011 yılı seçimlerinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı olan Oruç, yürüttüğü seçim kampanyası ve projeleri ile de kamuoyunun büyük sevgisini kazanmış ve “Proje Adamı” unvanını almıştı.

Kahramanmaraşlı Ejder Oruç’un, şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, tarımda dijitalleşme konularında yapacağı çalışmalarla Ülkemizin Tarımsal planlama ve gelişmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.