Askıya çıkan Mahalle ve parseller şöyle…

Dereli Mahallesi 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 1520, 1522, 1527, 1528, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190 nolu parseller, 7667 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 8702 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 8703 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 8704 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parseller, 8705 ada 1, 2, 3 nolu parseller, nolu parseller, 
Göllü Mahallesi 869, 871, 891, 892, 893, 895, 896, 1290, 1291 nolu parseller, 

Sarıkaya Mahallesi 63, 64, 66, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 578, 579, 603, 604, 605, 654, 655, 1287, 1288, 1289, 5659 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 5660 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 8709 ada 1, 2 nolu parseller, 8710 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 8711 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 8712 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 8713 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 8714 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 8715 ada 1 nolu parsel, 8716 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 8717 ada 1 nolu parsel, 8718 ada 1 nolu parsel, 8719 ada 1 nolu parsel, 8720 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 8721 ada 1 nolu parsel, 8722 ada 1 nolu parsel, 8723 ada 1, 2 nolu parseller, 8724 ada 1 nolu parsel, 8725 ada 1 nolu parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve encümenin 02/04/2015 tarih ve 2015/183 sayılı kararına göre yapılan ima uygulamasına ait ekteki ilan metninin bir ay süreyle 21/08/2023 ­ 21/09/2023 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda ve web sitesinde ilan edilerek ilan tutanağının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.