AA muhabirinin YKS başvuru istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl ilk kez hayata geçirilen "35 yaş ve üstü kadınlar" kontenjanı için YKS'ye toplam 168 bin 7 kadın aday başvurdu.

Bu yıl ilk kez daha önce üniversiteye gitme imkanı elde edememiş kadınlara yönelik uygulama kapsamında, 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si ön lisans olmak üzere toplam 21 bin 42 kontenjan ayrıldı.

17-18 Haziran'da yapılan YKS'ye başvuran 35 yaş ve üstü kadın adayların illere göre başvuru dağılımları belli oldu. Buna göre, en fazla başvuru 40 bin 92 aday ile İstanbul'dan yapıldı.

İstanbul'daki adayları, 13 bin 721 aday ile Ankara, 9 bin 302 aday ile Diyarbakır izledi.

Bu illeri sırasıyla 9 bin 93 aday ile Adana, 8 bin 512 aday ile İzmir, 6 bin 940 aday ile Gaziantep, 4 bin 571 aday ile Şanlıurfa, 4 bin 138 aday ile Kocaeli, 4 bin 101 aday ile Antalya, 3 bin 855 aday ile Bursa takip etti.

Depremin yaşandığı illere göre aday sayıları
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay illerinden YKS'ye başvuru yapan 35 yaş ve üstü kadın aday sayıları da dikkati çekti.

Buna göre, deprem bölgesinden en çok başvuru 9 bin 302 aday ile Diyarbakır'dan geldi.

Bu ili sırasıyla 9 bin 93 başvuru ile Adana, 6 bin 940 aday ile Gaziantep, 4 bin 571 aday ile Şanlıurfa, 3 bin 227 aday ile Elazığ, 2 bin 575 aday ile Malatya, 2 bin 538 aday ile Hatay, 2 bin 238 aday ile Kahramanmaraş, 1977 aday ile Osmaniye, 1197 aday ile Adıyaman, 666 aday ile Kilis izledi. Depremlerin etkilediği 11 ilden başvuran 35 yaş ve üstü toplam kadın aday sayısı 44 bin 324 oldu.

Böylece üniversitelerdeki kadın kontenjanına başvuruların dörtte birinden fazlası Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerden gelmiş oldu. Deprem bölgesinden gelen başvuru sayısının toplam başvurulara oranı yüzde 26'nın üzerinde gerçekleşti.

Depremden etkilenen illerden "35 yaş ve üstü kadın kontenjanı"na yapılan başvuruların illere göre dağılımı şöyle:

İl adı    Aday sayısı
Diyarbakır    9302
Adana    9093
Gaziantep    6940
Şanlıurfa    4571
Elazığ    3227
Malatya    2575
Hatay    2538
Kahramanmaraş    2238
Osmaniye    1977
Adıyaman    1197
Kilis    666
TOPLAM    44324

En yaşlı aday 79 yaşında
Üniversite sıraları hayali kuran kadın adayların yaş dağılımı da belli oldu. Başvuranlardan en yaşlısının 79 yaşında olduğu adaylar arasında 78 yaşında 1, 77 yaşında 3, 76 yaşında 2, 75 yaşında 4, 74 yaşında 5, 73 yaşında 10, 72 yaşında 12, 71 yaşında 16, 70 yaşında da 18 aday bulundu.

En fazla başvuru 35 yaşındaki adaylardan geldi. 17 bin 682 aday 35 yaşında, 16 bin 133 aday 36 yaşında, 14 bin 969 aday 37 yaşında, 13 bin 422 aday 38 yaşında, 12 bin 482 aday 39 yaşında, 11 bin 207 aday da 40 yaşında YKS'ye başvurdu.

"Üniversitelerin toplumun tüm fertleri için erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 35 yaş ve üstü kadınlar kontenjanına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öğrenciliğin çocukluk ve gençlik çağına mahsus olmadığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemizde hayat boyu öğrenme anlayışının en güzel örneklerinden birini, yükseköğretim tahsili yapmak için YÖK tarafından üniversitelere açılan ilave kontenjanlarda eğitim görmek amacıyla YKS sınavlarına giren 35 yaş üstü kadınlar vermektedir. 35 yaşından 79 yaşına kadar yaşları değişen kadınların, evlatları hatta torunları yaşındaki genç adaylarla sınav maratonuna katılmaları Türk kadınlarının azmini göstermesi bakımından çok anlamlıdır. Sözünü ettiğim yaş aralığında 168 bin 7 kadın üniversite okumak için ter döktü. Kurul olarak üniversitelerin toplumun tüm fertleri için, başarılı olabildikleri takdirde, erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz.

Lise çağlarında yükseköğretim sınavlarına girememiş, girse de kazanamamış veya ortaöğretimde istediği hedeflere ulaşamamış ve üniversite okuyamamış 35 yaş üstü kadın vatandaşlarımıza araladığımız üniversite kapılarıyla onların her birinin toplumumuza ve bütün dünyaya örnek olacak başarı hikayeleri inşa edeceklerine inanıyoruz. Sınava giren bütün adayları kutlarım. Umarım arzu ettikleri programları kazanırlar ve üniversitede okurlar."