Kahramanmaraş merkez ve güney ilçelerinde tahıl hasadının başladığına dikkat çeken ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Kırbaş anızların yakılmaması çağrısı yaptı.

Kırbaş, konuyla ilgili açıklamasında; “Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 Maddesinde; “Anız yakılması, çayır ve mer'aların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır” ibaresinin yer aldığını ve 2022 yılı itibariyle dekara 109,49 TL para cezası olduğunu, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ise cezanın beş kat artırıldığını yani dekara 547.45 TL olduğunu ayrıca ormanlık alanlara bitişik yerlerde anız yakanlara 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyidelerinin de uygulandığını belirtti.

Çiftçilerin daha kolay, masrafsız ve hızlı bir şekilde tarlasını bir sonraki ürüne hazırlamak için bu yolu tercih ettiklerini söyleyen ZMO Başkanı Kırbaş, ancak, zaten topraklarımızda oldukça az olan organik maddelerinin yakılarak yok edildiğini, organik maddelerin toprak verimliliği bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı. Yine anız yangınları ile yaban hayatının da bir anlamda yok edildiğini, tarlalara yuva yapan ve yumurta bırakan kuşlar başta olmak üzere birçok canlının yanarak öldüğünü bildirdi.

Kırbaş, Anız yangını sırasında toprak yüzeyindeki ısının çok yüksek seviyelere çıktığını toprakta bulunan ve birçok bitki besin elementinin bitkiye alımını sağlayan mikroorganizmalarında yok olduğunu söylediği açıklamasını “Anız yakan canlı toprağını doğasını yakar” diyerek bitirdi.