Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu"nun yayımlandığı bildirildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Duyuruya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınacak. Atamalar ise 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bakanlık, aşağıda belirtilen 22 ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere tayin isteyebime imkanı verdi. Lakin, Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrolarına atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenler tayin isteyemeyecek.

İşte o 22 il ve tayin ile ilgili açıklamalar
İstanbul
Adıyaman
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Hakkari
Hatay
Iğdır
Kahramanmaraş
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şırnak
Şanlıurfa
Van

AÇIKLAMALAR
1.      Bu Duyuru kapsamında sadece Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

2.      Bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenlerden bulundukları ilde herhangi bir süre görev yapma şartı aranmayacaktır.
3.      Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen dört yıllık çalışma süresi şartı aranmayacaktır.

4.      Başvurular,  “mebbis.meb.gov.tr”  veya  “personel.meb.gov.tr”  adreslerinde  yer  alan

Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

5.      Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

6.      Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

7.      Bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Başvuruda bulunacak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

8.      Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
9.      Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2023 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenler, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
10.  Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

11.  İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.

12.  Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

13.  Bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

14.  Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

15.  Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

16.  Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

17.  Ek-1 listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, burada görevlerine başladıkları tarihten itibaren başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.