AFAD’dan yapılan açıklamada “Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denildi.

“Mersin yalnız bırakılmıştır”

Mersin Barosu eski Başkanı ve CHP Mersin Milletvekili Aday Adayı Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin’in afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne olması gerekiyor? İlla ki evimizin başımıza mı yıkılması, insanların ölmesi mi gerekiyor?” diyerek yetkililere seslendi.

Mersin’de son depremlerde hasar alan yapıların olduğunu söyleyen ve sürekli göç alan bir şehir olduğuna dikkat çeken Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin halkı, siyasi iktidarın yapamadığını yapmış, depremzedelere ilk kucak açan şehir olmuştur. Yoğun göç alan Mersin’de birçok yapıda hasar meydana gelmiş, evler, okullar boşaltılmış, kullanılamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla Mersin, afetten etkilenen iller arasında yer almaktadır. Siyasi iktidar bu süreçte Mersin’i özel destek statüsü kapsamına alması gerekirken, Mersin halkını cezalandırmış, yalnız bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

 AFET BÖLGESİ İLANI NE ANLAMA GELİYOR?
Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler yarattıkları etkilerle yaşamı olumsuz etkiliyor. Meydana gelen felaketlerin yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek ve kayıpların telafisini kolaylaştırmak amacıyla 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' uygulaması hayata geçiriliyor. 
 
Afet bölgesi ilanı edilen illerde beslenme, sağlık, eğitim, ayni ve nakdi yardımlar, borçların ertelenmesi başta olmak üzere bir dizi tedbir hayata geçiriliyor. Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunanlar çeşitli desteklerden faydalanabiliyor.
 
AFET BÖLGELERİ İLAN EDİLEN İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR HANGİ HAKLARA SAHİP?
-Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

-Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

-Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

-Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

-Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

-Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

-Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

-Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkânı sağlanır.

-Bütün şirketlerin, esnafların veya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır. Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır. İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur. Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.

-Eğitimi aksayan öğrencilere ek sınav imkânı sağlanır ve merkezi sınavlarda (YKS, ALES gibi) öğrencilere ek puan verilir.