Tarihi ve Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması adına müzelerin büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Necati Okay, Müzeler haftası mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştirirken, geçmişimizden aldığımız gücün önemini vurguluyoruz. Bu gücün kaynağı da tarihimiz ve bu tarihi saklayan müzelerimizdir. Müzelerimiz, binlerce yıllık uygarlıkların birbirinden değerli eserlerini, yaşam stillerini, kullandığı malzemeleri, giyim ve kuşamlarını bizlere canlı bir biçimde sunulduğu mekanlardır. Müzelere ve tarihi değerlere verilen önem, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin önemli göstergelerinden biridir. Bu nedenle müzelerimizdeki eşsiz eserler ve şehrimizdeki tarihi değerlerin korunması, onarılması ve gelecek nesillere aktarılması toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bu sorumluluğu yerine getirme adına çok önemli çalışmalar yaptık. İlk olarak Mutfak Müzesi’ni oluşturarak şehrin mutfak kültürünü, mutfak araç ve gereçlerini yeni nesillere aktardık. Ardından Somut Olmayan Değerlerimize sahip çıkma adına Kültürel Miras Müzesi’ni oluşturduk. Şehrimizin şair ve yazarlarının ortaya koyduğu eserleri koruma ve gelecek nesillere aktarma adına böyle bir çalışma yaptık. Şehrin tarihinin daha iyi araştırılması, tüm bilgi, belge ve dokümanların bir çatı altında toplanması adına Maraş Araştırmalar Merkezi’ni oluşturduk. Yine tarihimizi ve kültürümüzü yansıtacak olan Dulkadiroğlu Konağı’nı restore ederek hizmete sunduk. Müze formatında ortaya koyduğumuz bu çalışmamızın içerisinde 2 bin yıllık genç Roma dönemine ait eserlerinin de yer aldığının altını çizmek istiyorum. Açık hava müzesi oluşturma hedefiyle tarihi sokaklarımızı restore ediyor ve bir bir hizmete sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarla Kahramanmaraş’ımızın tarihini gelecekle bütünleştiriyoruz.  Bu duygu ve düşüncelerle başta müze çalışanlarımız olmak üzere tarihimizi koruyan ve kollayan herkesin Müzeler Haftası'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

DLK_9155