Bakan Müezzinoğlu: "Emeklimizin kısmen beklediği bir promosyon müjdesini verme gayreti içinde olacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "11,5 milyon emeklimize promosyondan yansıyacak para kamuoyunun konuştuğu rakamlarla yaklaşık bir rakam olarak da görülmüyor, dolayısıyla Sayın Başbakanımızla kamu bankaları ile...

Politika 12.10.2016, 15:25
Bakan Müezzinoğlu: "Emeklimizin kısmen beklediği bir promosyon müjdesini verme gayreti içinde olacağız"
banner257
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "11,5 milyon emeklimize promosyondan yansıyacak para kamuoyunun konuştuğu rakamlarla yaklaşık bir rakam olarak da görülmüyor, dolayısıyla Sayın Başbakanımızla kamu bankaları ile görüşmelerimiz bir süre devam edecek ve burada farklı destekleri sağlayabilirsek emeklimizin kısmen beklediği bir promosyon müjdesini verme gayreti içinde olacağız ama bunu akşamından sabaha olarak kamuoyu algılamamalı" dedi.
Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı “Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Bir araya geldiğimiz bu Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı benim açımdan bir ilk. Daha önceleri sizler değişik gündem maddeleri ile bu toplantılara katıldınız, son derece önemli düzenlemelere ilişkin önemli kararlar alındı ve burada önemli, verimli görüşmeler oldu. Çalışma hayatı, esas itibarıyla işçi-işveren kesimleri arasında yürütülen diyalog ve varılan anlaşmalarla düzenlenmekte, tarafların anlaştığı noktalarda hükümetlerin de işi kolaylaşmakta. Endüstri ilişkilerinin, düzenli ve kalıcı bir barış ortamını oluşturabilmesi, özellikle sosyal tarafların diyaloğuna bağlıdır. Esasen, İş Kanunumuzda da düzenlenen ’Üçlü Danışma Kurulu’ da bu düşüncenin bir yansımasıdır" diye konuştu.
"Sosyal diyalog mekanizmasının etkin şekilde kullanılmasına önem vermekteyiz"
Bakanlık olarak Üçlü Danışma Kurulu’nu, sosyal diyaloğu esas alan, emek ile sermayeyi birbirini tamamlayan iki unsur olarak gören yaklaşımın somutlaşmış hali olarak gördüklerini kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "Her durumda, her ortamda, her zaman sonuna kadar diyaloğa açık olan Bakanlığımız, paydaşlarımız olan bu masanın etrafındaki sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alarak çalışma hayatına ilişkin politikasını belirlemeye azami özeni göstermektedir. Çalışma hayatında çözüme kavuşan sorunlar yanında önümüzdeki dönemde çözüme kavuşturulmayı bekleyen önemli başlıklar da var. Çalışma yaşamı, içerisinde barındırdığı toplumsal dinamikler nedeniyle farklı bir alandır. Bu nedenle sosyal taraflar arasında dengenin sağlanmasında sosyal diyalog mekanizmasının etkin şekilde kullanılmasına önem vermekteyiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Müezzinoğlu, işsizliğin azaltılması ve istihdam olanaklarının artırılmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli önemini koruyan bir konu olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Bu soruna yönelik politikaların bütüncül olarak uygulanmasını sağlamak ve kalıcı çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla Ulusal İstihdam Stratejisi’ni 2014 yılından bu yana uyguluyoruz. 2023 vizyonu ile hazırlanan stratejide, işsizlik oranının ülkemiz için yüzde 5’lere indirilmesi, istihdam oranının yüzde 55’ler düzeyine yükseltilmesi ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15’in altına indirilmesi hedeflenmektedir. Bakanlığımız işgücü piyasasının etkinliğini artırmaya yönelik önemli reformlar yapmaktadır. Bu amaçla 2016 yılı başından itibaren birçok düzenleme hayata geçirilmiştir. Öncelikle, sosyal tarafların görüşleri doğrultusunda ekonomimize ve işverenlere getireceği maliyetler üzerine yapılan detaylı analizler sonucunda asgari ücret net bin 300 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin, işverene getireceği ek maliyetin etkisinin azaltılabilmesi amacıyla da bir kısmının hazine tarafından karşılanması sağlanmıştır."
Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi için zorunlu olan çalışan sayısının 10’dan 5’e indirilerek kapsama giren kişi sayısının arttırıldığını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Bakanlığımız, kayıtlı istihdam ve gelir güvencesinin sağlanması ile birlikte çalışma hayatı ve ekonomimizin rekabet gücünün ve değişen koşullara uyum yeteneğinin artırılmasını da gözetmekle yükümlüdür. Bunu sağlamanın önemli bir yolu, istihdam biçimlerinin arttırılmasıdır. Bu amaçla, son yıllarda birçok ülkede kullanımı yaygınlaşan bir çalışma şekli olan, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ile uzaktan çalışma düzenlemelere mevzuatımızda ilk kez kazandırılmıştır. Tamamladığımız bir diğer düzenleme ise analık izni sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin kısmî süreli çalışma hakkı elde etmesidir. Gündemimizde olup tartışılan önemli bir diğer düzenleme ise kıdem tazminatının sosyal tarafların mutabakatını gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesidir. Bu kapsamda, konu ile ilgili olarak, işçi ve işverenlerimizin görüşlerini almaya yönelik kapsamlı bir anket çalışması da yapılmıştır" şeklinde konuştu.
Bakan Müezzinoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Müezzinoğlu, bir gazetecinin "Sayıştay raporunda 465 kişinin öldükten sonra sigortasının sürdüğü belirlenmiş ve ölen kişilerin sigorta priminin yatırıldığı ve hizmet almaya devam ettiği yönünde haberler medyaya yansıdı. Bu konuyla ilgili bir çalışma başlattınız mı?" sorusu üzerine, "Bu konuda ve buna benzer konularda Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Özellikle otomasyon sistemimiz çok daha detaylı noktaya taşıdığımıza inanıyorum ki bu tür hileli süreçleri minimize edecek veya sıfırlayacak noktaya geleceğiz. Gerekli incelemeler başlatıldı" cevabını verdi.
Geçici işçi
"Geçici işçi çalıştırmakla ilgili Resmi Gazete’de çalışma koşulları yayımlandı, siz bunun hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine ise Bakan Müezzinoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kiralık işçi, geçici işçi, şu işçi, bir defa çalışan çalışandır. Alın terini döküyor, alın terinin karşılığını alabilmek için de hangi statüyse o statülerde onun hak ve hukukunu koruyacak düzenlemeleri yapmakta TBMM’ye ve bize düşer. Bu anlamda işçilere farklı farklı sıfatlar takılması değil, onların emeğinin karşılığında hak ve hukuklarının korunup korunmadığı konusunu gündeme almak gerekir. Bakanlık olarak emeğin karşılığında, alın terinin hak ve hukukunu koruyacak düzenlemeleri yapmakla sorumluyuz. Herhangi bir boşluk olursa o boşlukları da değerlendiririz."
Emekli promosyonu
Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin emekli promosyonları ile ilgili sorusu üzerine de kısa vadede bir açıklama planlanmadığını ifade ederek, "Yaklaşık 11, 5 milyon emeklimizin bankalarda emekli maaşlarının kendilerine ulaşıncaya kadar bankalarda emekli maaşlarının kaldığı süre ortalama 1,5 gün. Kamu bankalarında 2 gün. Ortalamayı 2 gün kabul ediyoruz ve bu 2 gün kaşılığında bankaların 2 günlük veya 2 gecelik bu paraların değerlendirilmesi ile ilgili karşılığı emeklilerimizin promosyondan beklediği bir karşılığı ne yazık ki yansıtmıyor. Minimum bir rakam olarak kalıyor çünkü ayda 2 gece kaldığını varsayarsak bu yılda 24 gece yapıyor, yılda 24 gece ve yaklaşık 120 milyar gibi bir paranın 24 gece kaldığını düşündüğümüzde 11,5 milyon emeklimize promosyondan yansıyacak para kamuoyunun konuştuğu rakamlarla yaklaşık bir rakam olarak da görülmüyor. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızla kamu bankaları ile görüşmelerimiz bir süre devam edecek ve burada farklı destekleri sağlayabilrsek emeklimizin kısmen beklediği bir promosyon müjdesini verme gayreti içinde olacağız ama bunu akşamından sabaha olarak kamuoyu algılamamalı. Bunun hesabını yapabilirler, neticede miktar belli. Yıllık bankada kalınan miktar belli, gün belli. Gün belliyse, gecelik faiz oranı belliyse, total miktarda belliyse bunun karşılığı azami olarak çıkar; rakam yıllık 100 milyon gibi bir rakam çıkıyor azami. 3 yıllık rakam dediğimiz zaman 300 milyon, 300 milyon rakamı 11,5 milyon emekliye paylaştırdığımızda da bunu da gruplara böldüğünüzde hangi gruba ne kadar düşeceğini hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla bu rakama biz razı değiliz. Bu rakamla ilgili bir sorumluluğu üstlenmek istemiyoruz ama emeklilerimizin dernekleri var. Farklı özel bankalarla iletişimleri var. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde o haklarını da değerlendirebilirler" diye cevap verdi.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Fatih Mehmet Erkoç mu, Hayrettin Güngör mü?
Fatih Mehmet Erkoç mu, Hayrettin Güngör mü?