Bakan Müezzinoğlu: “Kayıt dışı istihdam oranı 2016 Haziran ayı itibarıyla yüzde 34’e düşmüştür”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Kayıt dışı istihdam oranı 2002 yılında yüzde 52,14 iken, 2016 Haziran ayı itibarıyla yüzde 34’e düşmüştür” dedi.Bakan Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin...

Bakan Müezzinoğlu: “Kayıt dışı istihdam oranı 2016 Haziran ayı itibarıyla yüzde 34’e düşmüştür”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Kayıt dışı istihdam oranı 2002 yılında yüzde 52,14 iken, 2016 Haziran ayı itibarıyla yüzde 34’e düşmüştür” dedi.
Bakan Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sözlü ve yazılı sorularına cevap verdi. Müezzinoğlu, kayıt dışı istihdama yönelik bir soruya, “Kayıt dışı istihdam oranı 2002 yılında yüzde 52,14 iken, 2016 Haziran ayı itibarıyla yüzde 34’e düşmüştür. Sosyal güvenlik reformuyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda yapılan düzenlemeler, hizmet kalitesinin artırılması, veri bilgi paylaşımı, denetim sisteminin etkinliğinin artırılması, teşvik uygulamaları, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarıdır. Bu temel stratejiler kapsamında yapılan çalışmalar; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuştur. 5 ve daha fazla işçi çalışan iş yerlerinde ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinde yer alan düzenlemelerle hem kayıt dışılığın tespiti durumunda uygulanan idari para cezaları artırılmış hem de denetimde kolaylık göstermeyen veya zorluk çıkaranlara ayrıca idari para cezası uygulanması öngörülerek idari para cezalarının kayıt dışılığı önlemede caydırıcı bir rol oynaması sağlanmıştır” karşılığını verdi.
Asgari ücret ile ilgili soruya ise Müezzinoğlu şöyle cevap verdi:
“Asgari ücretteki artış oranı 2015 yılında nominal yüzde 12,3; reel olarak ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında asgari ücretin net bin 300,99 TL olduğu göz önüne alındığında nominal artış oranı yüzde 29,3 olarak gerçekleşmiştir. 2002-2016 döneminde statülerine göre ocak ayı itibarıyla aylıklara yapılan artış oranları nominal ve reel olmak üzere, diğer bir ifadeyle enflasyondan arındırılmış olarak sunulmuştur. 2002-2016 aylık seviyeleri ve artış oranları asgari olarak SSK işçisi 2002 yılının Aralık ayında 257 TL aylık alırken, 2016 Ocak-Haziran itibarıyla bin 339 TL; nominal artış oranı yüzde 421, reel artış oranı yüzde 64. Emekli Sandığı’na baktığımızda 2002 yılının Aralık ayında 367 TL aylık alırken, 2016 Ocak-Haziran itibarıyla bin 698 TL ve nominal artış oranı yüzde 351, reel artış oranı yüzde 42."
Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilere ilişkin bilgi veren Müezzinoğlu, “2008 yılında GSS kapsamında 66 milyon 676 bin 304, değişim oranı yüzde 1,3. 2014 yılında 76 milyon 445 bin 720, değişim oranı yüzde 1,7. Sağlık giderleriyle ilgili yine 2008 yılında 25 milyar 345 milyon 913 bin TL, 2011 yılında 36 milyar 500 milyon 373 bin TL sağlık gideri. 2015 yılını da söyleyeyim 44 milyar 603 milyon 779 bin TL şeklinde tabloyu kendilerine de takdim edeceğim” şeklinde konuştu.
Sağlık hizmetlerine ilişkin olarak Müezzinoğlu, “Sağlık hizmetlerine müracaat sayısı 2008, 216 milyon 977 bin, fatura tutarı 13 milyar 774 milyon 843 bin. 2011’de 317 milyon 362 bin. 2015 yılında 314 milyon 363 bin, fatura tutarı 24 milyar 103 milyon 851 bin sağlık hizmeti sunucularıyla ilgili. Reçete sayısıyla ilgili bir bilgi vererek tabloyu kendisine takdim edeyim. 2008 yılında SGK’lı olarak 240.453, devlet memuru 19.667, yeşil kartlı 42.292, toplam 302 milyon 412 bin. SGK’lı 240 milyon. 2015 yılını verdiğimde 226 milyon 232 toplam reçete sayısı” diye konuştu.
Engelli istihdamına ilişkin soru üzerine Bakan Müezzinoğlu, “Bakanlığımıza elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamı ve engellilere tahsisli kadro kontenjanlarının karşılaştırmalı durum cetveline göre kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı, toplam 2 milyon 132 bin 637’dir. Bu çerçevede engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 64 bin 191 olup, bu kadroların 43 bin 151’i dolu, 21 bin 40’ı boş bulunmaktadır. Ayrıca 2016 yılı Ağustos ayında 6 bin 113 kadro belirlenmiş ve bu kadroların 5 bin 812’sine yerleştirme yapılmıştır. Bu nedenle yerleşen tüm adayların ataması yapıldığından engelli personel sayısı 48 bin 963’e ulaşacaktır. 2016 yılı Temmuz sonu itibarıyla 50’den fazla işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı kamu sektöründe 8 bin 709, özel sektörde 107 bin 116 olup, işçi statüsünde engelli açık kontenjan sayısı kamuda 414, özelde ise 24 bin 637 kişidir. Bununla birlikte zorunlu olmadığı hâlde kontenjan fazlası olarak kamu sektöründe 2 bin 388, özel sektörde ise 6 bin 444 engelli işçi istihdam edilmektedir. Engelli işçi açığı bulunan özel sektör işverenleri veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan engelli iş gücü talepleri Türkiye İş Kurumu internet sayfasında yayınlanmakta ve açık kontenjanların kapatılmasına çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Kamuda istihdam şekillerine ilişkin soru üzerine Bakan Müezzinoğlu, “1/1/2016-5/10/2016 tarihleri arasında kamu kurumlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesi kapsamında istisnai memurluklara verilen atama izni sayısı 119, 2013 yılında 6495 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine göre 103 bin 728 sözleşmeli personel memur kadrolarına atanmıştır. 2/11/2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda kurumlar arasında aynı unvanda görev yapan memurların farklı maaş almalarına yol açan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla kamuda en yüksek memur olan 4/1 derecede Başbakanlık Müsteşarının net maaşı 9 bin 271 TL, en düşük maaş olan 15/1 veya 5/15 derecedeki hizmetlinin net maaşı ise 2 bin 512 TL’dir” diye konuştu.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner122