Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Uygulama Ajansı’nın (EACEA) dört yıllığına maksimum 4 Milyon Euro destek sağladığı ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE çağrısına yönelik olarak gerçekleştirilen istişareler neticesinde Mesleki Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili proje önerisi hazırlanmış ve başvurunun olumlu sonuçlanması halinde mesleki eğitim noktasında bölgemizle planlamalar yapıldı.

KMTSO’nun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Arif Selim Eren’in hazırladığı öneride Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. yürütücülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Shafak Organization (SHAFAK), Klaipedos Valstybine Kolegija (Litvanya), Universidad Politecnica De Madrid (İspanya) ve Politechnika Slaska (Polonya) kuruluşları birlikte hareket edecek.
Proje kapsamında, konsorsiyumun oluşturulmasında mesleki eğitim veren kuruluşlar, bölgesel kalkınmaya yönelik kuruluşlar, inovasyon ajansı konumundaki kuruluşlarla birlikte üniversitelerin dahil olması sağlanmış, belirli periyotlarda bir araya gelecek olan proje ortaklarının mesleki bakımdan yetişmiş insan gücünün oluşmasına yönelik birlikte hareket etmeleri sağlanacak.

Ayrıca kurumların birlikte hareket ederek aynı problem üzerine farklı yönlerden kaynak aktarması yerine kaynakların verimli kullanılmasına yönelik ortak politikalar uygulanacak. Dört yıllık projede ilk başta sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacına yönelik taramalar gerçekleştirilecek. Ortaya çıkarılan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik mesleki eğitimler sunulacak. Proje kapsamında mesleki eğitime yönelik müfredat geliştirme başta olmak üzere pek çok akademik çalışmanın da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sanayiciler, kendi ihtiyaçlarına göre nitelikli eleman ihtiyaçlarını sürekli gözlemleyebilecekleri bir portal üzerinden bölgede yetişen gençlerin nitelikli ve sanayinin tam olarak ihtiyacını karşılayabilecek şekilde yetiştirilmesi sağlanacak. Bu sayede kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının tümünü ilgilendiren nitelikli istihdamın oluşturulması ve sürdürülebilirliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 3.5 Milyon € bütçeli projenin desteklenmesi halinde mesleki eğitim konusunda sanayicilerin problemlerine çareler geliştirildiği gibi yeni yetişen pek çok gencimizin daha yüksek katma değer üreterek ülke ekonomisine daha fazla faydasının olması sağlanacak.

Ekonomik bakımdan her zaman daha üst sıralarda olmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için bütün şehrin seferber olduğu bir dönemde dünyadaki belirsizliği fırsata çevirmek noktasında bu başvuru önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Mesleki Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili çağrıda bizim sloganımız ve proje başlığımız Learn&Earn yani öğren ve kazan olarak belirlenmiştir. Kahramanmaraşlılar olarak biz sanayide pek çok şeyi deneyerek başardık ve bu girişimle birlikte şehrimizin ve sanayimizin de pek çok şeyi aynı şekilde başarabileceğine inanıyorum. Proje başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde gelecek dönemde her açıdan merkez haline gelmiş bir Kahramanmaraş’ı bütün dünyaya tanıtabilecek şekilde daha pek çok öneriyle geliyoruz. Şehrin her anlamda gelişmesine yönelik çabalarımız devam edecek. Bu manada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.