Tahkim Kurulu 10 dosyayı karara bağladı

Tahkim Kurulu 05 Mart 2015 günü (15) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri görüşerek karara bağladı.Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda inceleyerek karara bağladı dosyalar ve almış olduğu kararlar şöyle:1-E.2015/53Kumbağ...

Tahkim Kurulu 10 dosyayı karara bağladı

Tahkim Kurulu 05 Mart 2015 günü (15) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri görüşerek karara bağladı.Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda inceleyerek karara bağladı dosyalar ve almış olduğu kararlar şöyle:1-E.2015/53Kumbağ...

05 Mart 2015 Perşembe 18:58
Tahkim Kurulu 10 dosyayı karara bağladı
banner208
Tahkim Kurulu 05 Mart 2015 günü (15) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri görüşerek karara bağladı.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda inceleyerek karara bağladı dosyalar ve almış olduğu kararlar şöyle:

1-E.2015/53
Kumbağ Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2015 tarih ve 57 sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. TFF Genel Sekreterliğinden istenen cevabın geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan başvurunun reddine, oybirliği ile;

2-E.2015/54
Çorlu Spor 1947 Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2015 tarih ve 57 sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. TFF Genel Sekreterliğinden istenen cevabın geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, itirazın FDT'nin 89/1. maddesi uyarınca usul yönünden reddine, oybirliği ile;

3-E.2015/63
Çerkezköy 1911 Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2015 tarih ve 57 sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. TFF Genel Sekreterliğinden istenen cevabın geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, itirazın FDT'nin 89/1. maddesi uyarınca usul yönünden reddine, oybirliği ile;

4- E.2015/64
Halilbeyli Spor Kulübü'nün, kulübün kendisi, futbolcuları Muhammed Aktaş, Murat Erdal ve Harun Atak, kulüp idarecisi Rauf Özer, kulüp teknik sorumlusu Fatih Bümen ve kulüp antrenörü Yusuf Kuzucuk ile ilgili AFDK'nın 19.02.2015 tarih ve E.2014-2015/1043, K.2014-2015/1414 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- AFDK'ca her ne kadar Halilbeyli Spor Kulübü futbolcusu Muhammed Aktaş'a, başka bir futbolcunun lisansı ile müsabakada oynaması nedeniyle, FDT'nin 47/1-a maddesi uyarınca teşdiden 12 resmi müsabakadan men cezası verilmiş ise de, somut olayda asgari hadden ayrılmayı gerektirir sebeplerin mevcut olmadığı anlaşıldığından, itirazın kısmen kabulüne, Halilbeyli Spor Kulübü futbolcu Muhammed Aktaş'a verilen 12 resmi müsabakadan men cezasının 8 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile;

- AFDK'ca her ne kadar Halilbeyli Spor Kulübü futbolcusu Murat Erdal'a; belgelerin haksız kullanımı eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-a.maddesi gereği 8 resmi müsabakadan men cezası verilmiş ise de, futbolcu Murat Erdal'ın eyleme iştirak ettiğini ispatlayan herhangi bir delile rastlanmamış olması karşısında itirazın kabulüne, Halilbeyli Spor Kulübü futbolcu Murat Erdal'a verilen 8 resmi müsabakadan men cezasının kaldırılmasına oybirliği ile;

- AFDK'ca Halilbeyli Spor Kulübü futbolcusu Harun Atak'a futbolcunun lisansı ile başka bir futbolcunun oynaması konusunda görevini yerine getirmeyerek talimatlara aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca asgari hadden ayrılarak 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- AFDK'ca Halilbeyli Spor Kulübü idarecisi Rauf Özer'e, başkasına ait lisans ile futbolcunun müsabakaya katılmasını temin etmesi nedeniyle FDT'nin 47/1-b maddesi uyarınca iki ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- AFDK'ca Halilbeyli Spor Kulübü teknik sorumlusu Fatih Bümen'e, başkasına ait lisans ile futbolcunun müsabakaya katılmasını temin etmesi nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca iki ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- AFDK'ca Halilbeyli Spor Kulübü antrenörü Yusuf Kuzucuk'a, başkasına ait lisans ile futbolcunun müsabakaya katılmasını temin etmesi nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca iki ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- AFDK'ca Halilbeyli Spor Kulübü'ne, futbolcusunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması nedeniyle FMT'nin 22/g., 23/1-3. ve FDT'nin 32/1. ve 47/3. maddeleri uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası verilmesinde ve ayrıca mevcut puanından (3) puan silinmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle; (K.2015/70);

5-E.2015/66
Nazilli Belediye Spor Kulübü'nün, kulüp teknik sorumlusu Ahmet Kazım Ertem ile ilgili PFDK'nın 26.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/795, K.2014-2015/947 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca, Nazilli Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Ahmet Kazım Ertem'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000.- TL para cezası; ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000.-TL para cezası; idari tedbirli olduğu halde yeşil zeminde yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-c. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.- TL para cezası olmak üzere cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Nazilli Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Ahmet Kazım Ertem'in"yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

6-E.2015/67
Pazar Spor Kulübü futbolcusu Burhan Coşkun'un, PFDK'nın 26.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/807, K.2014-2015/956 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca, Pazar Spor Kulübü futbolcusu Burhan Coşkun'a rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Pazar Spor Kulübü futbolcusu Burhan Coşkun'un "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

7-E.2015/68
Göztepe A.Ş'nin, futbolcusu Timur Kosovalı ile ilgili PFDK'nın 26.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/806, K.2014-2015/957 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca, Göztepe A.Ş. futbolcusu Timur Kosovalı'ya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43/1. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası olmak üzere cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Göztepe A.Ş futbolcusu Timur Kosovalı'nın "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

8- E.2015/69
Yeni Diyarbakır A.Ş.'nin, kulüp idarecisi İsmet Yılmaz ile kulüp masörü İsmail Öztürk ile ilgili PFDK'nın 26.02.2015 tarih ve E.2014-2015/800, K.2014-2015/955 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Yeni Diyarbakır A.Ş. idarecisi İsmet Yılmaz'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 6.500.- TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- PFDK'ca Yeni Diyarbakır A.Ş. masörü İsmail Öztürk'e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Yeni Diyarbakır A.Ş. masörü İsmail Öztürk'ün "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

9- E.2015/52
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Kulübünün, TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2015 tarih ve 57 sayılı toplantısında aldığı karara itiraza ilişkin dosyada, TFF Genel Sekreterliğinden istenen cevabın geldiği görüldü. Talep üzerine duruşma açıldı. Duruşmaya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Kulübü Arş. Gör. ve kulüp antrenörü Harun Koç katıldı. Müsabaka görüntüleri izlenerek tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; 26.11.2014 tarihinde İstanbul Vefa Stadında oynanan Çıksalın Spor - Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Spor Kulübü Bölgesel Amatör Lig müsabakasına ilişkin olarak Çıksalın Spor Kulübü tarafından yapılan itirazın tarih ve saatini gösterir belge ve kayıtların tasdikli birer suretlerinin, toplantı günü olan 12.03.2015 tarihinden önce Kurulumuza gönderilmesi için ASKF'ye müzekkere yazılmasına;

10-E.2015/65
Yeni Malatya Spor Kulübü'nün, futbolcu Erdal Sezek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.01.2015 tarihli ve E.2014/11 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Yeni Malatya Spor Kulübü'nün duruşma talebinin kabulüne, duruşmanın 12.03.2015 Perşembe günü saat 14.00'de yapılmasına; karar verilmiştir.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner215

banner122

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225