atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz

Elementler ve Sembolleri Nelerdir?

 - Hidrojen (H)

 - Helyum (He)

 - Lityum (Li)

 - Berilyum (Be)

 - Bor (B)

 - Karbon (C)

 - Azot (N)

 - Oksijen (O)

 - Flor (F)

 - Neon (Ne)

 - Sodyum (Na)

 - Magnezyum (Mg)

 - Alüminyum (Al)

 - Silisyum (Si)

 - Fosfor (P)

 - Kükürt (S)

 - Klor (Cl)

 - Argon (Ar)

 - Potasyum (K)

 - Kalsiyum (Ca)

 - Skandiyum (Sc)

 - Titanyum (Ti)

 - Krom (Cr)

 - Vanadyum (V)

 - Mangan (Mn)

 - Demir (Fe)

 - Kobalt (Co)

 - Nikel (Ni)

 Elementlerin İsimleri

 1) Hidrojen

 2) Helyum

 3) Lityum

 4) Berilyum

 5) Bor

 6) Karbon

 7) Azot

 8) Oksijen

 9) Flor

 10) Neon

 11) Sodyum

 12) Magnezyum

 13) Alüminyum

 14) Silisyum

 15) Fosfor

 16) Kükürt

 17) Klor

 18) Argon

 Elementlerin Özellikleri

 - Elementlerin hepsi aynı cins atomdan meydana gelirler.

 - Elementlerin hepsi homojendir.

 - Her elementin kendine ait bir sembolü bulunmaktadır.

 - Elementler kimyasal özelliklerine göre, metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırılmıştırlar.

 - Elementler fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılmıştırlar.

 - Hepsi saf maddeden oluşmaktadır.

 - Elementler kendinden daha basit veya farklı maddelere ayrılamazlar.

 - Elementlerin kaynama, donma, erime ve yoğuşma özellikleri bulunmaktadır.

 - Kendi özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarına atomlar denilmektedir.

 - Kimi elementler fiziksel özelliklerine göre yanma özelliği bulunmaktadır.

 Elementlerin Kullanım Alanları

 Hidrojen: Hidrojen elementi bilinen ilk elementlerden biridir. Bomba yapımı gibi ağır sanayilerde kullanılır. Aynı zamanda balon şişirilmesi için de hidrojen kullanılmaktadır. Hidrojen elementi petrol yapımında da kullanılan bir elementtir.

 Helyum: Kaynakçılık alanında helyum yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca balon şişirilmesi ve titanyum ve zirkonyum elde edilmesinde de kullanılmaktadır.

 Lityum: Seramik ve cam yapımında lityum elementi kullanılmaktadır. Lityum elementi ayrıca A vitamini sentezinde de kullanılan bir elementtir.