Madalyalı şehrin artık madalyalı okulları da var

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Madalyalı Okullar" projesiyle 4 okula gümüş, 7 okula bronz madalya verildi.

Madalyalı şehrin artık madalyalı okulları da var

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Madalyalı Okullar" projesiyle 4 okula gümüş, 7 okula bronz madalya verildi.

21 Mart 2009 Cumartesi 13:59
Madalyalı şehrin artık madalyalı okulları da var
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreni saygı duruşuna müteakiben il Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Akgül'ün açış konuşmasıyla devam etti. “Günümüz yöneticilerinin günü birlik yönetim tarzından uzaklaşarak projelendirilmiş, geniş katılımlı, planlı yönetim tarzını benimsemeleri nitelikli ve etkin yönetime ulaşmalarının ön şartı iken konusu insan olan eğitim yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. [URL=http://www.haber46.com.tr/gallerydetails.asp?id=394#]MADALYALI OKULLAR FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ[/URL] Madalyalı Okullar Projesi, Eğitim kurumlarımızda ekip ruhunu geliştirmek, bilimsel eğitim ve yönetim yaklaşımlarının yaygınlaşmasını sağlamak, başarılı etkinlikleri ödüllendirmek, ulusal ve uluslar arası eğitim standartlarına ulaşma sürecini desteklemek, planlı yönetim kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak, paylaşımı artırmak amacıyla tasarlanan ve müdürlüğümüzce ilk defa uygulanan bir projedir. “ diyen İl Milli Eğitim müdürü Sebahattin Akgül “Madalyalı Okullar” projesi ile ilgili olarak ta şu bilgileri aktardı. “Bilindiği gibi okullarımız yıl boyunca öğrenci kayıtlarından veli ilişkilerine, sosyal etkinliklerden öğretim etkinliklerine, sınavlardan yönetim etkinliklerine, muhasebe işlerinden personel işlerine kadar oldukça yoğun aktif süreçlerin yürütüldüğü ortamlardır. Çoğu zaman bu süreçler ayrı ayrı ele alınır ve değerlendirilir. Bunun doğal sonucu olarak, okullarımız çoğu zaman bunlardan kendisini ifade edebileceği ve yetkin gördüğü alan üzerine yoğunlaşır. Oysa kurumsal yetkinlik ancak bütün parçaların birlikte hareket etmesi ve bütün olarak işleyişi ile mümkün olmaktadır ve zaten eğitim-öğretim-yönetim süreçleri birbirine bağlı parçalardan oluşan, bir parçasındaki değişikliğin bütün sistemi etkilediği bir yapıya sahiptir. Her hangi bir parçasının zayıf kalması ya da tek başına güçlü olması diğer parçaları da olumsuz etkilemekte kurumun sistemli işleyişini etkilemektedir. Bunu bir yap-boz oyununda olduğu gibi parçaların bir araya gelmesinden sonra bütünün görülmesi ve değerlendirilmesi şeklinde anlamamız mümkündür. Olumsuzlukların fark edilmesi düzeltilmesi -diğer kurumlardan farklı konusu gereği- hemen gerçekleşmediğinden çoğu zaman geri dönüşü mümkün olmayan, ağır faturaların ödenmesine yol açmaktadır. Madalyalı Okullar Projesi, bu toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak, bir kurumun yetkinliğinin ancak sistemin hem parçaları üzerinden hem de bütünü görerek değerlendirilmesinin ve süreçlerin iyi yönetilmesi gerektiğinden hareket eder ve buna inanır. Madalyalı Okullar çerçevesinde halen çalışmaları devam eden OKUL YÖNETİM PLAN'I uygulamasından kısaca söz etmek istiyorum. Bu plan bir kurumda yapılacak olan istisnasız bütün etkinliklerini, eğitim öğretimdeki başarı hedeflerini de içine alan bütün yılın süreçlerini içeren süreçlerle yönetim modeli olarak uygulanacaktır. Süreçlerle Yönetim Planlamasına rehberlik etmesi amacıyla müdürlüğümüzce geliştirilecek olan bir format çerçevesinde okullarımız OKUL YÖNETİM PLANLARINI hazırlayacaklar, okullarının web sayfalarında yayınlayacaklardır. Okullarımız hazırladıkları bu planı uygulamaya koyacak ve işleyişi müdürlüğümüzce denetlenecek ve aynı zamanda Madalyalı Okullar Değerlendirme Ekiplerince değerlendirilerek ödüller de bu değerlendirmeler sonunda ulaşılan puanlana göre verilecektir. Böylece doğrudan okullarımızın, ETKİN ( doğru işi yapan) ve VERİMLİ ( işi doğru yapan ) olmalarını sağlayarak; Tüm etkinliklerinin bir çırpıda görülmesine gerektiğinde yerinde müdahale edilmesine, Süreçlerle Yönetilen ve Süreç Yönetim Kültürünün geliştiği kurumlar olmalarına, Başarı hedeflerinin ölçülmesine, denetlenmesine ve başarıyı artırıcı etki yaparak okullarımızı daha etkili eğitim faaliyetler yapmasına, Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimleriyle daha koordineli bir çalışma sisteminin gelişmesine, bürokratik işlerin hızlanmasına ve azalmasına Planlanmış iş yükünün eşit ve adil bir görev dağılımıyla daha etkin eğitim faaliyetlerine yönlendirilmesine, Daha açık ve şeffaf bir yönetim sergilemelerine, Kurumun önceliklerinin sistematik bir yaklaşımla tespitine, Bir işi basından sonuna kadar yapmaya imkân sağlayamaya, Yararlanıcı odaklı yönetimi teşvik etmeye, Kurumsal performansın artmasına, Katma değersiz faaliyetler ortadan kalktığı için kaynakların daha etkin kullanımına, Dışa açık sosyal okul ortamını oluşturmaya, Gereksiz olabilecek bazı kontrol ve onaylar yok edildiği için hızlı karar almaya, ve sorumlulukların net olarak tanımlanmasına katkıda bulunacaktır.” Dedi. Bu konuşmadan sonra Projenin tanıtımı için Projenin Koordinatörü Nadir YILDIRIM'ı konuşma yaparak şu bilgileri verdi. “Projemiz Ulu Önder Atatürk'ün, “Milli Eğitim İşlerinde kesinlikle başarılı olmak gerekir ve olacağız!” öz deyişini vizyon kabul ederek, Toplam Kalite Yönetim Anlayışının yaygınlaşması, okullarımızda etkin bir şekilde yürütülmesine destek düşüncesiyle tasarlandı. Çalışmamız, Kurumlarımızda Süreçlerle Planlı Yönetim anlayışının yerleşmesi ve kurumsal etkinliklerin tamamının bir bütün halinde görülerek değerlendirilebilmesi gibi iki temel amacı taşımaktadır. Bilindiği üzere okullarımız, bir eğitim öğretim yılı boyunca, öğrenci kayıtlarından - veli ilişkilerine, sosyal etkinliklerden - öğretim etkinliklerine, sınav faaliyetlerinden - yönetim çalışmalarına kadar birçok sürecin gerçekleştiği aktif ortamlardır. Genel bir uygulama yaklaşımı olarak kurumsal yetkinlikler bu süreçlerden ancak birkaçındaki başarı ya da başarısızlıkları ile değerlendirilmektedir. Bu da okullarımızın bu süreçlerden kendisini en iyi ifade edebildiği çalışmalar üzerine yoğunlaşmasına ve kimi zaman diğer süreçlerin yeterince işletilmemesine neden olmaktadır. Oysa kurumsal yetkinlik, birbiriyle ilişkili parçalardan oluşan bütün sistem olduğundan bütün parçaların uyum içinde hareket etmesini ve değerlendirmelerinde sistem olarak işleyişinin önemsenmesini gerekli kılar. Madalyalı Okullar Projesi kurumsal yetkinliğin, kurum etkinliklerinin bir bütün olarak değerlendirilmesini ve SÜREÇLERLE YÖNETİM anlayışının bir kültür olarak kurumda yerleşmesiyle mümkün olacağını önemseyen anlayışıyla oluşturulmuş model bir projedir. Bu amaçlarla projede 11 standart ve her biri 10 puan değerinde birbiriyle ilişkili 100 kriterden oluşmuştur. Değerlendirmeler de bu kriterlerden elde edilen puanların toplamında ulaşılan sonuçlara göre yapılmıştır. Okullarımız, ana hatlarıyla 110 puan, 11 kriterle: “STRATEJİK PLANLAMA” 80 puan, 8 kriterle : “YÖNETİM VE LİDERLİK” 120 puan, 12 kriterle : “EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN PLANLANMASI” 70 puan, 7 kriterle: EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ” 30 puan 3 kriterle: PAYDAŞ İLETİŞİMİ” 80 puan, 8 kriterle: “HİZMET BİRİMLERİNİN ETKİN KULLANIMI” 120 puan 12 kriterle: “PROJE ETKİNLİKLERİ” 210 puan 21 kriterle: “SOSYAL ETKİNLİKLER” 80 puan 8 kriterle: “AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR”60 puan, 6 kriterle: “ÇEVRE BİLİNCİ” 40 puan, 4 kriterle: “RAPORLAMA” süreçlerinden, üçer aylık periyotlarla 10 kişiden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından ziyaret edilmiş ve gözlemlenmiştir. Bu değerlendirmeler sonunda 400 puana ancak ulaşan okulumuzun katılım belgesi, 401”“600 puan aralığına ulaşan okulumuzun BRONZ 601”“800 Puan aralığına ulaşan okulumuzun GÜMÜŞ 801”“1000 Puana aralığına ulaşan okulumuzun ALTIN Madalya ile ödüllendirilmesi planlanmıştır. okullarımızdan puan sıralamasına göre; Afşin Endüstri Meslek Lisesi, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi, Elbistan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Fatih Lisesi, 601”“800 Puan aralığına ulaşmış ve GÜMÜŞ madalya almaya hak kazanmışlardır. Atatürk Anadolu Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Sütçü İmam Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Göksun Anadolu Lisesi, Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi ise 401”“600 puan aralığına ulaşmış ve BRONZ Madalya almaya hak kazanmıştır. Uygulamanın ilk yılının olmasından kaynaklanan bazı teorik ve pratik nedenlerden dolayı bu yıl Altın Madalyaya ulaşan okulumuzun olmadığını belirtirken, Takdir ve Direktiflerinizle, önümüzdeki dönemde ARGE birimindeki ekibimizle daha yüksek performans göstergelerini taşıyan proje sonuçlarını bilgilerinize sunacağımıza inanıyorum.” Dedi. Bu konuşma sonrası Kahramanmaraş valisi Mehmet Niyazi Tanılır bir konuşma yaparak şöyle seslendi. “ Değerli katılımcılar bu gün burada anlamlı bir tören yapıldı. İlgili ve güzel bir çalışmanın sonuçlarını gördük . Müdür bey sonuçlarını açıkladığında çok önemsedim ve heyecanlandım . Bu bir başlangıçtır, önümüzdeki yıllarda daha hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. Eğitim kurumlarının standartları açısından bir yarışma içine sokulmasının, yarışma ruhunun hâkim kılınmasının okulların ve eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması açısından büyük faydalar sağlayacaktır. Tabii birinci çıkmaması bizi üzmüştür.Demek ki okullarımız standartlar açısından arzu ettiğimiz seviyeyi henüz yakalayanmışlar. Bu sene dereceye girip gümüş ve bronz madalya alan okullarımız önümüzdeki yıllarda diğer okulları da teşvik edeceklerdir. Ayrıca Milli Eğitim müdürlüğümüzün güzel bir çalışmasından daha bahsetmek istiyorum. Başarıyı arttırıcı tedbirler konusunda bir yıl süren ve eğitim kurumların, üniversitenin, sendika kuruluşlarının ortak çalışmalarıyla benim başkanlığımda Kahramanmaraş'ta eğitim seviyesinin daha ileriye götürmek amacıyla bir “Eylem Planı” oluşturuldu. Hiçte hoş olmayan ÖSS ve OKS deki başarısızlığı kaldırması amacıyla sizlere gönderilen bu tedbirleri uygulamanızı istiyorum Bu tedbirlerin sümen altında kalmaması içinde eylem planı izleme komitesi oluşturuldu. Bu komite uygulamalarınızı belirli zamanlarda denetleyecekti. Başarını iş birliğine, ekip ruhuna ve yeterli motivasyona bağlı olduğunu asla unutmayınız'' Dedi. Vali Tanılır, daha sonra İl Merkezi ve İlçelerde ödül alan okulların ödüllerini verip okul yöneticilerini de tebrik etti. Gümüş Madalya Alan Okullar: Afşin Endüstri Meslek Lisesi, Erdem Beyazıt Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Elbistan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Fatih Lisesi Bronz Madalya Alan Okullar: Atatürk Anadolu Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Sütçü İmam Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Göksun Anadolu Lisesi, Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi ve Merkez Eğitim Merkezi MEM-Basın
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126