THK Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü  adına Yasal Temsilci Cemil ÖNDER,  gerçekleştirilen bu projenin ana amacının ‘’Gençlere hava sporlarını tanıtmak ve sevdirmek, diğer amaçlarının ise gençlerde doğa sevgisi oluşturmak, doğal ve sağlıklı yaşama alışkanlıklarını geliştirmek ve doğa sporlarına ilgilerini artırmak, Çevreyi koruma bilinçlerini ve çevre ile etkinliklere gönüllü katılım kültürlerini geliştirmek, Farklı kültürlerden akranları ile Yamaç Paraşütü, Model uçak yapımı, Uçurma yapımı, Trekking ve Foto Safari gibi aktiviteleri paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde gerçekleştirmelerini sağlamak, böylece; doğada güçlüklerle başa çıkma, hayatta kalma ve sorun çözme yeteneklerini ve empati duygularını geliştirmek, ön yargılardan kurtulmalarını sağlamak, aktif katılımlarını, dilsel ve bireysel yeterliliklerini artırmak, bu hedeflere ulaşabilmek için 10 günlük bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

WhatsApp Image 2023-07-13 at 21.02.51

Konuyla ilgili dernek tarafından yapılan açıklamada:

Planladığımız bu etkinliklerin bir gününü Doğa harikası Kozan’a ayırdık.
Katılımcılara doğada her sportif etkinliğin başında o spor dalının gerekleri doğrultusunda bireysel güvenlik önlemleri eğitimleri ile her bir spor dalının kuralları ve nasıl uygulandığı konusunda teorik ve uygulamalı kısa eğitimler verilmiştir. Özellikle Yamaç Paraşütü, Model uçak yapımı ve Uçurma yapımı ve uçurulması konularında kendi alanlarında uzman olan hocalar eşliğinde eğWhatsApp Image 2023-07-13 at 21.02.57itimler verilmiş ve uygulamalar yapılmıştır.

Bunların dışında projemizde tanışma toplantısı, ortak ülkeler kültür gecesi, müzik eğlence programı, kamp ateşi sohbetleri ve veda partisi gibi aktivitelerde gerçekleştirilmiş, bu faaliyetlerin sonunda katılımcılar farklı kültürden akranları ile tanışıp kaynaşıp, sohbetlere ve tartışmalara katılarak, gruplar halinde bireysel olarak çeşitli performanslar sergilemişler, motivasyonlarını, öz güvenlerini, sosyal, kültürel, dilsel ve bireysel gelişimlerini artırmışlardır. Farklı ülkelerden dostlar ve arkadaşlar edinmişler, farklı kültürleri tanımışlar, onlara ilgi duyarak, kültürel ön yargılarından kurtularak ve kültürler arası farkındalıkları geliştirmişlerdir.

WhatsApp Image 2023-07-13 at 21.02.51 (1)

Projemiz derneğimiz üyesi çoğu ekonomik dezavantajlı gençler tarafından ortak ülkelerinde katkıları ile hedef gençler için o alternatif yollardan birisi olması amacıyla tasarlanmıştır. Gençlerin büyük çoğunluğu ilk kez uluslararası bir projeye katılmışlar, farklı kültürlerden akranları ile bir araya gelerek, doğayı içinde yaşayarak ve irdeleyerek tanıyıp, erişim sağlayamadıkları birçok doğa sporu türünü test edip, sporun ve sağlıklı yaşamanın önemini kavramışlardır. Projemiz bu gençler için herhangi bir projeye katılmaktan çok daha fazla anlam ifade etmektedir. Bu proje ile gençler kendileri için kendi inisiyatifleri dışında yaşamak zorunda kaldıkları, ya da öyle sandıkları yokluklarla, imkansızlıklarla ve sorunlarla dolu bir hayatın kaderleri olmadığını anlamışlar, kendilerinin de diğerleri gibi toplumun eşit bireyleri olduklarını kavramışlar, içinde bulundukları her açmazdan kurtulmanın bir yolu olduğuna inanmaya başlamışlardır. Doğanın insanlığın ortak mirası, onu korumanın bir insanlık görevi ve sporun insanlığın birleştirici gücü olduğunu yaşayarak öğrenmişlerdir. Birçok farklı ulustan, dil, din ve coğrafyadan akranları ile gerçekleştirdikleri ortak aktivitelerle sosyal, kültürel ve kültürler arası ön yargılarından kurtulmuş, aidiyet duyguları ve empatileri gelişerek, öz güvenleri ve öz saygıları artmıştır. Bahsettiğimiz şey arkadaşlıkların ve dostlukların başka bir şekilde olmayacak kadar güçlü kurulduğu, paylaşmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın maksimum düzeyde gerçekleştiği bir sonucu işaret etmektedir.

WhatsApp Image 2023-07-13 at 21.02.58

Projemizde mantıksal olarak katılımcıların tam da bunlara ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir. Sağlıklı yaşama alışkanlıkları edinmek, spora yönelmek, doğayı ve çevreyi önemseyip, yaşamında onlara da yer açmak, içinde bulunduğu olumsuz durumlara teslim olmayıp onlarla mücadele etmek, yeni fırsatlar aramak, bulmak ve böylece sorunların üstesinden gelmek, sosyal hayata daha aktif bir şekilde dahil olmak, farklı kültürden insanları tanımak, anlamak, farklılıklara saygı duymak, dezavantajlarla toplumun her bir ferdinin bir gün muhatap olabileceği gibi, bu dezavantajlardan da kurtulmanın herkes için bir alternatif yolunun olduğuna inanmak…'' ifadelerine yer verildi.