Kahramanmaraş’ta ‘Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu’ yapılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ta ‘Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu’ yapılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu düzenlenecek.

14 Kasım 2016 Pazartesi 17:41
Kahramanmaraş’ta ‘Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu’ yapılacak
banner208

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu düzenlenecek.
 
17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca düzenlenecek olan sempozyum 16 oturumda gerçekleştirilecek.
 
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Eshab-ı Kehf ve Afşinbey Salonlarında gerçekleştirilecek sempozyumda 23 profesör, 9 doçent, 26 yardımcı doçent ve 19 araştırma görevlisinin yanı sıra, okutmanlar ve eğitimciler de katılacak.
 
17 Kasım 2016 Perşembe günü saat 09.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açılışı yapılacak sempozyumun ilk oturumu aynı tarihte saat 10.00’da başlayacak. Sempozyumun son oturumu ise 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 19.45’te değerlendirme oturumu ile sona erecek.
 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından 17-18 Kasım tarihleri arasında iki gün boyunca gerçekleştirilecek sempozyumun oturumları şu şekilde:
 
17 Kasım 2016
 
9.00 -10.00 Açılış Töreni
 
Mehteran Gösterisi– Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
 
AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN - Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Durmuş DEVECİ –Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
Fatih Mehmet ERKOÇ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahdettin ÖZKAN - Kahramanmaraş Valisi
17 KASIM 2016 –PERŞEMBE
ESHAB- I KEHF SALONU
 
I.OTURUM (AÇILIŞ OTURUMU)
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
 
10.00 – 10.15 / Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI
Kahramanmaraş'ta Anadolu Selçuklu Mimarisine Bakış
 
10.15 – 10.30 / Prof. Dr. Mustafa KESKİN
Selçuklu Türkleri ve Haçlı Seferleri
 
10.30 – 10.45 / Prof. Dr. Orhan DOĞAN - Arş. Gör. Aysel ERDOĞAN
I.Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde Maraş ve Çevresinin Siyasi Durumu
 
10-45 – 11.00 / Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
Maraş’ın Kolektif Dinî Hafızasında Selçukluların Yeri: Eshab-ı Kehf Örneği
 
11.00 – 11.15 / Prof. Dr. İlyas GÖKHAN
Sultan I. İzzeddin Keykavus Döneminde Maraş Bölgesinde Cereyan Eden Olaylar
 
11.15 - 11.30 / Tartışma
 
12.00 – 13.30 / Yemek Arası
 
17 KASIM 2016- PERŞEMBE
 
ESHAB- I KEHF SALONU
 
II. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Orhan DOĞAN
 
13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Filiz KILIÇ
Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Çinçin Kalesi’ni Fethi Üzerine Yazılan Şiirin Çözümlenmesi
 
13.45 – 14.00 / Doç. Dr. Abdullah KAYA
Selçuklular Dönemi Ermeni-Moğol Münasebetleri; Kahramanmaraş Bölgesi
 
14.00 – 14.15 / Doç. Dr. Ergalı ESBOSINOV
Sovyet Rus Kaynaklarında Selçuklular
 
14.15 – 14.30 / Yrd. Doç.Dr. Seyhun ŞAHİN
I. Haçlı Seferinin Norman Şefleri Bohemund Ve Tancred’ın Maraş’taki Faaliyetleri
 
14.30 – 14.45 / Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU
Ramazanoğulları – Dulkadiroğulları Münasebeti
 
14.45 – 15.00 / Tartışma
 
15.00 – 15.15 / Çay arası
 
17 KASIM 2016- PERŞEMBE
 
AFŞİN BEY SALONU
 
I. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mehmet ERSAN
 
13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ
Anadolu Selçuklularının Türkmen Siyaseti
 
13.45 – 14.00 / Doç. Dr. Mustafa ALİCAN
Ortaçağ Arap Kaynaklarına Göre Maraş
 
14.00 – 14.15 / Yrd. Doç. Dr. Kürşat KOÇAK
Selçuklu Devri Kahramanmaraş Yöresinin Türkleşmesinde Bozkır Türk Kültürünün Etkisi
 
14.15 – 14.30 / Yrd. Doç. Dr. Fatma İNCE
Selçuklu Hâkimiyeti Esnasında Malatya Ermenileri-Selçuklu İlişkileri
 
14.30 – 14.45 / Tartışma
 
14.45 – 15.00 / Çay arası
 
17 KASIM 2016- PERŞEMBE
 
ESHAB- I KEHF SALONU
 
III. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Filiz KILIÇ
 
15.15 – 15.30 / Prof. Dr. Ahmet EYİCİL
Maraş'ın Türkler Tarafından Fethi, I. ve II. Kılıç Arslan Dönemi
 
15.30 – 15.45 / Doç.Dr.Cavid QASIMOV
Maraş ve Çevresinde Haçlı İdaresi Rus Tarihçilerinin Araştırmalarında
 
15.45 – 16.00 / Doç. Dr.Emin TOROĞLU
Selçuklu Döneminde Maraş Yöresinde Yollar
 
16.00 – 16. 15 / Yrd. Doç. Dr. N. Zahide AYDIN
I. Mesud'un Maraş'ı Fethi
 
16.15 – 16.30 / Yard. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ
Moğol İstilası ve İlhanlılar Döneminde Maraş Bölgesi
 
16.30 – 16.45 / Tartışma
 
19.00 – 20.30 / Yemek
 
17 KASIM 2016- PERŞEMBE
 
AFŞİN BEY SALONU
 
II. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Remzi KILIÇ
 
15.00 – 15.15 / Prof. Dr. Mehmet ERSAN
Türk Hâkimiyetinden Önce Maraş ve Yöresinde Ermeni Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme
 
15.15-15.30 / Doç. Dr. Nevzat TOPAL
Niğdeli Kadı Ahmed’e Göre Eshab-ı Kehf ve Yeri Üzerine
 
15.30 – 15.45 / Yrd. Doç. Dr. Nilay AĞIRNASLI
Philaretos’un Maraş ve Çevresine Hâkim Olmasında Rol Oynayan Unsurlar
 
15.45 – 16.00 / Dr. Arif SARI
Selçuklu’dan Osmanlıya Dulkadirli Türkmenlerinin Yayıldıkları Coğrafyaya Genel Bir Bakış
 
16.00 – 16.15 / Tartışma
 
16.15 – 16.30 / Çay arası
 
17 KASIM 2016- PERŞEMBE
 
AFŞİN BEY SALONU
 
III. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
 
16.30 – 16.45 / Prof. Dr. Remzi KILIÇ
I. Haçlı Seferinde Kayseri-Maraş Yolu Üzerinde Göksun ve Havalisi Olayları
 
16.45 – 17.00 / Doç. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Selahaddin Eyyubi Zamanında Maraş Üzerinde Selçuklu-Eyyubi Mücadelesi
 
17.00 – 17.15 / Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN - Uzm. Kemalettin KOÇ
Ağaçeri Türkmenlerinin Selçuklu Döneminde Maraş ve Çevresindeki Faaliyetleri
 
17.15 – 17.30 / Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAPAN
Doğu Roma İmparatorluğu(Bizans) Döneminde Maraş ve Stratejik Önemi
 
17.30 – 17.45 / Tartışma
 
19.00 – 20.30 / Yemek
 
18 KASIM 2016 – CUMA
 
ESHAB- I KEHF SALONU
 
I.OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Murat AGARİ
 
10.00 – 10.15 / Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ
Maraş ve Yöresinde Selçuklu Hâkimiyetinin Kurulması Sürecine Dair
 
10.15 – 10.30 / Doç. Dr. Feyzan G. VURAL
Maraş Mevlevihane’si ve Mevlevi Müziği
 
10.30 – 10.45 / Doç. Dr. M. Zahit YILDIRIM
Tarih-i Ebü’l-Ferec’te Malatya
 
10-45 – 11.00     Yrd. Doç. Dr. Günnur AYDOĞDU             
Zengî Atabeyliği İle Sivas-Kayseri Darplı Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkelerinin Kahramanmaraş Müzesi’ndeki Örnekleri
 
11.00-11.15 / Tartışma
 
12.00 – 13.30 / Yemek arası
18 KASIM 2016 - CUMA               
 
AFŞİN BEY SALONU
 
I. OTURUM
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
 
10.00 – 10.15  / Yrd. Doç. Dr. Abdürrahim TUFANTOZ
Türkiye Selçukluları Çağında Elbistan
 
10.15 – 10.30 / Yrd. Doç. Dr. Erhan YOSKA
İlhanlılar Zamanında Maraş ve Çevresi
 
10.30 – 10.45 / Arş. Gör. Toroshan ÖZDAMAR - Arş. Gör. Hadi AVA
Maraş Bölgesinde I. İzzeddin Keykavus’un Faaliyetleri
 
10-45 – 11.00 / Sinan DOĞAN
Moğolların Anadolu İşgali Maraş’ın Demografik Yapısına Etkileri
 
11.00 – 11.15 / Tartışma
 
12.00 – 13.30  / Yemek arası
 
18 KASIM 2016 – CUMA
 
ESHAB- I KEHF SALONU
 
II. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
 
13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Ergün LAFLI
Kahramanmaraş İli’nin Bir Selçuklu Vilayeti Haline Gelmesinin Arkeolojik Kanıtları          
 
13.45 – 14.00 / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN  
Selçuklular Devrinde Maraş’ın Ekonomik Hayatı Hakkında Notlar
 
14.00 – 14.15 / Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK
Malazgirt Sonrası Maraş’ta Bir Ermeni Asıllı Bizans Ordu Komutanı; PhilaretosBrachamios
 
14.15 – 14.30 / Sinan KAHYAOĞLU - Necat ÇETİN            
Maraş’ta Ağaçeriler ve Hatıraları
 
14.30 – 14.45 / Tartışma
 
14.45 – 15.00 Çay arası
 
18 KASIM 2016 - CUMA               
 
AFŞİN BEY SALONU
 
II. OTURUM
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Selahaddin DÖĞÜŞ
 
13.30 – 13.45 / Prof. Dr. Faruk SÖYLEMEZ
Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Ertuğrul Gazi’nin Torununa Kâhta’yı Dirlik Olarak Vermesi Hakkında Bir Değerlendirme
 
13.45 – 14.00 / Yrd. Doç. Dr. M. Fetih YANARDAĞ
Selçuklu Edebiyatı ve Battalname
 
14.00 – 14.15 / Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN  - Mahmut GÜVEN
Selçuklu Dönemi’nden Bir Menkıbe Kişisi:Ümmet (Himmet) Baba
 
14.15 – 14.30 / Veli Cem ÖZDEMİR
Elbistan’da Bir Selçuklu Ereni: Himmet Baba Türbesi ve Etrafında Gelişen Halk İnançları
 
14.30 – 14.45 / Tartışma
 
14.45 – 15.00 / Çay arası
 
18 KASIM 2016 - CUMA               
 
ESHAB- I KEHF SALONU
 
III. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI
 
15.00 – 15.15 / Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
II. Kılıç Arslan'ın Maraş Bölgesindeki Faaliyetleri
 
15.15 – 15.30 / Yrd. Doç. Dr. Kemal TAŞCI
Malazgirt Meydan Muharebesi Öncesi Anadolu’ya Yapılan Selçuklu/Türkmen Akınlarının Maraş’ın Siyasî Durumuna Etkisi
 
15.30 – 15.45 / Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA - Arda DENİZ   
Selçuklular Döneminde Elbistan'ı Yöneten Bazı Emir ve Valiler
 
15.45 – 16.00 / Ayşe SARIHAN
Kahramanmaraş Afşin Eshab-ı Kehf Ribatı Taç kapı Süslemelerinin İkonografik Çözümlemesi
 
16.00 – 16.15 / Tartışma
 
16.15 – 16.30 Çay arası
 
18 KASIM 2016 - CUMA               
 
AFŞİN BEY SALONU
 
III. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mustafa KESKİN
 
15.00 – 15.15 / Prof. Dr. Birsel SİPAHİOĞLU
Maraş ve Çevresinde Haçlı-Selçuklu Mücadelesi
 
15.15 – 15.30 / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Balık
Mugisettin Tuğrul Şah’ın Elbistan’daki Faaliyetler
 
15.30 – 15.45 / Yernat ABDRAKHOV - Arailym MENDUALIYEVA
Selçuklu Döneminde Afşin Bey'in Tarih Sahnesine Çıkışı
 
15.45 – 16.00 / Şenol KARADANA
Elbistan Ve Çevresinde Yapılan Derbentler Yılı Savaşı
 
16.00 – 16.15 / Mirsad FIRTINA
Haçlıların Maraş’ı İşgali
 
16.15 – 16.30 / Tartışma
 
18 KASIM 2016 - CUMA               
 
ESHAB- I KEHF SALONU
 
IV. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İbrahim SOLAK
 
16.30 – 16.45 / Prof. Dr. Murat AGARİ  
İbnü'l-Adim'in Bugye'sinde Maraş Bahsi
 
16.45 – 17.00 / Yrd. Doç. Dr. Ömer TOKUŞ
Fethinden Danişmendilere Kadar Malatya
 
17.00 – 17.15 / Yrd. Doç. Dr. Yaşar ARSLANYÜREK           
Maraş Uç Beyliği'nin Kurulması ve Maraş Uç Beyleri
 
17.15 – 17.30 / Bahtiyar Murat ARAS     
Selçuklu Devleti'nin Yıkılışında Maraş Bölgesinin Rolü
 
17.30 – 17.45 / Tartışma
 
17.45 – 18.00 Çay arası
 
18 KASIM 2016 – CUMA
 
AFŞİN BEY SALONU
 
IV. OTURUM
 
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Ergün LAFLI
 
16.30 – 16.45 / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇ
Selçuklular Döneminde Maraş Tarihi Üzerine Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ve Bu Çalışmaların İstatistiksel Verileri
 
16.45 – 17.00 / Yrd. Doç. Dr. Gonca YAYAN Rüveyda GÜMÜŞSOY
Selçuklu Dönemi Sanatının Günümüz Kahramanmaraş Ahşap Eserlerine Yansımaları
 
17.00 – 17.15 / Arş. Gör. Samet ALIÇ
1258 Ermeni İşgalinden Dulkadiroğlularının Kuruluşuna Kadar Maraş (1258-1337)
 
17.15 – 17.30 / İbrahim BAYRAK - Merve ATASOY
Selçuklular Döneminde Maraş ve Çukurova’da Ermeni Türkmen İlişkileri
 
17.30 – 17.45 / Tartışma
 
19.00 – 20.30 / Yemek
 
18 KASIM 2016- CUMA
 
ESHAB- I KEHF SALONU
 
V. OTURUM (ORD. PROF. DR. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Münir ATALAR
 
18.00 – 18.15 / Prof. Dr. Fahamettin BAŞAR
Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç ve Selçuklu Tarihi Çalışmaları
18.15 – 18 30 / Prof. Dr. İlyas GÖKHAN 
 
Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil YİNANÇ’ın Tarihçiliği
18.30 -18 45 / Dr. Mustafa KÖK
 
Mükrimin Halil Yinanç’ın ‘Milli Tarih’ Tezinde Selçuklu Tarihçiliğinin Rolü
18.45 – 19.00 / Serdar YAKAR    
 
Selçuklu Tarihçisi Bir Güzel İnsan  ‘’Mükrimin Halil Yinanç’’
19.15 – 19 30 / Ömer Hakan ÖZALP        
 
Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil YİNANÇ Şahsında Bir İlim Adamı Portresi
19.30 – 19.45 / Tartışma
 
18 KASIM 2016 –CUMA
 
19.45     ESHAB- I KEHF SALONU
SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME OTURUMU
OTURUM BAŞKANIProf. Dr. Mehmet ÖZKARCI
 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner215

banner122

banner124

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225