Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Onaylı Randevu" sistemi, hastaların randevu alırken daha etkin ve verimli bir yöntemle hizmet almalarını sağlıyor. İşleyiş şu şekilde:

  1. Hastalar, randevu aldıkları tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar MHRS sistemine giriş yaparak randevularına onay vermek veya gelemeyeceklerini bildirmek zorundadır.

  2. Randevuya onay verilmez veya iptal edilmezse, randevu bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilir. Bu durumda, hastalar tekrar randevu alabilirler ve herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmazlar.

    Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma: Rezerv Alandaki Binalar Taşınıyor! Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma: Rezerv Alandaki Binalar Taşınıyor!
  3. Randevusunu onaylayıp gitmeyen hastaların aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu almaları kısıtlanır. Bu önlem, randevuların verimli kullanılmasını ve randevu süreçlerinin daha düzenli işlemesini sağlar.

  4. Ancak, 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları bu kısıtlamadan muaf tutulur. Bu grup hastalar, her zaman randevu alabilirler ve herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmazlar.

  5. Ayrıca, randevu iptal edilmesi durumunda boş kalan kapasite için talepte bulunan hastalara öncelik verilir ve bu şekilde randevu talepleri karşılanmaya çalışılır.

Bu sistem, sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve hastaların bekleme sürelerinin azaltılmasını amaçlar. Ayrıca, randevu süreçlerinin daha verimli ve düzenli işlemesini sağlayarak sağlık kuruluşlarının kapasitesini daha etkin bir şekilde kullanmaya olanak tanır.