Enerji Bakanlığı bu yıl en az beş kömür ve linyit madenini, ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesi yöntemini kullanarak ihale etmeyi amaçlıyor.

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Temiz Kömür Teknolojileri zirvesinde Reuters’ın sorularını yanıtlarken, bu yöntemi kullanarak yapılacak ilk ihalenin Armutçuk Alacaağzı kömür madeni olduğunu ifade etti.

Dönmez’in verdiği bilgiye göre 15-20 milyon ton rezerve sahip Armutçuk madeni Haziran ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak.

‘EN AZ 5 SAHAYI İHALE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ’

Dönmez, “Bu ilk örnek olacak. Bunun ardından 136 milyon ton rezervi olan bir saha yatırıma açılacak… Bu sene en az beş sahayı ihale etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Armutçuk’un ardından ihaleye çıkacak ikinci sahanın şu anda Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile sözleşme altında olduğunu kaydeden Dönmez, ancak bu sözleşmenin tasfiye ederek sahanın ruhsat devri yöntemiyle ihale edileceğini belirtti.

Dönmez bu yıl ihale edilecek sahalardan üçünün Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait kullanılmayan sahalar olacağını belirtti.

2003'TEN 2017'YE ÖZELLEŞTİRME RAKAMLARI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti iktidarları döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleşen özelleştirmelere ilişkin bilgi verdi. Ağbal, yanıtında şöyle dedi: 

"2003-2017 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı (Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi) Kanunun 4'üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 85 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3631 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmiştir. Ayrıca 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makina-teçhizat, 4046 sayılı Kanunu 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD Doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir."

Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen toplam satış/devir uygulamaları tutarının ise 60.9 milyar ABD Doları olduğunu bildirdi. Ağbal, "Söz konusu dönemde, 9 kuruluştaki kamu payları ile 2 liman, 6 sigara fabrikası ve araç muayene hizmetlerinin yabancı sermayeli veya doğrudan yabancı sermaye ortaklığı olan firmalara satış/devri yapılmıştır" dedi.